Täysistunnon puheenvuoro
PTK
6
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 14.2.2018 klo 14.06—18.57
2
Pääministerin ilmoitus  hallituksen politiikasta vuonna 2018 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä
Pääministerin ilmoitus
PI 1/2018 vp
15.17
Antti
Kaikkonen
kesk
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Täällä pahoiteltiin sitä, että perhevapaauudistus tässä kohtaa kaatui. Se on harmi asia, aivan totta. Totta kai tämä perhevapaauudistus tarvitaan, ilman muuta, ja sen takia siihen aiheeseen pitää palata ennen pitkää. Tämä tarkoittanee seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluja, ainakaan sen pidemmälle se asia ei saa mennä. 
Mutta tämän uudistuksen on aidosti parannettava perheiden asemaa, ei heikennettävä. Tässä on hyvin tärkeä lähtökohta, ja meille keskustassa tärkeää lähtökohdaksi ja näkökulmaksi on lasten ja perheiden tarpeet. Se on se oikea näkökulma. [Ben Zyskowicz: Kuulostaa selittelyltä!] — Ja jotta hyvä uudistus voidaan toteuttaa, edustaja Zyskowicz, sille on turvattava myös riittävä rahoitus. 
Arvoisa puhemies! Nyt valmisteltu uudistus olisi ollut isolle osalle perheistä, ja etenkin pienituloisimmille perheille, leikkaus toimeentuloon, ja tätä emme keskustan piirissä hyväksyneet — aika merkittäväkin leikkaus. Me uskomme, että perheet tietävät poliitikkoja paremmin, kenen ja miten lapset on hyvä hoitaa. Valintojen pitää olla perheissä, mutta perheillä pitää olla kunnolliset, tasa-arvoiset valinnan mahdollisuudet tehdä näitä valintojaan. Isiä on kuitenkin eri tavoin kannustettava ottamaan nykyistä enemmän vastuuta lastenhoidossa ja käyttämään enemmän perhevapaita. 
Arvoisa puhemies! Suomessa on myös erinomainen varhaiskasvatusjärjestelmä, ja on myös erinomaista, että perheet voivat niin halutessaan hoitaa lapsia myös kotona. Kotihoidon tuki mahdollistaa tämän, ja tämän vaihtoehdon olemassaoloa me kyllä myös jatkossa haluamme puolustaa. Mutta valinta, arvoisa puhemies, se on perheiden. 
Viimeksi julkaistu 3.6.2019 14:21