Täysistunnon puheenvuoro
PTK
62
2015 vp
Täysistunto
Keskiviikko 11.11.2015 klo 14.03
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n, vammaisetuuksista annetun lain ja kansaneläkelain 103 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
15.56
Tiina
Elovaara
ps
Arvoisa puhemies! Keliakiakorvaus on ollut asia, josta on tullut erityisen paljon kansalaispalautetta, ja täytyy siltä osin lähettää terveinen kaikille niille, joilta viestiä on tullut: päätös ei ole positiivinen, mutta taloustilanteessa on tarkasteltava kaikki asiat. Yhdyn tässä edustaja Tolppasen näkemykseen siitä, että lasten ja nuorten korvaus tässä kysymyksessä säilyy. Ja toivonkin, että taloustilanteen kohentuessa myöhemmin ruokavaliokorvausta harkittaisiin uudelleen. 
Viimeksi julkaistu 12.11.2015 14:04