Täysistunnon puheenvuoro
PTK
65
2015 vp
Täysistunto
Tiistai 17.11.2015 klo 14.00—20.14
3
Välikysymys  hallituksen  liikennepolitiikan  tavoitteiden  vaikutuksista  kansalaisille  ja alueelliselle saavutettavuudelle
Välikysymys
17.59
Arja
Juvonen
ps
Arvoisa puhemies! Hyvät edustajakollegat! Hyvä ministeri, kiitos, että jaksatte edelleen istua kuuntelemassa ja vastaamassa kysymyksiimme. 
Hallitus panostaa hallitusohjelman mukaisesti kärkihankkeisiin. Osana tätä pakettia hallitus käynnistää myös ohjelman liikenneverkon korjausvelan vähentämiseksi. Hallitusohjelman mukaan kärkihankkeisiin ja korjausvelan vähentämiseen panostetaan kertaluontoisesti 1,6 miljardia euroa vuoden 2018 loppuun mennessä. Hallitus tulee huolehtimaan liikennepolitiikassa kokonaisvaltaisesti niin tie- kuin rautatieliikenteestä sekä liikenneväylistä muiden liikenteeseen ja viestintään liittyvien tehtävien ohella. Kysymys on yhteiskunnalle välttämättömistä toimivista ja turvallisista liikenne- ja viestintäyhteyksistä sekä palveluista kestävän kasvun tukemiseksi mahdollistamalla myös uusien digitaalisten palvelujen käyttöympäristön. 
Arvoisa puhemies! Hallitus on esittänyt liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle 2,9 miljardin euron määrärahoja vuodelle 2016. Kasvupanostuksen kannalta tärkeää on myös rakenteellisten uudistusten tekeminen. Nämä estävät jatkossa korjausvelan kasvun sekä mahdollistavat uusia innovatiivisia toimintatapoja. Vuonna 2016 käynnistetään uutena kehittämishankkeena Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen. Myös esimerkiksi keskeneräisiin väylähankkeisiin tullaan panostamaan. Länsimetron rakentaminen jatkuu. 
Panostus joukkoliikenteen ostoon ja kehittämiseen on myös hallitusohjelman mukainen tarpeellinen asia. Liikennepolitiikassa tavoitellaan pitkällä aikavälillä muutosta, jonka myötä liikenne muuttuu kokonaisvaltaiseksi palveluksi. Tällöin matkojen ja kuljetusten toimivuudelle on annettava keskeinen huomio. Hallitus toimii näissä ja kaikissa asioissa strategisesti ja suunnitelmallisesti. Uudistusten läpiviennissä hyödynnetään tutkimuksia ja selvityksiä sekä riittäviä vaikutusarviointeja. Hallitus on sitoutunut tarvittavien uudistusten läpiviemiseen. 
Arvoisa puhemies! Raideverkosto, perusväylät ja alempi tieverkko sorateineen vaativat kunnossapidon toimia pitkällä aikavälillä. Suomessa on 52 000 kilometriä päällystettyä maantietä. Päällystetyillä ja huolletuilla tie- ja rataosuuksilla on suuri merkitys päivittäisen liikkumisen ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn kannalta. Liikenneväylien kunto vaikuttaa myös liikenneturvallisuuteen. Olemme saaneet seurata tiestön kunnon heikkenemistä, ja viestiä teiden tilanteesta tulee muun muassa ammattiautoilijoilta, jotka päivät pitkät liikkuvat teillä. Myös motoristit ottavat yhteyttä. 
Tiestön arvo on arviolta noin 15 miljardia euroa, ja arvo-omaisuudesta on pidettävä hyvää huolta. Teiden pikapaikkaukset eivät ole oikea ratkaisu, ne eivät kestä: uusiutuvat reiät tiessä ovat entistäkin pahempia. Huonokuntoiset tiet aiheuttavat suoria ja välillisiä kustannuksia veronmaksajille. 
Lisäksi tulevat inhimilliset kärsimykset. Juuri tällä hetkellä meillä on tieliikenteessä menehtyneitä ihmisiä yhtä paljon kuin oli viime vuonna yhteensä. Jalankulkijoiden osalta tämä vuosi on synkin viiteen vuoteen. Meillä on tehtävää yleisen liikennekulttuurin kohentamisessa, sen parantamisessa, mutta myös siinä, että yksikään onnettomuus ei sattuisi siksi, että tiessä on kuoppa ja autoilijan auto karkaa, tai siksi, että motoristi töksäyttää pyörällään asfalttipaikkauksesta aiheutuneeseen uraan. Vilkasliikenteisille teille keskikaiteiden ilmestyminen voisi olla myös yksi hyvä asia, josta voisimme keskustella. Se lisäisi liikenneturvallisuutta — näin on arvioitu. 
Arvoisa puhemies! Arvoisat edustajat ja hyvä ministeri, olemme käyneet täällä tänään hyvää keskustelua. Mielestäni opposition välikysymys on ollut hyvä käsitellä ja keskustella täällä, koska näin olemme saaneet koko kansan tietoisuuteen kaiken sen, mitä liikenteessä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa. 
Viimeksi julkaistu 5.7.2016 14:48