Täysistunnon puheenvuoro
PTK
66
2018 vp
Täysistunto
Torstai 14.6.2018 klo 16.00—18.54
2.8
Suullinen kysymys asuntomarkkinoista (Pauli Kiuru kok)
Suullinen kysymys
SKT 104/2018 vp
16.53
Pauli
Kiuru
kok
Arvoisa rouva puhemies! Suomen talous on hyvällä kasvu-uralla. Kuluttajien ja sijoittajien luottamus on kasvanut. Myös asuntomarkkinoilla on vauhtia. Uusia asuntoja rakennetaan nopeammin kuin kertaakaan 2000-luvulla. 
Toisaalta markkinat eriytyvät. Hinnat nousevat kasvukeskuksissa, mutta toisaalta taas haja-asutusalueilla kehitys on päinvastaista. Perheasuntojen tarve vähenee, mutta sitten taas toisaalta pienien asuntojen ja yksiöiden kysyntä on kasvanut. Jopa ylikysyntää on paikallisesti. Yksi trendinomainen muutos on se, että kaupungistuminen jatkuu edelleen. 
Kysynkin ministeri Tiilikaiselta: miten luonnehditte asuntomarkkinoiden tilannetta tällä hetkellä nimenomaan kuluttajien näkökulmasta? Ja edelleen: miten luonnehditte maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta ja sen vaikutuksia kasvavien kaupunkiseutujen ja muun Suomen tarpeiden näkökulmasta? [Eero Heinäluoma: Aika vaikea kysymys!] 
Täysistunnon puheenvuoro
PTK
66
2018 vp
Täysistunto
Torstai 14.6.2018 klo 16.00—18.54
2.8
Suullinen kysymys asuntomarkkinoista (Pauli Kiuru kok)
Suullinen kysymys
SKT 104/2018 vp
16.53
Pauli
Kiuru
kok
Arvoisa rouva puhemies! Suomen talous on hyvällä kasvu-uralla. Kuluttajien ja sijoittajien luottamus on kasvanut. Myös asuntomarkkinoilla on vauhtia. Uusia asuntoja rakennetaan nopeammin kuin kertaakaan 2000-luvulla. 
Toisaalta markkinat eriytyvät. Hinnat nousevat kasvukeskuksissa, mutta toisaalta taas haja-asutusalueilla kehitys on päinvastaista. Perheasuntojen tarve vähenee, mutta sitten taas toisaalta pienien asuntojen ja yksiöiden kysyntä on kasvanut. Jopa ylikysyntää on paikallisesti. Yksi trendinomainen muutos on se, että kaupungistuminen jatkuu edelleen. 
Kysynkin ministeri Tiilikaiselta: miten luonnehditte asuntomarkkinoiden tilannetta tällä hetkellä nimenomaan kuluttajien näkökulmasta? Ja edelleen: miten luonnehditte maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta ja sen vaikutuksia kasvavien kaupunkiseutujen ja muun Suomen tarpeiden näkökulmasta? [Eero Heinäluoma: Aika vaikea kysymys!] 
Viimeksi julkaistu 8.1.2020 10.45