Täysistunnon puheenvuoro
PTK
75
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 27.6.2018 klo 14.01—19.25
10
Lakialoite  laeiksi  luottotietolain  18 ja 20 §:n muuttamisesta ja ulosottokaaren 1 luvun 32§:n ja 11 luvun 1 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Jari
Myllykoski
vas
ym.
18.45
Satu
Taavitsainen
sd
Arvoisa puhemies! Hyvät edustajakollegat! Meillä on käsittelyssä erittäin tärkeä ja tarpeellinen lakialoite. Sen merkityksellisyydestä kertoo se, että lähes 140 kansanedustajaa on sen allekirjoittanut. Tämä on vahva viesti siitä, että kansanedustajat haluavat parantaa maksuhäiriömerkinnän saaneiden asemaa. 
Jätimme viime viikolla tämän lakialoitteen yhdessä edustajien Myllykoski, Pirttilahti, Jaskari, Alanko-Kahiluoto, Vähämäki, Kivelä, Laukkanen ja Strand kanssa ja ehdotamme siinä luottotietolain ja ulosottokaaren muuttamista siten, että maksuhäiriömerkinnät tulee poistaa luottotietorekisteristä aina, kun velka on suoritettu tai sen peruste on poistunut. 
Toivon tälle lakialoitteelle myönteistä suhtautumista valiokunnassa ja eduskunnan istunnossa tuon valiokuntakäsittelyn jälkeen. Toivon, etteivät kansanedustajat alistu sille lobbaukselle, jonka kohteeksi he ehkä joutuvat, sillä jo nyt Suomen Asiakastieto on ryhtynyt kampanjoimaan lakialoitetta vastaan. Tämän päivän Satakunnan Kansan pääkirjoittajakin oli mennyt lobbaajan lankaan ja kirjoitti, että luottotietojen palauttaminen nopeammin auttaisi muka vain harvoja. Tämä on aivan puppua. 
On hyvin kyseenalaista ja mielestäni väärin, että tällä hetkellä Suomessa yksityinen, reilusti voittoa tekevä yritys, Suomen Asiakastieto, hallinnoi maksuhäiriömerkintöjä. Nykykäytännön mukaan maksuhäiriömerkintä säilyy velan maksamisen jälkeenkin 2—4 vuotta, ja sillä estetään ihmisiltä useiden välttämättömyyshyödykkeiden saaminen, kuten sähkösopimus, kotivakuutus, puhelinliittymä, asunnon vuokraaminen, ja myös työpaikan saaminen monesti estyy. Harvalla on mahdollisuutta maksaa etukäteen usean kuukauden sähkölaskua, harvalla on mahdollisuutta maksaa etukäteen kerralla koko vuoden kotivakuutusta. Tätä tällä hetkellä kuitenkin vaaditaan 376 000 suomalaiselta — niin monella on maksuhäiriömerkintä. 
Arvoisa puhemies! Viime viikolla käsittelimme tässä salissa eduskunnan oikeusasiamiehen kertomusta vuodelta 2017. Oikeusasiamiehen mukaan huomattava määrä velallisista on saanut virheellisin perustein maksuhäiriömerkinnän ja joutunut kärsimään sen seurauksista. Tuomioistuimet ovat luovuttaneet luottotietolain ja henkilötietolain vastaisia tietoja luottotietoyhtiöille. Tämä on aivan pöyristyttävän hirveä asia. Oikeusministeriön tietojärjestelmästä johtuen ihmiset ovat joutuneet aivan syyttä suotta kärsimään. Velallisten oikeusturvan toteutumiseksi on ihan välttämätöntä, että tietojärjestelmän puutteellisesta toiminnasta johtuneet virheelliset merkinnät poistetaan luottotietorekistereistä ja vastaisuudessa estetään tällaisten virheiden tapahtuminen. Oikeusministeriön pitää mielestäni pyytää ihmisiltä anteeksi ja korvata aiheuttamansa vahingot. 
Oikeusasiamies myös piti virheellisten maksuhäiriötietojen välittymiseen johtavaa järjestelmävirhettä vakavana, ja ottaen huomioon nämä maksuhäiriömerkinnän vakavat seuraukset velalliselle oikeusasiamies oli myös sitä mieltä, että virheen korjaavat toimenpiteet eivät voi jäädä odottamaan oikeusministeriön tietokoneohjelmien tulevia päivityksiä. Oikeusministeriön tulisi viipymättä ja yhteistyössä viranomaisten ja muiden tahojen kanssa ryhtyä toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että luottotietolain vastaisia tietoja ei enää välitetä tuomioistuinten tietojärjestelmästä. Luottotietoyhtiöiden pitäisi myös poistaa virheelliset ja harhaanjohtavat merkinnät luottotietorekistereistä. 
Tietosuojavaltuutettu on kuitenkin sanonut, että hänellä ei ole pääsyä luottotietorekisteriin eikä hän voi tarkistaa rekisterin oikeellisuutta. Olen saanut viestejä näiltä ihmisiltä, jotka ovat näitä oikeusasiamiehen kertomuksessa mainittuja väärin kohdeltuja. He ovat pyytäneet nimensä poistamista rekisteristä siinä onnistumatta. He ovat jo viime talven aikana laittaneet tietosuojavaltuutetullekin pyynnön poistaa nimensä rekisteristä, mutta tietosuojavaltuutettu ei ole vieläkään vastannut heille mitään. 
Oikeusasiamies on sitä mieltä, että tietosuojavaltuutettu voisi toimivaltansa puolesta puuttua virheellisiin merkintöihin. Kun kuitenkin käytäntö näyttää olevan toinen, on aivan ilmeistä, että Suomessa vallitsee iso ongelma maksuhäiriömerkintöjen oikeellisuudesta, niiden hallinnoinnista, niiden tarkastamisesta ja poistamisesta. Eduskunnalla ei ole tällä hetkellä käsitystä siitä, kuka ja miten ylipäätään voi Suomessa tarkistaa luottotietorekisterin oikeellisuuden. Näin on siitäkin huolimatta, että EU:sta on tullut jämerää lainsäädäntöä ihmisten tietosuojasta. 
Arvoisa puhemies! Eikö olisikin kohtuullista, että samalla kun eduskunta muuttaa lakia tämän lakialoitteen mukaisesti, maksuhäiriömerkintöjen hallinta siirrettäisiin valtion hallintaan? Samalla myös luottotietolakia tulisi selkeyttää talletettavien tuomioistuinratkaisujen osalta siten, että vain maksukyvyttömyyttä tai maksuhaluttomuutta osoittavat, riidattomissa asioissa annetut tuomiot voivat johtaa maksuhäiriömerkintään. Tämän lakialoitteen mukaisesti heti, kun velka on maksettu, ihmisen nimi poistuu rekisteristä. 
Toivon, että oikeusministeri Häkkänen ryhtyy heti toimenpiteisiin sääntelyn täydentämiseksi ja täsmentämiseksi. On kyse ihmisten oikeusturvasta. 
Täysistunnon puheenvuoro
PTK
75
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 27.6.2018 klo 14.01—19.25
10
Lakialoite  laeiksi  luottotietolain  18 ja 20 §:n muuttamisesta ja ulosottokaaren 1 luvun 32§:n ja 11 luvun 1 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Jari
Myllykoski
vas
ym.
18.45
Satu
Taavitsainen
sd
Arvoisa puhemies! Hyvät edustajakollegat! Meillä on käsittelyssä erittäin tärkeä ja tarpeellinen lakialoite. Sen merkityksellisyydestä kertoo se, että lähes 140 kansanedustajaa on sen allekirjoittanut. Tämä on vahva viesti siitä, että kansanedustajat haluavat parantaa maksuhäiriömerkinnän saaneiden asemaa. 
Jätimme viime viikolla tämän lakialoitteen yhdessä edustajien Myllykoski, Pirttilahti, Jaskari, Alanko-Kahiluoto, Vähämäki, Kivelä, Laukkanen ja Strand kanssa ja ehdotamme siinä luottotietolain ja ulosottokaaren muuttamista siten, että maksuhäiriömerkinnät tulee poistaa luottotietorekisteristä aina, kun velka on suoritettu tai sen peruste on poistunut. 
Toivon tälle lakialoitteelle myönteistä suhtautumista valiokunnassa ja eduskunnan istunnossa tuon valiokuntakäsittelyn jälkeen. Toivon, etteivät kansanedustajat alistu sille lobbaukselle, jonka kohteeksi he ehkä joutuvat, sillä jo nyt Suomen Asiakastieto on ryhtynyt kampanjoimaan lakialoitetta vastaan. Tämän päivän Satakunnan Kansan pääkirjoittajakin oli mennyt lobbaajan lankaan ja kirjoitti, että luottotietojen palauttaminen nopeammin auttaisi muka vain harvoja. Tämä on aivan puppua. 
On hyvin kyseenalaista ja mielestäni väärin, että tällä hetkellä Suomessa yksityinen, reilusti voittoa tekevä yritys, Suomen Asiakastieto, hallinnoi maksuhäiriömerkintöjä. Nykykäytännön mukaan maksuhäiriömerkintä säilyy velan maksamisen jälkeenkin 2—4 vuotta, ja sillä estetään ihmisiltä useiden välttämättömyyshyödykkeiden saaminen, kuten sähkösopimus, kotivakuutus, puhelinliittymä, asunnon vuokraaminen, ja myös työpaikan saaminen monesti estyy. Harvalla on mahdollisuutta maksaa etukäteen usean kuukauden sähkölaskua, harvalla on mahdollisuutta maksaa etukäteen kerralla koko vuoden kotivakuutusta. Tätä tällä hetkellä kuitenkin vaaditaan 376 000 suomalaiselta — niin monella on maksuhäiriömerkintä. 
Arvoisa puhemies! Viime viikolla käsittelimme tässä salissa eduskunnan oikeusasiamiehen kertomusta vuodelta 2017. Oikeusasiamiehen mukaan huomattava määrä velallisista on saanut virheellisin perustein maksuhäiriömerkinnän ja joutunut kärsimään sen seurauksista. Tuomioistuimet ovat luovuttaneet luottotietolain ja henkilötietolain vastaisia tietoja luottotietoyhtiöille. Tämä on aivan pöyristyttävän hirveä asia. Oikeusministeriön tietojärjestelmästä johtuen ihmiset ovat joutuneet aivan syyttä suotta kärsimään. Velallisten oikeusturvan toteutumiseksi on ihan välttämätöntä, että tietojärjestelmän puutteellisesta toiminnasta johtuneet virheelliset merkinnät poistetaan luottotietorekistereistä ja vastaisuudessa estetään tällaisten virheiden tapahtuminen. Oikeusministeriön pitää mielestäni pyytää ihmisiltä anteeksi ja korvata aiheuttamansa vahingot. 
Oikeusasiamies myös piti virheellisten maksuhäiriötietojen välittymiseen johtavaa järjestelmävirhettä vakavana, ja ottaen huomioon nämä maksuhäiriömerkinnän vakavat seuraukset velalliselle oikeusasiamies oli myös sitä mieltä, että virheen korjaavat toimenpiteet eivät voi jäädä odottamaan oikeusministeriön tietokoneohjelmien tulevia päivityksiä. Oikeusministeriön tulisi viipymättä ja yhteistyössä viranomaisten ja muiden tahojen kanssa ryhtyä toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että luottotietolain vastaisia tietoja ei enää välitetä tuomioistuinten tietojärjestelmästä. Luottotietoyhtiöiden pitäisi myös poistaa virheelliset ja harhaanjohtavat merkinnät luottotietorekistereistä. 
Tietosuojavaltuutettu on kuitenkin sanonut, että hänellä ei ole pääsyä luottotietorekisteriin eikä hän voi tarkistaa rekisterin oikeellisuutta. Olen saanut viestejä näiltä ihmisiltä, jotka ovat näitä oikeusasiamiehen kertomuksessa mainittuja väärin kohdeltuja. He ovat pyytäneet nimensä poistamista rekisteristä siinä onnistumatta. He ovat jo viime talven aikana laittaneet tietosuojavaltuutetullekin pyynnön poistaa nimensä rekisteristä, mutta tietosuojavaltuutettu ei ole vieläkään vastannut heille mitään. 
Oikeusasiamies on sitä mieltä, että tietosuojavaltuutettu voisi toimivaltansa puolesta puuttua virheellisiin merkintöihin. Kun kuitenkin käytäntö näyttää olevan toinen, on aivan ilmeistä, että Suomessa vallitsee iso ongelma maksuhäiriömerkintöjen oikeellisuudesta, niiden hallinnoinnista, niiden tarkastamisesta ja poistamisesta. Eduskunnalla ei ole tällä hetkellä käsitystä siitä, kuka ja miten ylipäätään voi Suomessa tarkistaa luottotietorekisterin oikeellisuuden. Näin on siitäkin huolimatta, että EU:sta on tullut jämerää lainsäädäntöä ihmisten tietosuojasta. 
Arvoisa puhemies! Eikö olisikin kohtuullista, että samalla kun eduskunta muuttaa lakia tämän lakialoitteen mukaisesti, maksuhäiriömerkintöjen hallinta siirrettäisiin valtion hallintaan? Samalla myös luottotietolakia tulisi selkeyttää talletettavien tuomioistuinratkaisujen osalta siten, että vain maksukyvyttömyyttä tai maksuhaluttomuutta osoittavat, riidattomissa asioissa annetut tuomiot voivat johtaa maksuhäiriömerkintään. Tämän lakialoitteen mukaisesti heti, kun velka on maksettu, ihmisen nimi poistuu rekisteristä. 
Toivon, että oikeusministeri Häkkänen ryhtyy heti toimenpiteisiin sääntelyn täydentämiseksi ja täsmentämiseksi. On kyse ihmisten oikeusturvasta. 
Viimeksi julkaistu 2.12.2019 13.18