Täysistunnon puheenvuoro
PTK
75
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 27.6.2018 klo 14.01—19.25
9
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa
Valtioneuvoston selonteko
18.25
Pauli
Kiuru
kok
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Jatkan tästä edustaja Arhinmäen näkökulmasta. Ymmärrän omalla tavallaan näkökulman, mutta siinä on toinenkin näkökulma. Toinen näkökulma on se, että Irakin perustuslaki lähtisi siitä, että ketään ei saa sijoittaa uudestaan, poistaa maasta tai ketään ei saa estää saapumasta maahan takaisin. Kun maa kieltää ikään kuin omat lapsensa, omat kansalaisensa, ja sanoo, että te ette ole toivottuja henkilöitä tähän maahan, niin se on minun mielestäni mitä suurimmassa määrin ihmisoikeusloukkaus. Suomen perustuslaki, 9 §, lähtee siitä, että suomalaista ei saa poistaa maasta eikä estää saapumasta takaisin Suomeen, ja näin pitäisi myös Irakissa olla. Jos Suomessa todetaan, että irakilaisella ei ole laillista edellytystä olla täällä, niin Irakissa vastaavasti heidän perustuslakinsa pitäisi sanoa, että ketään ei saa estää saapumasta takaisin Irakiin, jos on kyseisen maan kansalainen. Tämä on ihmisoikeuskysymys myös tästä näkökulmasta. 
Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
Vielä vastauspuheenvuoro Arhinmäelle, ja sitten on ministerin vuoro. 
Viimeksi julkaistu 21.8.2018 10:45