Täysistunnon puheenvuoro
PTK
75
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 27.6.2018 klo 14.01—19.25
9
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa
Valtioneuvoston selonteko
18.30
Pauli
Kiuru
kok
Arvoisa rouva puhemies! Vielä jatkan tästä pakkopalautusasiasta, jonka edustaja Arhinmäki otti esiin. Olen täsmälleen samaa mieltä Arhinmäen kanssa siitä, että ketään ihmistä ei pidä palauttaa sellaiselle alueelle, missä hänen henkensä, turvallisuutensa tai ihmisarvonsa on vakavasti uhattuna, mutta sitten toisaalta emme voi tarkastella Irakia yhtenä kokonaisuutena. Irak on maantieteellisesti suuri maa, ja Maahanmuuttovirasto teki selvityksen, joka julkaistiin 13. kesäkuuta tänä vuonna, ja tämä liittyy turvapaikkapäätösten tekemiseen ja menettelyyn. Tässä muun muassa todetaan, että Etelä-Irakin läänien turvallisuustilanne on parempi kuin Keski‑ ja Pohjois-Irakissa. On myös merkittäviä eroja joidenkin kaupunkien, ihan jopa kaupunginosien kesken, eli Irakia ei voi katsoa yhtenä kokonaisuutena. Siellä on erilaisia alueita ja erilaisia turvallisuustilanteita. Siitä olen samaa mieltä, että ketään ei pidä pakkopalauttaa sellaiseen paikkaan, missä on suoranainen hengen ja terveyden ja ihmisarvon uhka. 
Viimeksi julkaistu 21.8.2018 10:45