Täysistunnon puheenvuoro
PTK
81
2016 vp
Täysistunto
Perjantai 9.9.2016 klo 13.02—13.29
11
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2015
Kertomus
Valiokunnan mietintö
13.08
Pauli
Kiuru
kok
Arvoisa rouva puhemies! Kiitos sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumalalle ja sivistysvaliokunnalle mietinnöstä, jonka olette antaneet Eduskunnan kirjaston kertomuksesta vuodelta 2015. Niin kuin edustaja Puumala totesi, mietintö päättyy sangen kiittävästi: "Valiokunta arvioi, että kirjastoa on vuonna 2015 hoidettu hyvin." 
Tässä yhteydessä mielelläni haluaisin nostaa esille muutaman asian, joka tämän vuoden aikana on tullut mediassa näkyville. 
Miksi meillä on Eduskunnan kirjasto? Sen arvopohja ja toiminta vahvistavat demokratiaa, sananvapautta, luotettavan tiedon saavutettavuutta, vapaata lehdistöä sekä rakentavaa kansalaiskeskustelua ja vaikuttamista. Suomalaiset valtamediat ja niiden päätoimittajat ottivat maaliskuussa tänä vuonna kantaa hyvin näkyvästi luotettavan median puolesta. Kannanotossaan päätoimittajat kiinnittävät erityistä huomiota suomalaisen keskustelutavan nopeaan muuttumiseen: "Eritoten sosiaalisessa mediassa solvaaminen, halventaminen, mustamaalaaminen ja suoranainen valehtelu ovat arkipäiväistyneet. Moniarvoinen viestintä ja sananvapaus sallivat erilaiset mielipiteet. Se ei tarkoita, että kuka tahansa voi levittää mitä tahansa kenenkään siihen puuttumatta." Näin siis päätoimittajat.  
Eduskunnan kirjasto ja kirjaston hallitus tukevat sitä arvomaailmaa, sitä ajatusta, mitä päätoimittajat maaliskuussa toivat esille. Moniarvoinen viestintä, oikeisiin tietoihin perustuva journalismi ja vastuullinen sananvapauden käyttäminen ovat niitä asioita, joita kirjasto edustaa — ja joita suomalainen media edustaa. Muuttuvassa mediaympäristössä on syytä kiinnittää huomiota kirjastojen merkitykseen luotettavan tiedon välittäjinä, mediaosaamisen kouluttajina ja kansalaistoiminnan keskuksina. 
Eduskunnan kirjasto on sangen poikkeuksellinen instituutio maailmanlaajuisesti, kun katsotaan parlamentteja. Se tekee arvokasta työtä oikeudellisen tiedon, yhteiskuntatiedon ja eduskuntatiedon saralla. Ensi vuosi on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi, ja se myös osaltaan asettaa kirjastolle ja kirjaston hallitukselle ja työntekijöille odotuksia ja vaatimuksia, joihin pyritään vastaamaan niillä resursseilla, sillä henkilökunnalla ja osaamisella, mitkä ovat käytössä. — Kiitos. 
Viimeksi julkaistu 4.4.2017 10:42