Täysistunnon puheenvuoro
PTK
82
2020 vp
Täysistunto
Torstai 28.5.2020 klo 16.00—18.11
2.5
Suullinen kysymys hallituksen linjasta hävittäjähankinnassa (Ilkka Kanerva kok)
Suullinen kysymys
SKT 75/2020 vp
16.47
Puolustusministeri
Antti
Kaikkonen
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Itsenäisen valtion tärkeimpiä tehtäviä on luoda vakaat ja turvalliset olot kansalaisilleen. Siinä tietysti erityisen tärkeää on viisas ulko- ja turvallisuuspolitiikka mutta myös uskottavat puolustusvoimat. Osa sitä on toimivat ilmavoimat. Tämä on toki iso investointi, ja on ymmärrettävää, että siitä käydään myös kriittistä keskustelua, mutta Suomi ei voi olla ilman uskottavia ilmavoimia. On hyvä muistaa, että aivan joka vaalikausi tai edes joka vuosikymmen näin isoa investointia ei tarvitse tehdä. Tällä pärjätään tuonne 2050-, jopa 2060-luvulle saakka. Hallitusohjelmassa on tästä selkeä kirjaus, ja sillä eteenpäin mennään, ja uskon, että hallitus ja eduskunta kykenevät tarvittavat päätökset tekemään, kun sen aika on. Edustaja Kanerva, homma hoidetaan. 
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
Kiitoksia. — Pyydän nyt niitä edustajia, jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä, ilmoittautumaan painamalla V-painiketta ja nousemalla seisomaan. 
Viimeksi julkaistu 18.6.2020 16.39