Täysistunnon puheenvuoro
PTK
84
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 14.9.2018 klo 13.00—13.30
3
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2017
Kertomus
13.19
Juha
Rehula
kesk
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Kansaneläkelaitos, Kela, on eduskunnan alainen laitos. Valtuutetuilla on keskeinen, merkittävä tehtävä valvojana, niin kuin laissa lukee. Tästä johdantona: sitä valtaa ja voimaa, joka valtuutetuilla on, sietää pohtia, ja sietää kysyä, onko sitä oikeasti ja aidosti.  
Kela toimii hämmästyttävänkin hyvin siihen nähden, että Kelan päätökset koskettavat jokaista suomalaista ennemmin tai myöhemmin, tavalla tai toisella. Ne massat käsittelymäärissä ovat sitä kokoluokkaa, että ongelmista huolimatta Kelaa voi monessa asiassa kiittää.  
Minulle jäi hieman epäselväksi, puhuiko valtuutettujen puheenjohtaja, kansanedustaja Sarkomaa puheenvuoronsa loppupuolella omissa nimissään vai valtuutettujen nimissä, kun pohdiskelitte ääneen sitä, pitäisikö esimerkiksi tälle valvontajärjestelmälle ja ylipäätänsä tälle hallinnolle tehdä jotakin. Nimittäin olemme tilanteessa, missä esimerkiksi eduskunnan kyselytunnilla ministeri voisi vastata kaikkiin niihin Kelaa koskeviin kysymyksiin, että vastuu on Kelalla, tilanteessa, jossa täällä rummutetaan ministerin vastuuta siitä, kun taksi ei kulje tai lääkekorvaukset viipyvät — tälle pitää tehdä jotain. [Päivi Räsänen: Nimenomaan!] 
Viimeksi julkaistu 11.1.2021 14.40