Täysistunnon puheenvuoro
PTK
84
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 14.9.2018 klo 13.00—13.30
3
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2017
Kertomus
13.22
Arja
Juvonen
ps
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Edustaja Sari Sarkomaa, nostitte kaikki ne asiat esille, mitkä olin kirjoittanut omaan puheeseeni, ja niin myös edustaja Niilo Keränen, tuumailitte sieltä samat asiat, elikkä keskityn nyt sitten kysymään siitä, mitä on tällä hetkellä tapahtunut.  
En mene enää sinne historiaan ja toimeentulotuessa havaittuihin ongelmiin, vaan näihin Kela-kyyteihin ja siihen, millä tavalla vuoden päästä todellakin sitä kertomusta sitten luemme. Millä tavalla te nyt puututte siihen, että olisi ne hissitaksit, puhelinjonot loppuisivat, soittaja pääsisi puhelimessa läpi tilaamaan sitä taksia, ja sitten myös siihen, että taksikyydit olisi mahdollista ottaa sille taksinkuljettajalle elikkä ei ole sitä ota tai jätä ‑ajatusta? 
Sitten kysyn tästä, että johtajisto määräaikaiseksi: Onko siellä poliittisia virkanimityksiä, ja onko vielä hyvävelikerhoja? Kun te olette tämmöisen asiantuntijatyöryhmän perustanut valvontaa, asemaa ja toimivaltasuhteita selvittämään, niin onko se hyvä, että johtajisto olisi määräaikainen, vai eikö se ole hyvä? Mitä mieltä, ministeri, olette, että minkä takia tähän tulisi mennä, [Puhemies koputtaa] määräaikaiseen johtajistoon? 
Puhemies Paula Risikko
Vielä kaksi vastauspuheenvuoroa ennen ministerin vastausta. Tässä vaiheessa edustajat Zyskowicz ja Mustajärvi. 
Viimeksi julkaistu 28.9.2018 10:45