Viimeksi julkaistu 6.6.2021 2.05

Täysistunnon puheenvuoro PTK 84/2020 vp Täysistunto Tiistai 2.6.2020 klo 14.00—16.33

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 65/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 8/2020 vp
14.40 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa herra puhemies! Tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia väliaikaisesti. Muutoksella laajennettaisiin väliaikaisesti kansainvälistä suojelua hakeneen työnteko-oikeutta. Työnteon aloittamista rajoittava karenssiaika poistettaisiin sellaisilta kansainvälistä suojelua hakeneilta, joilla on lain voimaan tullessa kansainvälistä suojelua koskeva asia vireillä joko Maahanmuuttovirastossa tai hallintotuomioistuimessa. Työnteko-oikeuden kestoa laajennettaisiin siten, että oikeus työskennellä jatkuisi täytäntöönpanokelpoisesta maastapoistamispäätöksestä huolimatta niin kauan kuin ulkomaalaiselle annetaan vastaanottopalveluja. 

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys on puhtaasti ideologinen ja sotkee niin turvapaikkajärjestelmää kuin työperäiseen maahanmuuttoon liittyvät prosessit. Tällainen laki murentaa turvapaikkajärjestelmän uskottavuuden eikä kannusta kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita myöskään noudattamaan paluuvelvoitetta. Miten hallitus voi antaa tällaisen signaalin laittomasti maassa oleskeleville? Miksi haluatte pitää heidät Suomessa? Se ei ole kenenkään etu. 

Arvoisa puhemies! Hallitus markkinoi lakiesitystään väestön suojaamisen sekä yhteiskunnan ja talouselämän toiminnan turvaamisen perustein. Ehdotettujen muutosten työllisyysvaikutusten arvioidaan kuitenkin olevan vain joitain kymmeniä tai satoja työntekijöitä, vaikka tarve on yli 16 000 ihmistä. Kuinka tällaista voidaan edes myydä edellä mainituin syin? Väestön suojaaminen tai yhteiskunnan toiminnan turvaaminen ei voi olla kymmenistä tai edes sadoista ulkomaalaisista kiinni — ja tämä kaikki tehdään vielä aikana, jolloin satojatuhansia suomalaisia on koronakriisin vuoksi lomautettu tai irtisanottu. Hallituksen esitys ja sen antama viesti on näiden työelämän ulkopuolelle joutuneiden ihmisten silmissä erittäin myrkyllinen. Satojentuhansien lomautettujen lisäksi tuhannet nuoret ja opiskelijat ovat vaarassa jäädä ilman kesätöitä. Sen takia olisi erittäin tarpeen kannustaa maatalousyrittäjiä työllistämään nimenomaan suomalaisia ja ryhtyä lainsäädäntötoimenpiteisiin suomalaisten lomautettujen ja työttömien työnteon helpottamiseksi ilman, että tukiin liittyvät karenssit ynnä muut tekevät kausityön vastaanottamisesta kannattamatonta. 

Karenssin poistamisen seurauksena sillä, onko henkilö todellisuudessa kansainvälisen suojelun tarpeessa vai ei, ei enää tule olemaan mitään käytännön merkitystä. Siirtymällä työmarkkinoille maahan alun perin turvapaikanhakijana saapunut henkilö voi hakea itselleen työntekijän oleskelulupaa ja siten joka tapauksessa jäädä maahan kielteisestä turvapaikkapäätöksestä huolimatta. Työmarkkinoiden avaaminen henkilöille, joilla ei ole suomalaisen yhteiskunnan ja suomalaisen työelämän pelisääntöjen tuntemusta, tulee lisäämään väärinkäytöksiä ja pahentamaan matalapalkkamaahanmuuttoon [Puhemies koputtaa] liittyviä ongelmia, kuten alipalkkausta ja hyväksikäyttöä.