Täysistunnon puheenvuoro
PTK
84
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 2.6.2020 klo 14.00—16.33
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
15.42
Arja
Juvonen
ps
Arvoisa herra puhemies! On erittäin tärkeää, että kannustetaan myös suomalaisia lomautettuja, työttömiä ja työttömyysuhan alla olevia henkilöitä näihin kausitöihin, ja perussuomalaiset ovat olleet kyllä tässä etupainotteisesti liikkeellä. Olemme esittäneet täällä jo useaan otteeseen sitä, että tällainen työtön tai lomautettu henkilö voisi työskennellä kausitöissä ilman, että menettäisi sosiaaliturvaa. Se voisi olla sellainen kannustin, että työnteko tuntuisi myös kannustavalta ja merkittävältä ja sitä ylimääräistä työtä sitten haluaisi tehdä. 
Arvoisa puhemies! Tämän hallituksen esityksen yhtenä perusteluna sille, miksi juuri sadonkorjuuaikaisten töiden kerrotaan sopivan hyvin turvapaikanhakijoille, on se, että ”töiden luonne muuttuu vähemmän ammattitaitoa vaativaksi, ja näin ollen myös mahdollisuudet turvapaikanhakijoiden käyttöön näissä töissä kasvavat”. Tämä lause on jotenkin kummallinen, ja pitää myös huomioida, että meille on tullut myös turvapaikanhakijoita, jotka ovat varsin korkeasti koulutettuja. 
Mutta kun sadonkorjuutyöt tämän hallituksen esityksen mukaan vaativat vähemmän ammattitaitoa, niin mahdollisuudet myös suomalaisten nuorien käyttöön näissä töissä kasvavat. Olisi erittäin tärkeää, että eduskunta antaisi tällaista signaalia, että suosimme nuoria ja annamme heille töitä. On todella harmillista ja murheellista kuulla nuorilta mutta myös vanhemmilta viestejä, että kesätyöt on peruttu. Ja on hieno asia, että nuoria on kyllä myös menossa näihin kausitöihin ja sadonkorjuutöihin, mutta entistä enemmän tulisi luottaa suomalaisiin nuoriin. Heissä on potentiaalia, heissä on innokkuutta. Ja jokainen työtodistus, minkä työmarkkinoilta onnistut itsellesi saamaan jo nuoresta pitäen, on rahanarvoinen paperi. Sillä pääsee eteenpäin elämässä, ja se osoittaa sitä aktiivisuutta. Toivon tosiaan, että suomalaiset maatilayrittäjät ovat myös aktiivisia ja toimivat suomalaisen nuorison hyväksi ja palkataan heitä. 
Viimeksi julkaistu 22.6.2020 15.36