Viimeksi julkaistu 6.6.2021 2.04

Täysistunnon puheenvuoro PTK 84/2020 vp Täysistunto Tiistai 2.6.2020 klo 14.00—16.33

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 78/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 12/2020 vp
16.08 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa herra puhemies! Esityksessä ehdotetaan työttömyysetuuden suojaosaa korotettavaksi väliaikaisesti nykyisestä 300 eurosta 500 euroon kuukaudessa ja 279 eurosta 465 euroon neljän kalenteriviikon aikana. Näillä muutoksilla tuetaan taloudellisesti osa-aikatyön ja lyhytkestoisen työn vastaanottamista paitsi maa- ja puutarhatilojen kausityössä myös muussa työssä.  

Arvoisa puhemies! Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, jossa tämä esitys käsiteltiin, otettiin mietinnössä kantaa myös liittyen nuoriin ja nuorten kesätöihin. Valiokunta piti lisäksi tärkeänä, että koronavirusepidemian vaikutuksia nuorten kesätyöpaikkojen riittävyyteen ja tilanteeseen seurataan tarkoin, ja tämä on erityisesti huomionarvoinen asia. Asiantuntijalausunnoissa kävi ilmi, että tämä esitetty tukimalli ei helpota nuorten kesätyöpaikkatilannetta ja että nuorten ja opiskelijoiden palkkaamiseen tarvittaisiin määräaikainen työkalu. Tämä olisi mahdollista toteuttaa ottamalla määräaikaisesti käyttöön palkkatuki myös nuorille ja opiskelijoille sekä kotiutuville varusmiehille, eli heidätkin nostettiin esiin asiantuntijalausunnoissa. Tässä nuorisopalkkatuessa ei olisi edeltävää työttömyysvaatimusta, ja se kohdennettaisiin työntekijälle. Tässä olisikin hallitukselle hyvä ehdotus: ottaa käyttöön tämä malli, joka edistäisi nuorten työllistymistä.  

Arvoisa puhemies! Perussuomalaiset ovat vahvasti olleet nuorten työllistymisen kannalla. Teimme jo vuosia sitten Espoon valtuustossa esityksen, jolla nuorten kesäsetelin ikärajaa laskettiin, jotta yhä useampi nuori saisi sen käyttöönsä. 

Meistä jokainen voi vaikuttaa siihen, että nuoret saavat kesätöitä. Olen esimerkiksi itse palkkaamassa nuoria maalaushommiin ja kotitaloustöihin kesän ajaksi ja esittäisinkin hallitukselle ehdotusta, että miten olisi mahdollista, että yhä useampi kotitalous pystyisi palkkaamaan nuoria. Muun muassa Espoo maksaa 300 euron kesäsetelin, jos yritys palkkaa nuoren. No jos kotitalous palkkaa, niin kotitalous ei tietenkään pysty tätä kesäseteliä hyödyntämään eikä vähentämään, koska ei ole Y-tunnusta. Miten olisi mahdollista, että myös kotitaloudet voisivat palkata vaikkapa tämän kesäsetelin turvin nuoria kesätöihin? Tämä olisi erittäin tärkeä kiireellisesti viedä läpi ja juurikin tänä aikana, kun yhä useamman nuoren nenän edestä on ovi suljettu ja työtä ei ole. Tämä on erittäin helppoa myös kotitaloudelle: 10 työpäivää, 50 tuntia, palkka kesäsetelin verran — se 350 euroa, mikä on minimipalkka — ja kotitalous ilmoittaa vain tulorekisteriin tiedot siitä, että on palkannut nuoren ihmisen. Helppoa ja kätevää ja kannattavaa, kannustaa nuoria, ja suosittelen myös muille ottamaan käyttöön tämän mallin, jonka itse tänä kesänä otan.