Viimeksi julkaistu 6.6.2021 2.04

Täysistunnon puheenvuoro PTK 84/2020 vp Täysistunto Tiistai 2.6.2020 klo 14.00—16.33

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 102/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 10/2020 vp
16.24 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa puhemies! Sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö on meillä tässä käsittelyssä, ja esityksen tavoitteena on muuttaa Kevan hallintorakennetta paremmin vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä. Kevan valtuutettujen rooli olisi esityksen mukaan valvonnallinen, mutta lisäksi se päättää muun muassa jäsenyhteisöjen maksuosuuksista, vahvistaa tilinpäätöksen, myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille ja hyväksyy Kevan talousarvion. Hallituksen roolia vahvistetaan suhteessa valtuutettuihin, ja hallituksella olisi yleistoimivalta hoitaa Kevan asioita.  

Hallituksen keskuudesta asetettavan tarkastus- ja riskienhallinvaliokunnan tehtävänä on valvoa taloudellista raportointia, sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan riittävyyttä ja asianmukaisuutta. Osana riskienhallintaa tehtävä riskiarvio on laadittava säännöllisesti, ja sitä on päivitettävä riskien oleellisesti muuttuessa. Erillinen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta tukee uuden sääntelyn tehokasta toteutumista. 

Arvoisa puheenjohtaja! Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää Kevan organisaatiorakenteiden nykyaikaistamista ja johdon eri tasojen roolien selkeyttämistä perusteltuna. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tämä on todellakin hallinnollinen muutos eikä sillä tavalla myöskään aiheuttanut valiokunnassa mitään pitkäaikaista käsittelyä vaan meni sujuvasti ja hyvin yhteistyössä.