Täysistunnon puheenvuoro
PTK
85
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 18.9.2018 klo 12.01—20.01
3
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019
Hallituksen esitys
19.01
Laura
Huhtasaari
ps
Arvoisa puhemies! Talousarvioesityksen määrärahoiksi ehdotetaan 55,3 miljardia euroa, ja valtion budjettitalous on 1,4 miljardia euroa alijäämäinen. Siinä mielessä, kun nyt hehkutetaan sitä, että olemme päässeet kunnolla nousuun ja talouskasvu on noussut, silti otamme velkaa. Millaisia velkamääriä me sitten otamme, kun emme ole tässä talouden kasvussa mukana? Ennuste ei ole se, että tämä on pysyvää. 
No, mihin meidän sitten pitää investoida meidän varojamme? Suomalaisiin, meidän omaan infraan, meidän omaan teollisuuspolitiikkaan, meidän omiin köyhiimme. Kansallismielisyys on jostain syystä leimattu jollain tavalla vääräksi, vaikka suomalainen todellisuus ei olisi mahdollista ilman kansallismielisyyttä. Meillä ei olisi valtiota tai tätä kulttuuria ilman vahvaa kansallista puolustamista. Me emme EU:ssa aja Suomen etua. Me hyväksymme kaiken, mitä sieltä sanelupolitiikka meille antaa.  
Maaseudun tulevaisuus — onko sitä? Jos te luette tarkasti niitä EU:n sopimuksia ja kirjauksia, niin siellä sanotaan näin, että maataloutta tuotetaan siellä, missä se parhaiten on tuottavaa, ja tämähän tarkoittaa sitä, että se tulee Suomesta ajan oloon sitten tällä EU-politiikalla loppumaan, mikäli meillä ei ole kanttia sitä puolustaa. Se on vähentynyt ihan koko ajan, ja seuraava EU:n rahoituskehys on taas yksi kuolinisku lisää meidän maataloudellemme. Tämä kuivuuspaketti, minkä hallitus esittää, on siis 50 miljoonaa euroa, mutta kun viljelijöiden menetykset ovat 400 miljoonaa euroa, niin kyllähän tämä aika surullinen esitys siltä puolelta on. Haluammeko me oikeasti pitää omavaraisuudestamme huolta? Haluammeko pitää maaseudun asuttuna? Haluammeko, että Suomessa viljellään vielä 20 vuoden päästäkin? 
Toinen asia on infra, saavutettavuus. Me olemme pitkien välimatkojen maa, ja saavutettavuus on ensisijaisen tärkeätä. Esimerkiksi Pori—Tampere-rata on merkittävä henkilö- ja tavaraliikenteen väylä, ja rataosuuden turvallisuuden lisäämiseksi ja Pori—Helsinki-henkilöraideliikenteen matka-ajan lyhentämiseksi radan tasoristeykset tulisi poistaa. Tähän pitää ehdottomasti panostaa. Tätä ei saa enää siirtää myöhemmäksi. Me tarvitsemme tämän infrahankkeen. 
Sitten toinen asia. Perussuomalaiset, minä esimerkiksi, sanoivat vuonna 2015, että meidän pitää käännyttää kaikki turvapaikanhakijat rajalla. Olisimme siinä säästäneet miljardeja euroja, joten oikeastaan minulla on vaihtoehto sille miljardille eurolle, minkä tämä hallitus laittoi turvapaikanhakijoihin, joista suurin osa ei edes myönteistä turvapaikkapäätöstä saa. Minulla olisi tässä ollut esitys sillekin miljardille: Helsinki—Forssa—Pori-liikenneväylä — tämä on Hämeen liiton, Satakuntaliiton ja Uudenmaan liiton tekemä [Puhuja näyttää kädessään paperia] — on Helsingin ja Porin välillä oleva laadukas rautatien ja valtatien muodostama liikenneväylä, johon liittyy vahva asutuksen ja yritystoiminnan kehittämisvyöhyke. Tähän me haluamme käyttää näitä rahoja. Me haluamme käyttää näitä satoja miljoonia ja miljardeja euroja Suomen infraan, Suomen saavutettavuuden lisäämiseksi, mikä tietenkin lisää suomalaisten kilpailukykyä. Tämä on ainoa oikea tie, koska me kaikki tiedämme, että Ruotsi on turvallinen maa, ja me olisimme hyvin voineet käännyttää ne turvapaikanhakijat. Mutta tiedän, että olette myöhemmin tulossa perussuomalaisten linjoille, niin kuin Ruotsissakin on käynyt muille puolueille, että he ovat lähes plagioineet ruotsidemokraattien maahanmuuttolinjan aina puolue kerrallaan. 
Haluan myös antaa kiitosta hallitukselle. Tämä 2 500 euroa, mikä maksetaan yrittäjälle kertakorvauksena, kun hän jää äitiyslomalle, on hyvä asia. Mutta silti yrittäjälle jää vielä sen jälkeenkin 10 000 euron kustannukset, joten toivon, että me saamme tähän vielä enemmän panostuksia, koska mehän haluamme tehdä tasa-arvoista politiikkaa. 
Viimeksi julkaistu 15.10.2018 10:54