Täysistunnon puheenvuoro
PTK
87
2018 vp
Täysistunto
Torstai 20.9.2018 klo 10.01—21.44
2
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019
Hallituksen esitys
18.17
Arja
Juvonen
ps
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Kiitos edustaja Heinoselle ja edustaja Rehn-Kivelle, että mainitsitte tämän varusmiehiin liittyvän asian. Siksi tulin takaisin, koska kuulin, että tästä ruvettiin keskustelemaan. Kiitän siitä.  
Ja toistan sen kysymykseni: Minä uskon, että oikeus ja kohtuus ja jokaisen sydämen asia täällä eduskunnassa on se, että suomalainen varusmies saa myös sen vakuutusturvan, minkä kriisinhallinnassa toimiva silloin 1.1.2017 sai. Se on erittäin hyvä asia, että nyt huomioidaan myös nämä vapaaehtoisesti armeijaan menevät naiset ja lakisääteistä varusmiespalvelusta suorittavat henkilöt ja siviilipalvelushenkilöt.  
Mutta voisiko lakia soveltaa taannehtivasti? Elikkä ne, jotka ovat jo vammautuneet, tai jos on tullut kuolemantapaus, olisivat oikeutettuja korvauksiin. Minä uskon, että se on sellainen asia, että se olisi kaikille tahtotila ja siinä osoittaisimme kyllä sen, että olemme oikeuden ja kohtuuden asialla. Siitä teen toimenpidealoitteen ja toivoisin, että, ministerit, käytte sen läpi. [Puhemies koputtaa] Toivon todellakin, että katsotte, olisiko mahdollista kohdistaa sinne se resurssi, se ei varmasti kovin paljoa olisi.  
Viimeksi julkaistu 25.10.2018 14:45