Täysistunnon puheenvuoro
PTK
9
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 20.2.2018 klo 14.05—18.19
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
16.05
Pauli
Kiuru
kok
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Tässä lakipaketissa on kiinnitetty ihan aiheellisesti laajasti huomiota valvontaan, ja yksi osa-alue siinä on tiedusteluvalvontavaliokunnan perustaminen eduskuntaan. Siihen on tulossa puhemiesneuvoston ehdotus, jossa tarkennetaan eduskunnan työjärjestystä. Nyt joissakin puheenvuoroissa on hieman tullut sellaista sävyä, että suojelupoliisi olisi se toimielin, joka päättää tämän tiedusteluvalvontavaliokunnan kokoonpanon. [Markus Mustajärvi: Ei vaan arvioi!] Eli pyytäisin tässä yhteydessä ministeri Häkkästä kertomaan ihan tarkasti, miten se prosessi menee, kuka valitsee, kuka antaa lausunnon ja kuinka monta henkilöä siellä valiokunnassa istuu. 
Toinen kysymys koskee sitten tietoa, joka saattaa tulla suojelupoliisin tietoon, eli yritysvakoilua. Minkälaiset valtuudet suojelupoliisilla on antaa yritykselle tietoa tilanteessa, jossa suojelupoliisi huomaa, että yritys on laajan kansainvälisen vakoilun alla? [Eduskunnasta: Hyvä kysymys!] 
Viimeksi julkaistu 5.6.2019 11:39