Täysistunnon puheenvuoro
PTK
9
2021 vp
Täysistunto
Tiistai 16.2.2021 klo 14.00—21.46
3
Välikysymys Suomen osallistumisesta EU:n elpymispakettiin
Välikysymys
15.12
Valtiovarainministeri
Matti
Vanhanen
Arvoisa puhemies! Anteeksi ehkä pieni sarkastisuus, mutta jos maailma palaa, niin kyllä tietysti me sen 2,8 miljardia hoidamme. Mutta se ei ehkä ole siinä tilanteessa ollenkaan se ydinkysymys, [Mauri Peltokankaan välihuuto] mistä pitäisi olla huolissaan. Ylipäätään sanoisin, että tässä keskustelussa jotenkin unohtuu se maisema, jossa nyt päätöksiä tehdään. Onnettomuus, joka terveyden puolella mutta myös talouden puolella on tapahtumassa ympäri Eurooppaa, on todellinen, ja siihen pitää vastata. Jos Euroopan unioni ei pyrkisi vastaamaan tähän tilanteeseen, niin sanoisin, että siitä olisi syytä olla huolissaan — todella, todella rajusti huolissaan — sekä meidän täällä pohjoisessa että etelässä. Kyllä tämä meidän yhteinen markkina-alue, yhteinen talousalue, yhteinen kotimarkkina vaatii huolenpitoa, ja tässä tilanteessa huolenpitoa on se, että teemme koordinoitua yhteistä elvytystä. Ympäri maailmaa tätä tehdään, ja Eurooppa ei saa tippua tästä talouden kehityksestä, joka on käynnissä. 
Minä olen täsmälleen samaa mieltä opposition kanssa siinä, että osa Euroopasta on taloudellisesti heikossa hapessa finanssikriisin jälkeisenä vuosikymmenenä — se pitää paikkansa. Mutta se on realiteetti. Sillä on vaikutusta myös meidän talouteemme. Ei sitä pidä ajatella niin kuin tässä välikysymyksessä, että antaa vaan Italian kaatua, antaa vaan sen jälkeen Saksan ja Ranskan pankkien kaatua. Jos se on se teidän analyysinne, niin luuletteko, että siitä joku ilo syntyisi meille? Ei varmasti synny. Minä luulen, kun perussuomalaisten puheenvuoroa kuuli, että teidän olisi ehkä parasta ottaa irtiotto EU:sta. Siitähän tosiasiassa on kyse. [Antti Kurvinen: Sitä te haette!] Te olette itse asiassa eri mieltä EU-jäsenyydestä, järkevyydestä olla unionin jäsenenä. 
Ja kokoomuksen kohdalla ne teidän onnen periaatteenne olivat kaikki suhteellisia. Onko ehdollisuutta liikaa? Onko onnistuttu neuvotteluissa tarpeeksi hyvin? Ne ovat kaikki suhteellisia, ne ovat arviointikysymyksiä. [Leena Meri: Me ollaan niin tyhmiä!] Ja siihen nähden, että nyt on kyse kuitenkin EU:n pitkään aikaan ylivoimaisesti suurimmasta, akuuteimmasta päätöksestä, joka tehdään, kyllä tämä teidän irtiottonne on merkittävä, merkillepantava. 
Neuvotteluissa on aina kyse siitä, pyritäänkö tulokseen. Suomi pyrkii muiden maiden kanssa tulokseen. Ei tähän neuvotteluun voitu käyttää vuosia. Elvytyksen pitää tapahtua ajassa. Neuvottelujen aikana pääministerin johdolla Suomi oli vaikuttamassa siihen, että avustusten osuus supistui olennaisesti ja vastaavasti velkaosuus kasvoi rajusti. Sehän oli se meidän tavoitteemme, tuli ehdollisuutta. Olemme tyytyväisiä siitä, että on selvät painopisteet vihreään siirtymään ja digitaalisuuteen — kaikkea sellaista, mitä me olemme yhdessä olleet vaatimassa. Ja Suomi on tässä paketissa ilmeisesti kahdeksanneksi suurin nettomaksaja, niin että me emme suinkaan maksa kaikkea. [Leena Meren välihuuto] 
Vielä lopuksi perussuomalaisille kysymys: Eritelkääpä nyt tarkkaan, mitä se Italia on saamassa. Te väitätte tässä, että he ovat samassa 200 miljardia euroa. Eritelkää se. On hyvä, että on faktat olemassa. [Mauri Peltokangas: 81 plus 127!] Eritelkää se, ja minä kommentoin sitten sitä. 
Ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov
Nyt pyydän niitä edustajia, jotka haluavat osallistua debattiin, painamaan V-painiketta ja nousemaan seisomaan. Ja debattipuheenvuorot ovat minuutin mittaisia. Edustaja Tavio. 
Viimeksi julkaistu 17.2.2021 13.22