Viimeksi julkaistu 6.6.2021 12.35

Täysistunnon puheenvuoro PTK 90/2020 vp Täysistunto Tiistai 9.6.2020 klo 14.10—19.57

4.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024

Valtioneuvoston selontekoVNS 1/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 7/2020 vp
16.16 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa herra puhemies! Eduskunnalle 5.6.2020 annettu vuoden neljäs lisätalousarvioesitys lisää valtion menoja siten, että nettolainanoton arvioidaan nousevan kuluvana vuonna 18,8 miljardiin euroon, ja kyllähän tämä luku kuulostaa karmealta. Julkisen talouden tila on monien seurausten summa, koronakriisi ei ole sitä helpottanut, mutta kaiken kaikkiaan sanottuna julkisen talouden tila on karmea. Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan voimakkaasti. Työllisyys heikkenee, työttömyys lisääntyy, ja lomautukset jatkuvat. 

Samaan aikaan sosiaali‑ ja terveydenhuoltomenojen nopea kasvu kiristää entisestään kuntien taloutta ja vaikeuttaa peruspalveluiden järjestämistä. Koronakriisi ja siihen varautuminen ovat aiheuttaneet patoutunutta palveluntarvetta, ja hoitojonoissa on paljon ihmisiä odottamassa jatkotoimia. Kiireettömiä aikoja on siirretty, ja sosiaali‑ ja terveydenhuollon palvelut ovat olleet koronahorroksessa koko kevään ajan, kun epidemiaan on aivan oikein varauduttu. Nyt näitä hoitojonoja on alettava purkamaan ja kiireesti, mutta se tulee vaatimaan paljon resursseja, velanottoa ja tulevia veronkiristyksiä. 

Velkaa otetaan ja velkaa käytetään, mutta velanotolla ei saa kuitenkaan ostaa tulevia vaaligallupeja eikä velanotolla saa ostaa seuraavien vaalien voittoa. Nyt vaikuttaa sille, että velanotolle ja rahan jakamiselle ei ole rajoja. Rahaa kauhotaan myös eri suuntiin. Suunnitelmallisuus ja logiikka uupuvat. Hallituksen tulisi nyt pian huomata, että vaikka velka on näennäisen halpaa, niin sitä ei enää voi ottaa kuin aidosti kannattaviin sijoituksiin. Toiminta vaikuttaa lyhytnäköiseltä, ja tyyli laahata asioiden perässä jatkuu. 

Nyt tulisi olla selkeä näkymä siitä, millä toimin koronasta aiheutunutta laskua lähdetään maksamaan. Hallituksen tulisi pikaisesti päättää kuntataloutta tukevista toimenpiteistä, jo ennen syksyä. Myös suunnitelmien sen varalta, että koronavirusepidemian toinen aalto syksyllä saapuu Suomeen ja kohtaa meitä, tulisi olla pitkällä. Eri skenaarioihin pitäisi olla varautunut. — Oletteko, hallitus, varautuneet siihen, että korona-aalto numero kaksi on edessämme syksyllä? 

Suomi on tällä hetkellä jos koskaan todellisen priorisoinnin edessä. Näitä priorisointeja ei saa kuitenkaan tehdä vanhustenhoidosta, ei omaishoidosta, ei saattohoidosta. Hoitajamitoitus on saatettava maaliin, mutta sen rahoitus on löydettävä jostakin muualta kuin digipalveluista tai lääkekorvauksista. 

Arvoisa puhemies! Sosiaali‑ ja terveysvaliokunnan lausunnossa on ilahduttavaa, että perussuomalaisten esitykset muun muassa terapiatakuun liittämisestä [Puhemies koputtaa] hoitotakuuseen ja myös siitä, että kotimaisen rokotetuotannon käynnistämistä Suomessa selvitetään, menivät läpi. Kiitos siitä hallitukselle.