Täysistunnon puheenvuoro
PTK
92
2020 vp
Täysistunto
Torstai 11.6.2020 klo 16.00—18.32
13
Hallituksen vuosikertomus 2019
Kertomus
18.03
Arja
Juvonen
ps
Arvoisa herra puhemies! Sipilän hallitus erosi 8.3.2019, ja käsiimme jäi keskeneräinen sote-uudistus, jota siihen saakka kyllä tehtiin kuin Iisakinkirkkoa, vaikka odotettavissa oli, että uudistus ei mihinkään siitä etene. Kyllä näistä tapahtumista pitäisi oppia.  
Arvoisa puhemies! Aivan kuten edustaja Hänninen sanoitte: tulisi toimia yli hallintorajojen ja yhteiseen hiileen puhaltaa ja yhteistyötä tehdä. Mutta minua kyllä hämmentää se, että minkä takia hallitus ei ottanut oppositiota mukaan nyt tämän sote-uudistuksen valmisteluun, jolloin olisimme mukana ja tietäisimme, mitä se sote tarkalleen sisältää. Viime kausihan päättyi siihen, että hyvin vakaasti puhuimme yhdessä, että seuraava sote tehdään parlamentaarisesti yhdessä. Mutta näin ei kuitenkaan tapahtunut. Kyllähän tämä herättää kysymyksen siitä, että onko nyt tulossa sitten salainen sote, eikö opittu mitään tästä viime kaudesta. Kyllä nämä asiat tulisi tehdä avoimesti ja yhdessä, jotta sitten ei tule vastaavia konflikteja, mitä tuli viime kauden päätteeksi. No, nyt tulevasta sotesta on se suurin kompastuskivi, valinnanvapaus, pois, ja nyt sitten katsotaan, että mitenkä hallituspuolueet keskenään sitten taiteilette viedä läpi tätä: onko se sitten sen mukainen, että te kaikki sen myös allekirjoitatte? 
Arvoisa puhemies! Juuri luen tuosta Helsingin Sanomista uutista, että perustuslakivaliokunta vaatii muutoksia vanhustenhoivan henkilöstömitoitukseen. Elikkä siellä on nyt kaksi ongelmaa. Siellä on voimaantulo ja rahoituksen välinen epäsuhta. Eli nyt saamme lukea tuolta julkisuudesta sen asian, mitä olemme täällä lukuisia kertoja nostaneet esiin, että rahoitus tähän henkilöstömitoitukseen pitää olla tarkemmin ja varmemmin turvattu, ja nyt näyttää sille, että näin ei ole. Se vaikuttaa myös koko sote-uudistuksen eteenpäinviemiseen.  
Tässäkin kannattaisi nyt olla äärettömän avoimena, ja lähetänkin hallitukselle terveisiä, että avatkaa tätä asiaa meille ja kertokaa, mistä nyt on kysymys, jotta me tiedämme, mitä siellä henkilöstömitoitusrintamalla tulee tapahtumaan. Kenttä odottaa sitä, niin työntekijät, ikäihmiset, ikäihmisten omaiset, koska tilanne on ollut vuosikausia Suomessa erittäin huono. Tätä asiaa on yhdessä viety eteenpäin, ja meillä on yhdessä myös asiasta lausuma.  
Mutta todellakin tästä kirjasta oppineena suosittelisin kyllä, että emme tee asioita sillä tavalla kuin tehtiin viime kaudella vaikkapa soten suhteen, vaan olisimme avoimia. Tästä salailusta puhuttiin kyselytunnilla juuri äsken, kun käsiteltiin Suomen kantaa hätärahoitukseen. Niin kauan kuin suomalainen on maksumiehenä tai maksunaisena, on hyvä, että me tiedämme avoimesti, mitä Suomessa tapahtuu, ja sen takia tehdään yhdessä, avoimesti, parlamentaarisesti. Sitä toivon. — Kiitos. 
Viimeksi julkaistu 29.6.2020 13.54