Täysistunnon puheenvuoro
PTK
92
2020 vp
Täysistunto
Torstai 11.6.2020 klo 16.00—18.32
2.8
Suullinen kysymys toimenpiteistä Saaristomeren tilan parantamiseksi (Sandra Bergqvist r)
Suullinen kysymys
SKT 87/2020 vp
17.00
Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista
Mikkonen
Tack för en bra fråga. Vi måste göra mycket mer för ett rent Östersjön och ett rent Skärgårdshav. 
Aivan kuten kysyjä totesi, niin meidän täytyy yhdessä tehdä enemmän toimia sekä Itämeren mutta erityisesti Saaristomeren puhtauden eteen.  
HELCOMin mukaan Suomessa on yksi tämmöinen niin kutsuttu hotspot, joka erityisesti aiheuttaa ravinteita Itämereen, ja se on valitettavasti Saaristomeren alueen hajakuormitus. Siellä on paljon tehty yhdessä paikallisten maanviljelijöiden kanssa työtä sen eteen, että ravinnekuormitusta saataisiin vähenemään, ja myös muuta työtä on tehty, hyvänä esimerkkinä se, että ympäristömyrkyt on saatu vähentymään ja esimerkiksi Itämeren kalaa on turvallista syödä ja merikotka on palannut alueelle. Mutta ravinnepäästöjen vähentämiseksi meidän täytyy tehdä vielä enemmän. Tämä hallitus on satsannut merkittävästi sekä vesiensuojeluohjelmaan että ravinteiden kierrätysohjelmaan, joista molemmista tehdään toimia yhdessä alueen viljelijöiden kanssa sen varmistamiseksi, että ravinnekuormaa saadaan vähennettyä. Esimerkiksi tänä kesänä on alkamassa hyvin laajat kipsinlevityshankkeet tuolla alueella, ja hyvässä yhteistyössä viljelijöiden kanssa siten saamme nimenomaan fosforikuormitusta vähennettyä. Mutta on selvää, että meidän täytyy [Puhemies koputtaa] pystyä parempaan. 
Viimeksi julkaistu 29.6.2020 13.51