Täysistunnon puheenvuoro
PTK
98
2020 vp
Täysistunto
Maanantai 22.6.2020 klo 14.02—18.02
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 6 luvun 7 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
16.44
Arja
Juvonen
ps
Herra puhemies! Kyseessä on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö on yksimielinen, ja tämän esityksen tarkoituksena on jatkaa kuluvan vuoden loppuun saakka työttömyysturvalainsäädännön väliaikaisia muutoksia, joiden avulla turvataan palkansaajien toimeentuloa tilanteissa, joissa työllistyminen päättyy väliaikaisesti tai kokonaan. Lisäksi ehdotetaan, että paitsi lomautuksen myöskään työttömyyden ajalta maksettua työttömyyspäivärahaa ei oteta huomioon laskettaessa päivärahakauden enimmäisaikaa. 
Mietintöön kirjasimme sosiaali- ja terveysvaliokunnassa luvut siitä, että viimeisimpien tietojen mukaan — tämä oli 7.6.2020 — kokoaikaisesti lomautettuja työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 144 237 henkilöä ja muita työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 291 394 henkilöä, elikkä puhumme suuresta määrästä ihmisiä. TE-toimistolle keväällä saapuneita lomautuksia koskevia yt-ilmoituksia oli 8.6.2020 mennessä kirjattu noin 5 800 työnantajalta ja ne koskivat noin 540 000:ta työntekijää, elikkä tämäkin lakiesitys koskettaa lukuisia ihmisiä. On toivottavaa, että mahdollisimman pian tämän syvän koronakuilun jälkeen ihmiset pääsisivät palaamaan työpaikoilleen, saisivat pitkäaikaisia työsuhteita ja lomautukset ja yt-neuvottelut päättyisivät. Se on meidän kaikkien etu ja suomalaisten etu, ja on hyvä, että hallitus on tukenut näillä erilaisilla esityksillä ihmisten pärjäämistä ja jaksamista. 
Viimeksi julkaistu 6.7.2020 16.33