Viimeksi julkaistu 6.6.2021 12.28

Täysistunnon puheenvuoro PTK 98/2020 vp Täysistunto Maanantai 22.6.2020 klo 14.02—18.02

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n ja työttömyyskassalain 25 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 95/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 14/2020 vp
16.47 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa herra puhemies! Myös tässä on kyseessä sosiaali‑ ja terveysvaliokunnan mietintö ja mietintö on yksimielinen. Tässä esityksessä ehdotetaan, että valtio osallistuisi lomautukseen rinnastettavan syyn ja sääesteen ajalta maksettavien ansiopäivärahojen rahoitukseen. Työttömyyskassalle maksettaisiin valtionosuutena kustakin ansiopäivärahasta peruspäivärahaa vastaava määrä. Tämä liittyy valtion lisätalousarvioesitykseen. 

Arvoisa puhemies! Tämän esityksen kustannusvaikutuksia ei ole tarkkaan pystytty arvioimaan. Me puhumme täällä aina siitä, mikä on tietyn esityksen kustannusvaikutus. Tämän esityksen kustannusvaikutukset riippuvat vuonna 2020 toteutettavien lomautusten määrästä ja kestosta, ja lomautusten määrää ja kestoa on haastavaa arvioida, koska tämän koronakriisin vaikutukset talouteen riippuvat hyvin vahvasti myös loppuvuoden tautitilanteesta, mahdollisista rajoitustoimista ja talouden elpymisestä. On hyvä muistaa mielessämme, että vaikka nyt höllennämme erilaisia rajoitustoimenpiteitä ja toivomme, että koronakriisi ja ‑kuilu on saavutettu, niin odotettavissa voi olla todellakin se, että koronavirusepidemia kulkee aaltoilevasti. Ei välttämättä tarvitse puhua toisesta aallosta, koska se on koko ajan meidän keskuudessamme, mutta syksyllä ja talvella voi olla meillä edessämme erittäin vakavia tilanteita, mikäli emme saa tätä koronakriisiä ja koronatautiepidemiaa täysin tainnutettua, mikä nyt maailmalta katsottuna näyttää mahdottomalle, koska tautitapauksia on valtavasti ympäri maailmaa. 

Arvoisa puhemies! Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain väliaikaisella muutoksella turvataan työttömyysetuuksien rahoitusta koronavirusepidemian aiheuttamassa tilanteessa, jossa lomautettujen määrä on ollut poikkeuksellisen suuri ja myös ennakoimaton. Lomautusten merkittävän kasvun aiheuttama ansiopäivärahahakemusten kasvu lisää erityisesti Työllisyysrahaston menoja, ja samanaikainen työllisyyden heikentyminen johtaa työttömyysvakuutusmaksutuottojen alenemiseen. Näiden huolien myötä mietintö on yksimielinen, mutta muistetaan myös nämä huolet.