Täysistunnon puheenvuoro
PTK
98
2020 vp
Täysistunto
Maanantai 22.6.2020 klo 14.02—18.02
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääkelain, lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain ja tartuntatautilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
16.54
Arja
Juvonen
ps
Arvoisa herra puhemies! Kiitos vielä tästä täsmennyksestä. Sosiaali‑ ja terveysvaliokunnan jäsenenä pidän myös tärkeänä saada puhua näistä sosiaali‑ ja terveysvaliokuntaan liittyvistä asioista, ja on tietysti harmillista, että meillä piti sosiaali‑ ja terveysvaliokunnan kokous alkaa jo kello 16, mutta luonnollisesti kun istunto jatkuu ja täällä on äärettömän tärkeitä asioita, näistä käydään keskustelut. Mutta valiokunta istuu sitten myöhään, ja sehän ei ole mitään poikkeuksellista, koska olemmehan me tottuneet jo viime kaudella sote-lakien aikoina istumaan myöhään ja aikaisin aamusta, jopa heinäkuussa. 
Arvoisa herra puhemies! Tämä lakiesitys on ollut sosiaali‑ ja terveysvaliokunnassa, ja mietintö on yksimielinen, ja näillä ehdotetuilla muutoksilla on tarkoitus parantaa lääkkeiden saatavuutta ja riittävyyttä Suomessa heti koronaviruspandemian vuoksi todettujen poikkeusolojen tai valmiuslain käyttöönottoasetusten voimassaolon päättymisen jälkeen. Esityksessä ehdotetaan, että lääkkeiden saatavuushäiriötilanteessa tai sellaisen uhatessa sosiaali‑ ja terveysministeriö voisi määräaikaisesti rajoittaa tai kohdentaa eräiden lääkevalmisteiden jakelua, myyntiä ja kulutukseen luovutusta. Lääkelakiin lisättäisiin lääketukkukaupoille ilmoitusvelvollisuus lääkejakelun katkoksista. Lisäksi ehdotetaan, että täsmennettäisiin myyntiluvan ja rinnakkaistuontimyyntiluvan haltijoiden ja rekisteröinnin haltijoiden ilmoitusvelvollisuutta, apteekkien varastointivelvoitetta ja apteekin tiloja koskevia säännöksiä. 
Arvoisa puhemies! Valiokunta piti mietinnössään välttämättömänä, että toimenpiteitä lääkkeiden saatavuushäiriöiden korjaamiseksi jatketaan lääkehoidon tiekartan yhteydessä. Tämä on erittäin tärkeää muistaa. Meillä on ollut tilanteita, joissa saatavuushäiriöitä on ollut. On erittäin tärkeää, että lääkevalmisteita on saatavilla ja huolehditaan siitä, että oikean ja turvallisen lääkkeenkäytön ohjeistaminen myös säilyy. 
Arvoisa puhemies! Tänään Fimean ylijohtaja totesi, että koronavirusepidemian alkaessa lääkkeitä hamstrattiin kuten vessapaperia, ja se varmasti pitää myös paikkansa. Käsikauppalääkkeitä hamstrattiin todella paljon, ja meillä oli vaarana se tilanne, itse aiheutettu tilanne siitä saatavuusongelmasta, että muun muassa kuumetta alentavia lääkkeitä ei välttämättä olisi ollut saatavilla, mutta hyvin kuitenkin apteekit pärjäsivät, ja ihmiset saivat lääkkeensä. On tärkeää, että kuluttajilla on luottamus siihen, että apteekista saa lääkkeen sillä hetkellä kun sen tarvitsee, ja että apteekkien aukiolot ovat sellaisia, että ihmiset pystyvät sieltä lääkkeensä saamaan. 
Lakiesitys on hyvä, ja on tärkeää, että pidetään huoli siitä, että lääkkeitä on saatavilla. Ja muistetaan myös, että kuka tietää, mitä syksyllä on tulossa. Mahdollisesti aalto kasvaa, koronavirusepidemian aalto, ja sairaudet lisääntyvät ja lääkkeitä tarvitaan. 
Viimeksi julkaistu 6.7.2020 16.36