Viimeksi julkaistu 6.6.2021 12.28

Täysistunnon puheenvuoro PTK 98/2020 vp Täysistunto Maanantai 22.6.2020 klo 14.02—18.02

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 85/2020 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 6/2020 vp
17.08 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa herra puhemies! Tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain säännöksiä ammattitaidon ja osaamisen osoittamisen eli näyttöjen toteuttamistavoista. Pääsäännön mukaan näytöt tulee toteuttaa tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa — esimerkiksi hoitolaitoksissa, vanhustenhoivassa, sairaaloissa, terveyskeskuksissa tai kotihoidossa, kun puhumme vaikkapa hoitoalan opiskelijoista. Koronavirusepidemian aikana näytteen toteuttaminen aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa on kuitenkin erityisesti joillakin koulutusaloilla ollut vaikeata, jopa mahdotonta, jos työpaikat ovat suljettuja tai siellä on ollut suuri tartuntariski. Tällä esityksellä näyttöjen toteutumistapaa koskevaa sääntelyä ehdotetaan väliaikaisesti muutettavaksi siten, että näytöt voitaisiin aitojen työtilanteiden ja työprosessien sijaan toteuttaa suorittamalla muita käytännön tehtäviä, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja työprosesseja. Lisäksi väljennettäisiin mahdollisuutta tarvittaessa täydentää näytössä osoitettua osaamista muulla osaamisen arvioinnilla. 

Arvoisa puhemies! Olen itse toiminut hoitoalalla melkein 25 vuotta, ja siellä on ollut useita vuosia, jolloin olen ollut myös näyttöjen vastaanottaja. Tiedän ne tilanteet: ne ovat hyvin jännittäviä ja tärkeitä, ja opiskelijat miettivät, että selvitäänkö tästä näytöstä ja jatkuvatko opinnot ja tuleeko se todistus käteen, että olen valmistunut. Siksi on erityisen tärkeää, että kehitetään erilaisia keinoja suorittaa sitten se näyttö. 

On erittäin tärkeää, että ammatillisen koulutuksen laatu säilyy ja oikeus opiskeluun myös pysyy ja säilyy, ja että me joustamme kaikkien opiskelijoiden eduksi tänä järkyttävänä aikana. 

Oli hienoa tuossa maaliskuussa kuulla Pohjois-Karjalasta uutisia. Siun sotehan solmi työsopimuksia hoitoalan opiskelijoiden kanssa, jotka olivat sillä hetkellä harjoittelussa niissä toimipisteissä. Eli opiskelijat pääsivät suoraan sinne työhön ja saivat vielä palkan siitä tekemästään työstä, ja aivan varmasti oppivat siellä työkentällä paljon niitä asioita, joita sitten mahdollisesti olisivat näytöissä näyttäneet. Siellähän on muun muassa lääkehoitoon liittyviä näyttökohtia, siellä on injektioiden pistämistä, siellä on erilaisia sairaanhoidollisia tehtäviä, katetrointeja, haavahoitoja — ja tulee jollakin tavalla pystyä näyttämään, että ne kaikki myös hallitsee. 

Toki myös sitten, kun opiskelija sinne työelämään astuu ja menee mukaan, niin siellä olisi oltava hyvä perehdytys ja tukihenkilö, jolta voi tarvittaessa pyytää neuvoa, koska niin se vain on erityisesti hoitoalalla, että kun itse tekee, niin sitten oppii, ja ne ovat tärkeitä asioita. — Kiitos.