Viimeksi julkaistu 6.6.2021 12.28

Täysistunnon puheenvuoro PTK 98/2020 vp Täysistunto Maanantai 22.6.2020 klo 14.02—18.02

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 86/2020 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 8/2020 vp
17.49 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa herra puhemies! Kuten jo edellisessä esityksessä kerroin, niin omassa perheessäni on ollut sekä ylioppilas että peruskoulunsa päättävä nuori, eli olen päässyt läheltä seuraamaan niin kirjoituksia kuin sitä etäopiskelua, mitä on koulussa, kotona, tapahtunut. Täytyy sanoa, että on hattua nostettava paitsi ylioppilaille niin myös opiskelijoille koulussa ja oppilaille mutta myös opettajille. Tosi hieno suoritus. Espoossa Saarnilaakson koulun toimintaa sain seurata, ja oli hieno huomata, että etäopiskelussa opiskelut sujuvat ja opettaja oli myös läsnä. Kuvaruudun välityksellä annettiin ohjeita ja neuvottiin, ja tunnit alkoivat aamulla tiettyyn kellonaikaan ja päättyivät lukujärjestyksen mukaan. Kaikkialla ei näin onnistuneesti kuitenkaan mennyt, ja tästäkin tuli kyselyjä muun muassa vanhemmilta, joilla oli useampia pieniä lapsia siellä kotona huollettavana ja etäkoulua seurattavana. Tästä olemme oppineet, mutta erittäin suuri digiloikka on tehty, ja on hyvä asia, että etäkoulumahdollisuutta jatketaan. 

Tällä hallituksen esityksellä lakiin ehdotetaan lisättäväksi väliaikaiset säännökset opetuksen poikkeuksellisesta järjestämisestä. Esityksen mukaan opetuksen järjestäjä voisi päätöksellään siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Tartuntatautiviranomaisilla on toimivalta tartuntatautilain perusteella sulkea esimerkiksi koulut ja oppilaitokset ja määrätä kokoontumisiin liittyvistä rajoituksista. Mikäli opetusta ei pystytä järjestämään turvallisesti lähiopetuksena, on rajoittaminen välttämätöntä paikallisen koronavirusepidemiatilanteen näkökulmasta. On tärkeää, että valmistaudutaan tulevaan syksyyn, tulevaan talveen, ensi vuoteen. Emme tiedä, mitä meillä on edessä, mutta kannattaa olla kaukaa viisas ja olla valmiina siihen, että etäkoulu myös jatkuu. 

On tärkeää, että kaikille lapsille ja nuorille riittää digilaitteita siellä omassa kodissa, ja jos kodissa ei ole, niin koulusta tai jostakin muualta saa niitä lainattua. On erittäin tärkeää, että vammaisten oikeudet huomioidaan ja määräykset esteettömyydestä ja saatavuudesta soveltuvat myös opetuksen järjestämiseen etäyhteyksiä hyödyntäen. Nämä esteettömyys- ja saavutettavuusseikat ovat erittäin tärkeitä asioita. 

Opiskelijahuollosta on mainittava se, että on hyvin tärkeää, että psykologit, koulukuraattorit ja terveydenhoitajat ovat myös tavoitettavissa ja oppilas pääsee sinne tarvittaessa purkamaan huolia. Myös tulevan syksyn ja tulevan loppuvuoden ja ensi vuoden tilanteessa, kun näitä jonoja ryhdytään purkamaan, jos nuorilla on kova tarve päästä puhumaan koulukuraattorille tai psykologille, on tärkeää, että siellä niitä resursseja myös kohdennetaan sillä tavalla, että nuoret pääsevät mahdollisimman pian taas opiskeluun kiinni ja pääsevät sitten myös purkamaan asioita koronavirusepidemiaan liittyen, jos on ollut huolia — kuin myös opettajat. On tärkeätä, että kuullaan myös opettajia, tuetaan heitä näinä aikoina, kun ei etäkoulua ihan helppoa heillekään ole ollut vetää.