Täysistunnon puheenvuoro
PTK
98
2020 vp
Täysistunto
Maanantai 22.6.2020 klo 14.02—18.02
22
Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
17.59
Arja
Juvonen
ps
Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta 28.10.1996 tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna 8.10.1997, 1.7.2004, vuonna 2006, vuonna 2012 ja vuonna 2013 tehdyillä sopimuksilla, sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 
Sopimuksen olennaisena sisältönä on kuvata rokoteinstituutin oikeudellinen asema, tavoitteet, periaatteet, tehtävät ja hallintorakenne. Sopimuksella Kansainvälinen rokoteinstituutti on perustettu kansainväliseksi järjestöksi, ja liittymällä tähän sopimukseen Suomi sitoutuu perustamissopimuksen määräyksiin ja Suomesta tulee järjestön jäsen. Tämä tuo toki Suomelle jonkun verran myös kustannuksia, mutta on hyvä, että olemme toiminnassa mukana, jotta myös sitten, kun mahdollisesti koronavirusepidemiaan rokote keksitään, itse siitä hyödymme ja saamme sitä kansalaistemme käyttöön. 
Arvoisa puhemies! Olen nostanut useassa asiayhteydessä esille sen, että olisi tärkeää selvittää myös suomalaisen rokotetuotannon uudelleenkäynnistämisen mahdollisuus. Sehän lakkautettiin noin 17 vuotta sitten Suomesta, ja varmasti kustannukset olivat yksi syy siihen. Mutta nyt, kun näemme, mihin tämä maailma voi mennä ja millaisia yllättäviä tilanteita on edessä, kaikki suomalainen osaaminen ja tietotaito tulee ottaa haltuun ja varustautua myös kaikkein pahimpaan, myös siihen omavaraisuuteen. Olisi hyvä, että hallitus selvittäisi tämän kotimaisen rokotetuotannon uudelleenkäynnistämisen mahdollisuuden. — Kiitos. 
Viimeksi julkaistu 6.7.2020 16.45