Viimeksi julkaistu 11.3.2022 13.30

Eduskunnan kirjelmä EK 10/2022 vpHE 2/2022 vpHE 26/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 lisätalousarvioksiHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 lisätalousarvioesityksen (HE 2/2022 vp) täydentämisestä

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 lisätalousarvioksi (HE 2/2022 vp). 

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 lisätalousarvioesityksen (HE 2/2022 vp) täydentämisestä (HE 26/2022 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut esityksistä yhteisen mietinnön (VaVM 4/2022 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2022 lisätalousarvion: 

Vuoden 2022 lisätalousarvio

 • TULOARVIOT

  Osasto 15

  • 15.  LAINAT594 041 000 euroa
   • 03.  Valtion nettolainanotto ja velanhallinta594 041 000 euroa
    • 01.  Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä594 041 000 euroa
  • Tuloarvioiden kokonaismäärä: 594 041 000 euroa

 • MÄÄRÄRAHAT

  Pääluokka 26

  • 26.  SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA1 485 000 euroa
   • 20.  Rajavartiolaitos1 485 000 euroa
    • 01.  Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 485 000 euroa
    • 70.  Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v)— euroa
  • Pääluokka 28

   28.  VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA159 076 000 euroa
   • 20.  Palvelut valtioyhteisölle4 500 000 euroa
    • 01.  Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 500 000 euroa
   • 70.  Valtionhallinnon kehittäminen-1 170 000 euroa
    • 01.  Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-1 170 000 euroa
    • 05.  Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v)— euroa
   • 89.  Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän rahoitus155 746 000 euroa
    • 30.  Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän sekä Helsingin kaupungin eräiden tehtävien rahoitus (siirtomääräraha 3 v), lisäystä155 746 000 euroa
  • Pääluokka 29

   29.  OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA67 980 000 euroa
   • 80.  Taide ja kulttuuri62 480 000 euroa
    • 01.  Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä34 300 000 euroa
    • 50.  Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä28 180 000 euroa
   • 90.  Liikuntatoimi5 500 000 euroa
    • 52.  Valtionosuudet kunnille ja liikunnan koulutuskeskuksille sekä eräisiin avustuksiin (arviomääräraha), lisäystä5 500 000 euroa
  • Pääluokka 30

   30.  MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA8 000 000 euroa
   • 20.  Maa- ja elintarviketalous8 000 000 euroa
    • 61.  Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v)8 000 000 euroa
  • Pääluokka 31

   31.  LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA47 000 000 euroa
   • 20.  Liikenteen ja viestinnän palvelut47 000 000 euroa
    • 55.  Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä47 000 000 euroa
  • Pääluokka 32

   32.  TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA200 000 000 euroa
   • 01.  Hallinto— euroa
   • 30.  Työllisyys ja yrittäjyys— euroa
    • 42.  Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)— euroa
   • 40.  Yritysten erityisrahoitus200 000 000 euroa
    • 43.  Yritysten kustannustuki (siirtomääräraha 2 v)200 000 000 euroa
  • Pääluokka 33

   33.  SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA110 500 000 euroa
   • 01.  Hallinto— euroa
    • 01.  Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)— euroa
   • 20.  Työttömyysturva30 000 000 euroa
    • 50.  Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), lisäystä5 000 000 euroa
    • 52.  Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha), lisäystä25 000 000 euroa
   • 30.  Sairausvakuutus1 000 000 euroa
    • 60.  Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä1 000 000 euroa
   • 60.  Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto-15 000 000 euroa
    • 38.  Valtionavustus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)— euroa
    • 39.  Palvelurakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-15 000 000 euroa
   • 70.  Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen94 500 000 euroa
    • 20.  Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä70 500 000 euroa
    • 22.  Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v), lisäystä24 000 000 euroa
  • Määrärahojen kokonaismäärä: 594 041 000 euroa

TULOARVIOT

Osasto 15LAINAT

03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
01.Nettolainanotto ja velanhallinta
Momentille merkitään lisäystä 594 041 000 euroa. 

MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka 26SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

20.Rajavartiolaitos
01.Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 485 000 euroa. 
70.Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v)
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Rajavartiolaitos oikeutetaan tekemään kahden uuden ulkovartiolaivan hankintaa koskevat sopimukset, joista aiheutuu valtiolle menoja vuonna 2022 ja vuoden 2022 jälkeen yhteensä enintään 320 000 000 euroa. 

Pääluokka 28VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

20.Palvelut valtioyhteisölle
01.Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 4 500 000 euroa. 
70.Valtionhallinnon kehittäminen
01.Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 1 170 000 euroa. 
05.Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v)
Vuoden 2021 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 2 830 000 euroa. 
89.Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän rahoitus
30.Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän sekä Helsingin kaupungin eräiden tehtävien rahoitus (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 155 746 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää valtionavustuksen maksamiseen hyvinvointialueiden toiminnan, hallinnon ja päätöksenteon kannalta välttämättömien ICT-järjestelmien rakentamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että hyvinvointialueiden käynnistämisen ja toiminnan kustannuksiin sekä väliaikaisten valmistelutoimielinten kustannuksiin maksettavaa valtionavustusta saa käyttää myös hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 27 §:n 2 momentin mukaisesta valtuustoryhmän toiminnan tukemisesta aiheutuviin kustannuksiin. 

Pääluokka 29OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

80.Taide ja kulttuuri
01.Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 34 300 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 34 200 000 euroa covid-19-epidemian vuoksi apurahoina kohdennettavien avustusten ja muiden avustusten maksamiseen taiteen ja kulttuurin alan henkilöille, toiminimille ja yksinyrittäjille. 
50.Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 28 180 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen kulttuuri- ja taidelaitosten sekä kulttuurialan yhteisöjen pääsylippu- ja muiden tulojen vähenemisestä sekä toimintojen peruuntumisesta ja rajoitusten mukaisesti toteuttamisesta aiheutuvien menetysten korvaamiseen ja toimintaedellytysten turvaamiseen. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen määräaikaisiin, korona-avustuksien myöntämisestä aiheutuviin lisääntyneisiin tehtäviin. 
90.Liikuntatoimi
52.Valtionosuudet kunnille ja liikunnan koulutuskeskuksille sekä eräisiin avustuksiin (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 5 500 000 euroa. 

Pääluokka 30MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

20.Maa- ja elintarviketalous
61.Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 8 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain (657/1966) 2 §:ssä tarkoitetun siirron maksamiseen. 

Pääluokka 31LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

20.Liikenteen ja viestinnän palvelut
55.Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 47 000 000 euroa. 

Pääluokka 32TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto
Valtuus 
Luvun perusteluja täydennetään siten, että liikenne- ja viestintäministeriö oikeutetaan solmimaan VR-Yhtymä Oy:n kanssa vuosille 2022—2030 enintään 40 000 000 euron sopimus, jonka perusteella VR-Yhtymä Oy hankkii uuden yöjunarungon vaunukaluston yöjunaliikenteen palvelutason parantamiseksi. 
30.Työllisyys ja yrittäjyys
42.Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021—2028 annetun lain (758/2021) mukaisten avustusten maksamiseen. 
40.Yritysten erityisrahoitus
43.Yritysten kustannustuki (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 200 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain mukaisesti maksettavan sulkemiskorvauksen ja kustannustuen maksamiseen. 

Pääluokka 33SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto
01.Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisen tasa-arvopalkinnon maksamiseen valtionavustuksina. 
20.Työttömyysturva
50.Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa. 
52.Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 25 000 000 euroa. 
30.Sairausvakuutus
60.Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa. 
60.Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
38.Valtionavustus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuodelta 2021 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää enintään 1 105 000 000 euroa covid-19 testauksesta ja jäljittämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen valtionavustuksina kunnille ja kuntayhtymille sekä Ahvenanmaan maakunnalle ja enintään 450 000 000 euroa valtionavustuksina kunnille, kuntayhtymille ja Ahvenanmaan maakunnalle muiden välittömien covid-19 kustannusten korvaamiseen. 
39.Palvelurakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 15 000 000 euroa. 
70.Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
20.Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 70 500 000 euroa. 
22.Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 24 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 10 000 000 euroa Huoltovarmuuskeskuksen tekemien materiaalihankintojen sekä niistä aiheutuvien jakelu- ja varastointikustannusten korvaamiseen sekä enintään 14 000 000 euroa lääkehankintojen ja niistä aiheutuvien jakelu- ja varastointikustannusten korvaamiseen. 

Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2022 lisätalousarviota sovelletaan 16 päivästä maaliskuuta 2022 alkaen. 

Helsingissä 11.3.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies 
 
 
 
pääsihteeri