Viimeksi julkaistu 24.3.2021 14.22

Eduskunnan kirjelmä EK 11/2021 vpHE 17/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 lisätalousarvioksi

Eduskunta
HE 17/2021 vp
VaVM 2/2021 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 lisätalousarvioksi (HE 17/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 2/2021 vp). 

  Päätös

  Hyväksyessään hallituksen esityksen eduskunta on samalla hyväksynyt seuraavat lausumat: 

  Lausuma 1

  Momentti 29.80.01
  Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle pikaisesti tapahtumatakuuta koskevan esityksen. 

  Lausuma 2

  Momentti 29.80.01
  Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla parannetaan tekijänoikeuskorvaukseen oikeutettujen työttömien tekijöiden ja taiteilijoiden asemaa työttömyysetuuden sovittelussa ja oikeutta työttömyyskorvaukseen.  

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2021 lisätalousarvion: 

  Vuoden 2021 lisätalousarvio

  • TULOARVIOT

   Osasto 11

   • 11.  VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT415 000 000 euroa
    • 01.  Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot345 000 000 euroa
     • 01.  Ansio- ja pääomatuloverot, lisäystä207 000 000 euroa
     • 04.  Perintö- ja lahjavero, lisäystä138 000 000 euroa
    • 10.  Muut verot70 000 000 euroa
     • 05.  Varainsiirtovero, lisäystä70 000 000 euroa
   • Osasto 15

    15.  LAINAT-21 186 000 euroa
    • 03.  Valtion nettolainanotto ja velanhallinta-21 186 000 euroa
     • 01.  Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä-21 186 000 euroa
   • Tuloarvioiden kokonaismäärä: 393 814 000 euroa

  • MÄÄRÄRAHAT

   Pääluokka 24

   • 24.  ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA— euroa
    • 30.  Kansainvälinen kehitysyhteistyö— euroa
     • 89.  Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset (siirtomääräraha 3 v)— euroa
   • Pääluokka 25

    25.  OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA18 940 000 euroa
    • 10.  Tuomioistuimet ja oikeusapu9 079 000 euroa
     • 03.  Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä7 530 000 euroa
     • 04.  Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 549 000 euroa
    • 20.  Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta3 000 000 euroa
     • 01.  Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 000 000 euroa
    • 30.  Syyttäjät841 000 euroa
     • 01.  Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä841 000 euroa
    • 40.  Rangaistusten täytäntöönpano4 720 000 euroa
     • 01.  Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 720 000 euroa
    • 50.  Vaalimenot1 300 000 euroa
     • 20.  Vaalimenot (arviomääräraha), lisäystä1 300 000 euroa
   • Pääluokka 28

    28.  VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA978 000 euroa
    • 80.  Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle978 000 euroa
     • 30.  Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä978 000 euroa
   • Pääluokka 29

    29.  OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA40 000 000 euroa
    • 20.  Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus17 500 000 euroa
     • 30.  Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha), lisäystä17 500 000 euroa
    • 80.  Taide ja kulttuuri20 000 000 euroa
     • 01.  Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä15 000 000 euroa
     • 50.  Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä5 000 000 euroa
    • 90.  Liikuntatoimi1 000 000 euroa
     • 52.  Valtionosuudet kunnille ja liikunnan koulutuskeskuksille sekä rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin ja eräisiin avustuksiin (kiinteä määräraha), lisäystä1 000 000 euroa
    • 91.  Nuorisotyö1 500 000 euroa
     • 52.  Valtionosuudet kuntien nuorisotoimeen ja eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 500 000 euroa
   • Pääluokka 30

    30.  MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA4 000 000 euroa
    • 10.  Maaseudun kehittäminen— euroa
     • 40.  Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)— euroa
    • 40.  Luonnonvaratalous4 000 000 euroa
     • 44.  Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha), lisäystä3 750 000 euroa
     • 46.  Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v), lisäystä250 000 euroa
   • Pääluokka 31

    31.  LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA23 320 000 euroa
    • 01.  Hallinto ja toimialan yhteiset menot170 000 euroa
     • 02.  Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä170 000 euroa
    • 20.  Liikenteen ja viestinnän palvelut23 150 000 euroa
     • 51.  Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä23 150 000 euroa
   • Pääluokka 32

    32.  TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA148 076 000 euroa
    • 20.  Uudistuminen ja vähähiilisyys18 138 000 euroa
     • 49.  Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituki (siirtomääräraha 3 v), lisäystä6 832 000 euroa
     • 87.  Pääomalainat teollisuuden uudistumiseen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen (arviomääräraha), lisäystä11 306 000 euroa
    • 30.  Työllisyys ja yrittäjyys129 938 000 euroa
     • 64.  EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha), lisäystä129 938 000 euroa
    • 40.  Yritysten erityisrahoitus— euroa
     • 43.  Yritysten kustannustuki (siirtomääräraha 2 v)— euroa
   • Pääluokka 33

    33.  SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA148 500 000 euroa
    • 20.  Työttömyysturva61 000 000 euroa
     • 50.  Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), lisäystä6 000 000 euroa
     • 52.  Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha), lisäystä55 000 000 euroa
    • 60.  Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto17 500 000 euroa
     • 39.  Palvelurakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä17 500 000 euroa
    • 70.  Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen70 000 000 euroa
     • 20.  Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä70 000 000 euroa
   • Pääluokka 35

    35.  YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA10 000 000 euroa
    • 20.  Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen10 000 000 euroa
     • 56.  Avustukset asuinrakennusten öljylämmityksestä luopumiseksi (siirtomääräraha 3 v), lisäystä10 000 000 euroa
   • Määrärahojen kokonaismäärä: 393 814 000 euroa

  TULOARVIOT

  Osasto 11VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

  01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

  01.Ansio- ja pääomatuloverot
  Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 207 000 000 euroa. 
  04.Perintö- ja lahjavero
  Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 138 000 000 euroa. 

  10.Muut verot

  05.Varainsiirtovero
  Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 70 000 000 euroa. 

  Osasto 15LAINAT

  03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta

  01.Nettolainanotto ja velanhallinta
  Momentilta vähennetään 21 186 000 euroa. 

  MÄÄRÄRAHAT

  Pääluokka 24ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA

  30.Kansainvälinen kehitysyhteistyö
  89.Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset (siirtomääräraha 3 v)
  Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa ja momentin myöntö- ja sopimuksentekovaltuuksia sekä vuodelta 2020 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää lainojen myöntämiseen vakuutta vaatimatta Maatalouden kansainväliselle kehittämisrahastolle (IFAD), Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankille (EBRD) ja Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle (Finnfund). Finnfundin laina voidaan myöntää ehdoin, että valtio voi vaihtaa lainan Finnfundin osakkeiksi. Laina voidaan alistaa etuoikeusasemaltaan muihin Finnfundin ottamiin vieraan pääoman ehtoisiin lainoihin. 

  Pääluokka 25OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

  10.Tuomioistuimet ja oikeusapu
  03.Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 7 530 000 euroa.  
  04.Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 1 549 000 euroa. 
  20.Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
  01.Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa. 
  30.Syyttäjät
  01.Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 841 000 euroa. 
  40.Rangaistusten täytäntöönpano
  01.Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 4 720 000 euroa. 
  50.Vaalimenot
  20.Vaalimenot (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 1 300 000 euroa. 
  Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös siirtomenojen maksamiseen kunnille vuoden 2021 kuntavaalien äänestyksen turvalliseen toteuttamiseen poikkeuksellisissa olosuhteissa. 

  Pääluokka 28VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

  80.Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
  30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 978 000 euroa. 

  Pääluokka 29OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

  20.Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus
  30.Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 17 500 000 euroa. 
  Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää 948 420 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisena rahoituksena ammatillisen koulutuksen perus-, suoritus- ja vaikuttavuusrahoitukseen ja edellä mainitun lain 44 §:n 1 momentin mukaisena valtionavustuksena myönnettävään strategiarahoitukseen ammatillisen koulutuksen järjestäjille. 
  80.Taide ja kulttuuri
  01.Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 15 000 000 euroa. 
  Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 14 890 000 euroa apurahoina kohdennettavien avustusten ja muiden avustusten myöntämiseen taiteen ja kulttuurin alan henkilöille ja toiminimille.  
  50.Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa. 
  Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen elokuvatuotantoyhtiöille covid-2019-tilanteesta aiheutuvien vaikeuksien ja taloudellisten menetysten vähentämiseksi. 
  90.Liikuntatoimi
  52.Valtionosuudet kunnille ja liikunnan koulutuskeskuksille sekä rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin ja eräisiin avustuksiin (kiinteä määräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa. 
  91.Nuorisotyö
  52.Valtionosuudet kuntien nuorisotoimeen ja eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa. 
  Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös valtionavustuksiin nuorisoalan järjestöille sekä yhteensä enintään 500 000 euroa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkon seurakunnille sekä muille uskonnollisille yhdyskunnille nuorten kesätyöntekijöiden palkkauksiin liittyviin henkilöstömenoihin. 

  Pääluokka 30MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

  10.Maaseudun kehittäminen
  40.Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)
  Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kokonaan kansallisesti rahoitettavien biokaasu-, lannankäsittely-, ravinnekierrätys- ja hiilensidontainvestointien maksamiseen ja enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen. 
  Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan kulutusmenojen osalta suoriteperusteisena. 
  40.Luonnonvaratalous
  44.Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 3 750 000 euroa. 
  Valtuus 
  Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2021 saa tehdä kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) mukaisia tukipäätöksiä 62 250 000 eurolla. 
  46.Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 250 000 euroa. 

  Pääluokka 31LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

  01.Hallinto ja toimialan yhteiset menot
  02.Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 170 000 euroa. 
  20.Liikenteen ja viestinnän palvelut
  51.Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 23 150 000 euroa. 
  Momentin perusteluja täydennetään siten, että Liikenne- ja viestintävirasto voi koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa käyttää lasti- ja matkustaja-alusvarustamoiden liikennöinnin tukeen ja sen toimeenpanoon 23 150 000 euroa, josta enintään 150 000 euroa saa käyttää avustuksen toimeenpanon ja valmistelun edellyttämiin juridisen tuen, konsultoinnin ja selvitysten aiheuttamiin menoihin. 
  Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

  Käyttösuunnitelma (euroa) 

   

   

  Tieliikenteen turvallisuustoiminta 

  8 100 000 

  Henkilöautojen konversiotuki 

  6 000 000 

  Rautatieliikenteen ammattikoulutus 

  841 000 

  Saimaan alueen luotsauksen hintatuki 

  3 800 000 

  Lasti- ja matkustaja-alusvarustamoiden tuki 

  23 150 000 

  — mistä toimeenpanon ja valmistelun edellyttämät juridinen tuki, konsultointi ja selvitykset (enintään) 

  150 000 

  Yhteensä 

  41 891 000 

  Pääluokka 32TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

  20.Uudistuminen ja vähähiilisyys
  49.Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituki (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 6 832 000 euroa. 
  87.Pääomalainat teollisuuden uudistumiseen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 11 306 000 euroa. 
  30.Työllisyys ja yrittäjyys
  64.EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 129 938 000 euroa. 
  Valtuus 
  Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2021 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 646 749 000 eurolla, josta 351 789 000 euroa kohdennetaan ohjelmakauteen 2021—2027 sen jälkeen, kun ohjelmakauden 2021—2027 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset ja niiden perusteella annettava kansallinen lainsäädäntö on voimassa. 
  40.Yritysten erityisrahoitus
  43.Yritysten kustannustuki (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille vuonna 2020 myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 20 000 000 euroa. 

  Pääluokka 33SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

  20.Työttömyysturva
  50.Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa. 
  52.Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 55 000 000 euroa. 
  60.Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
  39.Palvelurakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 17 500 000 euroa. 
  Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kunnille myönnettäviin avustuksiin lasten, nuorten ja perheiden palveluihin. 
  70.Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
  20.Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 70 000 000 euroa. 

  Pääluokka 35YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

  20.Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
  56.Avustukset asuinrakennusten öljylämmityksestä luopumiseksi (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa. 

  Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2021 lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2021 alkaen. 

  Helsingissä 24.3.2021 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri