Viimeksi julkaistu 26.3.2020 21.30

Eduskunnan kirjelmä EK 12/2020 vpHE 24/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 lisätalousarvioksi

Eduskunta
HE 24/2020 vp
VaVM 3/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 lisätalousarvioksi (HE 24/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 3/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2020 lisätalousarvion: 

  Vuoden 2020 lisätalousarvio

  • TULOARVIOT

   Osasto 12

   • 12.  SEKALAISET TULOT900 000 euroa
    • 29.  Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala900 000 euroa
     • 99.  Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä900 000 euroa
   • Osasto 15

    15.  LAINAT1 083 490 000 euroa
    • 03.  Valtion nettolainanotto ja velanhallinta1 083 490 000 euroa
     • 01.  Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä1 083 490 000 euroa
   • Tuloarvioiden kokonaismäärä: 1 084 390 000 euroa

  • MÄÄRÄRAHAT

   Pääluokka 25

   • 25.  OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA433 000 euroa
    • 40.  Rangaistusten täytäntöönpano433 000 euroa
     • 01.  Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä433 000 euroa
   • Pääluokka 26

    26.  SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA9 153 000 euroa
    • 10.  Poliisitoimi5 553 000 euroa
     • 01.  Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 553 000 euroa
    • 20.  Rajavartiolaitos3 000 000 euroa
     • 01.  Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 000 000 euroa
    • 30.  Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta600 000 euroa
     • 01.  Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä600 000 euroa
   • Pääluokka 27

    27.  PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA600 000 euroa
    • 10.  Sotilaallinen maanpuolustus600 000 euroa
     • 01.  Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä600 000 euroa
   • Pääluokka 28

    28.  VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA200 004 000 euroa
    • 80.  Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle4 000 euroa
     • 30.  Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä4 000 euroa
    • 99.  Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot200 000 000 euroa
     • 95.  Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha), lisäystä200 000 000 euroa
   • Pääluokka 29

    29.  OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA900 000 euroa
    • 80.  Taide ja kulttuuri900 000 euroa
     • 01.  Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä900 000 euroa
   • Pääluokka 32

    32.  TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA795 500 000 euroa
    • 01.  Hallinto500 000 euroa
     • 02.  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä500 000 euroa
    • 20.  Uudistuminen ja vähähiilisyys595 000 000 euroa
     • 40.  Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha), lisäystä595 000 000 euroa
    • 30.  Työllisyys ja yrittäjyys200 000 000 euroa
     • 42.  Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), lisäystä200 000 000 euroa
   • Pääluokka 33

    33.  SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA77 800 000 euroa
    • 01.  Hallinto5 000 000 euroa
     • 66.  Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 000 000 euroa
    • 03.  Tutkimus- ja kehittämistoiminta12 800 000 euroa
     • 04.  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä12 800 000 euroa
    • 70.  Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen60 000 000 euroa
     • 22.  Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v), lisäystä60 000 000 euroa
   • Määrärahojen kokonaismäärä: 1 084 390 000 euroa

  TULOARVIOT

  Osasto 12SEKALAISET TULOT

  29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
  99.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot
  Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 900 000 euroa. 

  Osasto 15LAINAT

  03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
  01.Nettolainanotto ja velanhallinta
  Momentille merkitään lisäystä 1 083 490 000 euroa. 

  MÄÄRÄRAHAT

  Pääluokka 25OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

  40.Rangaistusten täytäntöönpano
  01.Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 433 000 euroa. 

  Pääluokka 26SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

  10.Poliisitoimi
  01.Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 5 553 000 euroa. 
  20.Rajavartiolaitos
  01.Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa. 
  30.Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
  01.Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 600 000 euroa. 

  Pääluokka 27PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

  10.Sotilaallinen maanpuolustus
  01.Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 600 000 euroa. 

  Pääluokka 28VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

  Pääluokan perusteluja täydennetään siten, että valtioneuvosto voi myöntää vastavakuutta vaatimatta ja valtioneuvoston tai sen määräämissä rajoissa valtiovarainministeriön muutoin päättämin ehdoin omavelkaisen pääomaltaan enintään 600 milj. euron valtiontakauksen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle Finnair Oyj:n työeläkkeiden takaisinlainauksen (tyel-takaisinlainaus) vakuudeksi. 
  80.Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
  30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 4 000 euroa. 
  99.Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
  95.Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 200 000 000 euroa.  

  Pääluokka 29OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

  80.Taide ja kulttuuri
  01.Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa. 
  Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 900 000 euroa avustusten jakamiseen kulttuurin ja taiteen alan henkilöille ja toimijoille. 

  Pääluokka 32TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

  01.Hallinto
  02.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa. 
  20.Uudistuminen ja vähähiilisyys
  40.Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 595 000 000 euroa. 
  Valtuus 
  Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa uusia rahoituspäätöksiä tehdä yhteensä 1 027 516 000 eurolla. 
  30.Työllisyys ja yrittäjyys
  42.Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 200 000 000 euroa. 
  Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös valtionavustuslain (688/2001) nojalla annettavan valtioneuvoston asetuksen ja Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen (EU 1407/2013) mukaisiin avustuksiin. 
  Valtuus 
  Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa uusia sitoumuksia tehdä yhteensä 304 000 000 eurolla. 

  Pääluokka 33SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

  01.Hallinto
  66.Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa. 
  03.Tutkimus- ja kehittämistoiminta
  04.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 12 800 000 euroa. 
  Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 6 000 000 euroa laaja-alaiseen tutkimuskonsortioon liittyen koronaviruksen aiheuttaman epidemian tutkimukseen, erityisesti pikadiagnostisten menetelmien kehittämiseen ja immuniteetin synnyn tutkimiseen sekä sitä koskevan kansallisen seurantajärjestelmän luomiseen. 
  70.Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
  22.Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 60 000 000 euroa. 
  Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Huoltovarmuuskeskuksen tekemien materiaalihankintojen korvaamiseen. 

  Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2020 lisätalousarviota sovelletaan 31 päivästä maaliskuuta 2020 alkaen. 

  Helsingissä 26.3.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri