Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.21

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vpHE 73/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2018 lisätalousarvioksi

HE 73/2018 vp
VaVM 8/2018 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2018 lisätalousarvioksi (HE 73/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 8/2018 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2018 lisätalousarvion: 

Vuoden 2018 lisätalousarvio

 • TULOARVIOT

  Osasto 11

  • 11.  VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT172 610 000 euroa
   • 04.  Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut109 000 000 euroa
    • 01.  Arvonlisävero, lisäystä109 000 000 euroa
   • 10.  Muut verot65 000 000 euroa
    • 03.  Autovero, lisäystä65 000 000 euroa
   • 19.  Muut veronluonteiset tulot-1 390 000 euroa
    • 05.  Eräät liikenteen maksut, vähennystä-1 390 000 euroa
  • Osasto 12

   12.  SEKALAISET TULOT96 143 000 euroa
   • 24.  Ulkoministeriön hallinnonala671 000 euroa
    • 99.  Ulkoministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä671 000 euroa
   • 26.  Sisäministeriön hallinnonala-2 370 000 euroa
    • 98.  EU:lta saatavat tulot , vähennystä-2 370 000 euroa
   • 27.  Puolustusministeriön hallinnonala2 000 000 euroa
    • 99.  Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä2 000 000 euroa
   • 28.  Valtiovarainministeriön hallinnonala— euroa
    • 25.  Metallirahatulot— euroa
   • 29.  Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala1 600 000 euroa
    • 88.  Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroista, lisäystä1 600 000 euroa
   • 31.  Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala4 242 000 euroa
    • 10.  Liikenneviraston tulot, lisäystä4 242 000 euroa
   • 32.  Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala90 000 000 euroa
    • 99.  Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä90 000 000 euroa
  • Osasto 13

   13.  KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET21 000 000 euroa
   • 01.  Korkotulot7 000 000 euroa
    • 05.  Korot muista lainoista, lisäystä7 000 000 euroa
   • 04.  Osuus valtion rahalaitosten voitosta14 000 000 euroa
    • 01.  Osuus Suomen Pankin voitosta, lisäystä14 000 000 euroa
  • Osasto 15

   15.  LAINAT90 595 000 euroa
   • 01.  Valtiolle takaisin maksettavat lainat1 436 000 000 euroa
    • 04.  Muiden lainojen lyhennykset, lisäystä1 436 000 000 euroa
   • 03.  Valtion nettolainanotto ja velanhallinta-1 345 405 000 euroa
    • 01.  Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä-1 345 405 000 euroa
  • Tuloarvioiden kokonaismäärä: 380 348 000 euroa

 • MÄÄRÄRAHAT

  Pääluokka 22

  • 22.  TASAVALLAN PRESIDENTTI45 000 euroa
   • 02.  Tasavallan presidentin kanslia45 000 euroa
    • 01.  Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä45 000 euroa
  • Pääluokka 23

   23.  VALTIONEUVOSTON KANSLIA4 688 000 euroa
   • 01.  Hallinto4 657 000 euroa
    • 01.  Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 157 000 euroa
    • 25.  Terveet tilat 2028 (siirtomääräraha 3 v)500 000 euroa
   • 30.  Oikeuskanslerinvirasto31 000 euroa
    • 01.  Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä31 000 euroa
  • Pääluokka 24

   24.  ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA15 797 000 euroa
   • 01.  Ulkoasiainhallinto7 101 000 euroa
    • 01.  Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 001 000 euroa
    • 74.  Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä5 100 000 euroa
   • 10.  Kriisinhallinta— euroa
    • 20.  Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (siirtomääräraha 2 v)— euroa
   • 30.  Kansainvälinen kehitysyhteistyö8 696 000 euroa
    • 66.  Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä8 696 000 euroa
  • Pääluokka 25

   25.  OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA-4 575 000 euroa
   • 01.  Ministeriö ja hallinto392 000 euroa
    • 01.  Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä250 000 euroa
    • 03.  Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä66 000 euroa
    • 05.  Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä46 000 euroa
    • 50.  Avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä30 000 euroa
   • 10.  Tuomioistuimet ja oikeusapu2 735 000 euroa
    • 01.  Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä123 000 euroa
    • 02.  Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä115 000 euroa
    • 03.  Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 940 000 euroa
    • 04.  Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä557 000 euroa
   • 20.  Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta829 000 euroa
    • 01.  Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä829 000 euroa
   • 30.  Syyttäjät850 000 euroa
    • 01.  Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä850 000 euroa
   • 40.  Rangaistusten täytäntöönpano1 314 000 euroa
    • 01.  Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 314 000 euroa
   • 50.  Vaalimenot-10 695 000 euroa
    • 20.  Vaalimenot (arviomääräraha), vähennystä-10 695 000 euroa
  • Pääluokka 26

   26.  SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA9 795 000 euroa
   • 01.  Hallinto-3 504 000 euroa
    • 01.  Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä163 000 euroa
    • 04.  Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v), lisäystä13 000 euroa
    • 24.  EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-3 680 000 euroa
   • 10.  Poliisitoimi10 761 000 euroa
    • 01.  Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä9 225 000 euroa
    • 02.  Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 536 000 euroa
    • 21.  KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)— euroa
   • 20.  Rajavartiolaitos1 860 000 euroa
    • 01.  Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 860 000 euroa
   • 30.  Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta323 000 euroa
    • 01.  Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-55 000 euroa
    • 02.  Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä378 000 euroa
   • 40.  Maahanmuutto355 000 euroa
    • 01.  Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä355 000 euroa
    • 21.  Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha)— euroa
    • 22.  Vapaaehtoinen paluu (siirtomääräraha 2 v)— euroa
  • Pääluokka 27

   27.  PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA18 027 000 euroa
   • 01.  Puolustuspolitiikka ja hallinto198 000 euroa
    • 01.  Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä198 000 euroa
   • 10.  Sotilaallinen maanpuolustus16 472 000 euroa
    • 01.  Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-3 527 000 euroa
    • 18.  Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v), lisäystä19 999 000 euroa
   • 30.  Sotilaallinen kriisinhallinta1 357 000 euroa
    • 20.  Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 357 000 euroa
  • Pääluokka 28

   28.  VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA69 024 000 euroa
   • 01.  Hallinto17 858 000 euroa
    • 01.  Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 778 000 euroa
    • 69.  Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha), lisäystä16 080 000 euroa
   • 10.  Verotus ja tulli3 980 000 euroa
    • 01.  Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 892 000 euroa
    • 02.  Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 088 000 euroa
   • 20.  Palvelut valtioyhteisölle1 497 000 euroa
    • 01.  Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä528 000 euroa
    • 07.  Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä533 000 euroa
    • 09.  Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä436 000 euroa
    • 88.  Senaatti-kiinteistöt— euroa
   • 30.  Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto1 156 000 euroa
    • 01.  Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä873 000 euroa
    • 02.  Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä31 000 euroa
    • 03.  Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä252 000 euroa
   • 40.  Valtion alue- ja paikallishallinto782 000 euroa
    • 01.  Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä444 000 euroa
    • 02.  Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä338 000 euroa
   • 60.  Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot— euroa
    • 02.  Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha)— euroa
   • 70.  Valtionhallinnon kehittäminen9 773 000 euroa
    • 01.  Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 176 000 euroa
    • 05.  Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v), lisäystä18 900 000 euroa
    • 20.  Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-8 377 000 euroa
    • 22.  Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-1 926 000 euroa
   • 80.  Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle7 378 000 euroa
    • 30.  Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä7 764 000 euroa
    • 31.  Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), lisäystä200 000 euroa
    • 33.  Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä-586 000 euroa
   • 90.  Kuntien tukeminen3 600 000 euroa
    • 20.  Julkisen sektorin yhteisen tietohallinnon ja tiedon hallinnan kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 600 000 euroa
   • 91.  Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen23 000 000 euroa
    • 41.  Energiaverotuki (arviomääräraha), lisäystä23 000 000 euroa
  • Pääluokka 29

   29.  OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA40 892 000 euroa
   • 01.  Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot10 444 000 euroa
    • 01.  Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä142 000 euroa
    • 02.  Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä10 266 000 euroa
    • 03.  Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä36 000 euroa
    • 21.  Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v), lisäystä300 000 euroa
    • 53.  Eräät turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-300 000 euroa
   • 10.  Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus11 307 000 euroa
    • 01.  Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä307 000 euroa
    • 20.  Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 000 000 euroa
    • 31.  Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä9 000 000 euroa
   • 20.  Ammatillinen koulutus16 042 000 euroa
    • 01.  Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä42 000 euroa
    • 30.  Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha), lisäystä16 000 000 euroa
   • 40.  Korkeakouluopetus ja tutkimus450 000 euroa
    • 01.  Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä84 000 euroa
    • 02.  Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä792 000 euroa
    • 03.  Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 000 euroa
    • 04.  Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä8 000 euroa
    • 20.  Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-446 000 euroa
    • 51.  Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha), lisäystä7 000 euroa
   • 70.  Opintotuki306 000 euroa
    • 01.  Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä6 000 euroa
    • 55.  Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha), lisäystä300 000 euroa
   • 80.  Taide ja kulttuuri2 343 000 euroa
    • 01.  Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä29 000 euroa
    • 03.  Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä13 000 euroa
    • 04.  Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä636 000 euroa
    • 05.  Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä23 000 euroa
    • 06.  Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä42 000 euroa
    • 31.  Valtionosuus ja -avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä717 000 euroa
    • 50.  Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)— euroa
    • 52.  Rahapelitoiminnan voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä600 000 euroa
    • 53.  Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha), vähennystä-717 000 euroa
    • 96.  Lahjoitus Suomalais-virolaisen kulttuurisäätiön pääomaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 000 000 euroa
  • Pääluokka 30

   30.  MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA13 560 000 euroa
   • 01.  Hallinto ja tutkimus774 000 euroa
    • 01.  Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä208 000 euroa
    • 05.  Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä566 000 euroa
   • 10.  Maaseudun kehittäminen— euroa
    • 40.  Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)— euroa
    • 44.  Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v)— euroa
    • 64.  EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)— euroa
   • 20.  Maa- ja elintarviketalous4 857 000 euroa
    • 02.  Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 474 000 euroa
    • 03.  Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 943 000 euroa
    • 40.  Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-2 060 000 euroa
    • 41.  EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha)— euroa
    • 47.  Ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 500 000 euroa
    • 61.  Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v)— euroa
   • 40.  Luonnonvaratalous6 742 000 euroa
    • 21.  Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä45 000 euroa
    • 46.  Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v), lisäystä283 000 euroa
    • 62.  Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä6 414 000 euroa
   • 64.  Metsähallitus40 000 euroa
    • 50.  Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä40 000 euroa
   • 70.  Maanmittaus ja tietovarannot1 147 000 euroa
    • 01.  Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 147 000 euroa
  • Pääluokka 31

   31.  LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA57 787 000 euroa
   • 01.  Hallinto ja toimialan yhteiset menot80 000 euroa
    • 01.  Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä80 000 euroa
   • 10.  Liikenneverkko42 575 000 euroa
    • 01.  Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä535 000 euroa
    • 20.  Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä15 540 000 euroa
    • 41.  Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 000 000 euroa
    • 77.  Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä24 500 000 euroa
   • 20.  Liikenteen viranomaispalvelut160 000 euroa
    • 01.  Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä160 000 euroa
   • 30.  Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut— euroa
    • 63.  Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)— euroa
    • 64.  Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 000 000 euroa
    • 66.  Yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimukset (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-2 000 000 euroa
   • 40.  Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen14 708 000 euroa
    • 01.  Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä66 000 euroa
    • 45.  Yleisen uutis- ja ajankohtaistoiminnan ja kansallisen uutistoimistotoiminnan tuki (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 500 000 euroa
    • 50.  Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä13 142 000 euroa
   • 50.  Sää-, meri- ja ilmastopalvelut264 000 euroa
    • 01.  Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä264 000 euroa
  • Pääluokka 32

   32.  TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA146 805 000 euroa
   • 01.  Hallinto62 361 000 euroa
    • 01.  Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä189 000 euroa
    • 02.  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 172 000 euroa
    • 88.  Pääomasijoitus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)15 000 000 euroa
    • 89.  Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)46 000 000 euroa
   • 20.  Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka44 554 000 euroa
    • 01.  Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä228 000 euroa
    • 06.  Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä679 000 euroa
    • 40.  Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha), lisäystä30 500 000 euroa
    • 47.  Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha), vähennystä-26 153 000 euroa
    • 80.  Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha), lisäystä39 300 000 euroa
    • 83.  Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), lisäystä5 800 000 euroa
    • 88.  Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)— euroa
    • 89.  Pääomasijoitus Tekes Pääomasijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-5 800 000 euroa
   • 30.  Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka30 258 000 euroa
    • 01.  Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 258 000 euroa
    • 51.  Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä29 000 000 euroa
   • 40.  Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä239 000 euroa
    • 01.  Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä92 000 euroa
    • 05.  Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä147 000 euroa
   • 50.  Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka9 208 000 euroa
    • 40.  Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä5 208 000 euroa
    • 42.  Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), lisäystä4 000 000 euroa
   • 60.  Energiapolitiikka185 000 euroa
    • 01.  Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä50 000 euroa
    • 42.  Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha), lisäystä135 000 euroa
    • 44.  Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha)— euroa
  • Pääluokka 33

   33.  SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA6 667 000 euroa
   • 01.  Hallinto1 701 000 euroa
    • 01.  Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-108 000 euroa
    • 06.  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 613 000 euroa
    • 07.  Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä196 000 euroa
   • 02.  Valvonta452 000 euroa
    • 03.  Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä75 000 euroa
    • 05.  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä95 000 euroa
    • 06.  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä30 000 euroa
    • 07.  Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä252 000 euroa
   • 03.  Tutkimus- ja kehittämistoiminta1 773 000 euroa
    • 04.  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä773 000 euroa
    • 25.  Kansallinen genomikeskus ja kansallinen syöpäkeskus (siirtomääräraha 3 v)— euroa
    • 31.  Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 000 000 euroa
   • 10.  Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut3 741 000 euroa
    • 60.  Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 741 000 euroa
   • 30.  Sairausvakuutus— euroa
    • 60.  Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)— euroa
   • 60.  Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto— euroa
    • 38.  Valtionavustus valinnanvapauden pilottihankkeiden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)— euroa
    • 64.  Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)— euroa
   • 70.  Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen-1 000 000 euroa
    • 20.  Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-1 000 000 euroa
  • Pääluokka 35

   35.  YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA1 836 000 euroa
   • 01.  Ympäristöhallinnon toimintamenot1 392 000 euroa
    • 01.  Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä78 000 euroa
    • 04.  Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä714 000 euroa
    • 65.  Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v), lisäystä600 000 euroa
   • 10.  Ympäristön- ja luonnonsuojelu404 000 euroa
    • 52.  Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä504 000 euroa
    • 61.  Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-100 000 euroa
   • 20.  Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen40 000 euroa
    • 01.  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä40 000 euroa
    • 52.  Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)— euroa
  • Määrärahojen kokonaismäärä: 380 348 000 euroa

TULOARVIOT

Osasto 11VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
01.Arvonlisävero
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 109 000 000 euroa. 
10.Muut verot
03.Autovero
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 65 000 000 euroa. 
19.Muut veronluonteiset tulot
05.Eräät liikenteen maksut
Momentilta vähennetään 1 390 000 euroa. 

Osasto 12SEKALAISET TULOT

24.Ulkoministeriön hallinnonala
99.Ulkoministeriön hallinnonalan tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 671 000 euroa. 
26.Sisäministeriön hallinnonala
98.EU:lta saatavat tulot
Momentilta vähennetään 2 370 000 euroa. 
27.Puolustusministeriön hallinnonala
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 2 000 000 euroa. 
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala
25.Metallirahatulot
Momentin perusteluja muutetaan siten, että tuloarvio budjetoidaan nettotulona. 
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
88.Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroista
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 600 000 euroa. 
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
10.Liikenneviraston tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 4 242 000 euroa. 
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
99.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 90 000 000 euroa. 

Osasto 13KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET

01.Korkotulot
05.Korot muista lainoista
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 7 000 000 euroa. 
04.Osuus valtion rahalaitosten voitosta
01.Osuus Suomen Pankin voitosta
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 14 000 000 euroa. 

Osasto 15LAINAT

01.Valtiolle takaisin maksettavat lainat
04.Muiden lainojen lyhennykset
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 436 000 000 euroa. 
03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
01.Nettolainanotto ja velanhallinta
Momentilta vähennetään 1 345 405 000 euroa. 

MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka 22TASAVALLAN PRESIDENTTI

02.Tasavallan presidentin kanslia
01.Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 45 000 euroa. 

Pääluokka 23VALTIONEUVOSTON KANSLIA

01.Hallinto
01.Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 4 157 000 euroa.  
25.Terveet tilat 2028 (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 500 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää: 
1) Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta aiheutuviin hankintoihin ja selvityksiin sekä toimenpiteiden koordinointiin, edistämiseen ja muihin vastaaviin menoihin 
2) enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen toimenpideohjelman ohjaus- ja asiantuntijatehtäviin.  
30.Oikeuskanslerinvirasto
01.Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 31 000 euroa. 

Pääluokka 24ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Ulkoasiainhallinto
01.Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 001 000 euroa. 
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 100 000 euroa. 
10.Kriisinhallinta
20.Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (euroa) 

 

 

 

04. 

Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 

1 990 000 

05. 

Yhteiset menot 

9 575 000 

06. 

Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 

245 000 

08. 

Resolute Support -operaatio, Afganistan 

5 554 000 

09. 

Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 

6 204 000 

11. 

EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 

676 000 

14. 

Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 

22 999 000 

15. 

EUTM/Malin koulutusoperaation menot 

248 000 

16. 

Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 

293 000 

18. 

Irakin koulutusoperaation menot 

8 541 000 

19. 

EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 

1 422 000 

20. 

Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF) 

252 000 

Yhteensä 

 

57 999 000 

30.Kansainvälinen kehitysyhteistyö
66.Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 8 696 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös ministeriön ja Iso-Britannian kehitysyhteistyöosaston (DFID) kanssa toteutettavien yhteistoimintahankkeiden menojen maksamiseen.  
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Finnfundin toteuttaman erityisriskirahoituksen tappioiden korvaamiseen enintään 7 500 000 euroa vuodessa.  
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (euroa) 

 

 

 

1. 

Monenkeskinen kehitysyhteistyö 

168 758 000 

2. 

Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyöSisältää ministeriön ja Euroopan komission välisen yhteistoimintahankkeen menoja 5 580 000 euroa sekä ministeriön ja Iso-Britannian kehityspoliittisen osaston (DFID) yhteistoimintahankkeen menoja 1 117 000 euroa. 

143 501 000 

3. 

Euroopan kehitysrahasto 

56 517 000 

4. 

Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö 

33 025 000 

5. 

Humanitaarinen apu 

72 500 000 

6. 

Kehitysyhteistyön suunnittelu ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen tiedotus 

4 160 000 

7. 

Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus 

1 850 000 

8. 

Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle ja kehitysyhteistyötiedotukselle sekä kuntasektorin kehitysyhteistyölle 

65 000 000 

9. 

Korkotuki-instrumentti 

13 631 000 

Yhteensä 

558 942 000 

Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuoden 2018 aikana saa tehdä uusia kehitysyhteistyösopimuksia ja antaa sitoumuksia, joista aiheutuu menoja vuoden 2018 jälkeisille vuosille yhteensä enintään 425 875 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että Finnfundille voidaan antaa Teollisen yhteistyön rahasto Oy:stä annetun lain (291/79) 3 §:n 4 momentissa tarkoitettuja sitoumuksia erityisriskirahoitukseen liittyvien tappioiden korvaamisesta valtioneuvoston muutoin määräämin ehdoin siten, että sitoumusten piiriin kuuluvien maksettujen luottojen, osake- ja osuussijoitusten yhteinen pääomamäärä saa olla vasta-arvoltaan enintään 75 000 000 euroa. 
Lisäksi momentin myöntö- ja sopimuksentekovaltuuksien jakautuminen muutetaan seuraavaksi: 

Myöntö- ja sopimusvaltuuksien jakautuminen (euroa) 

 

 

 

1. 

Monenkeskinen kehitysyhteistyö 

38 950 000 

2. 

Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö 

151 690 000 

3. 

Euroopan kehitysrahasto 

4. 

Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö 

12 000 000 

5. 

Humanitaarinen apu 

27 000 000 

6. 

Kehitysyhteistyön suunnittelu ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen tiedotus 

6 235 000 

7. 

Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus 

8. 

Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle ja kehitysyhteistyötiedotukselle sekä kuntasektorin kehitysyhteistyölle 

172 000 000 

9. 

Korkotuki-instrumentti 

18 000 000 

Yhteensä 

425 875 000 

Pääluokka 25OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Ministeriö ja hallinto
01.Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 250 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös demokratiapalkintoja varten. 
03.Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 66 000 euroa. 
05.Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 46 000 euroa. 
50.Avustukset (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 30 000 euroa. 
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa) 

 

 

Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään) 

4 855 

Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään) 

3 317 

Muut avustukset (enintään) 

220 

Yhteensä 

8 392 

10.Tuomioistuimet ja oikeusapu
01.Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 123 000 euroa. 
02.Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 115 000 euroa. 
03.Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 940 000 euroa.  
04.Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 557 000 euroa. 
Lisäksi vuoden 2017 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 291 049,19 euroa. 
20.Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
01.Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 829 000 euroa. 
30.Syyttäjät
01.Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 850 000 euroa. 
40.Rangaistusten täytäntöönpano
01.Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 314 000 euroa. 
50.Vaalimenot
20.Vaalimenot (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 10 695 000 euroa. 

Pääluokka 26SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto
01.Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 163 000 euroa. 
04.Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 13 000 euroa. 
24.EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 3 680 000 euroa. 
10.Poliisitoimi
01.Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 9 225 000 euroa. 
02.Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 536 000 euroa. 
21.KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Poliisihallitus oikeutetaan tekemään KEJO-hankkeen toteuttamiseksi sopimuksia enintään 1 792 000 eurolla. 
20.Rajavartiolaitos
01.Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 860 000 euroa. 
30.Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
01.Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 55 000 euroa. 
02.Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 378 000 euroa. 
40.Maahanmuutto
01.Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 355 000 euroa. 
21.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määräraha budjetoidaan ennakkomaksujen ja niiden tasausten osalta maksatuspäätösperusteisena. 
22.Vapaaehtoinen paluu (siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös paluun avustamiseen liittyvien siirtomenojen maksamiseen. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena. 

Pääluokka 27PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Puolustuspolitiikka ja hallinto
01.Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 198 000 euroa. 
10.Sotilaallinen maanpuolustus
01.Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 3 527 000 euroa. 
Vuoden 2017 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 560 000 euroa. 
Valtuus 
Vuoden 2017 toimintamenojen tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 31 290 000 eurolla 165 860 000 euroon tilausvaltuuden maksatusaikaa muuttamatta.  
18.Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v)
Momentille myönnetään lisäystä 19 999 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 129 433 000 euroa. 
Valtuus 
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2018 (PVKEH 2018) -tilausvaltuuden enimmäismäärää lisätään 30 790 000 eurolla 1 638 850 000 euroon tilausvaltuuden maksatusaikaa muuttamatta. 
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2017 (PVKEH 2017) -tilausvaltuuden enimmäismäärää lisätään 6 000 000 eurolla 507 000 000 euroon tilausvaltuuden maksatusaikaa muuttamatta. 
30.Sotilaallinen kriisinhallinta
20.Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 357 000 euroa. 
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (euroa) 

 

 

 

01. 

Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 

915 000 

02. 

Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 

105 000 

03. 

Sotilastarkkailijatoiminnan menot 

2 438 000 

04. 

Resolute Support -operaatio, Afganistan 

5 470 000 

05. 

Irakin koulutusoperaation menot 

17 071 000 

07. 

Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 

5 512 000 

08. 

Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 

7 900 000 

10. 

EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 

230 000 

11. 

EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 

320 000 

15. 

Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 

16 645 000 

16. 

EUTM/Malin koulutusoperaation menot 

175 000 

17. 

Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 

653 000 

18. 

Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF) 

56 000 

20. 

Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 

891 000 

Yhteensä 

58 381 000 

Pääluokka 28VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto
01.Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 778 000 euroa. 
69.Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 16 080 000 euroa. 
10.Verotus ja tulli
01.Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 892 000 euroa. 
02.Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 088 000 euroa.  
20.Palvelut valtioyhteisölle
01.Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 528 000 euroa.  
07.Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 533 000 euroa. 
09.Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 436 000 euroa. 
88.Senaatti-kiinteistöt
4. Valtuudet 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan Kiinteistö Oy Helsingin Haartmaninkatu 1:lle Helsingin kaupungissa Meilahden kaupunginosassa sijaitsevan kiinteistön 91-15-529-6 sillä sijaitsevine rakennuksineen 15 milj. euron kauppahinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin. 
30.Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
01.Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 873 000 euroa. 
02.Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 31 000 euroa.  
03.Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 252 000 euroa. 
40.Valtion alue- ja paikallishallinto
01.Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 444 000 euroa. 
02.Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 338 000 euroa. 
60.Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
02.Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha)
Valtuus 
Vuonna 2018 Kilpailu- ja kuluttajaviraston, Luonnonvarakeskuksen, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin sekä Opetushallituksen uusien palkkausjärjestelmien käyttöönottamisesta tehtävissä virka- ja työehtosopimuksissa saadaan sitoutua: 
a) maksamaan työnantajarahoituksena enintään yhden kolmasosan kunkin palkkausjärjestelmän kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 1 715 000 euroa vuodessa sekä  
b) lisäksi maksamaan vuodesta 2023 alkaen palkkkausten täysimääräiseen maksamiseen tarvittavan, virka- ja työehtosopimuksen kustannuksia kunakin vuonna vielä mahdollisesti virka- ja työehtosopimusrahoituksella kattamatta olevan määrän, kuitenkin yhteensä enintään 670 000 euroa vuodessa. 
Valtuuden perusteella tehdyistä sopimuksista aiheutuvat edellä sanotut menot maksetaan kunkin viraston kulloinkin käytettävissä olevasta toimintamenomäärärahasta. 
70.Valtionhallinnon kehittäminen
01.Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 176 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin. 
05.Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 18 900 000 euroa. 
20.Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 8 377 000 euroa. 
22.Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 1 926 000 euroa. 
80.Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 7 764 000 euroa. 
31.Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa. 
33.Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 586 000 euroa. 
90.Kuntien tukeminen
20.Julkisen sektorin yhteisen tietohallinnon ja tiedon hallinnan kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 600 000 euroa.  
Vuoden 2016 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 3 600 000 euroa. 
91.Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
41.Energiaverotuki (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 23 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää hakemuksesta maksettavaan 
1) maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetussa laissa (603/2006) tarkoitettuun palautukseen 
2) sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa (1168/2002 8 a §) tarkoitettuun energiaintensiivisten yritysten veronpalautukseen. 

Pääluokka 29OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
01.Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 142 000 euroa. 
02.Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 10 266 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös 10 000 000 euroa osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeeseen sisältyvän peruskoulufoorumin tasa-arvoisen peruskoulun tavoitteiden ja toimien toimeenpanon tukemiseen eri tasoilla ja 80 000 euroa Euroguidance-toiminnan menojen maksamiseen. 
03.Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 36 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää: 
1) enintään 3 655 000 euroa kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenojen maksamiseen 
2) enintään 3 834 000 euroa ylioppilastutkintolautakunnan kanslian toimintamenojen maksamiseen. 
21.Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisen talviurheilun teemavuoden 2019 toteuttamisesta aiheutuviin menoihin ja avustuksiin.  
53.Eräät turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 300 000 euroa. 
10.Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
01.Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 307 000 euroa. 
20.Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 26 300 000 euroa digitaalisten oppimateriaalien käyttöönoton vauhdittamisesta, digioppimisen kokeiluista ja kehittämisestä, kielikokeiluista, taiteen perusopetuksen saavutettavuuden edistämisestä sekä lukuvuonna 2018—2019 lukiokoulutuksen tutoropettajamallin pilotoinnista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen. 
31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 9 000 000 euroa.  
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 12 418 000 euroa vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 14 §:n mukaisiin avustuksiin. 
Lisäksi valtionosuuteen oikeuttavien yksiköiden jako muutetaan seuraavaksi: 

Valtionosuuteen oikeuttavat yksiköt 

 

enimmäismäärä 

yksikkö 

 

 

 

Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin 

1 714 234 

opetustunti 

Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin 

248 708 

opiskelijaviikko 

Valtionosuus opintokeskusten käyttökustannuksiin 

159 871 

opetustunti 

Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin 

53 756 

opetustunti 

20.Ammatillinen koulutus
01.Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 42 000 euroa. 
30.Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 16 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää 764 044 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisena rahoituksena ammatillisen koulutuksen perus- ja suoritusrahoitukseen ja edellä mainitun lain 44 §:n 1 momentin mukaisena valtionavustuksena myönnettävään strategiarahoitukseen ammatillisen koulutuksen järjestäjille. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että ammatillisen koulutuksen tavoitteellinen opiskelijavuosien määrä on enintään 179 000 opiskelijavuotta, mistä työvoimakoulutuksena järjestettävään koulutukseen kohdennettava tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on vähintään 6 500 opiskelijavuotta. 
40.Korkeakouluopetus ja tutkimus
Valtuus 
Luvun perusteluja muutetaan siten, että Suomen Akatemian momenteilta 29.40.51 ja 29.40.53 rahoitettaviin tutkimushankkeisiin ja Akatemian rahoittamaan tutkimuksen edistämiseen saa vuonna 2018 hyväksyä sitoumuksia 343 335 000 euron arvosta. 
01.Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 84 000 euroa. 
02.Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 792 000 euroa. 
03.Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 000 euroa. 
04.Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 8 000 euroa. 
20.Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 446 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 18 100 000 euroa opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen uudistamisesta sekä digipedagogisen täydennyskoulutusohjelman toteuttamisesta ja kunnille täydennyskoulutuksen hankinnasta sekä opetushenkilöstön erikoistumiskoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen ja enintään 18 300 000 euroa ICT-alan ja muiden työvoimapula-alojen osaajien korkeakoulututkintoihin johtavien tai korkeakoulututkintojen osista koostuvien opintojen toteuttamisesta, yliopistojen verkostomaisen yhteistyön edistämisestä sekä Suomen tekniikan alan yliopistojen yhteistyön toimintamallin kehittämisestä Lounais-Suomessa aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen. 
51.Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 7 000 euroa. 
70.Opintotuki
01.Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 6 000 euroa. 
55.Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa. 
80.Taide ja kulttuuri
01.Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 29 000 euroa. 
03.Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 13 000 euroa. 
04.Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 636 000 euroa.  
05.Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 23 000 euroa. 
06.Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 42 000 euroa. 
31.Valtionosuus ja -avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 717 000 euroa. 
50.Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös menojen ja avustusten maksamiseen kulttuuripolitiikan tutkimus-, selvitys- ja kehittämishankkeisiin. 
52.Rahapelitoiminnan voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 600 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös avustuksen maksamiseen Sodan ja rauhan keskus Muistin alkupääomaa varten. 
53.Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha)
Momentilta vähennetään 717 000 euroa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että opetus- ja kulttuuriministeriö saa myöntää valtionavustusta Saamelaismuseosäätiölle Saamelaismuseo Siidan museorakennuksen laajennuksesta aiheutuviin vuokrakustannuksiin siten, että museon kokonaisvuokramenot ovat vuositasolla enintään 1 311 000 euroa vuodesta 2022 lukien. 
96.Lahjoitus Suomalais-virolaisen kulttuurisäätiön pääomaan (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa. 

Pääluokka 30MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto ja tutkimus
01.Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 208 000 euroa. 
05.Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 566 000 euroa. 
10.Maaseudun kehittäminen
40.Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2018 saa tehdä ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 80 250 000 eurolla. Mikäli ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvaa vuoden 2017 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2018.  
44.Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v)
Vuoden 2016 kolmannessa lisätalousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 440 000 euroa.  
64.EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2018 saa tehdä ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 121 818 000 eurolla, josta osoitetaan 29 725 000 euroa paikalliseen kehittämiseen liittyviä toimia varten ja 92 093 000 euroa muita tältä momentilta rahoitettavia toimia varten. 
20.Maa- ja elintarviketalous
02.Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 474 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää maksullisten eläintautitutkimusten, joilla pyritään havaitsemaan ja seuraamaan vastustettavia ja uhkaavia eläintauteja, hintojen alentamiseen enintään 1 000 000 euroa. 
03.Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 943 000 euroa. 
40.Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 2 060 000 euroa. 
41.EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös neuvoston asetuksen (EU) N:ro 2018/264 perusteella palautettavien sokerin ja isoglukoosin tuotantomaksujen korkomenoihin. 
47.Ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 500 000 euroa. 
61.Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v)
Vuoden 2017 kolmannessa lisätalousarviossa myönnetty 15 000 000 euron kolmevuotinen siirtomääräraha peruutetaan.  
40.Luonnonvaratalous
21.Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 45 000 euroa. 
46.Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 283 000 euroa. 
62.Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 6 414 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta on varattu 14 732 000 euroa EU:n osarahoittamien hankkeiden valtion rahoitusosuutta varten. 
64.Metsähallitus
2. Peruspääoman muutokset 
Luvun perusteluja muutetaan siten, että peruspääomaa voidaan korottaa 12,879 milj. eurolla.  
50.Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 40 000 euroa. 
70.Maanmittaus ja tietovarannot
01.Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 147 000 euroa. 

Pääluokka 31LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto ja toimialan yhteiset menot
01.Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 80 000 euroa. 
10.Liikenneverkko
01.Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 535 000 euroa. 
20.Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 15 540 000 euroa. 
41.Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa. 
77.Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 24 500 000 euroa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että Liikennevirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia 
1) hankkeeseen Keski-Pasila, länsiraide liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 48 800 000 euroa 
2) hankkeeseen vt 4 Oulu—Kemi siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 140 000 000 euroa. 
20.Liikenteen viranomaispalvelut
01.Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 160 000 euroa. 
30.Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
63.Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että liikenne- ja viestintäministeriö oikeutetaan solmimaan sopimus junaliikenteen ostamisesta vuosina 2018—2019 enintään 4 000 000 euron määräisenä. 
64.Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostamiseen pitkäkestoisin sopimuksin aiemmin myönnettyä valtuutta saa käyttää yhteysalusliikennepalvelusopimusten solmimiseen siltä osin kuin valtuutta ei ole vielä käytetty. 
66.Yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 2 000 000 euroa.  
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää saariston yhteysalusliikennepalveluihin Kotka—Pyhtään ja Hiittisten reittialueilla, niistä aiheutuviin kulutusmenoihin, selvityksiin ja tiedottamiseen sekä saariston yhteysalusliikenteen käyttämien laitureiden kunnostamiseen Kotka—Pyhtään ja Hiittisten reittialueilla. 
40.Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
01.Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 66 000 euroa. 
45.Yleisen uutis- ja ajankohtaistoiminnan ja kansallisen uutistoimistotoiminnan tuki (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa. 
50.Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 13 142 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueella annetussa laissa tarkoitetun Viestintäviraston myöntämän valtion tuen maksamiseen. 
50.Sää-, meri- ja ilmastopalvelut
01.Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 264 000 euroa. 

Pääluokka 32TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto
01.Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 189 000 euroa. 
02.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 172 000 euroa. 
88.Pääomasijoitus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 15 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää VTT Oy:n oman pääoman korottamiseen käytettäväksi teknologian siirtorahastoon tehtävän sijoitussitoumuksen maksamiseen. Valtion osallistuminen edellyttää, että Euroopan investointirahasto sijoittaa rahastoon vähintään 50 % ja että kaikki toimijat sijoittavat rahastoon samoilla ehdoilla. Pääoma palautetaan valtiolle rahaston purkamisen jälkeen. Mikäli rahaston pääoma menetetään osittain tai kokonaan, VTT ei ole velvollinen maksamaan pääomaa takaisin valtiolle tältä osin. 
89.Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 46 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää Suomen Malmijalostus Oy:n oman pääoman korottamiseen. 
20.Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
01.Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 228 000 euroa.  
06.Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 679 000 euroa. 
40.Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 30 500 000 euroa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2018 saa tehdä uusia rahoituspäätöksiä enintään 271 015 000 eurolla. 
47.Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 26 153 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Finnvera Oyj:n ja sitä edeltäneen Kera Oyj:n toiminnan rahoittamiseen myönnettävään korkotukeen valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain (445/1998) ja sitä edeltäneen Kera Oyj:stä annetun lain (65/1971) nojalla annettujen valtioneuvoston sitoumusten mukaisesti. 
80.Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 39 300 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös jälleenrahoitustoimintaan myönnettyjen lainojen ennenaikaista takaisinmaksua koskevista järjestelyistä aiheutuvien kustannusten maksamiseen.  
83.Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 5 800 000 euroa.  
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2018 uusia lainoja saa myöntää enintään 162 623 000 eurolla.  
88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)
Vuoden 2016 talousarviossa myönnetty 30 000 000 euron kolmevuotinen siirtomääräraha peruutetaan. 
Lisäksi vuoden 2017 talousarviossa myönnetystä 29 500 000 euron kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 15 000 000 euroa. 
89.Pääomasijoitus Tekes Pääomasijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 5 800 000 euroa. 
30.Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
01.Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 258 000 euroa. 
51.Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 29 000 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää asiantuntija-arviointien, kokeilujen, valmennusten, työvoimakoulutuksen ja yritystoiminnan kehittämispalvelujen hankintaan, työllisyyspoliittisiin avustuksiin tai näihin verrattavissa olevien palveluiden hankintaan sekä työhön ja palveluihin hakeutuville ja palveluihin ja asiantuntija-arviointeihin osallistuville maksettaviin kustannusten korvauksiin ja työolosuhteiden järjestelytuen maksamiseen. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös palveluntuottajalta hankittavaan kokonaisuuteen, johon sisältyy työnhakijan palveluprosessiin liittyviä toimia, työnvälityspalvelua tai työkokeiluun ohjaamista tai näihin verrattavissa olevia toimia sekä kohdassa 1 mainittua palvelua. 
Edellä tehtyjen muutosten johdosta talousarvion momentin päätösosan kolmannen kappaleen kohta 6) ehdotetaan samalla poistettavaksi tarpeettomana. 
Vuoden 2017 talousarviossa myönnetystä 423 753 000 euron kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 2 800 000 euroa.  
40.Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
01.Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 92 000 euroa. 
05.Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 147 000 euroa. 
50.Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
40.Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 208 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Kimolan kanavan kunnostamiseen. 
42.Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 4 000 000 euroa. 
60.Energiapolitiikka
01.Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 50 000 euroa. 
42.Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 135 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää Utsjoen alueella tehtäviin sähköverkon korvausinvestointeihin.  
Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena. 
44.Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha)
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2018 saa tarjouskilpailun perusteella tehdä sitoumuksia tuen myöntämisestä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain (1396/2010) mukaisessa preemiojärjestelmässä siten, että tukea maksetaan tukiaikana yhteensä enintään 16,8 terawattitunnin sähkön tuotannosta järjestelmään hyväksytyissä voimalaitoksissa. 

Pääluokka 33SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto
01.Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 108 000 euroa. 
06.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 613 000 euroa. 
07.Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 196 000 euroa. 
02.Valvonta
03.Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 75 000 euroa. 
05.Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 95 000 euroa. 
06.Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 30 000 euroa. 
07.Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 252 000 euroa.  
03.Tutkimus- ja kehittämistoiminta
04.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 773 000 euroa. 
25.Kansallinen genomikeskus ja kansallinen syöpäkeskus (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kansallisen lääkekehityskeskuksen perustamisen valmistelusta aiheutuvien menojen maksamiseen. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 12 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen ja siitä aiheutuvien muiden menojen maksamiseen. 
31.Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 13 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen vuodessa valmistelu-, toimeenpano- ja hallinnontitehtäviin. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 1 000 000 euroa Perhevapaalta työmarkkinoille -pilotin toimeenpanoon. 
10.Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
60.Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 741 000 euroa. 
30.Sairausvakuutus
60.Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että Kansaneläkelaitos saa käyttää Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaiseen harkinnanvaraiseen yksilökohtaiseen kuntoutukseen enintään 52 800 000 euroa ja saman lain mukaiseen harkinnanvaraisen yksilökohtaisen kuntoutuksen kehittämishankkeisiin, sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin enintään 10 100 000 euroa. 
60.Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
38.Valtionavustus valinnanvapauden pilottihankkeiden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan valinnanvapauden pilottihankkeiden sekä henkilökohtaisen budjetin pilottihankkeiden osalta voidaan tehdä sitoumuksia siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja yhteensä enintään 199 000 000 euroa. 
Momentin määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi. 
64.Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös rikos- ja riita-asioiden sovittelun tietojärjestelmän kehittämiseen, käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvien menojen maksamiseen sekä enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle sovittelun tietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystehtäviin. 
70.Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
20.Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 1 000 000 euroa. 

Pääluokka 35YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Ympäristöhallinnon toimintamenot
01.Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 78 000 euroa. 
04.Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 714 000 euroa. 
65.Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 600 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta 500 000 euroa osoitetaan Pidä Saaristo Siistinä ry:n alushankintaan ja 100 000 euroa yleisavustuksena Suomen Metsästäjäliitto ry:lle. 
10.Ympäristön- ja luonnonsuojelu
52.Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 504 000 euroa. 
61.Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 100 000 euroa.  
20.Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
01.Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 40 000 euroa.  
52.Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää valtionavustuslain nojalla asuinrakennuksen omistaville yhteisöille sähköisen liikenteen latausinfran rakentamiseen. Sähköisen liikenteen latausinfran rakentamisella tarkoitetaan asuinkiinteistön sähköjärjestelmiin kohdistuvia muutostöitä, joiden tarkoituksena on mahdollistaa sähköauton latausmahdollisuus vähintään viidellä autopaikalla. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös latauslaitteeseen liittyviin kustannuksiin, mikäli latauslaitteet ovat avustusta hakevan yhteisön omistuksessa. 
Avustusta myönnetään 35 % toteutuneesta arvonlisäverollisesta kokonaiskustannuksesta, kuitenkin enintään 90 000 euroa hakijaa kohti. Avustuksen perusteena oleviin kustannuksiin hyväksytään sähköautojen latausinfrastruktuurin rakentamisen edellyttämät kiinteistön sähköliittymään, sähkönousuihin, sähköpääkeskukseen sekä putkitukseen ja kaapelointeihin kohdistuvat muutostyöt ja näihin liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt. Tarvekartoituksen ja suunnittelun kohtuulliset kustannukset ovat avustettavia, jos itse latausinfrastruktuurin parantamistoimenpide toteutetaan. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus tekee avustuspäätökset suunnitelmaan perustuvan kustannusarvion mukaisesti. Maksatus tapahtuu toteutuneiden kustannusten mukaan. 

Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2018 lisätalousarviota sovelletaan 5 päivästä heinäkuuta 2018 alkaen. 

Helsingissä 27.6.2018 

Eduskunnan puolesta

puhemies 
 
 
 
pääsihteeri