Viimeksi julkaistu 28.5.2021 13.22

Eduskunnan kirjelmä EK 17/2021 vpHE 68/2021 vpHE 83/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 toiseksi lisätalousarvioksiHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 68/2021 vp) täydentämisestä

HE 68/2021 vp
HE 83/2021 vp
VaVM 7/2021 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 toiseksi lisätalousarvioksi (HE 68/2021 vp). 

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 68/2021 vp) täydentämisestä (HE 83/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut esityksistä yhteisen mietinnön (VaVM 7/2021 vp). 

Päätös

Hyväksyessään hallituksen esitykset eduskunta on samalla hyväksynyt seuraavan lausuman: 

Lausuma 

Momentti 29.80.01
Eduskunta edellyttää, että taiteen ja kulttuurin alan ammattilaisille kohdennettujen koronatukien myöntämisessä huolehditaan siitä, että väliinputoajaryhmiä ei pääse syntymään ja että päätöksenteossa pyritään ottamaan huomioon myös ne tahot, jotka eivät ole aikaisemmin päässeet tuen piiriin. 

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2021 toisen lisätalousarvion: 

Vuoden 2021 II lisätalousarvio

 • TULOARVIOT

  Osasto 11

  • 11.  VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT-9 000 000 euroa
   • 04.  Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut-9 000 000 euroa
    • 01.  Arvonlisävero, vähennystä-9 000 000 euroa
  • Osasto 15

   15.  LAINAT286 118 000 euroa
   • 03.  Valtion nettolainanotto ja velanhallinta286 118 000 euroa
    • 01.  Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä286 118 000 euroa
  • Tuloarvioiden kokonaismäärä: 277 118 000 euroa

 • MÄÄRÄRAHAT

  Pääluokka 28

  • 28.  VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA8 258 000 euroa
   • 10.  Verotus ja tulli— euroa
    • 02.  Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)— euroa
   • 20.  Palvelut valtioyhteisölle8 300 000 euroa
    • 01.  Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä8 300 000 euroa
   • 80.  Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle-42 000 euroa
    • 30.  Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä-42 000 euroa
  • Pääluokka 29

   29.  OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA145 860 000 euroa
   • 01.  Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot1 500 000 euroa
    • 51.  Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha), lisäystä1 500 000 euroa
   • 80.  Taide ja kulttuuri125 860 000 euroa
    • 01.  Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä64 910 000 euroa
    • 03.  Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä700 000 euroa
    • 04.  Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä700 000 euroa
    • 06.  Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä50 000 euroa
    • 34.  Valtionosuus ja -avustus taiteen perusopetuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä4 000 000 euroa
    • 50.  Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä55 500 000 euroa
   • 90.  Liikuntatoimi18 500 000 euroa
    • 30.  Avustukset Liikkuva -ohjelmiin sekä eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä18 500 000 euroa
  • Pääluokka 32

   32.  TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA123 000 000 euroa
   • 30.  Työllisyys ja yrittäjyys3 000 000 euroa
    • 31.  Ravitsemisyrittäjien tukeminen (arviomääräraha), lisäystä3 000 000 euroa
   • 40.  Yritysten erityisrahoitus120 000 000 euroa
    • 43.  Yritysten kustannustuki (siirtomääräraha 2 v)40 000 000 euroa
    • 44.  Tapahtumatakuu (arviomääräraha)80 000 000 euroa
  • Määrärahojen kokonaismäärä: 277 118 000 euroa

TULOARVIOT

Osasto 11VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
01.Arvonlisävero
Momentilta vähennetään 9 000 000 euroa. 

Osasto 15LAINAT

03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
01.Nettolainanotto ja velanhallinta
Momentille merkitään lisäystä 286 118 000 euroa. 

MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka 28VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

10.Verotus ja tulli
02.Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että EU-lähtöisiin tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistuksen hankkeisiin saa sitoutua siten, että sitoumuksista aiheutuu, ottaen huomioon aikaisemmissa talousarvioissa myönnetyn valtuuden aiheuttamat menot, valtiolle menoja enintään 84 245 000 euroa. 
20.Palvelut valtioyhteisölle
01.Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 8 300 000 euroa.  
80.Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 42 000 euroa. 

Pääluokka 29OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
51.Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa. 
Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:  

Käyttösuunnitelma (euroa) 

 

 

 

1. 

Avustus ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 

2 610 000 

2. 

Avustukset Suomen Merimieskirkolle 

134 000 

 

— mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 

52 000 

3. 

Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen 

32 000 

4. 

Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 

824 000 

5. 

Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen 

80 000 

6. 

Avustus covid-19-epidemian aiheuttamien vaikutusten vähentämiseen uskonnollisten kesätapahtumien järjestäjille 

1 500 000 

Yhteensä 

5 180 000 

80.Taide ja kulttuuri
01.Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 64 910 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 79 690 000 euroa covid-19-epidemian vuoksi apurahoina kohdennettavien avustusten ja muiden avustusten maksamiseen taiteen ja kulttuurin alan henkilöille, toiminimille ja yksinyrittäjille.  
03.Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 700 000 euroa. 
04.Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 700 000 euroa.  
06.Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 50 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 300 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen. 
34.Valtionosuus ja -avustus taiteen perusopetuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 4 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 4 150 000 euroa muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin. 
50.Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 55 500 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää covid-19-epidemian vuoksi avustusten maksamiseen kulttuuri- ja taidelaitosten, kulttuurialan yhteisöjen sekä elokuvateattereiden ja elokuvalevittäjien pääsylippu- ja muiden tulojen vähenemisestä sekä toimintojen peruuntumisesta ja rajoitusten mukaisesti toteuttamisesta aiheutuvien menetysten korvaamiseksi ja toimintaedellytysten turvaamiseksi sekä seurantalojen ja työväentalojen ylläpitokustannuksiin. 
90.Liikuntatoimi
30.Avustukset Liikkuva -ohjelmiin sekä eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 18 500 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös covid-19-epidemian johdosta myönnettäviin valtionavustuksiin. 

Pääluokka 32TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

30.Työllisyys ja yrittäjyys
31.Ravitsemisyrittäjien tukeminen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa. 
40.Yritysten erityisrahoitus
43.Yritysten kustannustuki (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 40 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain mukaisesti maksettavan kustannustuen maksamiseen. 
Valtiokonttori saa luopua kustannustuen ensimmäisellä kierroksella myönnettyyn tukeen kohdistuvista takaisinperintäsaatavista, jotka perustuvat yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain (508/2020) 5 §:n 4 momentin 4 kohtaan tukien yhteensovittamisesta.  
44.Tapahtumatakuu (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 80 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain mukaisesti maksettavan tapahtumatakuun maksamiseen. 

Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2021 toista lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2021 alkaen. 

Helsingissä 28.5.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies 
 
 
 
pääsihteeri