Viimeksi julkaistu 24.4.2020 16.12

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vpHE 43/2020 vpHE 52/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 toiseksi lisätalousarvioksiHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 43/2020 vp) täydentämisestä

Eduskunta
HE 43/2020 vp
HE 52/2020 vp
VaVM 5/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 toiseksi lisätalousarvioksi (HE 43/2020 vp). 

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 43/2020 vp) täydentämisestä (HE 52/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut esityksistä yhteisen mietinnön (VaVM 5/2020 vp). 

  Päätös

  Hyväksyessään hallituksen esitykset eduskunta on samalla hyväksynyt seuraavan lausuman: 

  Lausuma 

  Pääluokka 32
  Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto valmistelee pikaisesti muutokset asetukseen ja välittömästi ohjeisiin, jotta koronakriisiin liittyvät yritystuet kohdistuvat oikeudenmukaisesti siten, että ne kompensoivat pandemiasta aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia, parantavat mahdollisuuksia jatkaa ja kehittää yritystoimintaa sekä edistävät työllisyyttä.  

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2020 toisen lisätalousarvion: 

  Vuoden 2020 II lisätalousarvio

  • TULOARVIOT

   Osasto 11

   • 11.  VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT-4 726 000 000 euroa
    • 01.  Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot-2 470 000 000 euroa
     • 01.  Ansio- ja pääomatuloverot, vähennystä-1 094 000 000 euroa
     • 02.  Yhteisövero, vähennystä-1 422 000 000 euroa
     • 04.  Perintö- ja lahjavero, lisäystä46 000 000 euroa
    • 04.  Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut-1 691 000 000 euroa
     • 01.  Arvonlisävero, vähennystä-1 654 000 000 euroa
     • 02.  Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero, vähennystä-37 000 000 euroa
    • 08.  Valmisteverot-286 000 000 euroa
     • 04.  Alkoholijuomavero, vähennystä-74 000 000 euroa
     • 07.  Energiaverot, vähennystä-212 000 000 euroa
    • 10.  Muut verot-279 000 000 euroa
     • 03.  Autovero, vähennystä-126 000 000 euroa
     • 05.  Varainsiirtovero, vähennystä-54 000 000 euroa
     • 06.  Arpajaisvero, vähennystä-52 000 000 euroa
     • 07.  Ajoneuvovero, vähennystä-47 000 000 euroa
   • Osasto 12

    12.  SEKALAISET TULOT5 100 000 euroa
    • 29.  Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala100 000 euroa
     • 99.  Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä100 000 euroa
    • 33.  Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala5 000 000 euroa
     • 90.  Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta, lisäystä5 000 000 euroa
   • Osasto 13

    13.  KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET-1 038 400 000 euroa
    • 03.  Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot-1 126 400 000 euroa
     • 01.  Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot, vähennystä-1 126 400 000 euroa
    • 04.  Osuus valtion rahalaitosten voitosta88 000 000 euroa
     • 01.  Osuus Suomen Pankin voitosta, lisäystä88 000 000 euroa
   • Osasto 15

    15.  LAINAT9 389 572 000 euroa
    • 03.  Valtion nettolainanotto ja velanhallinta9 389 572 000 euroa
     • 01.  Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä9 389 572 000 euroa
   • Tuloarvioiden kokonaismäärä: 3 630 272 000 euroa

  • MÄÄRÄRAHAT

   Pääluokka 24

   • 24.  ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA— euroa
    • 30.  Kansainvälinen kehitysyhteistyö— euroa
     • 66.  Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)— euroa
   • Pääluokka 25

    25.  OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA1 770 000 euroa
    • 10.  Tuomioistuimet ja oikeusapu690 000 euroa
     • 04.  Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä690 000 euroa
    • 40.  Rangaistusten täytäntöönpano1 080 000 euroa
     • 01.  Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 080 000 euroa
   • Pääluokka 26

    26.  SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA8 805 000 euroa
    • 10.  Poliisitoimi300 000 euroa
     • 01.  Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä300 000 euroa
    • 20.  Rajavartiolaitos8 380 000 euroa
     • 01.  Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä8 380 000 euroa
    • 30.  Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta125 000 euroa
     • 02.  Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä125 000 euroa
   • Pääluokka 27

    27.  PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA— euroa
    • 10.  Sotilaallinen maanpuolustus— euroa
     • 50.  Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha)— euroa
   • Pääluokka 28

    28.  VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA525 228 000 euroa
    • 30.  Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto2 160 000 euroa
     • 03.  Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 160 000 euroa
    • 40.  Valtion alue- ja paikallishallinto2 925 000 euroa
     • 01.  Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 925 000 euroa
    • 70.  Valtionhallinnon kehittäminen2 500 000 euroa
     • 01.  Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 500 000 euroa
    • 80.  Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle-39 357 000 euroa
     • 30.  Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä-25 677 000 euroa
     • 31.  Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä-12 700 000 euroa
     • 33.  Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä-980 000 euroa
    • 90.  Kuntien tukeminen547 000 000 euroa
     • 35.  Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä (kiinteä määräraha), lisäystä547 000 000 euroa
    • 99.  Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot10 000 000 euroa
     • 96.  Ennakoimattomat menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä10 000 000 euroa
   • Pääluokka 29

    29.  OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA69 399 000 euroa
    • 01.  Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot1 108 000 euroa
     • 03.  Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 108 000 euroa
    • 10.  Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus3 000 000 euroa
     • 30.  Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä3 000 000 euroa
    • 80.  Taide ja kulttuuri41 691 000 euroa
     • 01.  Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä100 000 euroa
     • 03.  Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä700 000 euroa
     • 04.  Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä591 000 euroa
     • 50.  Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä40 300 000 euroa
    • 90.  Liikuntatoimi19 600 000 euroa
     • 30.  Avustukset Liikkuva opiskelu, Liikkuva varhaiskasvatus ja Liikkuva aikuinen -ohjelmiin sekä liikuntapaikkarakentamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä19 600 000 euroa
    • 91.  Nuorisotyö4 000 000 euroa
     • 51.  Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 500 000 euroa
     • 52.  Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 500 000 euroa
   • Pääluokka 30

    30.  MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA48 150 000 euroa
    • 01.  Hallinto ja tutkimus300 000 euroa
     • 01.  Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä300 000 euroa
    • 10.  Maaseudun kehittäminen30 000 000 euroa
     • 44.  Maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v)30 000 000 euroa
    • 20.  Maa- ja elintarviketalous6 500 000 euroa
     • 61.  Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v), lisäystä6 500 000 euroa
    • 40.  Luonnonvaratalous11 350 000 euroa
     • 21.  Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 350 000 euroa
     • 62.  Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä10 000 000 euroa
   • Pääluokka 31

    31.  LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA300 000 euroa
    • 01.  Hallinto ja toimialan yhteiset menot300 000 euroa
     • 02.  Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä300 000 euroa
   • Pääluokka 32

    32.  TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA748 220 000 euroa
    • 01.  Hallinto39 720 000 euroa
     • 02.  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä7 920 000 euroa
     • 03.  Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä21 800 000 euroa
     • 05.  Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä10 000 000 euroa
    • 20.  Uudistuminen ja vähähiilisyys235 000 000 euroa
     • 40.  Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha), lisäystä85 000 000 euroa
     • 83.  Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), lisäystä150 000 000 euroa
    • 30.  Työllisyys ja yrittäjyys325 000 000 euroa
     • 30.  Valtionavustus kunnille yksinyrittäjien tukemiseen (siirtomääräraha 2 v)250 000 000 euroa
     • 42.  Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), lisäystä75 000 000 euroa
    • 40.  Yritysten erityisrahoitus150 000 000 euroa
     • 88.  Pääomasijoitus Suomen Teollisuusijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)150 000 000 euroa
    • 50.  Kotouttaminen-1 500 000 euroa
     • 03.  Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-1 500 000 euroa
   • Pääluokka 33

    33.  SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA2 228 400 000 euroa
    • 01.  Hallinto11 500 000 euroa
     • 25.  Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä6 000 000 euroa
     • 66.  Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 500 000 euroa
    • 02.  Valvonta1 900 000 euroa
     • 06.  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 900 000 euroa
    • 03.  Tutkimus- ja kehittämistoiminta400 000 euroa
     • 50.  Valtionosuus Työterveyslaitoksen toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä400 000 euroa
    • 10.  Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut387 300 000 euroa
     • 54.  Asumistuki (arviomääräraha), lisäystä177 000 000 euroa
     • 57.  Perustoimeentulotuki (arviomääräraha), lisäystä169 300 000 euroa
     • 60.  Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä41 000 000 euroa
    • 20.  Työttömyysturva1 098 300 000 euroa
     • 50.  Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), lisäystä434 300 000 euroa
     • 52.  Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha), lisäystä664 000 000 euroa
    • 30.  Sairausvakuutus94 000 000 euroa
     • 60.  Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä94 000 000 euroa
    • 40.  Eläkkeet30 000 000 euroa
     • 52.  Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä30 000 000 euroa
    • 70.  Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen600 000 000 euroa
     • 22.  Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v), lisäystä600 000 000 euroa
    • 90.  Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen5 000 000 euroa
     • 50.  Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä5 000 000 euroa
   • Määrärahojen kokonaismäärä: 3 630 272 000 euroa

  TULOARVIOT

  Osasto 11VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

  01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
  01.Ansio- ja pääomatuloverot
  Momentilta vähennetään 1 094 000 000 euroa. 
  02.Yhteisövero
  Momentilta vähennetään 1 422 000 000 euroa. 
  04.Perintö- ja lahjavero
  Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 46 000 000 euroa. 
  04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
  01.Arvonlisävero
  Momentilta vähennetään 1 654 000 000 euroa. 
  02.Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero
  Momentilta vähennetään 37 000 000 euroa. 
  08.Valmisteverot
  04.Alkoholijuomavero
  Momentilta vähennetään 74 000 000 euroa. 
  07.Energiaverot
  Momentilta vähennetään 212 000 000 euroa. 
  10.Muut verot
  03.Autovero
  Momentilta vähennetään 126 000 000 euroa. 
  05.Varainsiirtovero
  Momentilta vähennetään 54 000 000 euroa. 
  06.Arpajaisvero
  Momentilta vähennetään 52 000 000 euroa. 
  07.Ajoneuvovero
  Momentilta vähennetään 47 000 000 euroa. 

  Osasto 12SEKALAISET TULOT

  29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
  99.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot
  Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 100 000 euroa. 
  33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
  90.Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta
  Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 5 000 000 euroa. 

  Osasto 13KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET

  03.Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot
  01.Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot
  Momentilta vähennetään 1 126 400 000 euroa. 
  04.Osuus valtion rahalaitosten voitosta
  01.Osuus Suomen Pankin voitosta
  Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 88 000 000 euroa. 

  Osasto 15LAINAT

  03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
  01.Nettolainanotto ja velanhallinta
  Momentille merkitään lisäystä 9 389 572 000 euroa. 

  MÄÄRÄRAHAT

  Pääluokka 24ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA

  30.Kansainvälinen kehitysyhteistyö
  66.Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
  Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

  Käyttösuunnitelma (euroa) 

   

   

   

  1. 

  Monenkeskinen kehitysyhteistyö 

  212 433 000 

  2. 

  Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö 

  183 618 000Sisältää ministeriön ja Euroopan komission välisten yhteistoimintahankkeiden menoja yhteensä 8 100 000 euroa ja ministeriön ja Sitran välisen yhteistoimintahankkeen menoja 500 000 euroa. Lisäksi sisältää Finnfundin erityisriskirahoituksen tappioiden korvaamiseen 4 000 000 euroa. 

  3. 

  Euroopan kehitysrahasto 

  67 800 000 

  4. 

  Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö 

  32 385 000 

  5. 

  Humanitaarinen apu 

  81 870 000 

  6. 

  Kehitysyhteistyön suunnittelu- ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen tiedotus 

  4 480 000 

  7. 

  Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus 

  1 450 000 

  8. 

  Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle ja kehitysyhteistyötiedotukselle sekä kuntasektorin kehitysyhteistyölle 

  75 800 000 

  9. 

  Korkotuki-instrumentti 

  25 700 000 

  Yhteensä 

   

  685 536 000 

  Pääluokka 25OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

  10.Tuomioistuimet ja oikeusapu
  04.Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 690 000 euroa. 
  40.Rangaistusten täytäntöönpano
  01.Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 1 080 000 euroa. 

  Pääluokka 26SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

  10.Poliisitoimi
  01.Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa. 
  20.Rajavartiolaitos
  01.Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 8 380 000 euroa. 
  30.Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
  02.Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 125 000 euroa.  

  Pääluokka 27PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

  10.Sotilaallinen maanpuolustus
  50.Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha)
  Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) myönnettävään valtionavustukseen sille laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007) säädettyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta aiheutuviin toimintamenoihin ja varautumistoiminnan kuluihin. 

  Pääluokka 28VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

  Pääluokan perusteluja täydennetään siten, että valtioneuvosto voi myöntää tarvittaessa vastavakuutta vaatimatta valtioneuvoston tai sen määräämissä rajoissa valtiovarainministeriön muutoin päättämin ehdoin valtion takausohjelmasta omavelkaisia takauksia pääomaltaan yhteensä enintään 600 milj. euroa varustamoyhtiöille huoltovarmuuskriittisen rahtiliikenteen liikennöintiin ja ylläpitämiseen koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa. 
  30.Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
  03.Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 2 160 000 euroa. 
  40.Valtion alue- ja paikallishallinto
  01.Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 2 925 000 euroa. 
  70.Valtionhallinnon kehittäminen
  01.Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 2 500 000 euroa. 
  80.Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
  30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)
  Momentilta vähennetään 25 677 000 euroa. 
  31.Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha)
  Momentilta vähennetään 12 700 000 euroa. 
  33.Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha)
  Momentilta vähennetään 980 000 euroa. 
  90.Kuntien tukeminen
  35.Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä (kiinteä määräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 547 000 000 euroa. 
  Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 36 b §:n mukaisten verotuksen maksujärjestelyjen muutoksista vuonna 2020 aiheutuvien korvausten maksamiseen. 
  99.Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
  96.Ennakoimattomat menot (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa. 

  Pääluokka 29OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

  01.Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
  03.Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 1 108 000 euroa. 
  Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 3 048 000 euroa ylioppilastutkintolautakunnan kanslian toimintamenojen maksamiseen. 
  10.Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
  30.Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa. 
  Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 3 150 000 euroa muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin. 
  80.Taide ja kulttuuri
  01.Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa. 
  Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 1 000 000 euroa avustusten jakamiseen kulttuurin ja taiteen alan henkilöille ja toimijoille.  
  03.Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 700 000 euroa. 
  04.Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 591 000 euroa.  
  50.Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 40 300 000 euroa. 
  Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen kulttuuri- ja taidelaitosten, kulttuuritapahtumien sekä elokuvateattereiden ja muiden kulttuurialan yhteisöjen toiminnan turvaamiseen pääsylipputulojen vähenemisestä ja toimintojen peruuntumisesta aiheutuvien menetysten korvaamiseksi sekä taiteen ja kulttuurin alan ammattilaisten, taiteilijoiden, ammatinharjoittajien ja muiden kulttuurin toimialan henkilöiden ansionmenetysten ja muiden vastaavien menojen korvaamiseksi. 
  90.Liikuntatoimi
  30.Avustukset Liikkuva opiskelu, Liikkuva varhaiskasvatus ja Liikkuva aikuinen -ohjelmiin sekä liikuntapaikkarakentamiseen (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 19 600 000 euroa. 
  Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen liikunnan ja urheilun peruuntuneista tapahtumista aiheutuneisiin kuluihin, lajiliittojen ja urheiluseurojen toimintakyvyn turvaamiseen sekä valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten toiminnan turvaamiseen. 
  91.Nuorisotyö
  51.Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa. 
  52.Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 2 500 000 euroa. 
  Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen nuorisoalan järjestöille ja nuorisokeskuksille koronavirustilanteen vuoksi peruuntuneiden tapahtumien ja tilaisuuksien aiheuttamiin menoihin sekä muihin ennakoimattomiin menoihin. 

  Pääluokka 30MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

  01.Hallinto ja tutkimus
  01.Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa. 
  10.Maaseudun kehittäminen
  44.Maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään 30 000 000 euroa. 
  Määrärahaa saa käyttää: 
  1) valtionavustuslain (688/2001) nojalla maa- ja puutarhatalouden ulkopuolista yritystoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävien avustusten maksamiseen, joilla helpotetaan koronavirusepidemiasta (COVID-19) aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia 
  2) maa- ja puutarhatalouden yrityksille myönnettävien avustusten maksamiseen, joilla helpotetaan koronavirusepidemiasta (COVID-19) aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia. 
  Määrärahaa saa käyttää avustuksiin, jotka toteutetaan komission 19.3.2020 hyväksymien, COVID-19 -epidemiasta johtuvien tilapäisten valtiontukipuitteiden mukaisesti. Määrärahaa saa myös käyttää yleisen de minimis -asetuksen (1407/2013) tai maatalouden de minimis -asetuksen (1408/2013) mukaisiin avustuksiin, sekä mahdollisen myöhemmin annettavan, EU:n yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa toteutettavan tukivälineen kautta maksettaviin avustuksiin. 
  20.Maa- ja elintarviketalous
  61.Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 6 500 000 euroa. 
  40.Luonnonvaratalous
  21.Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 1 350 000 euroa. 
  Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös vesihuoltolaitoksille ja muille vesihuollon toimijoille myönnettäviin avustuksiin vesihuollon toimintaedellytysten turvaamiseksi.  
  62.Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa. 
  Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää valtionavustuslain (688/2001) nojalla kalastusta, vesiviljelyä, kalanjalostusta ja kauppaa harjoittaville yrityksille myönnettävien avustusten maksamiseen, jotka perustuvat komission 19.3.2020 hyväksymiin, COVID-19 -epidemiasta johtuviin tilapäisiinvaltiontukipuitteisiin tai EU:n de minimis -asetuksiin. 
  Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta kalatalouden yrityksille myönnettävien avustusten maksamiseen, joilla helpotetaan koronavirusepidemiasta (COVID-19) aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia. 

  Pääluokka 31LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

  01.Hallinto ja toimialan yhteiset menot
  02.Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa. 

  Pääluokka 32TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

  01.Hallinto
  02.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 7 920 000 euroa. 
  03.Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 21 800 000 euroa. 
  05.Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa. 
  20.Uudistuminen ja vähähiilisyys
  40.Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 85 000 000 euroa. 
  Valtuus 
  Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa uusia rahoituspäätöksiä tehdä yhteensä 1 127 516 000 eurolla. 
  83.Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 150 000 000 euroa.  
  Valtuus 
  Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 uusia lainoja saa myöntää enintään 446 823 000 eurolla. 
  30.Työllisyys ja yrittäjyys
  30.Valtionavustus kunnille yksinyrittäjien tukemiseen (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään 250 000 000 euroa. 
  Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen kunnille, kuntayhtymille tai useamman kunnan muodostamille kokonaisuuksille käytettäväksi yksinyrittäjien valtionavustuksista annettavan valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. 
  Yksinyrittäjien tuki myönnetään Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen (EU 1407/2013) mukaisina avustuksina. 
  42.Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 75 000 000 euroa. 
  Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) ja sen perusteella annetun asetuksen (716/2014) sekä sitä edeltäneen lain (1336/2006) mukaisten avustusten maksamiseen sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen pk-yritysten toimintaympäristöä parantaviin hankkeisiin. 
  Valtuus 
  Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa uusia sitoumuksia tehdä yhteensä 404 000 000 eurolla. 
  40.Yritysten erityisrahoitus
  88.Pääomasijoitus Suomen Teollisuusijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään 150 000 000 euroa. 
  Määrärahaa saa käyttää Suomen Teollisuussijoitus Oy:n oman pääoman korottamiseen käytettäväksi koronaviruksen johdosta perustettavaan vakautusohjelmaan ja muuhun yritystoiminnan vakauttamiseen.  
  50.Kotouttaminen
  03.Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v)
  Momentilta vähennetään 1 500 000 euroa. 

  Pääluokka 33SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

  01.Hallinto
  25.Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa.  
  66.Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 5 500 000 euroa. 
  02.Valvonta
  06.Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 1 900 000 euroa. 
  03.Tutkimus- ja kehittämistoiminta
  50.Valtionosuus Työterveyslaitoksen toimintaan (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 400 000 euroa. 
  10.Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
  54.Asumistuki (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 177 000 000 euroa. 
  57.Perustoimeentulotuki (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 169 300 000 euroa. 
  60.Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 41 000 000 euroa. 
  20.Työttömyysturva
  50.Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 434 300 000 euroa. 
  52.Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 664 000 000 euroa. 
  30.Sairausvakuutus
  60.Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 94 000 000 euroa. 
  Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös koronavirusepidemian vuoksi palkatta töistä poissa olevalle maksettavasta väliaikaisesta tuesta annetun lain mukaisten tukien maksamiseen. 
  40.Eläkkeet
  52.Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 30 000 000 euroa. 
  70.Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
  22.Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 600 000 000 euroa. 
  90.Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
  50.Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa. 

  Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2020 toista lisätalousarviota sovelletaan 29 päivästä huhtikuuta 2020 alkaen. 

  Helsingissä 24.4.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri