Viimeksi julkaistu 25.5.2020 19.18

Eduskunnan kirjelmä EK 25/2020 vpHE 66/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Eduskunta
HE 66/2020 vp
VaVM 6/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 kolmanneksi lisätalousarvioksi (HE 66/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 6/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2020 kolmannen lisätalousarvion: 

  Vuoden 2020 III lisätalousarvio

   

  • TULOARVIOT

   Osasto 15

   • 15.  LAINAT880 000 000 euroa
    • 03.  Valtion nettolainanotto ja velanhallinta880 000 000 euroa
     • 01.  Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä880 000 000 euroa
   • Tuloarvioiden kokonaismäärä: 880 000 000 euroa

  • MÄÄRÄRAHAT

   Pääluokka 23

   • 23.  VALTIONEUVOSTON KANSLIA700 000 000 euroa
    • 10.  Omistajaohjaus700 000 000 euroa
     • 88.  Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä700 000 000 euroa
   • Pääluokka 28

    28.  VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA— euroa
   • Pääluokka 29

    29.  OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA3 000 000 euroa
    • 40.  Korkeakouluopetus ja tutkimus3 000 000 euroa
     • 51.  Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha), lisäystä3 000 000 euroa
   • Pääluokka 32

    32.  TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA171 000 000 euroa
    • 30.  Työllisyys ja yrittäjyys171 000 000 euroa
     • 31.  Ravitsemisyrittäjien tukeminen (arviomääräraha)171 000 000 euroa
   • Pääluokka 33

    33.  SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA6 000 000 euroa
    • 01.  Hallinto6 000 000 euroa
     • 25.  Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä6 000 000 euroa
   • Määrärahojen kokonaismäärä: 880 000 000 euroa

  TULOARVIOT

  Osasto 15LAINAT

  03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
  01.Nettolainanotto ja velanhallinta
  Momentille merkitään lisäystä 880 000 000 euroa. 

  MÄÄRÄRAHAT

  Pääluokka 23VALTIONEUVOSTON KANSLIA

  10.Omistajaohjaus
  88.Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 700 000 000 euroa. 
  Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös osana yhtiöiden rahoitusaseman turvaamista toteutettaviin valtioenemmistöisten yhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden omaa pääomaa vahvistaviin järjestelyihin, mukaan lukien IFRS-tilinpäätöksessä oman pääoman ehtoisiksi katsottaviin velkakirjalainoihin sekä pääomalainoihin vakuutta vaatimatta. 

  Pääluokka 28VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

  Pääluokan perusteluja täydennetään siten, että valtioneuvosto voi myöntää vastavakuutta vaatimatta valtioneuvoston tai sen määräämissä rajoissa valtiovarainministeriön muutoin päättämin ehdoin 
  • enintään 432 milj. euron suuruisen valtiontakauksen eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen (SURE) puitteissa myönnettävien lainojen vakuudeksi 
  • enintään 372 milj. euron suuruisen valtiontakuun Euroopan investointipankille pankin yhteyteen perustettavasta yleiseurooppalaiselle EU Covid-19 -takuurahastosta mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta 
  • enintään 880 milj. euron valtiontakauksen Työllisyysrahaston alijäämän kattavien lainojen ja niissä sovittujen ehtojen täyttämisen vakuudeksi. 

  Pääluokka 29OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

  40.Korkeakouluopetus ja tutkimus
  Valtuus 
  Luvun perusteluja muutetaan siten, että Suomen Akatemian momenteilta 29.40.51 ja 29.40.53 rahoitettaviin tutkimushankkeisiin, tutkimusrahoituksen ohjelmisto- ja laitehankintoihin, arviointeihin, tutkimusohjelmien koordinaatioon sekä Akatemian rahoittamaan tutkimuksen edistämiseen saa vuonna 2020 hyväksyä sitoumuksia 357 084 000 euron arvosta. 
  51.Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa. 

  Pääluokka 32TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

  30.Työllisyys ja yrittäjyys
  31.Ravitsemisyrittäjien tukeminen (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään 171 000 000 euroa. 
  Määrärahaa saa käyttää ravitsemisyrittäjien uudelleen työllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä annetun lain mukaisesti:  
  1) rajoitusvelvoitteesta johtuvien hyvitysten maksamiseen ravitsemisliikkeille 
  2) ravitsemisliikkeiden uudelleen työllistämisen tukemiseen.  
  Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.  

  Pääluokka 33SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

  01.Hallinto
  25.Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa.  
  Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös COVID-19 tartuntojen jäljityssovelluksen valmistelusta, hankinnasta, käyttöönotosta ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin ja valtionavustuksiin. 

  Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2020 kolmatta lisätalousarviota sovelletaan 27 päivästä toukokuuta 2020 alkaen. 

  Helsingissä 25.5.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri