Eduskunnan kirjelmä
EK
28
2017 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 toiseksi lisätalousarvioksi
HE 127/2017 vp
VaVM 6/2017 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 toiseksi lisätalousarvioksi (HE 127/2017 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 6/2017 vp). 
Päätös
Hyväksyessään hallituksen esityksen eduskunta on samalla hyväksynyt seuraavan lausuman: 
Lausuma
Momentti 33.50.56
Eduskunta edellyttää, että hallitus varaa riittävät määrärahat veteraanien kuntoutukseen ja kotiin vietäviin palveluihin ja arvioi jatkossa määrärahojen tason todellisen tarpeen mukaan.  
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2017 toisen lisätalousarvion: 
Vuoden 2017 II lisätalousarvio
TULOARVIOT
Osasto 11
euroa
11.
VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT
1 035 000 000
01.
Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
1 010 000 000
02.
Yhteisövero, lisäystä
810 000 000
04.
Perintö- ja lahjavero, lisäystä
200 000 000
04.
Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
138 000 000
01.
Arvonlisävero, lisäystä
158 000 000
02.
Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero, vähennystä
-20 000 000
08.
Valmisteverot
-88 000 000
01.
Tupakkavero, vähennystä
-58 000 000
04.
Alkoholijuomavero, vähennystä
-30 000 000
10.
Muut verot
-25 000 000
03.
Autovero, lisäystä
32 000 000
05.
Varainsiirtovero, vähennystä
-50 000 000
08.
Jätevero, vähennystä
-7 000 000
Osasto 12
12.
SEKALAISET TULOT
11 637 000
33.
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
11 637 000
90.
Rahapelitoiminnan tuotto, lisäystä
11 637 000
Osasto 15
15.
LAINAT
-1 028 090 000
03.
Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
-1 028 090 000
01.
Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä
-1 028 090 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä:
18 547 000
MÄÄRÄRAHAT
Pääluokka 28
euroa
28.
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
6 910 000
80.
Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
6 910 000
30.
Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä
6 910 000
Pääluokka 33
33.
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA
11 637 000
50.
Veteraanien tukeminen
11 637 000
56.
Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
11 637 000
Määrärahojen kokonaismäärä:
18 547 000
TULOARVIOT
Osasto 11
VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT
01.
Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
02.
Yhteisövero
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 810 000 000 euroa. 
04.
Perintö- ja lahjavero
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 200 000 000 euroa. 
04.
Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
01.
Arvonlisävero
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 158 000 000 euroa. 
02.
Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero
Momentilta vähennetään 20 000 000 euroa. 
08.
Valmisteverot
01.
Tupakkavero
Momentilta vähennetään 58 000 000 euroa. 
04.
Alkoholijuomavero
Momentilta vähennetään 30 000 000 euroa. 
10.
Muut verot
03.
Autovero
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 32 000 000 euroa. 
05.
Varainsiirtovero
Momentilta vähennetään 50 000 000 euroa. 
08.
Jätevero
Momentilta vähennetään 7 000 000 euroa. 
Osasto 12
SEKALAISET TULOT
33.
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
90.
Rahapelitoiminnan tuotto
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 11 637 000 euroa. 
Osasto 15
LAINAT
03.
Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
01.
Nettolainanotto ja velanhallinta
Momentilta vähennetään 1 028 090 000 euroa. 
MÄÄRÄRAHAT
Pääluokka 28
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
80.
Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
30.
Ahvenanmaan tasoitusmaksu
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 6 910 000 euroa. 
Pääluokka 33
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA
50.
Veteraanien tukeminen
56.
Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 11 637 000 euroa. 
Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2017 toista lisätalousarviota sovelletaan 20 päivästä lokakuuta 2017 alkaen. 
Helsingissä 13.10.2017 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 13.10.2017 14.54