Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.36

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vpHE 88/2020 vpHE 97/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksiHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen (HE 88/2020 vp) täydentämisestä

HE 88/2020 vp
HE 97/2020 vp
VaVM 13/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi (HE 88/2020 vp). 

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen (HE 88/2020 vp) täydentämisestä (HE 97/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut esityksistä yhteisen mietinnön (VaVM 13/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2020 neljännen lisätalousarvion: 

Vuoden 2020 IV lisätalousarvio

 • TULOARVIOT

  Osasto 11

  • 11.  VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT-1 268 813 000 euroa
   • 01.  Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot-364 000 000 euroa
    • 01.  Ansio- ja pääomatuloverot, lisäystä4 000 000 euroa
    • 02.  Yhteisövero, vähennystä-368 000 000 euroa
   • 04.  Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut-904 000 000 euroa
    • 01.  Arvonlisävero, vähennystä-895 000 000 euroa
    • 02.  Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero, vähennystä-9 000 000 euroa
   • 19.  Muut veronluonteiset tulot-813 000 euroa
    • 04.  Eräät viestinnän maksut, lisäystä4 332 000 euroa
    • 05.  Eräät liikenteen maksut, vähennystä-5 700 000 euroa
    • 09.  Muut verotulot, lisäystä555 000 euroa
  • Osasto 12

   12.  SEKALAISET TULOT-46 259 000 euroa
   • 24.  Ulkoministeriön hallinnonala-7 700 000 euroa
    • 99.  Ulkoministeriön hallinnonalan tulot, vähennystä-7 700 000 euroa
   • 25.  Oikeusministeriön hallinnonala800 000 euroa
    • 15.  Yleisen edunvalvonnan tulot, lisäystä800 000 euroa
   • 28.  Valtiovarainministeriön hallinnonala700 000 euroa
    • 93.  Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen, lisäystä700 000 euroa
   • 31.  Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala41 941 000 euroa
    • 10.  Hallinnonalan virastojen tulot, lisäystä41 941 000 euroa
   • 32.  Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala-84 000 000 euroa
    • 99.  Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot, vähennystä-84 000 000 euroa
   • 39.  Muut sekalaiset tulot2 000 000 euroa
    • 02.  Verotukseen liittyvät korkotulot, lisäystä2 000 000 euroa
  • Osasto 15

   15.  LAINAT5 321 343 000 euroa
   • 03.  Valtion nettolainanotto ja velanhallinta5 321 343 000 euroa
    • 01.  Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä5 321 343 000 euroa
  • Tuloarvioiden kokonaismäärä: 4 006 271 000 euroa

 • MÄÄRÄRAHAT

  Pääluokka 23

  • 23.  VALTIONEUVOSTON KANSLIA-503 000 euroa
   • 01.  Hallinto-503 000 euroa
    • 01.  Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 497 000 euroa
    • 02.  Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)— euroa
    • 24.  Suomen EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-3 000 000 euroa
   • 10.  Omistajaohjaus— euroa
    • 88.  Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)— euroa
  • Pääluokka 24

   24.  ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA2 043 000 euroa
   • 01.  Ulkoasiainhallinto1 943 000 euroa
    • 01.  Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-57 000 euroa
    • 20.  Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 000 000 euroa
   • 10.  Kriisinhallinta— euroa
    • 20.  Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (siirtomääräraha 2 v)— euroa
   • 30.  Kansainvälinen kehitysyhteistyö— euroa
    • 66.  Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)— euroa
    • 67.  Demokratia- ja oikeusvaltiotuki (siirtomääräraha 2 v)— euroa
   • 90.  Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot100 000 euroa
    • 87.  Pääomasijoitus Instex S.A.S.:lle (siirtomääräraha 3 v)100 000 euroa
  • Pääluokka 25

   25.  OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA6 013 000 euroa
   • 01.  Ministeriö ja hallinto1 745 000 euroa
    • 01.  Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä50 000 euroa
    • 05.  Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä195 000 euroa
    • 21.  Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 200 000 euroa
    • 50.  Avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä300 000 euroa
   • 10.  Tuomioistuimet ja oikeusapu1 703 000 euroa
    • 03.  Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä333 000 euroa
    • 04.  Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 320 000 euroa
    • 50.  Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä50 000 euroa
   • 20.  Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta65 000 euroa
    • 01.  Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä65 000 euroa
   • 30.  Syyttäjät2 500 000 euroa
    • 01.  Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 500 000 euroa
  • Pääluokka 26

   26.  SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA41 969 000 euroa
   • 01.  Hallinto6 702 000 euroa
    • 01.  Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-95 000 euroa
    • 04.  Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-130 000 euroa
    • 24.  EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v), lisäystä6 927 000 euroa
   • 10.  Poliisitoimi11 800 000 euroa
    • 01.  Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä11 800 000 euroa
    • 02.  Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)— euroa
   • 20.  Rajavartiolaitos22 000 000 euroa
    • 01.  Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä7 000 000 euroa
    • 70.  Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v), lisäystä15 000 000 euroa
   • 30.  Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta1 415 000 euroa
    • 01.  Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-88 000 euroa
    • 02.  Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 503 000 euroa
   • 40.  Maahanmuutto52 000 euroa
    • 01.  Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä52 000 euroa
  • Pääluokka 27

   27.  PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA29 964 000 euroa
   • 01.  Puolustuspolitiikka ja hallinto-20 000 euroa
    • 01.  Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-20 000 euroa
   • 10.  Sotilaallinen maanpuolustus30 257 000 euroa
    • 01.  Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä31 004 000 euroa
    • 18.  Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v), vähennystä-747 000 euroa
    • 19.  Monitoimihävittäjien hankinta (siirtomääräraha 5 v)— euroa
   • 30.  Sotilaallinen kriisinhallinta-273 000 euroa
    • 20.  Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-273 000 euroa
  • Pääluokka 28

   28.  VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA1 041 508 000 euroa
   • 01.  Hallinto1 150 000 euroa
    • 01.  Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä850 000 euroa
    • 20.  Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v), lisäystä300 000 euroa
   • 10.  Verotus ja tulli17 328 000 euroa
    • 02.  Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 328 000 euroa
    • 03.  Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)— euroa
    • 63.  Takaisin maksetut verot (arviomääräraha), lisäystä10 000 000 euroa
    • 97.  Autoveron vientipalautus (arviomääräraha), lisäystä3 000 000 euroa
   • 20.  Palvelut valtioyhteisölle6 000 000 euroa
    • 01.  Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä6 000 000 euroa
    • 88.  Senaatti-kiinteistöt— euroa
   • 40.  Valtion alue- ja paikallishallinto-35 000 euroa
    • 01.  Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-35 000 euroa
   • 70.  Valtionhallinnon kehittäminen4 583 000 euroa
    • 01.  Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-5 000 000 euroa
    • 02.  Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä5 000 000 euroa
    • 20.  Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-1 200 000 euroa
    • 21.  Kansallisen tulorekisterin toteutus (siirtomääräraha 3 v)— euroa
    • 22.  Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v)5 783 000 euroa
   • 80.  Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle-5 918 000 euroa
    • 30.  Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä-5 918 000 euroa
   • 90.  Kuntien tukeminen999 700 000 euroa
    • 20.  Julkisen sektorin yhteisen tietohallinnon ja tiedon hallinnan kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)2 000 000 euroa
    • 30.  Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä827 700 000 euroa
    • 32.  Valtionavustus kuntien kannustinjärjestelmiin (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-30 000 000 euroa
    • 34.  Valtionavustus sairaanhoitopiireille koronaviruspandemiasta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)200 000 000 euroa
   • 92.  EU ja kansainväliset järjestöt800 000 euroa
    • 03.  Rahoitusvakausviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)— euroa
    • 20.  Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin (siirtomääräraha 2 v), lisäystä700 000 euroa
    • 68.  Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin sekä Kansainvälisen rahoitusyhtiön peruspääoman korottamisesta (arviomääräraha), lisäystä100 000 euroa
   • 99.  Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot17 900 000 euroa
    • 98.  Kassasijoitusten riskienhallinta (arviomääräraha), lisäystä17 900 000 euroa
  • Pääluokka 29

   29.  OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA428 856 000 euroa
   • 01.  Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot35 110 000 euroa
    • 01.  Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-25 000 euroa
    • 02.  Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä135 000 euroa
    • 30.  Koululaisten harrastustoiminnan kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)10 000 000 euroa
    • 51.  Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha), lisäystä4 500 000 euroa
    • 53.  Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä20 500 000 euroa
   • 10.  Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus137 050 000 euroa
    • 20.  Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)— euroa
    • 30.  Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä115 500 000 euroa
    • 31.  Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä21 550 000 euroa
   • 20.  Ammatillinen koulutus46 500 000 euroa
    • 21.  Ammatillisen koulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)— euroa
    • 30.  Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha), lisäystä46 500 000 euroa
   • 40.  Korkeakouluopetus ja tutkimus166 081 000 euroa
    • 04.  Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä81 000 euroa
    • 20.  Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä6 000 000 euroa
    • 50.  Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä67 000 000 euroa
    • 51.  Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha), lisäystä26 000 000 euroa
    • 55.  Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä67 000 000 euroa
   • 80.  Taide ja kulttuuri25 300 000 euroa
    • 03.  Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä400 000 euroa
    • 04.  Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 700 000 euroa
    • 05.  Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä240 000 euroa
    • 06.  Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä100 000 euroa
    • 30.  Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha), lisäystä800 000 euroa
    • 50.  Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä20 600 000 euroa
    • 52.  Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen (arviomääräraha)— euroa
    • 75.  Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 460 000 euroa
   • 90.  Liikuntatoimi6 815 000 euroa
    • 30.  Avustukset Liikkuva opiskelu, Liikkuva varhaiskasvatus ja Liikkuva aikuinen -ohjelmiin sekä liikuntapaikkarakentamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä6 815 000 euroa
   • 91.  Nuorisotyö12 000 000 euroa
    • 51.  Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v), lisäystä12 000 000 euroa
  • Pääluokka 30

   30.  MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA97 150 000 euroa
   • 10.  Maaseudun kehittäminen800 000 euroa
    • 50.  Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä500 000 euroa
    • 55.  Valtionapu 4H-toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä300 000 euroa
   • 20.  Maa- ja elintarviketalous70 125 000 euroa
    • 01.  Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä125 000 euroa
    • 43.  Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v), lisäystä93 000 000 euroa
    • 44.  Luonnonhaittakorvaukset (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-93 000 000 euroa
    • 61.  Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v), lisäystä70 000 000 euroa
   • 40.  Luonnonvaratalous19 625 000 euroa
    • 21.  Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä4 970 000 euroa
    • 22.  Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 600 000 euroa
    • 31.  Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä6 800 000 euroa
    • 43.  Valtion rahoitusosuus Ähtärin eläinpuisto Oy:lle jättiläispandojen kuluihin (siirtomääräraha 2 v)1 500 000 euroa
    • 50.  Riistatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 800 000 euroa
    • 51.  Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä200 000 euroa
    • 62.  Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 755 000 euroa
   • 64.  Metsähallitus3 100 000 euroa
    • 50.  Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 100 000 euroa
   • 70.  Maanmittaus ja tietovarannot3 500 000 euroa
    • 01.  Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 500 000 euroa
  • Pääluokka 31

   31.  LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA265 196 000 euroa
   • 01.  Hallinto ja toimialan yhteiset menot3 825 000 euroa
    • 01.  Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-20 000 euroa
    • 02.  Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 190 000 euroa
    • 03.  Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 430 000 euroa
    • 04.  Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä225 000 euroa
   • 10.  Liikenne- ja viestintäverkot118 466 000 euroa
    • 20.  Perusväylänpito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä56 250 000 euroa
    • 30.  Avustukset liikenne- ja viestintäverkkoihin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä4 480 000 euroa
    • 31.  Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä18 000 000 euroa
    • 77.  Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä39 736 000 euroa
    • 79.  Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v)— euroa
   • 20.  Liikenteen ja viestinnän palvelut142 905 000 euroa
    • 50.  Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä10 605 000 euroa
    • 51.  Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä32 300 000 euroa
    • 55.  Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä100 000 000 euroa
  • Pääluokka 32

   32.  TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA1 003 603 000 euroa
   • 01.  Hallinto44 903 000 euroa
    • 01.  Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä531 000 euroa
    • 02.  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 886 000 euroa
    • 03.  Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä24 108 000 euroa
    • 04.  Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 000 000 euroa
    • 05.  Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 763 000 euroa
    • 06.  Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä365 000 euroa
    • 07.  Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-1 450 000 euroa
    • 08.  Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-240 000 euroa
    • 09.  Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä240 000 euroa
    • 40.  Valtionavustus kestävää kasvupolitiikkaa edistäville toimijoille (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 600 000 euroa
    • 41.  Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (arviomääräraha), lisäystä3 100 000 euroa
    • 49.  Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä10 000 000 euroa
    • 51.  Valtion osuus merimiespalvelutoiminnasta (arviomääräraha)— euroa
   • 20.  Uudistuminen ja vähähiilisyys157 400 000 euroa
    • 20.  Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 000 000 euroa
    • 40.  Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha), lisäystä135 000 000 euroa
    • 41.  Energiatuki (arviomääräraha)— euroa
    • 46.  Laivanrakennuksen innovaatiotuki (arviomääräraha)— euroa
    • 47.  Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä400 000 euroa
    • 66.  Siirrot EU:n innovaatiorahastoon (arviomääräraha), vähennystä-16 000 000 euroa
    • 83.  Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), lisäystä25 000 000 euroa
    • 87.  Pääomalainat teollisuuden uudistumiseen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen (arviomääräraha), lisäystä12 000 000 euroa
   • 30.  Työllisyys ja yrittäjyys98 900 000 euroa
    • 40.  Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä29 000 000 euroa
    • 42.  Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), lisäystä10 000 000 euroa
    • 51.  Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä59 900 000 euroa
    • 64.  EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)— euroa
   • 40.  Yritysten erityisrahoitus702 400 000 euroa
    • 42.  Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha), vähennystä-700 000 euroa
    • 43.  Yritysten kustannustuki (arviomääräraha)300 000 000 euroa
    • 87.  Pääomasijoitus Suomen Malmijalostus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v), lisäystä150 000 000 euroa
    • 88.  Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v), lisäystä250 000 000 euroa
    • 95.  Tuotonvaihtosopimus- ja suojausmenot (arviomääräraha), lisäystä3 100 000 euroa
   • 50.  Kotouttaminen— euroa
    • 03.  Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v)— euroa
    • 30.  Valtion korvaukset kotouttamisesta (arviomääräraha)— euroa
  • Pääluokka 33

   33.  SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA979 947 000 euroa
   • 01.  Hallinto-535 000 euroa
    • 01.  Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-1 035 000 euroa
    • 25.  Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä500 000 euroa
   • 02.  Valvonta730 000 euroa
    • 05.  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä730 000 euroa
    • 20.  Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)— euroa
   • 03.  Tutkimus- ja kehittämistoiminta7 002 000 euroa
    • 04.  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 002 000 euroa
    • 31.  Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)— euroa
    • 63.  Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 000 000 euroa
   • 20.  Työttömyysturva812 400 000 euroa
    • 50.  Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), lisäystä720 500 000 euroa
    • 52.  Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha), lisäystä91 900 000 euroa
   • 40.  Eläkkeet31 950 000 euroa
    • 50.  Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha), lisäystä1 500 000 euroa
    • 52.  Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä30 100 000 euroa
    • 54.  Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha), lisäystä350 000 euroa
   • 60.  Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto18 300 000 euroa
    • 30.  Valtion korvaus terveydenhuollon ja sosiaalihuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 800 000 euroa
    • 31.  Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)— euroa
    • 32.  Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen sekä sosiaalityön yliopistotasoiseen tutkimukseen (kiinteä määräraha)— euroa
    • 35.  Valtion rahoitus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön opiskeluterveydenhuoltoon (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 000 000 euroa
    • 39.  Palvelurakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä11 500 000 euroa
    • 52.  Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin (siirtomääräraha 2 v)— euroa
   • 70.  Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen110 000 000 euroa
    • 20.  Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä110 000 000 euroa
   • 80.  Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta100 000 euroa
    • 42.  Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v), lisäystä100 000 euroa
  • Pääluokka 35

   35.  YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA110 525 000 euroa
   • 01.  Ympäristöhallinnon toimintamenot465 000 euroa
    • 01.  Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä465 000 euroa
    • 04.  Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)— euroa
   • 10.  Ympäristön- ja luonnonsuojelu61 700 000 euroa
    • 21.  Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 000 000 euroa
    • 22.  Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 700 000 euroa
    • 52.  Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä10 000 000 euroa
    • 61.  Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä28 000 000 euroa
    • 63.  Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä18 000 000 euroa
   • 20.  Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen48 360 000 euroa
    • 01.  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä105 000 euroa
    • 30.  Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen (siirtomääräraha 2 v)— euroa
    • 34.  Avustukset kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen (siirtomääräraha 3 v)14 895 000 euroa
    • 37.  Avustukset tuulivoimakaavoitukseen (siirtomääräraha 3 v)2 000 000 euroa
    • 52.  Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 500 000 euroa
    • 55.  Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v), lisäystä390 000 euroa
    • 56.  Avustukset asuinrakennusten öljylämmityksestä luopumiseksi (siirtomääräraha 3 v), lisäystä28 670 000 euroa
    • 60.  Siirto Valtion asuntorahastoon— euroa
    • 64.  Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v), lisäystä800 000 euroa
  • Määrärahojen kokonaismäärä: 4 006 271 000 euroa

TULOARVIOT

Osasto 11VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
01.Ansio- ja pääomatuloverot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 4 000 000 euroa. 
02.Yhteisövero
Momentilta vähennetään 368 000 000 euroa. 
04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
01.Arvonlisävero
Momentilta vähennetään 895 000 000 euroa. 
02.Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero
Momentilta vähennetään 9 000 000 euroa. 
19.Muut veronluonteiset tulot
04.Eräät viestinnän maksut
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 4 332 000 euroa. 
05.Eräät liikenteen maksut
Momentilta vähennetään 5 700 000 euroa. 
09.Muut verotulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 555 000 euroa. 

Osasto 12SEKALAISET TULOT

24.Ulkoministeriön hallinnonala
99.Ulkoministeriön hallinnonalan tulot
Momentilta vähennetään 7 700 000 euroa. 
25.Oikeusministeriön hallinnonala
15.Yleisen edunvalvonnan tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 800 000 euroa. 
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala
93.Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 700 000 euroa. 
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
10.Hallinnonalan virastojen tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 41 941 000 euroa. 
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
99.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentilta vähennetään 84 000 000 euroa. 
39.Muut sekalaiset tulot
02.Verotukseen liittyvät korkotulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 2 000 000 euroa. 

Osasto 15LAINAT

03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
01.Nettolainanotto ja velanhallinta
Momentille merkitään lisäystä 5 321 343 000 euroa. 

MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka 23VALTIONEUVOSTON KANSLIA

01.Hallinto
01.Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 497 000 euroa.  
02.Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää valtion virkamieslain 44 a §:n mukaisiin säännöllisen työajan palkkausta vastaaviin korvauksiin. 
24.Suomen EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 3 000 000 euroa. 
10.Omistajaohjaus
88.Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös valtioenemmistöisten yhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden rahoitusaseman turvaamista varten toteutettaviin järjestelyihin lainoilla, joilla ei ole eräpäivää ja joilta ei vaadita vakuutta, mukaan lukien IFRS-tilinpäätöksessä oman pääoman ehtoisiksi katsottavat velkakirjalainat sekä pääomalainat ja muut vastaavat lainajärjestelyt. 

Pääluokka 24ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Ulkoasiainhallinto
01.Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 57 000 euroa. 
20.Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen menot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa. 
10.Kriisinhallinta
20.Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (euroa) 

 

 

 

01. 

EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot 

3 945 000 

04. 

Suomen Kosovon kriisinhallintajoukkojen menot (KFOR-operaatio) 

1 620 000 

05. 

Yhteiset menot 

8 609 000 

08. 

Resolute Support -operaatio, Afganistan 

2 581 000 

09. 

Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 

23 395 000 

11. 

EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 

311 000 

14. 

Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 

5 427 000 

15. 

EUTM/Malin koulutusoperaation menot 

147 000 

16. 

Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 

120 000 

18. 

Irakin koulutusoperaation menot 

5 020 000 

19. 

EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 

187 000 

23. 

Naton Irakin koulutusoperaation menot 

514 000 

24. 

EUNAVFOR MED, Irini-operaation menot 

1 204 000 

Yhteensä 

 

53 080 000 

30.Kansainvälinen kehitysyhteistyö
66.Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (euroa) 

 

 

 

1. 

Monenkeskinen kehitysyhteistyö 

207 433 000 

2. 

Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö 

181 818 000Sisältää ministeriön ja Euroopan komission välisten yhteistoimintahankkeiden menoja yhteensä 8 100 000 euroa ja ministeriön ja Sitran välisen yhteistoimintahankkeen menoja 500 000 euroa. Lisäksi sisältää Finnfundin erityisriskirahoituksen tappioiden korvaamiseen 2 200 000 euroa. 

3. 

Euroopan kehitysrahasto 

67 800 000 

4. 

Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö 

37 385 000 

5. 

Humanitaarinen apu 

87 070 000 

6. 

Kehitysyhteistyön suunnittelu- ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen tiedotus 

4 180 000 

7. 

Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus 

1 350 000 

8. 

Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle ja kehitysyhteistyötiedotukselle sekä kuntasektorin kehitysyhteistyölle 

75 800 000 

9. 

Korkotuki-instrumentti 

22 700 000 

Yhteensä 

 

685 536 000 

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää Finnfundin toteuttaman erityisriskirahoituksen tappioiden korvaamiseen enintään 15 000 000 eurolla vuodessa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Finnfundille voidaan antaa Teollisen yhteistyön rahasto Oy:stä annetun lain (291/1979) 3 §:n 4 momentissa tarkoitettuja sitoumuksia erityisriskirahoitukseen liittyvien tappioiden korvaamisesta valtioneuvoston muutoin määräämin ehdoin siten, että sitoumusten piiriin kuuluvien maksettujen luottojen, osake- ja osuussijoitusten yhteinen pääomamäärä saa olla vasta-arvoltaan enintään 150 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa sitoutua Afrikan kehityspankin peruspääoman korotukseen, josta aiheutuu menoja vuosina 2021—2028 yhteensä 29 276 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa sitoutua Afrikan kehityspankin takuupääomakorotukseen yhteensä 458 625 000 eurolla. 
67.Demokratia- ja oikeusvaltiotuki (siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin. 
90.Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot
87.Pääomasijoitus Instex S.A.S.:lle (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 100 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää Instex S.A.S.:n osakkeiden merkintähinnan ja muun pääoman maksamiseen. 
Valtuus 
Vuoden 2020 aikana saa sitoutua Instex S.A.S.:n lisäpääomittamiseen siten, että siitä aiheutuu menoja vuoden 2020 jälkeisille vuosille enintään 1 000 000 euroa. 

Pääluokka 25OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Ministeriö ja hallinto
01.Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 50 000 euroa. 
05.Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 195 000 euroa. 
21.Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 200 000 euroa. 
50.Avustukset (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustuksiin Pakolaisneuvonta ry:lle. 
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa) 

 

 

Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään) 

4 855 

Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään) 

3 955 

Muut avustukset ja avustushankkeiden vaikutuksen arviointi (enintään) 

4 495 

Yhteensä 

13 305 

10.Tuomioistuimet ja oikeusapu
03.Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentillle myönnetään lisäystä 333 000 euroa.  
04.Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 320 000 euroa. 
50.Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 50 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 2 050 000 euroa konkurssilain (120/2004) mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkioihin sekä julkisselvityksestä aiheutuvien muiden konkurssimenettelyn menojen maksamiseen. 
20.Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
01.Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 65 000 euroa. 
30.Syyttäjät
01.Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 500 000 euroa. 

Pääluokka 26SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto
01.Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 95 000 euroa. 
04.Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 130 000 euroa. 
24.EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 6 927 000 euroa. 
10.Poliisitoimi
01.Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 11 800 000 euroa. 
02.Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Valtuus 
Suojelupoliisi oikeutetaan tekemään vuokrasopimus viraston toimitilahankkeesta (Helsingin kaupunki, kaupunginosa 3) siten, että siitä aiheutuu menoja vuonna 2024 ja vuoden 2024 jälkeen enintään 582 000 000 euroa.  
20.Rajavartiolaitos
01.Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 7 000 000 euroa. 
70.Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v)
Momentille myönnetään lisäystä 15 000 000 euroa.  
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää maa- ja merirajan teknillisen valvonnan uudistamiseen liittyvien hankintojen ja palveluiden kustannuksiin siten, että hankkeesta aiheutuvat vähäiset pientarvike- ja pienpalveluhankinnat maksetaan viraston toimintamenomäärärahalla. 
30.Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
01.Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 88 000 euroa. 
02.Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 503 000 euroa.  
40.Maahanmuutto
01.Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 52 000 euroa. 

Pääluokka 27PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Puolustuspolitiikka ja hallinto
01.Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 20 000 euroa. 
10.Sotilaallinen maanpuolustus
01.Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 31 004 000 euroa. 
Vuoden 2019 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 22 000 000 euroa. 
18.Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v)
Momentilta vähennetään 747 000 euroa.  
Momentin perusteluja muutetaan siten, että muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuviin menoihin tai niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 243 659 000 euroa. 
Valtuus 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa tehdä sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskyvyn parantamiseksi Puolustusvoimien materiaaliseen kehittämiseen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2020—2024 enintään 68 820 000 euroa (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen -tilausvaltuus, PVKEH 2020). 
19.Monitoimihävittäjien hankinta (siirtomääräraha 5 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 39 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen. 
30.Sotilaallinen kriisinhallinta
20.Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 273 000 euroa.  
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (euroa) 

 

 

 

01. 

Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 

1 164 000 

03. 

Sotilastarkkailijatoiminnan menot 

1 135 000 

04. 

Resolute Support -operaatio, Afganistan 

5 710 000 

05. 

Irakin koulutusoperaation menot 

4 505 000 

07. 

Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 

5 854 000 

08. 

Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 

14 280 000 

09. 

EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset 

410 000 

10. 

EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 

80 000 

11. 

EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 

656 000 

12. 

EUNAVFOR MED, Irini-operaation menot 

150 000 

15. 

Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 

7 405 000 

16. 

EUTM/Malin koulutusoperaation menot 

308 000 

17. 

Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 

265 000 

19. 

Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI) 

475 000 

20. 

Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 

16 989 000 

Yhteensä 

 

59 386 000 

Pääluokka 28VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto
01.Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 850 000 euroa. 
20.Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa. 
10.Verotus ja tulli
02.Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 4 328 000 euroa.  
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistuksen hankkeissa saa tehdä sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien yhteensä enintään 64 700 000 euroa. 
03.Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määräraha budjetoidaan nettomäärärahana. 
63.Takaisin maksetut verot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.  
97.Autoveron vientipalautus (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa. 
20.Palvelut valtioyhteisölle
01.Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa.  
88.Senaatti-kiinteistöt
2. Investoinnit 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2020 enintään 442 milj. euroa, josta 60 milj. euroa varataan Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiöiden purkamisesta aiheutuviin menoihin ja 57 milj. euroa varataan Senaatti-kiinteistöjen osakkuusyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a (Musiikkitalo) annetun lainan uudelleen järjestelyyn. 
4. Valtuudet 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan  
 • suorittamaan valtion liikelaitoksista annetun lain (1063/2010) 6 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla Senaatti-kiinteistöille perustettavan Puolustuskiinteistöt-tytärliikelaitoksen peruspääomaan enintään 3 milj. euroa 
 • luovuttamaan valtion kiinteistövarallisuuden luovuttamisesta annetun lain (973/2002) 4 §:n 2 momentin 2 kohdan estämättä ja mainitun lain muiden edellytysten täyttyessä valtion kiinteistövarallisuutta, joka muodostuu kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kulttuuritalon koko osakekannasta sekä kiinteistöstä 91-12-357-6. Omaisuus sijaitsee osoitteissa Sturenkatu 4 ja Sturenkatu 2A. Osakkeet ja kiinteistö 91-12-357-6 voidaan luovuttaa myös erikseen. Omaisuus voidaan luovuttaa myös niin, että kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kulttuuritalon omistama kiinteistö 91-12-357-7 ja sillä olevat rakennukset luovutetaan yhdessä tai erikseen Senaatti-kiinteistöjen omistajahallinnassa olevan edellä mainitun kiinteistön 91-12-357-6 kanssa. 
40.Valtion alue- ja paikallishallinto
01.Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 35 000 euroa. 
70.Valtionhallinnon kehittäminen
01.Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 5 000 000 euroa. 
02.Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa. 
20.Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 1 200 000 euroa. 
21.Kansallisen tulorekisterin toteutus (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perustelut muutetaan seuraaviksi siten, että määrärahaa saa käyttää: 
1) kansalliseen tulorekisteriin liittyvien muutosten valmisteluun ja tulorekisterin kehittämiseen sekä näiden muutosten edellyttämien hankintojen ja kehittämisen aiheuttamiin muihin lisämenoihin 
2) tulorekisterimuutosten hankehallintaan, rekisterin ja sen hallinnoinnin vaatimusmäärittelyyn, hankintaprosessiin sekä rekisterin määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja käyttöönoton vaatimaan valmisteluun. 
Määrärahaa saa käyttää myös henkilöstön palkkausmenoihin. 
22.Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 5 783 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää: 
1) digitalisaation edellytysten ja digitalisaation edistämistä tukevien hankkeiden suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen 
2) harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin digitalisaatiota tukevien hankkeiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa 
3) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstömäärän palkkaamiseen. 
Vuoden 2018 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 5 783 000 euroa. 
80.Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 5 918 000 euroa. 
90.Kuntien tukeminen
20.Julkisen sektorin yhteisen tietohallinnon ja tiedon hallinnan kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 2 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää Kuntatieto-ohjelmaan ja sen toimeenpanoon liittyviin toimiin, kuntien digitaalisen turvallisuuden kehittämiseen ja vuonna 2020 digituen koordinaatioon sekä näiden hankkeiden aiheuttamiin enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen lisähenkilöstön palkkaamiseen. 
Vuoden 2018 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 2 000 000 euroa. 
30.Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 827 700 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 60 000 000 euroa valtionosuuden harkinnanvaraisen korotuksen maksamiseen 
32.Valtionavustus kuntien kannustinjärjestelmiin (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 30 000 000 euroa. 
34.Valtionavustus sairaanhoitopiireille koronaviruspandemiasta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 200 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 7 § mukaisille sairaanhoitopiirin kuntayhtymille koronaviruspandemiasta aiheutuneiden kustannusten ja mahdollisten alijäämien kompensointiin.  
92.EU ja kansainväliset järjestöt
Valtuus 
Luvun perusteluja täydennetään siten, että Pohjoismaiden investointipankin pääomankorotukseen saadaan sitoutua siten, että Suomen osuus pankin maksetusta pääomasta korotetaan 74 162 766,64 eurosta 149 803 085,19 euroon ja vaadittaessa maksettavasta pääomasta 1 088 148 207 eurosta 1 482 690 785,19 euroon. Maksetun pääoman korotus suoritetaan pankin luottoriskirahaston varoista. 
Pääomakorotuksen tultua voimaan peruutetaan eduskunnan suostumus valtioneuvostolle antaa omavelkainen valtiontakaus Pohjoismaiden investointipankin myöntämien tai takaamien ympäristöinvestointilainojen maksamisen ja muiden sovittujen ehtojen täyttämiseksi sekä eduskunnan suostumus valtioneuvostolle antaa omavelkainen takaus Pohjoismaiden investointipankin myöntämien tai takaamien projekti-investointiluottojen maksamisen ja muiden sovittujen ehtojen täyttämiseksi. 
03.Rahoitusvakausviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että valtioneuvosto voi päättää rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain (1195/2014) 3 luvun 8 §:n 1 momentissa tarkoitetusta rahoitusvakausrahastolle otettavasta lainasta enintään 2 000 000 000 euron määrään saakka. 
20.Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 700 000 euroa. 
68.Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin sekä Kansainvälisen rahoitusyhtiön peruspääoman korottamisesta (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.  
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) ja Kansainvälisen rahoitusyhtiön (International Finance Corporation, IFC) Suomen ensimmäisten maksuerien osalta siten, että on IBRD:n osalta maksuerä on 8 100 000 euroa ja IFC:n osalta 6 200 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Kansainväliselle jälleenrakennus- ja kehityspankille suoritettuihin maksuihin sisältyviin arvonlisäveromenoihin  
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa sitoutua 
1) Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääoman korotukseen, jossa merkitään yleisessä osakeannissa 1141 ja suunnatussa osakeannissa 1146 pankin osaketta arvoltaan yhteensä 35 823 769,60 Yhdysvaltain dollaria, josta aiheutuu yhteensä 33 000 000 euroa menoja vuosina 2020—2023. 
2) Kansainvälisen rahoitusyhtiön peruspääoman korotukseen, jossa merkitään 33 952 yhtiön osaketta arvoltaan 33 952 000 Yhdysvaltain dollaria, josta aiheutuu yhteensä 31 000 000 euroa menoja vuosina 2020—2024. 
3) Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin 240 068 475,40 Yhdysvaltain dollarin määräiseen takuupääomakorotukseen. Korotuksen eurovasta-arvo on 216 000 000 euroa. 
99.Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
98.Kassasijoitusten riskienhallinta (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 17 900 000 euroa. 

Pääluokka 29OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
01.Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 25 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 500 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymien kehittämishankkeiden rahoittamiseen.  
02.Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 135 000 euroa. 
30.Koululaisten harrastustoiminnan kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 10 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää lasten ja nuorten maksuttoman harrastustoiminnan kehittämisestä ja järjestämisestä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen. 
51.Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 4 500 000 euroa. 
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (euroa) 

 

 

 

1. 

Avustus ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 

2 579 000 

2. 

Avustukset Suomen Merimieskirkolle 

134 000 

 

— mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään)  

52 000 

3. 

Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen 

32 000 

4. 

Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 

824 000 

5. 

Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen 

110 000 

6. 

Avustukset evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien diakoniatoiminnan tukemiseen 

4 500 000 

Yhteensä 

8 179 000 

53.Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 20 500 000 euroa. 
10.Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
20.Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää vapaan sivistystyön ja sivistystyötä tekevien järjestöjen kehittämis-, tutkimus-, arviointi- ja seurantahankkeista sekä elinikäiseen oppimiseen liittyvästä EU- ja kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen. 
30.Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 115 500 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 70 000 000 euroa valtionavustusten maksamiseen esi- ja perusopetuksen oppilaiden ja heidän oppimisensa tukemiseen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi, enintään 14 000 000 euroa valtionavustuksina varhaiskasvatuksessa olevien lasten kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseen ja varhaiskasvatuksen digitoimintakulttuurin kehittämiseen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi, enintään 17 000 000 euroa avustuksiin lukio-opiskelijoiden opintojen kertaamiseen ja tukitoimenpiteisiin sekä enintään 4 600 000 euroa aamu- ja iltapäivätoiminnan maksutulomenetysten korvaamiseen koronavirustilanteen aiheuttamien vaikutusten vähentämiseksi. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 11 200 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön määräämin perustein opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 44 §:n 1 momentissa tarkoitettujen valtionavustusten maksamiseen opetustuntikohtaista taiteen perusopetuksen valtionosuutta saaville opetuksen järjestäjille. 
31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 21 550 000 euroa.  
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 34 468 000 euroa vapaasta sivistystyöstä annetun lain 14 §:n mukaisiin avustuksiin. 
20.Ammatillinen koulutus
21.Ammatillisen koulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa vuonna 2020 käyttää enintään 10 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen. 
30.Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 46 500 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää 932 504 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisena rahoituksena ammatillisen koulutuksen perus-, suoritus- ja vaikuttavuusrahoitukseen ja edellä mainitun lain 44 §:n 1 momentin mukaisena valtionavustuksena myönnettävään strategiarahoitukseen ammatillisen koulutuksen järjestäjille. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että ammatillisen koulutuksen tavoitteellinen opiskelijavuosien määrä on enintään 181 200 opiskelijavuotta, mistä työvoimakoulutuksena järjestettävään koulutukseen kohdennettava tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on vähintään 8 350 opiskelijavuotta. 
40.Korkeakouluopetus ja tutkimus
Valtuus 
Luvun perusteluja muutetaan siten, että Suomen Akatemian momenteilta 29.40.51 ja 29.40.53 rahoitettaviin tutkimushankkeisiin, tutkimusrahoituksen ohjelmisto- ja laitehankintoihin, arviointeihin, tutkimusohjelmien koordinaatioon sekä Akatemian rahoittamaan tutkimuksen edistämiseen saa vuonna 2020 hyväksyä sitoumuksia 438 084 000 euron arvosta. 
04.Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 81 000 euroa. 
20.Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 6 000 000 euroa korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistamisesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen. 
50.Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 67 000 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 82 600 000 euroa yliopistojen harkinnanvaraiseen rahoitukseen. 
51.Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 26 000 000 euroa. 
55.Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 67 000 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 76 770 000 euroa ammattikorkeakoulujen harkinnanvaraiseen rahoitukseen. 
80.Taide ja kulttuuri
03.Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 400 000 euroa. 
04.Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 700 000 euroa.  
05.Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 240 000 euroa. 
06.Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa. 
30.Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 800 000 euroa. 
50.Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 20 600 000 euroa.  
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen kulttuuritilojen rakentamiseen ja peruskorjaamiseen, seurantalojen ylläpitokustannuksiin ja peruskorjaamiseen sekä elokuvien ja draamasarjojen tuotantoon. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että vuodelta 2019 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää avustuksen myöntämiseen Paimion parantolan hallinnoinnin ja hoidon järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin edellyttäen, että Paimion parantolan hallinnointia varten perustetaan säätiö ja kiinteistöosakeyhtiö, jolle Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri luovuttaa Paimion parantolan kiinteistön ja irtaimiston korvauksetta. 
52.Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen (arviomääräraha)
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että opetus- ja kulttuuriministeriö saa myöntää valtionavustusta Kansallisteatterin Pienen näyttämön perustamis- ja perusparannushankkeesta aiheutuviin kustannuksiin enintään 30 000 000 euroa. 
75.Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 460 000 euroa. 
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (euroa) 

 

 

 

1. 

Museovirasto 

799 000 

2. 

Suomenlinnan hoitokunta 

4 560 000 

Yhteensä 

5 359 000 

90.Liikuntatoimi
30.Avustukset Liikkuva opiskelu, Liikkuva varhaiskasvatus ja Liikkuva aikuinen -ohjelmiin sekä liikuntapaikkarakentamiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 6 815 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kertaluonteisten avustusten maksamiseen liikuntapaikkarakentamiseen. 
91.Nuorisotyö
51.Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 12 000 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös avustusten maksamiseen nuorisotyöhön ja etsivään nuorisotyöhön koulujen ja oppilaitosten tukemiseksi.  

Pääluokka 30MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

10.Maaseudun kehittäminen
50.Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa. 
55.Valtionapu 4H-toimintaan (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa. 
20.Maa- ja elintarviketalous
01.Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 125 000 euroa. 
43.Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 93 000 000 euroa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2020 saa tehdä EU:n ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvia kokonaan uusia luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksia siten, että niistä saa aiheutua vuoden 2021 ja sitä seuraavien vuosien määrärahasta maksettavia menoja enintään 21 000 000 euroa.  
44.Luonnonhaittakorvaukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 93 000 000 euroa. 
61.Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 70 000 000 euroa. 
40.Luonnonvaratalous
21.Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 4 970 000 euroa. 
22.Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 600 000 euroa. 
31.Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 6 800 000 euroa. 
43.Valtion rahoitusosuus Ähtärin eläinpuisto Oy:lle jättiläispandojen kuluihin (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 1 500 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää Ähtärin eläinpuistoon sijoitetuista jättiläispandoista aiheutuvien kulujen kattamiseen. 
50.Riistatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 800 000 euroa. 
Momentin määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.  
51.Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa. 
62.Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 755 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta on varattu 9 960 000 euroa EU:n osarahoittamien hankkeiden valtion rahoitusosuutta varten. 
64.Metsähallitus
50.Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 100 000 euroa. 
70.Maanmittaus ja tietovarannot
01.Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 500 000 euroa. 

Pääluokka 31LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto ja toimialan yhteiset menot
01.Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 20 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös alueelliseen yhteistyöhön. 
02.Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 190 000 euroa. 
03.Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 430 000 euroa. 
04.Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 225 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös yhteisprofessuureista aiheutuvien menojen ja rahoitusosuuksien maksamiseen ja Suomen Akatemian rahoittamista yhteisrahoitteisista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen. 
10.Liikenne- ja viestintäverkot
20.Perusväylänpito (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 56 250 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että liikenteenohjausyhtiöltä hankittavaan palvelusopimukseen perustuvaan palvelumaksuun saa käyttää enintään 142 550 000 euroa.  
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että MAL-sopimusten perusteella käytettävän perusväylänpidon määrärahan edellytyksenä on, että Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun seudun kunnat sitoutuvat MAL-sopimuksen 2020—2031 tavoitteisiin, toimenpiteisiin ja niiden rahoitukseen, siten kuin ne on vahvistettu neuvottelutuloksessa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Väylävirasto oikeutetaan tekemään jäänmurtopalvelua koskeva sopimus, josta saa aiheutua valtiolle menoja enintään 135 000 000 euroa.  
Lisäksi peruutetaan Liikennevirastolle vuoden 2013 ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnetty 5 300 000 euron valtuus tehdä sopimuksia uuden tieyhteyden suunnittelusta ja rakentamisesta kantatieltä 78 Suhangon kaivosalueelle Ranualla.  
30.Avustukset liikenne- ja viestintäverkkoihin (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 4 480 000 euroa. 
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (euroa) 

 

 

Länsimetron rakentaminen Matinkylästä Kivenlahteen 

90 000 000 

Mellunmäki—Tikkurila—Aviapolis—lentoasema pikaraitiotie 

300 000 

Raide-Jokeri pikaraitiotien rakentaminen 

30 000 000 

Tampereen raitiotien rakentamisen 1. vaihe 

21 820 000 

Tampereen raitiotien rakentamisen 2. vaihe 

600 000 

Seudullinen yleissuunnittelu (Tampere) 

460 000 

Yhteensä 

143 180 000 

Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että Liikenne- ja viestintävirasto saa sitoutua Tampereen raitiotien (1. ja 2. vaihe) suunnittelun ja rakentamisen avustamiseen sekä seuturaitiotien laajentamisen seudullisen yleissuunnittelun avustamiseen saa siten, että avustuserien yhteismäärä saa olla enintään 84 957 000 euroa. Valtuuden määrä on kuitenkin enintään 30 prosenttia raitiotien suunnittelun ja rakentamisen kustannuksista sekä seudullisen yleissuunnittelun kustannuksista. Valtionavustuksen myöntöpäätöksen edellytyksenä on, että Tampereen seudun kunnat sitoutuvat MAL-sopimuksen 2020—2031 tavoitteisiin, toimenpiteisiin ja rahoitukseen siten kuin ne on vahvistettu neuvottelutuloksessa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Liikenne- ja viestintävirasto saa sitoutua Mellunmäki—Tikkurila—Aviapolis—lentoasema pikaraitiotien suunnitteluun siten, että avustuserien yhteismäärä saa olla enintään 6 100 000 euroa. Valtuuden määrä on kuitenkin enintään 30 prosenttia suunnittelukustannuksista. Valtionavustuksen myöntöpäätöksen edellytyksenä on, että Helsingin seudun kunnat sitoutuvat MAL-sopimuksen 2020—2031 tavoitteisiin, toimenpiteisiin ja rahoitukseen, siten kuin ne on vahvistettu neuvottelutuloksessa. 
31.Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 18 000 000 euroa. 
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (euroa) 

 

 

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen ja kuntien joukkoliikennehankkeet  

32 900 000 

Finavian lentoasemaverkoston ulkopuoliset lentoasemat ja lentopaikat 

2 900 000 

Yksityistieavustukset ja tiekuntien neuvonnasta aiheutuvat kulutusmenot 

20 000 000 

Yhteensä 

55 800 000 

77.Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 39 736 000 euroa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia alla olevassa taulukossa yksilöityihin hankkeisiin siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja enintään taulukossa mainittu määrä:  

Uudet väylähankkeet 

 

Sitoumuksista valtiolle aiheutuvien menojen enimmäismäärä (euroa) 

 

 

1) Kemin biotuotetehtaan raideyhteydet, Kemin kohta 

10 500 000 

2) Kontiomäki—Pesiökylä -radan parantaminen 

81 000 000 

3) Oulu—Kontiomäki -rataosan välityskyvyn parantaminen, 1. vaihe 

23 000 000 

4) Espoon kaupunkirata  

137 500 000 

5) Helsinki—Riihimäki kapasiteetin lisääminen, 2. vaihe 

273 000 000 

6) Helsinki—Pasila -yhteysvälin ratakapasiteetin lisäämiseen valmistautuminen 

600 000 

7) Pääradan suunnittelun edistäminen välillä Tampere—Oulu 

5 000 000 

8) Oritkarin kolmioraide (osa Oulun ratapihan muutosta) 

15 600 000 

9) E18 Kt 50 Kehä III parantaminen, 3. vaihe, Askiston kohta ja Vantaankoski Pakkala lisäkaistat 

30 000 000 

10) Vt 4 Oulu—Kemi liittymien parantaminen Simossa 

20 000 000 

11) Vt 4 parantaminen välillä Hartola—Oravakivensalmi 

26 000 000 

12) Vt 8 Turku—Pori parantaminen Eurajoen kohdalla 

27 100 000 

13) Vt 15 Paimenportin eritasoliittymän rakentaminen 

15 000 000 

14) Vt 19 Seinäjoki—Lapua, 1. vaihe 

25 000 000 

15) Vt 23 parantaminen välillä Varkaus—Viinijärvi 

10 500 000 

16) Vt 25 Lepin liittymän alikulku 

3 000 000 

17) Kt 68 parantaminen rakentamalla uusi Kolpin ylikulkusilta V-1879, Pedersöre 

5 000 000 

18) Kt 68 Edsevö eritasoliittymän parantaminen 

8 200 000 

19) Kuopion ratapihan parantaminen, 1. vaihe 

30 000 000 

20) Helsinki—Tampere -rataosan peruskorjauksen aloittaminen 

8 000 000 

21) Saimaan kanavan vedenpinnan nosto 

5 000 000 

22) Digirata -pilottihanke (ETCS-testirata ja -laboratorio) 

11 000 000 

Hankkeiden 1)—3) rakentamistöitä ei aloiteta ennen kuin Metsä Group on tehnyt päätöksen Kemiin suunnitellun uuden biotuotetehtaan rakentamisesta sekä siihen liittyvien liikenneinfrainvestointien toteuttamisesta. 
Hankkeiden 4)—6) valtuuden ja määrärahan käytön edellytyksenä on, että Helsingin seudun kunnat sitoutuvat MAL-sopimuksen 2020—2031 tavoitteisiin, toimenpiteisiin ja niiden rahoitukseen, siten kuin ne on vahvistettu neuvottelutuloksessa. 
Hankkeiden 7)—8) valtuuden ja määrärahan käytön edellytyksenä on, että Oulun seudun kunnat sitoutuvat MAL-sopimuksen 2020—2031 tavoitteisiin, toimenpiteisiin ja niiden rahoitukseen, siten kuin ne on vahvistettu neuvottelutuloksessa.  
Hankkeisiin 4)—8) osoitetaan MAL-sopimusten mukaisesti määrärahaa Helsingin ja Oulun kaupunkiseutujen kehittämishankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Määrärahalla toteutetaan tärkeitä liikennejärjestelmän kehittämishankkeita, joilla edistetään kaupunkiseutujen liikennejärjestelmän toimivuutta ja toimintavarmuutta sekä kestävyyttä ja turvallisuutta. Hankkeilla parannetaan sekä henkilö- että tavaraliikenteen edellytyksiä. Määrärahan käytön edellytyksenä on, että kunnat osallistuvat hankkeisiin MAL-sopimuksissa määritetyillä osuuksilla. 
Hankkeen 21) rakentamistöitä ei aloiteta ennen kuin rakentamisen kannalta välttämättömät vesiluvat ja Venäjän viranomaisluvat sekä mahdolliset sopimusmuutokset on käsitelty ja hyväksytty. 
79.Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v)
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Väylävirasto oikeutetaan tekemään E18 Muurla—Lohja palvelutason nosto -hanketta koskeva sopimus siten, että siitä aiheutuu valtiolle menoja enintään 30 000 000 euroa. 
20.Liikenteen ja viestinnän palvelut
50.Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 10 605 000 euroa.  
Määrärahaa saa käyttää laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueella annetussa laissa tarkoitetun Liikenne- ja viestintäviraston myöntämän valtion tuen maksamiseen. 
Vuoden 2018 ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 10 605 000 euroa.  
51.Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 32 300 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää yhteensä enintään 24 700 000 euroa lasti- ja matkustaja-alusvarustamoille ja lisäksi sen verran kuin 100 000 eurosta mahdollisesti jää käyttämättä, tukea liikennöintiin koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa. Määrärahaa saa käyttää myös enintään 100 000 euroa avustuksen toimeenpanon ja valmistelun edellyttämiin selvityskustannuksiin. 
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (euroa) 

 

 

Tieliikenteen turvallisuustoiminta 

9 100 000 

Henkilöautojen konversiotuki 

6 000 000 

Rautatieliikenteen ammattikoulutus 

841 000 

Saimaan alueen luotsauksen hintatuki 

3 800 000 

Kansallisen uutistoiminnan tuki 

2 500 000 

Tiedotusvälineiden tuki 

5 000 000 

Lasti- ja matkustaja-alusvarustamoiden tuki 

24 800 000 

Yhteensä 

52 041 000 

55.Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 100 000 000 euroa.  
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös lentoliikennöinnin keskeytymisestä aiheutuvien kiinteiden kustannusten korvaamiseen liikenteenharjoittajalle.  

Pääluokka 32TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto
01.Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 531 000 euroa. 
02.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 886 000 euroa. 
03.Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 24 108 000 euroa. 
04.Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.  
05.Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 763 000 euroa. 
06.Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 365 000 euroa. 
07.Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 1 450 000 euroa.  
08.Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 240 000 euroa. 
09.Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 240 000 euroa. 
40.Valtionavustus kestävää kasvupolitiikkaa edistäville toimijoille (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 600 000 euroa. 
Vuoden 2018 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 063 000 euroa. 
41.Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 3 100 000 euroa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2020 saa uusia rahoituspäätöksiä tehdä enintään 20 700 000 eurolla. 
49.Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.  
51.Valtion osuus merimiespalvelutoiminnasta (arviomääräraha)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös koronaviruspandemian aiheuttaman tulonmenetyksen kompensointiin merimiespalvelutoimistolle, mikäli se on välttämätöntä lakisääteisten tehtävien turvaamiseksi. 
20.Uudistuminen ja vähähiilisyys
20.Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa. 
40.Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 135 000 000 euroa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa uusia rahoituspäätöksiä tehdä enintään 1 382 516 000 eurolla.  
41.Energiatuki (arviomääräraha)
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että uusia sitoumuksia saa tehdä enintään 130 000 000 eurolla. 
46.Laivanrakennuksen innovaatiotuki (arviomääräraha)
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että uusia rahoituspäätöksiä saa tehdä enintään 54 665 000 eurolla. 
47.Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 400 000 euroa.  
66.Siirrot EU:n innovaatiorahastoon (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 16 000 000 euroa. 
83.Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 25 000 000 euroa.  
87.Pääomalainat teollisuuden uudistumiseen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 12 000 000 euroa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2020 saa uusia rahoituspäätöksiä tehdä enintään 20 000 000 eurolla. 
30.Työllisyys ja yrittäjyys
40.Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 29 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti pohjoisen matkailua ylläpitäviin investointeihin myönnettäviin avustuksiin.  
42.Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa uusia sitoumuksia tehdä yhteensä 429 000 000 eurolla. 
51.Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 59 900 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös aikuisväestön digitalisaatiovalmiuksia parantaviin hankintoihin. 
64.EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2020 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 62 370 000 eurolla.  
40.Yritysten erityisrahoitus
42.Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 700 000 euroa. 
Valtuus 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2020 saa sitoutua enintään 7 000 000 eurolla Enontekiön Sähkö Oy:n nykyisen vastuualueen sähköverkon korvausinvestointien tukemiseen tilanteessa, jossa Enontekiön kunta ei omista suoraan tai välillisesti Enontekiön Sähkö Oy:tä. 
43.Yritysten kustannustuki (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 300 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain mukaisesti maksettavan kustannustuen maksamiseen. 
87.Pääomasijoitus Suomen Malmijalostus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 150 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää Suomen Malmijalostus Oy:n oman pääoman korottamiseen. 
Valtuus 
Suomen Malmijalostus Oy:n sitoutumisesta prekursori- ja katodiaktiivimateriaali-investointeihin saa aiheutua menoja enintään 300 000 000 euroa. 
88.Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 250 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää Suomen Teollisuussijoitus Oy:n oman pääoman korottamiseen. 
95.Tuotonvaihtosopimus- ja suojausmenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 3 100 000 euroa. 
50.Kotouttaminen
03.Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää kansainvälisen osaamisen ja työperusteisen maahanmuuton edistämiseen ja enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin. 
30.Valtion korvaukset kotouttamisesta (arviomääräraha)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) ja valtioneuvoston asetusten (1393/2011 ja 115/2012) mukaisesti alaikäisten oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden sijoittamisesta perheryhmäkotiin, muuhun asuinyksikköön sekä perhehoidosta, asumisen tukipalveluista ja muista lastensuojelun palveluihin rinnastettavista toimenpiteistä kunnalle aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen 25 ikävuoteen saakka ja käräjäoikeuden heille osoittaman edustajan palkkioiden maksamiseen. 

Pääluokka 33SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto
01.Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 1 035 000 euroa. 
25.Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.  
02.Valvonta
05.Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 730 000 euroa. 
20.Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun asetuksen (133/2020) mukaisten palkkioiden ja korvausten maksamiseen. 
03.Tutkimus- ja kehittämistoiminta
04.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 002 000 euroa. 
31.Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös lapsi- ja perhepalvelujen kehittämiseen osana tulevaisuuden sote-keskusohjelmaa sekä erillisenä lastensuojelun kehittämishankkeena. 
63.Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa. 
20.Työttömyysturva
50.Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 720 500 000 euroa. 
52.Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 91 900 000 euroa. 
40.Eläkkeet
50.Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa. 
52.Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 30 100 000 euroa. 
54.Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 350 000 euroa. 
60.Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
30.Valtion korvaus terveydenhuollon ja sosiaalihuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 800 000 euroa.  
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää konfliktialueilta kotiutettavien lasten vastaanottamisesta ja tähän varautumisesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen kunnille ja kuntayhtymille. 
31.Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 8,5 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen lastenasiaintalo-toimintamallien käynnistämiseen, kehittämiseen, ohjaukseen ja tukeen. 
32.Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen sekä sosiaalityön yliopistotasoiseen tutkimukseen (kiinteä määräraha)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää terveydenhuoltolain (1326/2010) 61—63 §:n sekä sosiaalihuoltolain (1301/2014) 60 c §:n mukaisen tutkimustoiminnan valtion rahoituksen maksamiseen. 
35.Valtion rahoitus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön opiskeluterveydenhuoltoon (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa. 
39.Palvelurakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 11 500 000 euroa.  
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen vuodessa valmistelu-, toimeenpano- ja hallinnointitehtäviin. 
52.Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin (siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen vuodessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle turvakotitoiminnan koordinointi-, ohjaus-, ylläpitämis-, laadunvalvonta-, kehittämis-, koulutus-, arviointi- ja hallinnointitehtäviin sekä muihin kulutusmenoihin. 
70.Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
20.Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 110 000 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää tartuntatautilain (1227/2016) 44 §:n perusteella maksutta toimitettavien rokotustilaisuuksissa tarvittavien rokotteiden hankkimisesta ja edelleen toimittamisesta ja käytön ohjeistamisesta molemmilla kotimaisilla kielillä, kansallisen rokotusohjelman rokotusten epidemiologisten ja immunologisten vaikutusten, kattavuuden ja turvallisuuden selvittämisestä sekä niiden seurantajärjestelmien kehittämisestä, velvoitevarastoinnista, rokotejakelujärjestelmästä sekä muiden yleisen rokotusohjelman toteuttamisesta aiheutuvien menojen ja korvausten maksamiseen. 
80.Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
42.Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa. 

Pääluokka 35YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Ympäristöhallinnon toimintamenot
01.Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 465 000 euroa. 
04.Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Suomen Akatemian rahoittamien yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen ja virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi siirtomenojen maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta. 
10.Ympäristön- ja luonnonsuojelu
21.Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 117 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin. 
22.Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 700 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää kansalaisten ulkoilua tukevan kokonaisuuden rakentamisesta aiheutuviin menoihin ja tuulivoimarakentamisen edistämiseen.  
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 193 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen, josta enintään 22 henkilötyövuotta määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohdan 7) sekä 171 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen muiden kohtien tehtäviin. 
52.Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa. 
61.Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 28 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa ja vuodelta 2019 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaisten vesien- ja merenhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamisen avustuksiin ja tukiin sekä näiden myöntämisestä aiheutuviin menoihin. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää kunnille valtionavustuslain nojalla myönnettäviin avustuksiin lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamisesta, kehittämisestä sekä palvelujen parantamisesta aiheutuviin menoihin sekä avustusten myöntämisestä aiheutuviin menoihin. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää vesihuollon ravinnekierrätyksen ja jätevesien käsittelyn energiatehokkuuden parantamisen toteuttamisen avustuksiin sekä avustusten myöntämisestä aiheutuviin menoihin. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 28 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen. 
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vesiensuojelun tehostamisohjelman KIPSI-hankkeen toteuttamiseksi saa tehdä sopimuksia ja antaa sitoumuksia, joista aiheutuu menoja vuoden 2020 jälkeen yhteensä enintään 10 000 000 euroa. 
63.Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 18 000 000 euroa. 
20.Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
01.Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 105 000 euroa.  
30.Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen (siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää matkustukseen, tilaisuuksien järjestämiseen sekä asiantuntija- ja tutkimuspalveluihin liittyvien kulutusmenojen maksamiseen. 
34.Avustukset kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 14 895 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää:  
1) valtionavustuslain nojalla kunnille myönnettävään avustukseen kunnan omistaman rakennuksen öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja lämmitysmuodon muuttamiseen öljylämmityksestä muihin lämmitysmuotoihin 
2) avustuksen myöntämiseksi, maksatuksen toteuttamiseksi ja määrärahan käytön hallitsemiseksi sekä avustuksesta viestimiseksi tarpeellisten tietojärjestelmiin, virkamatkoihin sekä avustuksen hakijoille suunnatun opas- ja ohjemateriaalin painatukseen liittyvien kulutusmenojen maksamiseen.  
Avustusta voidaan myöntää kunnille kustannuksiin, jotka aiheutuvat kunnan omistaman rakennuksen öljylämmitysjärjestelmän poistamisesta ja lämmitysmuodon muuttamisesta muihin lämmitysjärjestelmiin, lukuun ottamatta fossiilisia polttoaineita käyttäviä rakennuskohtaisia lämmitysjärjestelmiä. Avustusta myönnetään 10 % avustuspäätöksessä avustettaviksi hyväksytyistä ja toteutuneista kustannuksista. Avustusta korotetaan 5 prosenttiyksiköllä, jos kunta on liittynyt vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen. Avustuksen perusteena oleviin kustannuksiin hyväksyttäisiin tavanomaiset lämmitysjärjestelmän muuttamisesta aiheutuneet suunnittelu-, purku-, kierrätys-, laite- ja asennuskustannukset, mukaan lukien liittymän rakentamisesta aiheutuvat kustannukset sekä ohjaus- ja automaatiojärjestelmästä sekä öljysäiliön poistamisesta aiheutuvat kustannukset. Avustus myönnetään suunnitelmaan perustuvan kustannusarvion mukaisesti. Maksatus tapahtuu toteutuneiden kustannusten mukaan. Aloitetuista korjaustoimenpiteistä aiheutuneet kustannukset, jotka ovat muodostuneet 1 päivänä kesäkuuta 2020 alkaen, voidaan ottaa huomioon laskettaessa avustettavia kustannuksia. 
Valtionapuviranomaisena toimii Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. 
Avustusta ei voida myöntää, jos avustuksen hakijalle on myönnetty muuta avustusta samaan tarkoitukseen. Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena. 
37.Avustukset tuulivoimakaavoitukseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 2 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen tuulivoimarakentamista ohjaavaan kaavoitukseen, luvitukseen ja niihin liittyviin selvityksiin. Määrärahaa voidaan käyttää lisäksi enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen ympäristöministeriöön. 
Ympäristöministeriö myöntää avustukset valtionavustuslain (688/2001) nojalla ELY-keskuksia kuultuaan. Avustusta voidaan myöntää maakunnan liitoille ja kunnille enintään 70 % kaavoituksen, luvituksen ja niihin liittyvien selvitysten laatimisesta aiheutuvista kuluista.  
Mikäli kaavoituksessa ja luvituksessa käsitellään tuulivoimarakentamisen ohella muita ohjaustarpeita, voidaan avustusta myöntää vain siihen osaan kuluja, jotka aiheutuvat tuulivoimarakentamista. 
52.Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että avustusta myönnetään 45 % toteutuneesta arvonlisäverollisesta kokonaiskustannuksesta, kuitenkin enintään 90 000 euroa hakijaa kohti ja avustusta voidaan myöntää 55 % toteutuneesta arvonlisäverollisesta kokonaiskustannuksesta, jos vähintään 50 % hankkeessa toteutettavista latauspisteistä toteutetaan vähintään 11 kilowatin tehoisina, jonka täyssähköauton lataaminen edellyttää.  
55.Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 390 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaan liittyviin avustuksiin ja tilaisuuksien järjestämisestä ja asiantuntijapalveluista aiheutuviin kulutusmenoihin. 
56.Avustukset asuinrakennusten öljylämmityksestä luopumiseksi (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 28 670 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää:  
1) valtionavustuslain nojalla pientalojen omistajille myönnettävään avustukseen pientalon öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja lämmitysmuodon muuttamiseen öljylämmityksestä muihin lämmitysmuotoihin 
2) avustuksen myöntämiseksi, maksatuksen toteuttamiseksi ja määrärahan käytön hallitsemiseksi sekä avustuksesta viestimiseksi tarpeellisten tietojärjestelmiin, virkamatkoihin sekä avustuksen hakijoille suunnatun opas- ja ohjemateriaalin painatukseen liittyvien kulutusmenojen maksamiseen. 
Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka aiheutuvat ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan pientalon öljylämmitysjärjestelmän poistamisesta ja lämmitysmuodon muuttamisesta muihin lämmitysjärjestelmiin, lukuun ottamatta fossiilisia polttoaineita käyttäviä rakennuskohtaisia lämmitysjärjestelmiä. Avustusta myönnetään 4 000 euroa pientalon öljylämmitysjärjestelmää kohti, kun pientalossa siirrytään öljylämmityksestä kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun, ja 2 500 euroa pientalon öljylämmitysjärjestelmää kohti, kun pientalossa siirrytään öljylämmityksestä muihin lämmitysjärjestelmiin. Avustus myönnetään suunnitelmaan perustuvan kustannusarvion mukaisesti. Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Maksatus tapahtuu toteutuneiden kustannusten mukaan. Avustusta ei myönnetä siltä osin kuin kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) tai yhtiöjärjestyksen nojalla asunto-osakeyhtiön maksettavaksi. 
Avustuksen myöntää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja maksatuksen hoitaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 
Avustusta ei voida myöntää, jos avustuksen hakijalle on myönnetty muuta avustusta samaan tarkoitukseen tai jos asuinrakennusta käytetään EU-oikeuden valtiontukisäännöissä tarkoitettuun taloudelliseen toimintaan. 
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena. 
60.Siirto Valtion asuntorahastoon
Korkotukilainat ja valtiontakaukset  
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa Valtion asuntorahaston varoista tuettaviksi korkotukilainoiksi hyväksyä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) ja vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annetun lain (574/2016) mukaisia lainoja yhteensä enintään 1 750 000 000 euroa. 
Avustukset 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa Valtion asuntorahaston varoista valtionavustuslain nojalla myöntää määräaikaisia käynnistysavustuksia yhteensä enintään 38 000 000 euroa valtion ja MAL-seutujen välisiin maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksiin sitoutuneissa kunnissa niille, jotka rakennuttavat vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) mukaisia vuokra-asuntoja muille kuin erityisryhmille. Käynnistysavustuksen suuruus on Helsingin seudulla 10 000 euroa sekä Tampereen, Turun ja Oulun seuduilla 3 000 euroa edellä tarkoitettua asuntoa kohden. Käynnistysavustus myönnetään MAL-sopimusalueilla 5 000 eurolla korotettuna mikäli kohde on puurunkoinen asuinkerrostalo. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2020 saa Valtion asuntorahaston varoista valtionavustuslain nojalla myöntää määräaikaisia käynnistysavustuksia yhteensä enintään 2 000 000 euroa MAL-sopimusalueiden ulkopuolisissa kunnissa niille, jotka rakennuttavat vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) mukaisia vuokra-asuntoja muille kuin erityisryhmille. Käynnistysavustuksen suuruus on 1 000 euroa edellä tarkoitettua asuntoa kohden. Avustus myönnetään 2 000 eurolla korotettuna mikäli kohde on puurunkoinen asuinkerrostalo. Avustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että lähiöiden elinvoiman edistämiseksi sekä segregaation ehkäisemiseksi annettavista avustuksista saa tehdä ehdollisia ennakkopäätöksiä vuonna 2021 myönnettävistä avustuksista siten, että vuodesta 2020 lukien avustusten ja ehdollisten ennakkopäätösten yhteismäärä on enintään 13 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että lähiöiden elinvoiman edistämiseksi sekä segregaation ehkäisemiseksi annettavien avustuksien määrä voi olla enintään 35 %. Tutkimus- ja selvityshankkeissa avustus voi olla 80 %. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa valtion asuntorahaston varoista valtionavustuslain (688/2011) nojalla myöntää asuinrakennuksilleavustuksia energiatehokkuuden parantamiseen sekä älykkääseen ja joustavaan energiakulutukseen tähtääviin toimenpiteisiin yhteensä enintään 40 000 000 euroa siten, kuin energiatehokkuusavustuksista annettavalla asetuksella säädetään. 
64.Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 800 000 euroa. 

Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2020 neljättä lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2020 alkaen. 

Helsingissä 26.6.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies 
 
 
 
pääsihteeri