Viimeksi julkaistu 16.10.2020 13.10

Eduskunnan kirjelmä EK 38/2020 vpHE 131/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 kuudenneksi lisätalousarvioksi

Eduskunta
HE 131/2020 vp
VaVM 17/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 kuudenneksi lisätalousarvioksi (HE 131/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 17/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2020 kuudennen lisätalousarvion: 

  Vuoden 2020 VI lisätalousarvio

  • TULOARVIOT

   Osasto 15

   • 15.  LAINAT200 000 000 euroa
    • 03.  Valtion nettolainanotto ja velanhallinta200 000 000 euroa
     • 01.  Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä200 000 000 euroa
   • Tuloarvioiden kokonaismäärä: 200 000 000 euroa

  • MÄÄRÄRAHAT

   Pääluokka 33

   • 33.  SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA200 000 000 euroa
    • 60.  Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto200 000 000 euroa
     • 38.  Valtionavustus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19 kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)200 000 000 euroa
   • Määrärahojen kokonaismäärä: 200 000 000 euroa

  TULOARVIOT

  Osasto 15LAINAT

  03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
  01.Nettolainanotto ja velanhallinta
  Momentille merkitään lisäystä 200 000 000 euroa. 

  MÄÄRÄRAHAT

  Pääluokka 33SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA
  60.Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
  38.Valtionavustus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19 kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään 200 000 000 euroa. 
  Määrärahaa saa käyttää covid-19 testauksesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen valtionavustuksina julkisen terveydenhuollon yksiköille. 
  Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena. 

  Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2020 kuudetta lisätalousarviota sovelletaan 21 päivästä lokakuuta 2020 alkaen. 

  Helsingissä 16.10.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri