Viimeksi julkaistu 1.12.2021 15.18

Eduskunnan kirjelmä EK 44/2021 vpHE 209/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 neljänneksi lisätalousarvioksi

HE 209/2021 vp
VaVM 21/2021 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 neljänneksi lisätalousarvioksi (HE 209/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 21/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2021 neljännen lisätalousarvion: 

Vuoden 2021 IV lisätalousarvio

 • TULOARVIOT

  Osasto 11

  • 11.  VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT1 511 000 000 euroa
   • 01.  Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot1 237 000 000 euroa
    • 01.  Ansio- ja pääomatuloverot, lisäystä1 204 000 000 euroa
    • 02.  Yhteisövero, lisäystä123 000 000 euroa
    • 04.  Perintö- ja lahjavero, vähennystä-90 000 000 euroa
   • 04.  Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut536 000 000 euroa
    • 01.  Arvonlisävero, lisäystä536 000 000 euroa
   • 08.  Valmisteverot-106 000 000 euroa
    • 01.  Tupakkavero, vähennystä-106 000 000 euroa
   • 10.  Muut verot-156 000 000 euroa
    • 03.  Autovero, vähennystä-261 000 000 euroa
    • 05.  Varainsiirtovero, lisäystä105 000 000 euroa
  • Osasto 12

   12.  SEKALAISET TULOT412 540 000 euroa
   • 24.  Ulkoministeriön hallinnonala-9 400 000 euroa
    • 99.  Ulkoministeriön hallinnonalan tulot, vähennystä-9 400 000 euroa
   • 25.  Oikeusministeriön hallinnonala6 000 000 euroa
    • 20.  Ulosottomaksut, lisäystä6 000 000 euroa
   • 28.  Valtiovarainministeriön hallinnonala19 000 000 euroa
    • 99.  Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä19 000 000 euroa
   • 29.  Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala-21 032 000 euroa
    • 88.  Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista, vähennystä-21 200 000 euroa
    • 99.  Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä168 000 euroa
   • 30.  Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala-1 600 000 euroa
    • 20.  Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta, vähennystä-1 600 000 euroa
   • 31.  Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala-21 530 000 euroa
    • 10.  Hallinnonalan virastojen tulot, vähennystä-21 530 000 euroa
   • 32.  Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala148 000 000 euroa
    • 30.  Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista— euroa
    • 99.  Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä148 000 000 euroa
   • 33.  Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala21 800 000 euroa
    • 90.  Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta, vähennystä-17 200 000 euroa
    • 99.  Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä39 000 000 euroa
   • 35.  Ympäristöministeriön hallinnonala302 000 euroa
    • 99.  Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä302 000 euroa
   • 39.  Muut sekalaiset tulot271 000 000 euroa
    • 20.  Elpymis- ja palautumistukivälineen tulot271 000 000 euroa
  • Osasto 15

   15.  LAINAT-2 172 178 000 euroa
   • 03.  Valtion nettolainanotto ja velanhallinta-2 172 178 000 euroa
    • 01.  Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä-2 172 178 000 euroa
  • Tuloarvioiden kokonaismäärä: -248 638 000 euroa

 • MÄÄRÄRAHAT

  Pääluokka 23

  • 23.  VALTIONEUVOSTON KANSLIA700 000 euroa
   • 01.  Hallinto600 000 euroa
    • 01.  Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä600 000 euroa
   • 30.  Oikeuskanslerinvirasto100 000 euroa
    • 01.  Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä100 000 euroa
  • Pääluokka 24

   24.  ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA15 618 000 euroa
   • 01.  Ulkoasiainhallinto3 167 000 euroa
    • 01.  Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä182 000 euroa
    • 74.  Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 985 000 euroa
   • 10.  Kriisinhallinta-149 000 euroa
    • 20.  Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)— euroa
    • 21.  Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (kiinteä määräraha), vähennystä-149 000 euroa
   • 30.  Kansainvälinen kehitysyhteistyö12 600 000 euroa
    • 66.  Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä12 600 000 euroa
    • 89.  Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset (siirtomääräraha 3 v)— euroa
  • Pääluokka 25

   25.  OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA27 269 000 euroa
   • 01.  Ministeriö ja hallinto809 000 euroa
    • 05.  Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä34 000 euroa
    • 21.  Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), lisäystä775 000 euroa
   • 10.  Tuomioistuimet ja oikeusapu16 101 000 euroa
    • 03.  Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 070 000 euroa
    • 04.  Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä31 000 euroa
    • 50.  Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä12 000 000 euroa
   • 30.  Syyttäjät750 000 euroa
    • 01.  Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä750 000 euroa
   • 40.  Rangaistusten täytäntöönpano9 609 000 euroa
    • 01.  Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä9 609 000 euroa
  • Pääluokka 26

   26.  SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA99 697 000 euroa
   • 01.  Hallinto-3 713 000 euroa
    • 01.  Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-49 000 euroa
    • 04.  Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä16 000 euroa
    • 20.  Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä240 000 euroa
    • 26.  EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan ohjelmakaudella 2021—2027 (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-5 540 000 euroa
    • 50.  Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 620 000 euroa
   • 10.  Poliisitoimi28 841 000 euroa
    • 01.  Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä32 440 000 euroa
    • 20.  Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-4 000 000 euroa
    • 21.  KEJO-hankkeen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)401 000 euroa
   • 20.  Rajavartiolaitos73 319 000 euroa
    • 01.  Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä7 300 000 euroa
    • 70.  Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v), lisäystä66 019 000 euroa
   • 30.  Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta1 250 000 euroa
    • 01.  Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 100 000 euroa
    • 02.  Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä150 000 euroa
   • 40.  Maahanmuutto— euroa
    • 21.  Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (siirtomääräraha 2 v)— euroa
    • 63.  Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha)— euroa
  • Pääluokka 27

   27.  PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA-2 495 000 euroa
   • 10.  Sotilaallinen maanpuolustus-2 505 000 euroa
    • 01.  Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-2 961 000 euroa
    • 18.  Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v), lisäystä800 000 euroa
    • 50.  Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha), vähennystä-344 000 euroa
   • 30.  Sotilaallinen kriisinhallinta10 000 euroa
    • 20.  Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)— euroa
    • 95.  Kurssivaihtelut (arviomääräraha), lisäystä10 000 euroa
  • Pääluokka 28

   28.  VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA49 582 000 euroa
   • 10.  Verotus ja tulli11 164 000 euroa
    • 02.  Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä7 664 000 euroa
    • 63.  Takaisin maksetut verot (arviomääräraha), lisäystä3 500 000 euroa
   • 20.  Palvelut valtioyhteisölle3 960 000 euroa
    • 01.  Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 900 000 euroa
    • 03.  Huoltovarmuuspankin palvelumaksu (arviomääräraha), lisäystä60 000 euroa
    • 88.  Senaatti-konsernin liikelaitokset— euroa
   • 40.  Valtion alue- ja paikallishallinto700 000 euroa
    • 01.  Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä700 000 euroa
   • 70.  Valtionhallinnon kehittäminen25 109 000 euroa
    • 01.  Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 000 000 euroa
    • 05.  Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v), lisäystä22 634 000 euroa
    • 20.  Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-525 000 euroa
   • 80.  Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle1 649 000 euroa
    • 30.  Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä3 649 000 euroa
    • 34.  Ahvenanmaan verotasoitus (arviomääräraha), vähennystä-3 500 000 euroa
    • 35.  Elpymis- ja palautumisvälineen rahoitus Ahvenanmaan maakunnalle (siirtomääräraha 3 v)1 500 000 euroa
   • 90.  Kuntien tukeminen7 000 000 euroa
    • 32.  Valtionavustus kuntien kannustinjärjestelmiin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä7 000 000 euroa
   • 92.  EU ja kansainväliset järjestöt— euroa
    • 69.  Maksut Euroopan unionille (siirtomääräraha 3 v)— euroa
  • Pääluokka 29

   29.  OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA31 190 000 euroa
   • 01.  Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot505 000 euroa
    • 01.  Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)— euroa
    • 02.  Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä500 000 euroa
    • 04.  Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 800 000 euroa
    • 51.  Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha), lisäystä5 000 euroa
    • 53.  Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-2 800 000 euroa
   • 40.  Korkeakouluopetus ja tutkimus159 000 euroa
    • 51.  Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha), lisäystä4 122 000 euroa
    • 53.  Rahapelitoiminnan tuotot tieteen edistämiseen (arviomääräraha), vähennystä-4 122 000 euroa
    • 66.  Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha), lisäystä159 000 euroa
   • 70.  Opintotuki14 700 000 euroa
    • 52.  Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha), lisäystä10 000 000 euroa
    • 55.  Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha), lisäystä4 700 000 euroa
   • 80.  Taide ja kulttuuri15 826 000 euroa
    • 01.  Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)— euroa
    • 20.  Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v)— euroa
    • 34.  Valtionosuus ja -avustus taiteen perusopetuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä6 758 000 euroa
    • 50.  Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä10 519 000 euroa
    • 52.  Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen (arviomääräraha), vähennystä-9 069 000 euroa
    • 75.  Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä7 618 000 euroa
   • 90.  Liikuntatoimi— euroa
    • 50.  Rahapelitoiminnan tuotot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha), vähennystä-5 889 000 euroa
    • 52.  Valtionosuudet kunnille ja liikunnan koulutuskeskuksille sekä rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin ja eräisiin avustuksiin (kiinteä määräraha), lisäystä5 889 000 euroa
   • 91.  Nuorisotyö— euroa
    • 50.  Rahapelitoiminnan tuotot nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha), vähennystä-2 120 000 euroa
    • 52.  Valtionosuudet kuntien nuorisotoimeen ja eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 120 000 euroa
  • Pääluokka 30

   30.  MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA11 696 000 euroa
   • 01.  Hallinto ja tutkimus228 000 euroa
    • 05.  Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä370 000 euroa
    • 23.  Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-240 000 euroa
    • 66.  Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha), lisäystä98 000 euroa
   • 10.  Maaseudun kehittäminen3 500 000 euroa
    • 63.  Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 500 000 euroa
   • 20.  Maa- ja elintarviketalous6 318 000 euroa
    • 01.  Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 418 000 euroa
    • 20.  Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta (arviomääräraha), lisäystä4 900 000 euroa
   • 40.  Luonnonvaratalous2 280 000 euroa
    • 45.  Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 000 000 euroa
    • 51.  Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä280 000 euroa
   • 64.  Metsähallitus170 000 euroa
    • 50.  Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä170 000 euroa
   • 70.  Maanmittaus ja tietovarannot-800 000 euroa
    • 01.  Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-800 000 euroa
    • 40.  Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v)— euroa
  • Pääluokka 31

   31.  LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA61 916 000 euroa
   • 01.  Hallinto ja toimialan yhteiset menot1 997 000 euroa
    • 01.  Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 660 000 euroa
    • 02.  Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä337 000 euroa
   • 10.  Liikenne- ja viestintäverkot15 900 000 euroa
    • 77.  Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä8 350 000 euroa
    • 78.  Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v)7 550 000 euroa
   • 20.  Liikenteen ja viestinnän palvelut44 019 000 euroa
    • 51.  Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä30 219 000 euroa
    • 55.  Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä13 800 000 euroa
  • Pääluokka 32

   32.  TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA-240 056 000 euroa
   • 01.  Hallinto17 465 000 euroa
    • 01.  Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä566 000 euroa
    • 02.  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 565 000 euroa
    • 05.  Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 004 000 euroa
    • 09.  Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä330 000 euroa
    • 10.  Digitalisaation kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä13 000 000 euroa
   • 20.  Uudistuminen ja vähähiilisyys-120 532 000 euroa
    • 40.  Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha), lisäystä5 000 000 euroa
    • 45.  LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha), vähennystä-5 532 000 euroa
    • 48.  Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha), vähennystä-40 000 000 euroa
    • 83.  Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), vähennystä-80 000 000 euroa
   • 30.  Työllisyys ja yrittäjyys-106 989 000 euroa
    • 40.  Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä100 000 euroa
    • 42.  Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), vähennystä-30 000 000 euroa
    • 45.  Valtionavustus turvetuotantokoneiden romutukseen (siirtomääräraha 3 v)— euroa
    • 51.  Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä20 000 000 euroa
    • 64.  EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha), vähennystä-97 089 000 euroa
   • 40.  Yritysten erityisrahoitus-30 000 000 euroa
    • 43.  Yritysten kustannustuki (siirtomääräraha 2 v), lisäystä100 000 000 euroa
    • 47.  Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset ja korkotuet (arviomääräraha), vähennystä-130 000 000 euroa
  • Pääluokka 33

   33.  SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA-308 057 000 euroa
   • 01.  Hallinto5 130 000 euroa
    • 06.  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 050 000 euroa
    • 25.  Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen tiedonhallinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä4 080 000 euroa
   • 02.  Valvonta1 540 000 euroa
    • 20.  Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha), lisäystä1 540 000 euroa
   • 03.  Tutkimus- ja kehittämistoiminta6 673 000 euroa
    • 04.  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 673 000 euroa
    • 25.  Kansalliset osaamiskeskittymät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 000 000 euroa
   • 10.  Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut-16 100 000 euroa
    • 50.  Perhe-etuudet (arviomääräraha), vähennystä-14 000 000 euroa
    • 54.  Asumistuki (arviomääräraha), lisäystä30 000 000 euroa
    • 56.  Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut (arviomääräraha), vähennystä-6 400 000 euroa
    • 57.  Perustoimeentulotuki (arviomääräraha), vähennystä-30 000 000 euroa
    • 60.  Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 300 000 euroa
   • 20.  Työttömyysturva-188 000 000 euroa
    • 52.  Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha), vähennystä-188 000 000 euroa
   • 30.  Sairausvakuutus-40 000 000 euroa
    • 60.  Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-40 000 000 euroa
   • 40.  Eläkkeet-65 000 000 euroa
    • 60.  Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-65 000 000 euroa
   • 50.  Veteraanien tukeminen300 000 euroa
    • 50.  Rintamalisät (arviomääräraha), lisäystä300 000 euroa
   • 60.  Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto— euroa
    • 35.  Valtion rahoitus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön opiskeluterveydenhuoltoon (siirtomääräraha 2 v)— euroa
    • 38.  Valtionavustus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)— euroa
   • 70.  Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen-12 600 000 euroa
    • 20.  Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-12 600 000 euroa
  • Pääluokka 35

   35.  YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA4 302 000 euroa
   • 01.  Ympäristöhallinnon toimintamenot-2 000 000 euroa
    • 01.  Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-2 000 000 euroa
   • 10.  Ympäristön- ja luonnonsuojelu2 302 000 euroa
    • 20.  Ympäristövahinkojen torjunta (siirtomääräraha 3 v)— euroa
    • 21.  Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-698 000 euroa
    • 22.  Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v)— euroa
    • 52.  Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 000 000 euroa
   • 20.  Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen4 000 000 euroa
    • 04.  Rakennetun ympäristön digitaalisen rekisterin ja alustan luominen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 000 000 euroa
    • 34.  Avustukset kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen (siirtomääräraha 3 v)— euroa
    • 37.  Avustukset vihreää siirtymää tukevan rakentamisen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v)— euroa
    • 52.  Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 000 000 euroa
    • 60.  Siirto Valtion asuntorahastoon— euroa
  • Määrärahojen kokonaismäärä: -248 638 000 euroa

TULOARVIOT

Osasto 11VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
01.Ansio- ja pääomatuloverot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 204 000 000 euroa. 
02.Yhteisövero
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 123 000 000 euroa. 
04.Perintö- ja lahjavero
Momentilta vähennetään 90 000 000 euroa. 
04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
01.Arvonlisävero
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 536 000 000 euroa. 
08.Valmisteverot
01.Tupakkavero
Momentilta vähennetään 106 000 000 euroa. 
10.Muut verot
03.Autovero
Momentilta vähennetään 261 000 000 euroa. 
05.Varainsiirtovero
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 105 000 000 euroa. 

Osasto 12SEKALAISET TULOT

24.Ulkoministeriön hallinnonala
99.Ulkoministeriön hallinnonalan tulot
Momentilta vähennetään 9 400 000 euroa. 
25.Oikeusministeriön hallinnonala
20.Ulosottomaksut
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 6 000 000 euroa. 
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala
99.Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 19 000 000 euroa. 
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
88.Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista
Momentilta vähennetään 21 200 000 euroa.  
Momentin perusteluja täydennetään siten, että jakamattomat voittovarat budjetoidaan suoriteperusteisena. 
99.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 168 000 euroa. 
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
20.Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta
Momentilta vähennetään 1 600 000 euroa. 
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
10.Hallinnonalan virastojen tulot
Momentilta vähennetään 21 530 000 euroa. 
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
30.Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista
Huoltovarmuuskeskus voi jättää tulouttamatta vuosilta 2019—2020 kertyneiden Fingrid Oy:n osakkeiden osingot valtion talousarvioon. 
99.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 148 000 000 euroa. 
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
90.Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta
Momentilta vähennetään 17 200 000 euroa. 
99.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 39 000 000 euroa. 
35.Ympäristöministeriön hallinnonala
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 302 000 euroa. 
39.Muut sekalaiset tulot
20.Elpymis- ja palautumistukivälineen tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 271 000 000 euroa. 

Osasto 15LAINAT

03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
01.Nettolainanotto ja velanhallinta
Momentilta vähennetään 2 172 178 000 euroa. 

MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka 23VALTIONEUVOSTON KANSLIA

01.Hallinto
01.Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 600 000 euroa.  
Vuoden 2020 talousarviossa momentille 23.01.04 myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 400 000 euroa. 
30.Oikeuskanslerinvirasto
01.Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa. 

Pääluokka 24ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Ulkoasiainhallinto
01.Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 182 000 euroa. 
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 985 000 euroa. 
Vuoden 2019 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 6 035 000 euroa. 
10.Kriisinhallinta
20.Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)
Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (euroa) 

 

 

 

01. 

EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusmenot 

520 000 

04. 

Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 

2 126 000 

05. 

Yhteiset menot 

9 109 000 

08. 

Resolute Support -operaatio, Afganistan 

1 306 000 

09. 

Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 

8 487 000 

11. 

EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 

1 328 000 

14. 

Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 

17 232 000 

15. 

EUTM/Malin koulutusoperaation menot 

1 563 000 

16. 

Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 

1 295 000 

18. 

Irakin koulutusoperaation menot 

8 135 000 

23. 

Naton Irakin koulutusoperaation menot 

531 000 

24. 

EUNAVFOR MED, Irini-operaation menot 

1 373 000 

25. 

EUTM/Mosambikin koulutusoperaation menot 

75 000 

Yhteensä 

53 080 000 

21.Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (kiinteä määräraha)
Momentilta vähennetään 149 000 euroa. 
Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (euroa) 

 

 

 

01. 

Siviilikriisinhallinta 

17 136 000 

02. 

Vaalitarkkailijat 

300 000 

Yhteensä 

17 436 000 

30.Kansainvälinen kehitysyhteistyö
66.Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 12 600 000 euroa. 
Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (euroa) 

 

 

 

1. 

Monenkeskinen kehitysyhteistyö 

245 713 000 

2. 

Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyöSisältää ministeriön ja Euroopan komission välisten yhteistoimintahankkeiden menoja yhteensä 1 881 000 euroa. 

180 311 000 

3. 

Euroopan kehitysrahasto 

62 100 000 

4. 

Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö 

77 920 000 

5. 

Humanitaarinen apu 

98 500 000 

6. 

Kehitysyhteistyön suunnittelu ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen tiedotus 

4 235 000 

7. 

Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus 

1 230 000 

8. 

Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle ja kehitysyhteistyötiedotukselle sekä kuntasektorin kehitysyhteistyölle 

79 850 000 

9. 

Korkotuki-instrumentti 

20 400 000 

Yhteensä 

770 259 000 

Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Kuuban velan uudelleenjärjestämisestä tehdyn sopimuksen (SopS 61/2016) mukaiset lyhennyserät järjestellään uudelleen siten, että Kuuba maksaa jäljellä olevat velanhoitoerät vuosina 2023—2033. Vuosina 2021—2022 ei peritä lyhennys- tai korkoeriä. Vuosina 2023—2024 Kuuba maksaa lyhennyserät ja näinä vuosina erääntyvät korkoerät järjestetään uudelleen. Kuuba maksaa saatavalle korkoa. 
89.Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuoden 2021 määrärahoista Maatalouden kansainväliselle kehitysrahastolle (IFAD) myönnettävän lainan vuotuinen viivästyskorko on 1,35 %.  

Pääluokka 25OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Ministeriö ja hallinto
05.Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 34 000 euroa. 
21.Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 775 000 euroa.  
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 250 000 euroa väliaikaisiin lisävoimavaroihin tuomioistuinlaitokselle ympäristölupien käsittelyyn (RRF pilari1) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää enintään kymmentä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin. 
10.Tuomioistuimet ja oikeusapu
03.Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 4 070 000 euroa.  
Momentin perustelut muutetaan seuraaviksi: 
Määrärahaa saa käyttää myös Tuomioistuinviraston menoihin.  
Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja. 
04.Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 31 000 euroa. 
50.Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 12 000 000 euroa. 
30.Syyttäjät
01.Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 750 000 euroa.  
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) toimintaan annetussa laissa (66/2021) tarkoitettujen valtuutettujen Euroopan syyttäjien EPPO-palkan sivukulujen maksamiseen. 
40.Rangaistusten täytäntöönpano
01.Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 9 609 000 euroa. 

Pääluokka 26SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto
01.Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 49 000 euroa. 
04.Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 16 000 euroa. 
20.Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 240 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää digitalisaation ja siihen liittyvien järjestelmien kehittämiseen.  
Vuoden 2020 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 240 000 euroa. 
26.EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan ohjelmakaudella 2021—2027 (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 5 540 000 euroa. 
Lisäksi momentin perustelut muutetaan seuraaviksi: 
Määrärahaa saa käyttää edellyttäen, että a) Euroopan unioni on hyväksynyt EU:n ohjelmakautta 2021—2027 koskien EU:n vuoden 2021 talousarvion, b) EU:n ko. ohjelmakauden jäljempänä mainittuja rahastoja ja niiden varojen käyttöä koskeva EU-lainsäädäntö on hyväksytty ja tullut voimaan, c) kansallinen sisäasioiden rahastoja koskeva lainsäädäntö on hyväksytty ja voimassa ja se antaa sisäministeriölle toimivallan EU:n Suomelle osoittamien uuden ohjelmakauden EU-varojen käyttöön jäljempänä tarkoitettuihin menoihin sekä d) Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen rahastoja koskevat ohjelmat. Määrärahaa voidaan käyttää sellaisiin ennen avustuspäätöksen tekemistä syntyneisiin kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1 päivänä tammikuuta 2021 tai sen jälkeen ja joita koskeva hakemus tulee vireille viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2022:  
1) Euroopan unionin ohjelmakauden 2021—2027 turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston, rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen sekä sisäisen turvallisuuden rahaston (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset) toteuttamiseen  
2) edellä mainittujen rahastojen toimeenpanoon tarvittavan teknisen avun ja näihin tehtäviin kohdennettavan enintään 8 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen sekä rahastojen toimeenpanon kannalta muiden välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen 
3) hankkeisiin ja toimiin sisältyvien arvonlisäveromeno-osuuksien maksamiseen Euroopan unionin rahastoja koskevien asetusten salliessa ja kansallisten säädösten mukaisesti  
4) siirtomenojen maksamiseen hankerahoituksena valtiontalouden ulkopuolisille toimijoille  
5) ohjelman mukaisiin Suomen velvoitteiden maksamiseen sekä muista hankkeisiin tehdyistä sitoumuksista aiheutuvien velvoitteiden maksamiseen edellyttäen, että niitä ei voida kohdentaa kansallisen rahoituksen osuuteen  
6) Euroopan unionin ohjelmakauden 2021—2027 turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston, rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen ja sisäisen turvallisuuden rahaston rahoitussääntöjä koskeviin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/1060 (yleisasetus) artiklojen 103—104 mukaisten rahoitusoikaisujen ja niistä aiheutuvien Suomen velvoitteiden maksamiseen sekä muista hankkeisiin tehdyistä sitoumuksista aiheutuvien velvoitteiden maksamiseen edellyttäen, että niitä ei voida kohdentaa kansallisen rahoituksen osuuteen  
7) Euroopan unionin ohjelmakauden 2028—2034 sisäasioiden rahastojen valmisteluun liittyviin toimiin.  
Momentille voidaan nettouttaa virastolle työnantajana maksetut tulot.  
50.Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 620 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustuksen maksamiseen Jokilaaksojen pelastuslaitokselle Kalajoen metsäpalosta aiheutuneisiin ylimääräisiin menoihin. 
10.Poliisitoimi
01.Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 32 440 000 euroa. 
20.Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 4 000 000 euroa. 
21.KEJO-hankkeen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 401 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää KEJO-hankkeen yhteisiin järjestelmäinvestointi- ja kehittämismenoihin sekä muihin hankkeista aiheutuviin menoihin. 
Vuoden 2019 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 401 000 euroa. 
20.Rajavartiolaitos
01.Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 7 300 000 euroa. 
70.Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v)
Momentille myönnetään lisäystä 66 019 000 euroa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Rajavartiolaitos oikeutetaan tekemään kahden uuden ulkovartiolaivan hankintaa koskevat sopimukset, joista aiheutuu valtiolle menoja vuonna 2021 ja vuoden 2021 jälkeen yhteensä enintään 320 000 000 euroa. 
Vuoden 2017 talousarviossa myönnetystä viisivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 019 000 euroa. 
30.Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
01.Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 100 000 euroa. 
02.Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 150 000 euroa.  
40.Maahanmuutto
21.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää erityisellä humanitaarisella perusteella tai kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi ulkomaalaislain (301/2004) 93 §:n mukaisesti Suomeen otettavien henkilöiden vastaanottopalveluiden järjestämisestä sekä näiden henkilöiden majoittamista varten vuokrattavista lisätiloista aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. 
63.Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää erityisellä humanitaarisella perusteella tai kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi ulkomaalaislain (301/2004) 93 §:n mukaisesti Suomeen otettavien henkilöiden vastaanottorahan, täydentävän vastaanottorahan, käyttörahan ja toimeentulotuen maksamiseen. 

Pääluokka 27PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

10.Sotilaallinen maanpuolustus
01.Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 2 961 000 euroa. 
Vuoden 2020 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 6 439 000 euroa. 
18.Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v)
Momentille myönnetään lisäystä 800 000 euroa.  
Momentin perusteluja muutetaan siten, että muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuviin menoihin tai niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 234 159 000 euroa. 
50.Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha)
Momentilta vähennetään 344 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää sotilaallisen kriisinhallinnan veteraanien kuntoutukseen ja tukitoimiin. 
30.Sotilaallinen kriisinhallinta
20.Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (euroa) 

 

 

 

01. 

Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 

834 000 

03. 

Sotilastarkkailijatoiminnan menot 

1 024 000 

04. 

Resolute Support -operaatio, Afganistan 

3 301 000 

05. 

Irakin koulutusoperaation menot 

5 444 000 

06. 

EUTM/Mosambikin koulutusoperaation menot 

50 000 

07. 

Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 

4 898 000 

08. 

Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 

16 690 000 

11. 

EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 

356 000 

12. 

EUNAVFOR MED Irini, Välimeren operaation menot 

280 000 

15. 

Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 

6 970 000 

16. 

EUTM/Malin koulutusoperaation menot 

3 446 000 

17. 

Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 

515 000 

19. 

Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI) 

475 000 

20. 

Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 

13 740 000 

Yhteensä 

 

58 023 000 

95.Kurssivaihtelut (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 10 000 euroa. 

Pääluokka 28VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

10.Verotus ja tulli
02.Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 7 664 000 euroa.  
63.Takaisin maksetut verot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 3 500 000 euroa.  
20.Palvelut valtioyhteisölle
01.Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 900 000 euroa.  
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 500 000 euroa elpymis- ja palautumissuunnitelman hankkeiden ja tuensaajien raportointiin, seurantaan ja valvontaan käytettävän tietojärjestelmän toteutukseen, käyttöönottoon ja käytön tukitehtäviin.  
03.Huoltovarmuuspankin palvelumaksu (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 60 000 euroa.  
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää valtion maksuliikennepankkien toimintojen auditointeihin. 
88.Senaatti-konsernin liikelaitokset
4. Valtuudet 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että Senaatti-kiinteistöt valtuutetaan siirtämään Puolustusvoimien ja sen toimintaan liittyvien kumppanien käytössä olevat Senaatti-kiinteistöjen omistajahallinnassa olevat kiinteistöt perustettavalle Puolustuskiinteistöt-tytärliikelaitokselle. Lisäksi Puolustuskiinteistöille siirretään Puolustushallinnon rakennuslaitoksen lakatessa sen taseessa oleva valtion varallisuus yhteensä noin 25 milj. euroa. Puolustuskiinteistöille siirrettävän omaisuuden arvo on yhteensä noin 1,25 mrd. euroa. Omaisuudesta merkitään Puolustuskiinteistöjen peruspääomaan enintään 210 milj. euroa. Muu omaisuus merkitään Puolustuskiinteistöjen omaan pääomaan siten, että omaisuudesta merkitään Senaatti-kiinteistöistä lainaehdoin annetuksi pääomaksi enintään 450 milj. euroa. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen omaisuudesta osa voi siirtyä myös Senaatti-kiinteistöille. Valtioneuvosto valtuutetaan päättämään tarkemmin Puolustuskiinteistöihin siirrettävän omaisuuden yksilöinnistä ja siirron muista ehdoista. 
40.Valtion alue- ja paikallishallinto
01.Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 700 000 euroa. 
70.Valtionhallinnon kehittäminen
01.Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa. 
05.Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 22 634 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää hallitusohjelman mukaisten tuottavuustoimenpiteiden valmisteluun ja toteutukseen.  
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää henkilöstön palkkaamiseen. 
Vuoden 2019 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 22 634 000 euroa. 
20.Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 525 000 euroa. 
80.Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 3 649 000 euroa. 
34.Ahvenanmaan verotasoitus (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 3 500 000 euroa. 
35.Elpymis- ja palautumisvälineen rahoitus Ahvenanmaan maakunnalle (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 1 500 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää Ahvenanmaan maakunnan osuuksiin Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman osalta. 
90.Kuntien tukeminen
32.Valtionavustus kuntien kannustinjärjestelmiin (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 7 000 000 euroa. 
Vuoden 2019 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 7 000 000 euroa. 
92.EU ja kansainväliset järjestöt
69.Maksut Euroopan unionille (siirtomääräraha 3 v)
Momentin määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.  

Pääluokka 29OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
01.Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 25 000 euroa uuden arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön peruspääoman maksamiseen. 
02.Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös 1 000 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen. 
04.Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 800 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 42 800 000 euroa koulutukseen ja osaamispalveluihin, kohderyhmien tavoittamiseen, koulutuksen aikaisiin tukitoimiin, ennakointiin ja osaamiskartoituksiin sekä kehittämisestä ja kokeiluista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen. 
51.Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 5 000 euroa. 
Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (euroa) 

 

 

 

1. 

Avustus ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 

2 610 000 

2. 

Avustukset Suomen Merimieskirkolle 

134 000 

 

— mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 

52 000 

3. 

Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen 

32 000 

4. 

Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 

829 000 

5. 

Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen 

80 000 

6. 

Avustus covid-19-epidemian aiheuttamien vaikutusten vähentämiseen uskonnollisten kesätapahtumien järjestäjille 

1 500 000 

Yhteensä 

 

5 185 000 

53.Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 2 800 000 euroa. 
40.Korkeakouluopetus ja tutkimus
51.Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 4 122 000 euroa. 
53.Rahapelitoiminnan tuotot tieteen edistämiseen (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 4 122 000 euroa. 
66.Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 159 000 euroa. 
70.Opintotuki
52.Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa. 
55.Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 4 700 000 euroa. 
80.Taide ja kulttuuri
01.Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 79 590 000 euroa covid-19-epidemian vuoksi apurahoina kohdennettavien avustusten ja muiden avustusten maksamiseen taiteen ja kulttuurin alan henkilöille, toiminimille, yksinyrittäjille ja yhteisöille. 
20.Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v)
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että Museovirasto oikeutetaan tekemään vuokrasopimus Kansallismuseon lisärakennuksesta (Helsingin kaupunki, kaupunginosa 13) siten, että Kansallismuseon vuokrauksesta aiheutuvat kokonaismenot ovat vuosina 2025—2039 yhteensä enintään 133 000 000 euroa. 
34.Valtionosuus ja -avustus taiteen perusopetuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 6 758 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 7 988 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön määräämin perustein opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 44 §:n mukaisten valtionavustusten maksamiseen opetustuntikohtaista taiteen perusopetuksen valtionosuutta saaville opetuksen järjestäjille. 
50.Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 10 519 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustuksen maksamiseen Paimion parantolan hallinnoinnin ja hoidon järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. 
Vuoden 2019 toisessa lisätalousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 450 000 euroa. 
52.Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 9 069 000 euroa. 
75.Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 7 618 000 euroa. 
Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (euroa) 

 

 

1. Museovirasto 

799 000 

2. Suomenlinnan hoitokunta 

11 548 000 

Yhteensä 

12 347 000 

90.Liikuntatoimi
50.Rahapelitoiminnan tuotot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 5 889 000 euroa. 
52.Valtionosuudet kunnille ja liikunnan koulutuskeskuksille sekä rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin ja eräisiin avustuksiin (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 5 889 000 euroa. 
91.Nuorisotyö
50.Rahapelitoiminnan tuotot nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 2 120 000 euroa. 
52.Valtionosuudet kuntien nuorisotoimeen ja eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 120 000 euroa. 

Pääluokka 30MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto ja tutkimus
05.Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 370 000 euroa. 
23.Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 240 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 1 000 000 euroa digitalisen infrastruktuurin datatalouden ja digitalisaation vauhdittamisen tukiohjelmaan (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.  
66.Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 98 000 euroa. 
10.Maaseudun kehittäminen
63.Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 500 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää julkisyhteisöjen hankkeiden toteuttamiseen tarvittavan enintään 28 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen. 
Vuoden 2020 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 3 500 000 euroa.  
20.Maa- ja elintarviketalous
01.Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 418 000 euroa. 
20.Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 4 900 000 euroa. 
40.Luonnonvaratalous
45.Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa. 
51.Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 280 000 euroa. 
Vuoden 2019 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 280 000 euroa. 
64.Metsähallitus
50.Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 170 000 euroa. 
70.Maanmittaus ja tietovarannot
01.Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 800 000 euroa. 
Momentin perustelut muutetaan seuraaviksi: 
Määrärahaa saa käyttää myös: 
1) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa 
2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen 
3) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen. 
40.Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v)
Momentin määräraha muutetaan kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi. 

Pääluokka 31LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto ja toimialan yhteiset menot
01.Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 660 000 euroa. 
Vuoden 2020 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 660 000 euroa. 
02.Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 337 000 euroa. 
10.Liikenne- ja viestintäverkot
77.Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 8 350 000 euroa. 
Vuoden 2019 toisessa lisätalousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 8 350 000 euroa.  
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia hankkeeseen 
1) Luumäki—Imatra—Venäjän raja, ratayhteyden parantaminen liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 210 000 000 euroa 
2) Kemin Ajoksen meriväylän syventäminen liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 41 700 000 euroa 
3) Kt 68 parantaminen rakentamalla uusi Kolpin ylikulkusilta liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 6 200 000 euroa 
4) Vt 4 Oulu—Kemi liittymien parantaminen Simossa liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 25 000 000 euroa. 
78.Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 7 550 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää vt 12 Tampereen rantaväylä -hankkeen takuuaikaisten kustannusten kattamiseen ja Fennovoiman tieyhteys -hankkeeseen. 
Vuoden 2019 neljännessä lisätalousarviossa myönnetystä kolmivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 7 550 000 euroa. 
20.Liikenteen ja viestinnän palvelut
51.Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 30 219 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Liikenne- ja viestintävirasto voi koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa käyttää lasti- ja matkustaja-alusvarustamoiden liikennöinnin tukeen ja sen toimeenpanoon 69 450 000 euroa, josta enintään 450 000 euroa saa käyttää avustuksen toimeenpanon ja valmistelun edellyttämiin juridisen tuen, konsultoinnin ja selvitysten aiheuttamiin menoihin. 
Vuosien 2019 ja 2020 talousarvioissa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 7 069 000 euroa.  
Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (euroa) 

 

 

Tieliikenteen turvallisuustoiminta 

8 100 000 

Henkilöautojen konversiotuki 

13 069 000 

Rautatieliikenteen ammattikoulutus 

841 000 

Saimaan alueen luotsauksen hintatuki 

3 800 000 

Lasti- ja matkustaja-alusvarustamoiden tuki 

69 450 000 

— mistä toimeenpanon ja valmistelun edellyttämät juridinen tuki, konsultointi ja selvitykset (enintään) 

450 000 

Sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemin kehittäminen 

3 500 000 

Yhteensä 

98 760 000 

55.Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 13 800 000 euroa. 

Pääluokka 32TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto
01.Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 566 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu  
1) 100 000 euroa energiainfrastruktuuri-investointeihin (RRF pilari1)  
2) 100 000 euroa investointeihin uuteen energiateknologiaan (RRF pilari1)  
3) 106 000 euroa vähähiiliseen vetyyn sekä hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen (RRF pilari1)  
4) 20 000 euroa teollisuuden prosessien suoraan sähköistämiseen ja vähähiilistämiseen (RRF pilari1) 
5) 20 000 euroa teollisuuden vähähiilisyyteen, kiertotalouteen, digitaalisuuteen ja teolliseen palveluvientiin (RRF pilari3)  
6) 220 000 euroa jatkuvan oppimisen uudistukseen (RRF pilari3) 
osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. 
02.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 565 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta on varattu 60 000 euroa Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistamiseen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.  
05.Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 004 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu  
1) 134 000 euroa vähähiilisen vedyn sekä hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen (RRF pilari1)  
2) 400 000 euroa keskeisten materiaalien ja teollisuuden sivuvirtojen uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen (RRF pilari1)  
3) 100 000 euroa 6G:n, tekoälyn ja kvanttilaskennan kehittämisympäristöihin (RRF pilari2)  
4) 100 000 euroa innovaatio- ja tutkimusinfrastruktuuriin (RRF pilari3)  
5) 400 000 euroa veturihankkeisiin (RRF pilari3)  
6) 100 000 euroa avainalojen vauhdittamiseen ja osaamisen vahvistamiseen (RRF pilari3)  
7) 100 000 euroa innovatiivisiin kasvuyrityksiin (RRF pilari3)  
8) 40 000 euroa teollisuuden uudistumisen ja palveluviennin kasvattamiseen (RRF pilari3) 
9) 40 000 euroa luovien alojen rakennetukeen (RRF pilari3)  
osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.  
09.Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 330 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 100 000 euroa julkiseen latausinfrastruktuuriin ja kaasutankkausverkkoon (RRF pilari1) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. 
10.Digitalisaation kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 13 000 000 euroa. 
20.Uudistuminen ja vähähiilisyys
40.Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa. 
45.LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 5 532 000 euroa. 
48.Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 40 000 000 euroa. 
83.Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 80 000 000 euroa.  
30.Työllisyys ja yrittäjyys
40.Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021) mukaisesti: 
1) alueiden kehittämistä, kestävää kasvua ja elinvoimaa edistäviin hankkeisiin sekä niihin sisältyviin investointeihin 
2) kuntien ja kuntayhtymien toteuttamiin yritysten toimintaedellytyksiä tukeviin perusrakenteen investointihankkeisiin 
3) useampaa kuin yhtä aluetta koskeviin tai valtakunnallisesti tärkeisiin alueiden kehittämistä koskeviin kehittämishankkeisiin sekä sopimusperusteiseen yhteistyöhön 
4) enintään 21 000 000 euroa äkillisten rakennemuutosalueiden tukemiseen. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää Kimolan kanavan kunnostamiseen. 
Vuoden 2019 toisessa lisätalousarviossa momentille 32.50.40 myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 100 000 euroa. 
42.Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 30 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021—2028 annetun lain (758/2021) mukaisten avustusten maksamiseen. 
45.Valtionavustus turvetuotantokoneiden romutukseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää valtionavustuslain (688/2001) nojalla annettavan valtioneuvoston asetuksen mukaisesti yrityksille turvetuotantoon valmistettujen koneiden ja laitteiden käytöstä poistamiseen.  
51.Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 20 000 000 euroa. 
Vuoden 2020 talousarviossa ja vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan yhteensä 22 690 000 euroa. 
64.EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 97 089 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa ja myöntämisvaltuutta saa käyttää EU:n ohjelmakauden 2014—2020 neuvoston asetuksen 1303/2013 139 artiklan mukaisten ennakkomaksujen palauttamiseen. 
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2021 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä 666 989 000 eurolla, josta 351 789 000 euroa kohdennetaan ohjelmakauteen 2021—2027. 
40.Yritysten erityisrahoitus
43.Yritysten kustannustuki (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 100 000 000 euroa. 
47.Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset ja korkotuet (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 130 000 000 euroa. 

Pääluokka 33SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto
06.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 050 000 euroa. 
25.Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen tiedonhallinta (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 4 080 000 euroa.  
02.Valvonta
20.Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 1 540 000 euroa. 
03.Tutkimus- ja kehittämistoiminta
04.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 673 000 euroa. 
25.Kansalliset osaamiskeskittymät (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa. 
Vuoden 2019 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 3 000 000 euroa.  
10.Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
50.Perhe-etuudet (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 14 000 000 euroa. 
54.Asumistuki (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 30 000 000 euroa. 
56.Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 6 400 000 euroa. 
57.Perustoimeentulotuki (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 30 000 000 euroa. 
60.Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 4 300 000 euroa. 
20.Työttömyysturva
52.Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 188 000 000 euroa. 
30.Sairausvakuutus
60.Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 40 000 000 euroa. 
40.Eläkkeet
60.Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 65 000 000 euroa. 
50.Veteraanien tukeminen
50.Rintamalisät (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa. 
60.Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
35.Valtion rahoitus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön opiskeluterveydenhuoltoon (siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että hyväksyttävä opiskelijakohtainen kustannus vuonna 2021 on 310,90 euroa ja hyväksyttävät opiskeluterveydenhuollon kokonaiskustannukset arviolta 81 600 000 euroa. 
38.Valtionavustus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 1 155 000 euroa covid-19 testauksesta ja jäljittämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen valtionavustuksina kunnille ja kuntayhtymille sekä Ahvenanmaan maakunnalle ja enintään 400 000 000 euroa valtionavustuksina kunnille, kuntayhtymille ja Ahvenanmaan maakunnalle muiden välittömien covid-19 kustannusten korvaamiseen. 
70.Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
20.Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 12 600 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää tartuntatautilain (1227/2016) 44 §:n ja 45 §:n perusteella maksutta toimitettavien rokotustilaisuuksissa tarvittavien rokotteiden hankkimisesta ja edelleen toimittamisesta ja käytön ohjeistamisesta molemmilla kotimaisilla kielillä, kansallisen rokotusohjelman rokotusten epidemiologisten ja immunologisten vaikutusten, kattavuuden ja turvallisuuden selvittämisestä sekä niiden seurantajärjestelmien kehittämisestä, velvoitevarastoinnista, rokotejakelujärjestelmästä sekä muiden yleisen rokotusohjelman toteuttamisesta aiheutuvien menojen ja korvausten maksamiseen. 

Pääluokka 35YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Ympäristöhallinnon toimintamenot
01.Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 2 000 000 euroa. 
10.Ympäristön- ja luonnonsuojelu
20.Ympäristövahinkojen torjunta (siirtomääräraha 3 v)
Vuoden 2019 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 6 100 000 euroa. 
21.Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 698 000 euroa. 
22.Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v)
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vesien- ja merenhoidon tiedonhallintajärjestelmän hankinnan toteuttamiseksi saa tehdä sopimuksia ja antaa sitoumuksia, joista aiheutuu menoja vuoden 2021 jälkeisille vuosille yhteensä enintään 4 300 000 euroa.  
52.Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa. 
20.Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
04.Rakennetun ympäristön digitaalisen rekisterin ja alustan luominen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa. 
34.Avustukset kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuodelta 2020 siirtyneestä määrärahasta avustusta myönnetään 30 % avustuspäätöksessä avustettaviksi hyväksytyistä ja toteutuneista kustannuksista.  
37.Avustukset vihreää siirtymää tukevan rakentamisen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää EU-elpymisvälineen tavoitteiden mukaisiin, ensisijaisesti elpymisvälineestä tuettavien vihreän siirtymän investointihankkeiden viranomaiskäsittelyihin kaavoituksen, luvituksen ja niihin liittyvien selvityksien osalta. 
Ympäristöministeriö myöntää avustukset valtionavustuslain (688/2001) nojalla. Avustusta voidaan myöntää maakunnan liitoille ja kunnille enintään 70 % kaavoituksen, luvituksen ja niihin liittyvien selvitysten laatimisesta aiheutuvista kuluista. Kuntien avustusten osalta ympäristöministeriö kuulee ELY-keskuksia. Momentin määrärahasta voidaan käyttää 2 % henkilöstön palkkaamiseen ympäristöministeriössä.  
Mikäli kaavoituksessa ja luvituksessa käsitellään muita kuin EU-elpymisvälineen tavoitteiden mukaisia investointihankkeita, niin avustusta ei voida myöntää niiden osaan kuluista.  
52.Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa. 
60.Siirto Valtion asuntorahastoon
Avustukset 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2021 saa Valtion asuntorahaston varoista valtionavustuslain (688/2001) nojalla myöntää asuinrakennuksille avustuksia energiatehokkuuden parantamiseen sekä älykkääseen ja joustavaan energiakulutukseen tähtääviin toimenpiteisiin yhteensä enintään 50 000 000 euroa siten kuin asuinrakennusten energia-avustuksista vuosille 2020—2022 annetulla asetuksella säädetään. 

Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2021 neljättä lisätalousarviota sovelletaan 7 päivästä joulukuuta 2021 alkaen. 

Helsingissä 1.12.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies 
 
 
 
pääsihteeri