Viimeksi julkaistu 27.11.2020 13.13

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vpHE 192/2020 vpHE 216/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 seitsemänneksi lisätalousarvioksiHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 seitsemännen lisätalousarvioesityksen (HE 192/2020 vp) täydentämisestä

Eduskunta
HE 192/2020 vp
HE 216/2020 vp
VaVM 26/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 seitsemänneksi lisätalousarvioksi (HE 192/2020 vp). 

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 seitsemännen lisätalousarvioesityksen (HE 192/2020 vp) täydentämisestä (HE 216/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut esityksistä yhteisen mietinnön (VaVM 26/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2020 seitsemännen lisätalousarvion: 

  Vuoden 2020 VII lisätalousarvio

  • TULOARVIOT

   Osasto 11

   • 11.  VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT-68 000 000 euroa
    • 01.  Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot-108 000 000 euroa
     • 01.  Ansio- ja pääomatuloverot, vähennystä-155 000 000 euroa
     • 04.  Perintö- ja lahjavero, lisäystä47 000 000 euroa
    • 10.  Muut verot40 000 000 euroa
     • 07.  Ajoneuvovero, lisäystä40 000 000 euroa
   • Osasto 12

    12.  SEKALAISET TULOT-273 416 000 euroa
    • 24.  Ulkoministeriön hallinnonala-24 301 000 euroa
     • 99.  Ulkoministeriön hallinnonalan tulot, vähennystä-24 301 000 euroa
    • 25.  Oikeusministeriön hallinnonala3 001 000 euroa
     • 10.  Tuomioistuintulot, vähennystä-3 000 000 euroa
     • 20.  Ulosottomaksut, lisäystä6 000 000 euroa
     • 21.  Korot ulosoton säilytettävänä olevista varoista1 000 euroa
    • 27.  Puolustusministeriön hallinnonala629 000 euroa
     • 99.  Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä629 000 euroa
    • 29.  Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala-142 555 000 euroa
     • 88.  Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista, vähennystä-175 700 000 euroa
     • 99.  Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä33 145 000 euroa
    • 30.  Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala-13 300 000 euroa
     • 20.  Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta, vähennystä-13 220 000 euroa
     • 99.  Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot, vähennystä-80 000 euroa
    • 32.  Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala56 000 000 euroa
     • 99.  Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä56 000 000 euroa
    • 33.  Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala-132 940 000 euroa
     • 90.  Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta, vähennystä-142 540 000 euroa
     • 99.  Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä9 600 000 euroa
    • 35.  Ympäristöministeriön hallinnonala50 000 euroa
     • 99.  Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä50 000 euroa
    • 39.  Muut sekalaiset tulot-20 000 000 euroa
     • 01.  Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista, vähennystä-20 000 000 euroa
   • Osasto 15

    15.  LAINAT1 836 508 000 euroa
    • 03.  Valtion nettolainanotto ja velanhallinta1 836 508 000 euroa
     • 01.  Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä1 836 508 000 euroa
   • Tuloarvioiden kokonaismäärä: 1 495 092 000 euroa

  • MÄÄRÄRAHAT

   Pääluokka 22

   • 22.  TASAVALLAN PRESIDENTTI19 000 euroa
    • 02.  Tasavallan presidentin kanslia19 000 euroa
     • 01.  Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä19 000 euroa
   • Pääluokka 23

    23.  VALTIONEUVOSTON KANSLIA4 578 000 euroa
    • 01.  Hallinto4 566 000 euroa
     • 01.  Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 566 000 euroa
    • 30.  Oikeuskanslerinvirasto12 000 euroa
     • 01.  Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä12 000 euroa
   • Pääluokka 24

    24.  ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA102 298 000 euroa
    • 01.  Ulkoasiainhallinto2 298 000 euroa
     • 01.  Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 298 000 euroa
    • 30.  Kansainvälinen kehitysyhteistyö100 000 000 euroa
     • 66.  Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä50 000 000 euroa
     • 88.  Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä50 000 000 euroa
    • 90.  Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot— euroa
     • 50.  Eräät valtionavut (siirtomääräraha 2 v)— euroa
   • Pääluokka 25

    25.  OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA13 510 000 euroa
    • 01.  Ministeriö ja hallinto1 669 000 euroa
     • 01.  Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-119 000 euroa
     • 03.  Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä99 000 euroa
     • 05.  Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-278 000 euroa
     • 20.  Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä900 000 euroa
     • 21.  Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), lisäystä840 000 euroa
     • 50.  Avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä227 000 euroa
    • 10.  Tuomioistuimet ja oikeusapu7 947 000 euroa
     • 01.  Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä50 000 euroa
     • 02.  Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä94 000 euroa
     • 03.  Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 861 000 euroa
     • 04.  Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 042 000 euroa
     • 50.  Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), vähennystä-100 000 euroa
    • 20.  Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta1 006 000 euroa
     • 01.  Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä984 000 euroa
     • 95.  Ulosoton säilytettävänä olevien varojen korkomenot (arviomääräraha)22 000 euroa
    • 30.  Syyttäjät895 000 euroa
     • 01.  Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä895 000 euroa
    • 40.  Rangaistusten täytäntöönpano1 993 000 euroa
     • 01.  Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 993 000 euroa
   • Pääluokka 26

    26.  SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA116 793 000 euroa
    • 01.  Hallinto93 000 euroa
     • 01.  Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä88 000 euroa
     • 04.  Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 000 euroa
    • 10.  Poliisitoimi15 681 000 euroa
     • 01.  Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä21 561 000 euroa
     • 02.  Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä120 000 euroa
     • 20.  Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-6 000 000 euroa
    • 20.  Rajavartiolaitos125 515 000 euroa
     • 01.  Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 515 000 euroa
     • 70.  Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v), lisäystä120 000 000 euroa
    • 30.  Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta2 382 000 euroa
     • 01.  Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 229 000 euroa
     • 02.  Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä153 000 euroa
    • 40.  Maahanmuutto-26 878 000 euroa
     • 01.  Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 122 000 euroa
     • 21.  Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-20 000 000 euroa
     • 22.  Vapaaehtoinen paluu (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-2 500 000 euroa
     • 63.  Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha), vähennystä-6 500 000 euroa
   • Pääluokka 27

    27.  PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA10 641 000 euroa
    • 01.  Puolustuspolitiikka ja hallinto45 000 euroa
     • 01.  Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä45 000 euroa
    • 10.  Sotilaallinen maanpuolustus10 596 000 euroa
     • 01.  Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä11 091 000 euroa
     • 18.  Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v), lisäystä705 000 euroa
     • 50.  Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha), vähennystä-1 200 000 euroa
   • Pääluokka 28

    28.  VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA958 801 000 euroa
    • 01.  Hallinto-123 000 euroa
     • 01.  Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-123 000 euroa
    • 10.  Verotus ja tulli2 846 000 euroa
     • 01.  Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 152 000 euroa
     • 02.  Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 429 000 euroa
     • 03.  Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä265 000 euroa
    • 20.  Palvelut valtioyhteisölle140 000 euroa
     • 01.  Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä140 000 euroa
     • 88.  Senaatti-kiinteistöt— euroa
    • 30.  Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto2 278 000 euroa
     • 01.  Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä161 000 euroa
     • 02.  Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä11 000 euroa
     • 03.  Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä106 000 euroa
     • 04.  Sähköinen tunnistautuminen (arviomääräraha), lisäystä2 000 000 euroa
    • 40.  Valtion alue- ja paikallishallinto190 000 euroa
     • 01.  Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä190 000 euroa
    • 70.  Valtionhallinnon kehittäminen-2 480 000 euroa
     • 20.  Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-2 500 000 euroa
     • 23.  Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (siirtomääräraha 3 v), lisäystä20 000 euroa
    • 80.  Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle524 000 euroa
     • 30.  Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä-4 476 000 euroa
     • 32.  Erityinen avustus Ahvenanmaan maakunnalle (siirtomääräraha 3 v)5 000 000 euroa
    • 90.  Kuntien tukeminen950 000 000 euroa
     • 30.  Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä750 000 000 euroa
     • 34.  Valtionavustus sairaanhoitopiireille koronaviruspandemiasta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v), lisäystä200 000 000 euroa
    • 92.  EU ja kansainväliset järjestöt— euroa
     • 69.  Maksut Euroopan unionille (siirtomääräraha 3 v)— euroa
    • 99.  Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot5 426 000 euroa
     • 95.  Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha), vähennystä-14 674 000 euroa
     • 98.  Kassasijoitusten riskienhallinta (arviomääräraha), lisäystä20 100 000 euroa
   • Pääluokka 29

    29.  OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA97 094 000 euroa
    • 01.  Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot192 000 euroa
     • 01.  Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-25 000 euroa
     • 02.  Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä77 000 euroa
     • 03.  Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä140 000 euroa
     • 50.  Eräät avustukset (kiinteä määräraha)— euroa
    • 10.  Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus4 048 000 euroa
     • 01.  Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 312 000 euroa
     • 30.  Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä986 000 euroa
     • 51.  Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha), lisäystä1 750 000 euroa
    • 20.  Ammatillinen koulutus18 000 euroa
     • 01.  Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä18 000 euroa
     • 30.  Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha)— euroa
    • 40.  Korkeakouluopetus ja tutkimus33 098 000 euroa
     • 01.  Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä38 000 euroa
     • 02.  Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä42 000 euroa
     • 03.  Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä14 000 euroa
     • 04.  Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 000 euroa
     • 51.  Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha), lisäystä34 164 000 euroa
     • 53.  Rahapelitoiminnan tuotot tieteen edistämiseen (arviomääräraha), vähennystä-34 164 000 euroa
     • 89.  Valtion rahoitus yliopistojen pääomasijoituksiin (kiinteä määräraha)33 000 000 euroa
    • 70.  Opintotuki27 802 000 euroa
     • 01.  Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 000 euroa
     • 52.  Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha), lisäystä22 600 000 euroa
     • 55.  Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha), lisäystä5 200 000 euroa
    • 80.  Taide ja kulttuuri31 936 000 euroa
     • 01.  Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä7 019 000 euroa
     • 03.  Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 000 euroa
     • 04.  Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä54 000 euroa
     • 05.  Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä10 000 euroa
     • 06.  Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä142 000 euroa
     • 31.  Valtionosuus ja -avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä57 666 000 euroa
     • 50.  Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä41 994 000 euroa
     • 51.  Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha), lisäystä61 000 euroa
     • 52.  Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen (arviomääräraha), vähennystä-75 160 000 euroa
     • 75.  Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä145 000 euroa
    • 90.  Liikuntatoimi— euroa
     • 50.  Rahapelitoiminnan tuotot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha), vähennystä-48 806 000 euroa
     • 52.  Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille ja rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin (kiinteä määräraha), lisäystä48 806 000 euroa
    • 91.  Nuorisotyö— euroa
     • 50.  Rahapelitoiminnan tuotot nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha), vähennystä-17 570 000 euroa
     • 52.  Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v), lisäystä17 570 000 euroa
   • Pääluokka 30

    30.  MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA6 337 000 euroa
    • 01.  Hallinto ja tutkimus292 000 euroa
     • 01.  Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä78 000 euroa
     • 05.  Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä214 000 euroa
    • 10.  Maaseudun kehittäminen— euroa
     • 40.  Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)— euroa
     • 64.  EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)— euroa
    • 20.  Maa- ja elintarviketalous596 000 euroa
     • 01.  Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä596 000 euroa
    • 40.  Luonnonvaratalous2 896 000 euroa
     • 21.  Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä20 000 euroa
     • 22.  Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä250 000 euroa
     • 45.  Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 500 000 euroa
     • 46.  Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v), lisäystä126 000 euroa
    • 64.  Metsähallitus2 426 000 euroa
     • 50.  Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 426 000 euroa
    • 70.  Maanmittaus ja tietovarannot127 000 euroa
     • 01.  Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä127 000 euroa
   • Pääluokka 31

    31.  LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA129 865 000 euroa
    • 01.  Hallinto ja toimialan yhteiset menot22 115 000 euroa
     • 01.  Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä58 000 euroa
     • 02.  Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä127 000 euroa
     • 03.  Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä145 000 euroa
     • 04.  Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä114 000 euroa
     • 88.  Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä21 671 000 euroa
    • 10.  Liikenne- ja viestintäverkot-250 000 euroa
     • 20.  Perusväylänpito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 000 000 euroa
     • 30.  Avustukset liikenne- ja viestintäverkkoihin (siirtomääräraha 3 v)— euroa
     • 77.  Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä750 000 euroa
     • 79.  Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-4 000 000 euroa
    • 20.  Liikenteen ja viestinnän palvelut108 000 000 euroa
     • 43.  Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha), vähennystä-12 000 000 euroa
     • 51.  Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä9 000 000 euroa
     • 55.  Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä111 000 000 euroa
   • Pääluokka 32

    32.  TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA645 023 000 euroa
    • 01.  Hallinto4 555 000 euroa
     • 01.  Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 185 000 euroa
     • 02.  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 126 000 euroa
     • 03.  Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä608 000 euroa
     • 04.  Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä84 000 euroa
     • 05.  Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä46 000 euroa
     • 06.  Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä246 000 euroa
     • 08.  Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-58 000 euroa
     • 09.  Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä18 000 euroa
     • 21.  Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 3 v)— euroa
     • 49.  Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä300 000 euroa
    • 20.  Uudistuminen ja vähähiilisyys311 468 000 euroa
     • 45.  LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha), vähennystä-5 532 000 euroa
     • 46.  Laivanrakennuksen innovaatiotuki (arviomääräraha)— euroa
     • 47.  Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-1 000 000 euroa
     • 66.  Siirrot EU:n innovaatiorahastoon (arviomääräraha), lisäystä18 000 000 euroa
     • 88.  Pääomasijoitus Ilmastorahasto Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)300 000 000 euroa
    • 30.  Työllisyys ja yrittäjyys-81 000 000 euroa
     • 31.  Ravitsemisyrittäjien tukeminen (arviomääräraha), vähennystä-41 000 000 euroa
     • 42.  Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), vähennystä-10 000 000 euroa
     • 64.  EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha), vähennystä-30 000 000 euroa
    • 40.  Yritysten erityisrahoitus410 000 000 euroa
     • 43.  Yritysten kustannustuki (siirtomääräraha 2 v), lisäystä410 000 000 euroa
     • 87.  Pääomasijoitus Suomen Malmijalostus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)— euroa
   • Pääluokka 33

    33.  SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA-639 204 000 euroa
    • 01.  Hallinto1 856 000 euroa
     • 01.  Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä52 000 euroa
     • 04.  Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä300 000 euroa
     • 05.  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä460 000 euroa
     • 06.  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 019 000 euroa
     • 07.  Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä25 000 euroa
     • 25.  Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)— euroa
    • 02.  Valvonta1 747 000 euroa
     • 03.  Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä43 000 euroa
     • 05.  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä39 000 euroa
     • 06.  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä15 000 euroa
     • 07.  Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä100 000 euroa
     • 20.  Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha), lisäystä1 550 000 euroa
    • 03.  Tutkimus- ja kehittämistoiminta1 509 000 euroa
     • 04.  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 509 000 euroa
    • 10.  Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut-150 100 000 euroa
     • 53.  Sotilasavustus (arviomääräraha), lisäystä900 000 euroa
     • 54.  Asumistuki (arviomääräraha), vähennystä-80 000 000 euroa
     • 57.  Perustoimeentulotuki (arviomääräraha), vähennystä-85 000 000 euroa
     • 60.  Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä14 000 000 euroa
    • 20.  Työttömyysturva-501 100 000 euroa
     • 50.  Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), vähennystä-294 800 000 euroa
     • 52.  Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha), vähennystä-206 300 000 euroa
    • 30.  Sairausvakuutus-70 000 000 euroa
     • 60.  Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-70 000 000 euroa
    • 40.  Eläkkeet-32 276 000 euroa
     • 50.  Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha), lisäystä724 000 euroa
     • 52.  Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä1 150 000 euroa
     • 54.  Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha), lisäystä850 000 euroa
     • 60.  Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-35 000 000 euroa
    • 60.  Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto6 000 000 euroa
     • 35.  Valtion rahoitus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön opiskeluterveydenhuoltoon (siirtomääräraha 2 v)— euroa
     • 38.  Valtionavustus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19 kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)6 000 000 euroa
    • 70.  Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen103 100 000 euroa
     • 20.  Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä103 100 000 euroa
     • 22.  Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v)— euroa
    • 80.  Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta60 000 euroa
     • 42.  Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v), lisäystä60 000 euroa
   • Pääluokka 35

    35.  YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA11 337 000 euroa
    • 01.  Ympäristöhallinnon toimintamenot130 000 euroa
     • 01.  Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä64 000 euroa
     • 04.  Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä66 000 euroa
    • 10.  Ympäristön- ja luonnonsuojelu11 190 000 euroa
     • 21.  Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 050 000 euroa
     • 22.  Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v)— euroa
     • 52.  Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä140 000 euroa
     • 63.  Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä8 000 000 euroa
    • 20.  Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen17 000 euroa
     • 01.  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä17 000 euroa
   • Pääluokka 36

    36.  VALTIONVELAN KOROT38 000 000 euroa
    • 01.  Valtionvelan korko38 000 000 euroa
     • 90.  Valtionvelan korko (arviomääräraha), lisäystä38 000 000 euroa
   • Määrärahojen kokonaismäärä: 1 495 092 000 euroa

  TULOARVIOT

  Osasto 11VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

  01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
  01.Ansio- ja pääomatuloverot
  Momentilta vähennetään 155 000 000 euroa. 
  04.Perintö- ja lahjavero
  Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 47 000 000 euroa. 
  10.Muut verot
  07.Ajoneuvovero
  Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 40 000 000 euroa. 

  Osasto 12SEKALAISET TULOT

  24.Ulkoministeriön hallinnonala
  99.Ulkoministeriön hallinnonalan tulot
  Momentilta vähennetään 24 301 000 euroa. 
  25.Oikeusministeriön hallinnonala
  10.Tuomioistuintulot
  Momentilta vähennetään 3 000 000 euroa.  
  20.Ulosottomaksut
  Momentille arvioidaan kertyvä lisäystä 6 000 000 euroa. 
  21.Korot ulosoton säilytettävänä olevista varoista
  Momentille arvioidaan kertyvän 1 000 euroa. 
  27.Puolustusministeriön hallinnonala
  99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot
  Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 629 000 euroa. 
  29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
  88.Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista
  Momentilta vähennetään 175 700 000 euroa. 
  99.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot
  Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 33 145 000 euroa. 
  30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
  20.Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta
  Momentilta vähennetään 13 220 000 euroa. 
  99.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot
  Momentilta vähennetään 80 000 euroa. 
  32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
  99.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot
  Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 56 000 000 euroa. 
  33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
  90.Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta
  Momentilta vähennetään 142 540 000 euroa. 
  99.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot
  Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 9 600 000 euroa. 
  35.Ympäristöministeriön hallinnonala
  99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot
  Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 50 000 euroa. 
  39.Muut sekalaiset tulot
  01.Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista
  Momentilta vähennetään 20 000 000 euroa. 

  Osasto 15LAINAT

  03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
  01.Nettolainanotto ja velanhallinta
  Momentille merkitään lisäystä 1 836 508 000 euroa. 

  MÄÄRÄRAHAT

  Pääluokka 22TASAVALLAN PRESIDENTTI

  02.Tasavallan presidentin kanslia
  01.Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 19 000 euroa. 

  Pääluokka 23VALTIONEUVOSTON KANSLIA

  01.Hallinto
  01.Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 4 566 000 euroa.  
  30.Oikeuskanslerinvirasto
  01.Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 12 000 euroa. 

  Pääluokka 24ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA

  01.Ulkoasiainhallinto
  01.Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 2 298 000 euroa. 
  30.Kansainvälinen kehitysyhteistyö
  66.Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 50 000 000 euroa. 
  Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

  Käyttösuunnitelma (euroa) 

   

   

   

  1. 

  Monenkeskinen kehitysyhteistyö 

  227 933 000 

  2. 

  Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyöSisältää ministeriön ja Euroopan komission välisten yhteistoimintahankkeiden menoja yhteensä 8 100 000 euroa ja ministeriön ja Sitran välisen yhteistoimintahankkeen menoja 500 000 euroa. Lisäksi sisältää Finnfundin erityisriskirahoituksen tappioiden korvaamiseen 2 200 000 euroa. 

  180 818 000 

  3. 

  Euroopan kehitysrahasto 

  67 800 000 

  4. 

  Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö 

  42 385 000 

  5. 

  Humanitaarinen apu 

  112 570 000 

  6. 

  Kehitysyhteistyön suunnittelu- ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen tiedotus 

  4 180 000 

  7. 

  Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus 

  1 350 000 

  8. 

  Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle ja kehitysyhteistyötiedotukselle sekä kuntasektorin kehitysyhteistyölle 

  75 800 000 

  9. 

  Korkotuki-instrumentti 

  22 700 000 

  Yhteensä 

  735 536 000 

  Momentin perusteluja muutetaan siten, että Myanmarin velan uudelleenjärjestämisestä tehdyn sopimuksen (SopS 6/2014) mukaan 31.7.2020 erääntyvä 164 678,67 euron suuruinen lyhennyserä lykätään maksettavaksi puolivuosittain kuudessa yhtä suuressa erässä siten, että ensimmäinen erä maksetaan 15.6.2022 ja viimeinen 15.12.2024. Lykättävälle summalle ajalla 1.5.2020—31.12.2020 kertyvä korko pääomitetaan 31.12.2020 ja maksetaan puolivuosittain kuudessa yhtä suuressa erässä siten, että ensimmäinen erä maksetaan 15.6.2022 ja viimeinen 15.12.2024. Lykättävälle summalle maksettavasta korosta sovitaan Myanmarin hallituksen kanssa kahdenvälisesti Pariisin klubin yhteistyöpöytäkirjan mukaisesti. Yhteistyöpöytäkirjan mukaan koron tulee olla yhtä edullinen kuin alkuperäisen velan korko ja joka tapauksessa sellainen, että se säilyttää alkuperäisen velan nettonykyarvon. Suomi lähtee neuvotteluihin ehdotuksella, että korko olisi sama kuin alkuperäisen velan korko (0,75 %). Viivästyskorkoa ei makseta.  
  Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa Finnfundin toteuttaman erityisriskirahoituksen tappioiden korvaamiseen käytetään enintään 2 200 000 euroa vuonna 2020. 
  Valtuus 
  Momentin perusteluja muutetaan siten, että Kuuban velan uudelleenjärjestämisestä tehdyn sopimuksen (SopS 61/2016) mukaan 30.10.2020 erääntyvä 102 259,47 euron suuruinen lyhennyserä lykätään maksettavaksi Kuuban kanssa myöhemmin sovittavassa aikataulussa. Lykättävälle erälle ei kerry lykkäysajalta sopimuksen mukaista 9 % viivästyskorkoa. Lykättävälle erälle maksettavasta korosta sovitaan Kuuban kanssa myöhemmin.  
  88.Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 50 000 000 euroa. 
  90.Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot
  50.Eräät valtionavut (siirtomääräraha 2 v)
  Momentin määräraha muutetaan kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi. 

  Pääluokka 25OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

  01.Ministeriö ja hallinto
  01.Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentilta vähennetään 119 000 euroa. 
  03.Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 99 000 euroa. 
  05.Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentilta vähennetään 278 000 euroa. 
  20.Erityismenot (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa. 
  Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain (378/2005) 19 §:n ja 20 §:n mukaisten korvausten sekä äitiyden vahvistamiseen liittyvien tuomioistuimen määräämästä tutkimuksesta aiheutuvien vastaavien kustannusten maksamiseen. 
  21.Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 840 000 euroa. 
  Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös hallinnonalan tietohallintohankkeisiin ja digitalisaation edistämiseen. 
  50.Avustukset (kiinteä määräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 227 000 euroa. 
  Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

  Käyttösuunnitelma (1 000 euroa) 

   

   

  Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään) 

  4 855 

  Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään) 

  4 156 

  Muut avustukset ja avustushankkeiden vaikutuksen arviointi (enintään) 

  4 521 

  Yhteensä 

  13 532 

  10.Tuomioistuimet ja oikeusapu
  01.Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 50 000 euroa. 
  02.Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 94 000 euroa. 
  03.Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 5 861 000 euroa.  
  04.Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 2 042 000 euroa. 
  50.Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha)
  Momentilta vähennetään 100 000 euroa. 
  Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 2 200 000 euroa konkurssilain (120/2004) mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkioihin sekä julkisselvityksestä aiheutuvien muiden konkurssimenettelyn menojen maksamiseen. 
  20.Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
  01.Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 984 000 euroa. 
  95.Ulosoton säilytettävänä olevien varojen korkomenot (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään 22 000 euroa. 
  Määrärahaa saa käyttää ulosoton virkavaraintilillä säilytettävänä olevien varojen korkomenojen maksamiseen. 
  30.Syyttäjät
  01.Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 895 000 euroa. 
  40.Rangaistusten täytäntöönpano
  01.Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 1 993 000 euroa. 

  Pääluokka 26SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

  01.Hallinto
  01.Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 88 000 euroa. 
  04.Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 5 000 euroa. 
  10.Poliisitoimi
  01.Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 21 561 000 euroa. 
  02.Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 120 000 euroa. 
  20.Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentilta vähennetään 6 000 000 euroa. 
  Vuoden 2019 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 3 000 000 euroa. 
  20.Rajavartiolaitos
  01.Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 5 515 000 euroa. 
  70.Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 120 000 000 euroa. 
  Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kahden uuden ulkovartiolaivan hankintaan liittyviin suunnittelu-, hankinta- ja koulutuskustannuksiin. 
  Valtuus 
  Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että Rajavartiolaitos oikeutetaan tekemään kahden uuden ulkovartiolaivan hankintaa koskevat sopimukset, joista aiheutuu valtiolle menoja vuonna 2020 ja vuoden 2020 jälkeen yhteensä enintään 240 000 000 euroa.  
  30.Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
  01.Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 2 229 000 euroa. 
  Vuoden 2019 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 950 000 euroa. 
  02.Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 153 000 euroa.  
  40.Maahanmuutto
  01.Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 2 122 000 euroa. 
  21.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (siirtomääräraha 2 v)
  Momentilta vähennetään 20 000 000 euroa. 
  22.Vapaaehtoinen paluu (siirtomääräraha 2 v)
  Momentilta vähennetään 2 500 000 euroa. 
  63.Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha)
  Momentilta vähennetään 6 500 000 euroa. 

  Pääluokka 27PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

  01.Puolustuspolitiikka ja hallinto
  01.Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 45 000 euroa. 
  10.Sotilaallinen maanpuolustus
  01.Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 11 091 000 euroa. 
  Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 28 000 euroa Istekki Oy:n osakkeiden merkitsemisestä valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen. 
  Valtuus 
  Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2020 saa tehdä materiaalin kunnossapitopalveluiden hankkimiseksi Millog Oy:n kanssa pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2021—2028 enintään 1 006 736 000 euroa (Kunnossapidon kumppanuus 2020 (Millog 2020) -tilausvaltuus). 
  Millog 2020 -tilausvaltuuden enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2020 viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen. 
  18.Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 705 000 euroa.  
  Momentin perusteluja muutetaan siten, että muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuviin menoihin tai niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen saa käyttää enintään määrärahaa 240 364 000 euroa. 
  Valtuus 
  Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa tehdä sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskyvyn parantamiseksi Puolustusvoimien materiaaliseen kehittämiseen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2020—2026 enintään 94 820 000 euroa (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen -tilausvaltuus, PVKEH 2020). 
  50.Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha)
  Momentilta vähennetään 1 200 000 euroa. 

  Pääluokka 28VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

  01.Hallinto
  01.Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentilta vähennetään 123 000 euroa. 
  10.Verotus ja tulli
  01.Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 1 152 000 euroa. 
  02.Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 1 429 000 euroa.  
  03.Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 265 000 euroa. 
  Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös positiivisen luottotietorekisterin hankehallintaan, rekisterin ja sen hallinnoinnin vaatimusmäärittelyyn, hankintaprosessiin sekä rekisterin määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja käyttöönoton vaatimaan valmisteluun. 
  20.Palvelut valtioyhteisölle
  01.Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 140 000 euroa.  
  88.Senaatti-kiinteistöt
  2. Investoinnit 
  Momentin perusteluja muutetaan siten, että Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2020 enintään 472 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt saa tehdä sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina varainhoitovuosina enintään 330 milj. euroa. 
  30.Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
  01.Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 161 000 euroa. 
  02.Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 11 000 euroa.  
  03.Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 106 000 euroa. 
  04.Sähköinen tunnistautuminen (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa. 
  40.Valtion alue- ja paikallishallinto
  01.Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 190 000 euroa. 
  70.Valtionhallinnon kehittäminen
  20.Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
  Momentilta vähennetään 2 500 000 euroa. 
  23.Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 20 000 euroa. 
  80.Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
  30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)
  Momentilta vähennetään 4 476 000 euroa. 
  32.Erityinen avustus Ahvenanmaan maakunnalle (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään 5 000 000 euroa. 
  Määrärahaa saa käyttää Ahvenanmaan itsehallintolain 51 §:n mukaisen erityisen avustuksen maksamiseen. 
  90.Kuntien tukeminen
  30.Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 750 000 000 euroa. 
  34.Valtionavustus sairaanhoitopiireille koronaviruspandemiasta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 200 000 000 euroa. 
  92.EU ja kansainväliset järjestöt
  69.Maksut Euroopan unionille (siirtomääräraha 3 v)
  Momentin määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi. 
  99.Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
  95.Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha)
  Momentilta vähennetään 14 674 000 euroa.  
  98.Kassasijoitusten riskienhallinta (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 20 100 000 euroa. 

  Pääluokka 29OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

  01.Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
  01.Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentilta vähennetään 25 000 euroa. 
  02.Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 77 000 euroa. 
  03.Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 140 000 euroa. 
  Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 3 188 000 euroa ylioppilastutkintolautakunnan kanslian toimintamenojen maksamiseen. 
  50.Eräät avustukset (kiinteä määräraha)
  Momentin perusteluja täydennetään siten, että Itä-Suomen yliopisto saa käyttää karjalan kielen elvytysohjelmaan vuodelle 2020 osoitettua määrärahaa. 
  10.Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
  01.Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 1 312 000 euroa. 
  Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 1 199 000 euroa suomalais-venäläisen koulun väliaikaisista tilajärjestelyistä aiheutuvan vuokrasopimuksen kustannuksiin. 
  30.Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 986 000 euroa. 
  Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 986 000 euroa koulutuksen järjestäjille osoitettavien avustusten maksamiseen ylioppilaskokeen uusimisesta aiheutuviin lisäkustannuksiin.  
  Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 10 000 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön määräämin perustein opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 44 §:n mukaisten valtionavustusten maksamiseen opetustuntikohtaista taiteen perusopetuksen valtionosuutta saaville opetuksen järjestäjille. 
  Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 4 350 000 euroa muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin.  
  51.Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 1 750 000 euroa. 
  Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 1 750 000 euroa avustuksinaMaa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:lle, Marttaliitto ry:lle ja Käsi- ja taideteollisuusliitto TAITO ry:lle ja näiden piiri- tai jäsenjärjestöille, Finlands svenska Marthaförbund rf:lle ja Sami Duodji ry:lle koronavirustilanteen aiheuttamien tulonmenetysten korvaamiseen. 
  20.Ammatillinen koulutus
  01.Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 18 000 euroa. 
  30.Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha)
  Momentin perusteluja muutetaan siten, että ammatillisen koulutuksen tavoitteellinen opiskelijavuosien määrä on enintään 181 700 opiskelijavuotta, mistä työvoimakoulutuksena järjestettävään koulutukseen kohdennettava tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on vähintään 8 350 opiskelijavuotta. 
  40.Korkeakouluopetus ja tutkimus
  01.Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 38 000 euroa. 
  02.Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 42 000 euroa. 
  03.Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 14 000 euroa. 
  04.Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 4 000 euroa. 
  51.Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 34 164 000 euroa. 
  53.Rahapelitoiminnan tuotot tieteen edistämiseen (arviomääräraha)
  Momentilta vähennetään 34 164 000 euroa. 
  89.Valtion rahoitus yliopistojen pääomasijoituksiin (kiinteä määräraha)
  Momentille myönnetään 33 000 000 euroa. 
  Määrärahaa saa käyttää yliopistojen pääomasijoitusten maksamiseen. Valtion pääomitukset yliopistoihin tehdään käyttäen vuoden 2020 yliopistojen laskennallisen rahoitusmallin tutkimuksen rahoitusosuuden laskentakriteerien tuottamaa jakosuhdetta. 
  70.Opintotuki
  01.Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 2 000 euroa. 
  52.Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 22 600 000 euroa. 
  55.Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 5 200 000 euroa. 
  80.Taide ja kulttuuri
  01.Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 7 019 000 euroa. 
  Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 8 000 000 euroa apurahoina kohdennettavien avustusten ja muiden avustusten myöntämiseen taiteen ja kulttuurin alan henkilöille ja toiminimille. 
  03.Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 5 000 euroa. 
  04.Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 54 000 euroa.  
  05.Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 10 000 euroa. 
  06.Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 142 000 euroa. 
  31.Valtionosuus ja -avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 57 666 000 euroa. 
  50.Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 41 994 000 euroa. 
  Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 1 500 000 euroa avustuksen myöntämiseen Suomen Ilmailumuseon investointihankkeeseen ja enintään 17 494 000 euroa avustuksiin elokuvien tuotantoon Suomen elokuvasäätiön kautta myönnettäväksi. 
  Vuoden 2018 toisessa lisätalousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 500 000 euroa. 
  51.Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 61 000 euroa. 
  52.Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen (arviomääräraha)
  Momentilta vähennetään 75 160 000 euroa. 
  75.Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 145 000 euroa. 
  Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

  Käyttösuunnitelma (euroa) 

   

   

   

  1. 

  Museovirasto 

  799 000 

  2.  

  Suomenlinnan hoitokunta 

  4 705 000 

  Yhteensä 

   

  5 504 000 

  90.Liikuntatoimi
  50.Rahapelitoiminnan tuotot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha)
  Momentilta vähennetään 48 806 000 euroa. 
  52.Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille ja rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin (kiinteä määräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 48 806 000 euroa. 
  Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää liikuntalakiin (390/2015) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin (1705/2009) perustuvien valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen sekä muiden urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen tarkoitettujen avustusten maksamiseen valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti. 
  91.Nuorisotyö
  50.Rahapelitoiminnan tuotot nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha)
  Momentilta vähennetään 17 570 000 euroa. 
  52.Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 17 570 000 euroa. 
  Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) ja nuorisolain (1285/2016) perusteella kuntien nuorisotoimen valtionosuuksiin sekä nuorisolakiin (1285/2016) perustuviin valtionavustuksiin. 

  Pääluokka 30MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

  01.Hallinto ja tutkimus
  01.Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 78 000 euroa. 
  05.Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 214 000 euroa. 
  10.Maaseudun kehittäminen
  40.Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)
  Valtuus 
  Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa tehdä ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 37 800 000 eurolla. Mikäli ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvaa vuoden 2019 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2020. 
  64.EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)
  Valtuus 
  Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa tehdä ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 125 980 000 eurolla, josta osoitetaan 26 015 000 euroa paikalliseen kehittämiseen liittyviä toimia varten ja 79 965 000 euroa muita tältä momentilta rahoitettavia toimia varten sekä 20 000 000 euroa teknistä apua varten. Mikäli ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvia vuoden 2019 myöntämisvaltuuksia on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2020. 
  20.Maa- ja elintarviketalous
  01.Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 596 000 euroa. 
  40.Luonnonvaratalous
  21.Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 20 000 euroa. 
  Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena. 
  22.Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 250 000 euroa. 
  45.Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 2 500 000 euroa. 
  46.Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 126 000 euroa. 
  64.Metsähallitus
  2. Peruspääoman muutokset 
  Luvun perusteluja muutetaan siten, että peruspääomaa voidaan alentaa 8,5 milj. eurolla. 
  50.Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 2 426 000 euroa. 
  70.Maanmittaus ja tietovarannot
  01.Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 127 000 euroa. 

  Pääluokka 31LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

  01.Hallinto ja toimialan yhteiset menot
  01.Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 58 000 euroa. 
  02.Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 127 000 euroa. 
  03.Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 145 000 euroa. 
  04.Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 114 000 euroa. 
  88.Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 21 671 000 euroa. 
  Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää valtioneuvoston päätösten mukaisesti sijoituksiin suoraan liikenne- ja viestintäministeriön omistukseen perustettavien hankeyhtiöiden osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon sekä yhtiöiden perustamisesta aiheutuviin kuluihin. Maksettavaa pääomaa saa käyttää suoraan liikenne- ja viestintäministeriön omistukseen perustettavissa hankeyhtiössä Turun ja Tampereen suunnan suunnittelukustannusten kattamiseen ja toiminnan organisoinnista syntyviin sekä muihin kustannuksiin. Valtion omistusosuuden suunnitteluyhtiöissä tulee olla vähintään 51 prosenttia. Pääomituksen edellytyksenä on, että kaupungit ja muut mahdolliset hyötyvät julkisyhteisöt sitoutuvat maksamaan syntyviä suunnittelun kokonaiskustannuksia siten, että valtion osuudeksi niistä jää enintään 51 prosenttia. Hankeyhtiöissä voisi olla myös muita osakkaita edellyttäen, että yhtiössä säilyisi julkisomisteinen määräenemmistö. Valtio ei luovuta miltään osin päätösvaltaansa perustettavalle hankeyhtiölle taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävissä asioissa. 
  Vuoden 2019 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 671 000 euroa ja vuoden 2019 neljännessä lisätalousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 102 000 000 euroa. 
  Momentin määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi. 
  10.Liikenne- ja viestintäverkot
  20.Perusväylänpito (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa. 
  Vuoden 2019 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 400 000 euroa. 
  Valtuus 
  Momentin perusteluja muutetaan siten, että Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia hankkeeseen turvalaitteiden uusiminen Tampere—Seinäjoki -rataosalla siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 53 500 000 euroa. 
  30.Avustukset liikenne- ja viestintäverkkoihin (siirtomääräraha 3 v)
  Valtuus 
  Momentin perusteluja muutetaan siten, että Väylävirasto saa sitoutua Tampereen raitiotien alkuperäisen 1. vaiheen rakentamisen avustamiseen siten, että avustuserien yhteismäärä saa olla enintään 55 050 000 euroa. Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että Liikenne- ja viestintävirasto saa sitoutua Tampereen raitiotien 1.vaiheen laajennuksen eli ns. Hatanpään haaran ja Tampereen raitiotien 2. vaiheen suunnittelun ja rakentamisen avustamiseen sekä seuturaitiotien laajentamisen seudullisen yleissuunnittelun avustamiseen siten, että avustuserien yhteismäärä saa olla enintään 29 907 000 euroa. Edellä mainittujen valtuuksien määrä yhteensä voi olla kuitenkin enintään 30 prosenttia raitiotien suunnittelun ja rakentamisen kustannuksista sekä seudullisen yleissuunnittelun kustannuksista. Valtionavustusten myöntöpäätösten edellytyksenä on, että Tampereen seudun kunnat sitoutuvat MAL-sopimusten 2016—2019 ja 2020—2031 tavoitteisiin, toimenpiteisiin ja rahoitukseen siten, kuin ne on vahvistettu neuvottelutuloksessa. 
  Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että Väylävirasto ja Liikenne- ja viestintävirasto oikeutetaan tekemään aikaisempina vuosina myönnettyjen valtuuksien mukaisia sopimuksia siltä osin kuin valtuuksia ei ole käytetty. 
  77.Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 750 000 euroa. 
  Valtuus 
  Momentin perusteluja täydennetään siten, että Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia hankkeeseen  
  1) Hailuodon kiinteä yhteys liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 96 000 000 euroa 
  2) vt 5 Hurus—Hietanen -tieosuuden kehittäminen liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 7 000 000 euroa 
  3) E18 Turun kehätien parantaminen välillä Naantali—Raisio, suunnittelu liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 4 200 000 euroa. 
  79.Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v)
  Momentilta vähennetään 4 000 000 euroa. 
  Lisäksi vuoden 2019 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 500 000 euroa. 
  Valtuus 
  Momentin perusteluja muutetaan siten, että Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia hankkeeseen Hailuodon kiinteä yhteys liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 4 500 000 euroa. 
  20.Liikenteen ja viestinnän palvelut
  43.Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha)
  Momentilta vähennetään 12 000 000 euroa. 
  51.Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 9 000 000 euroa. 
  Momentin perusteluja muutetaan siten, että Liikenne- ja viestintävirasto voi koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa käyttää lasti- ja matkustaja-alusvarustamoiden liikennöinnin tukeen ja sen toimeenpanoon 24 800 000 euroa, josta enintään 100 000 euroa saa käyttää avustuksen toimeenpanon ja valmistelun edellyttämiin selvityskustannuksiin.  
  Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

  Käyttösuunnitelma (euroa) 

   

   

  Tieliikenteen turvallisuustoiminta 

  9 100 000 

  Henkilöautojen konversiotuki 

  6 000 000 

  Rautatieliikenteen ammattikoulutus 

  841 000 

  Saimaan alueen luotsauksen hintatuki 

  3 800 000 

  Tiedotusvälineiden tuki 

  7 500 000 

  Lasti- ja matkustaja-alusvarustamoiden tuki 

  24 800 000 

  — mistä toimeenpanon ja valmistelun edellyttämät selvitykset (enintään) 

  100 000 

  Kaasukuorma-autojen hankintatuki 

  1 000 000 

  Romutuspalkkio 

  8 000 000 

  Yhteensä 

  61 041 000 

  55.Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 111 000 000 euroa. 

  Pääluokka 32TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

  01.Hallinto
  01.Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 1 185 000 euroa. 
  02.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 2 126 000 euroa. 
  03.Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 608 000 euroa. 
  04.Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 84 000 euroa.  
  05.Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 46 000 euroa. 
  06.Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 246 000 euroa.  
  08.Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentilta vähennetään 58 000 euroa. 
  09.Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 18 000 euroa. 
  21.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 3 v)
  Vuoden 2018 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 000 000 euroa.  
  49.Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.  
  20.Uudistuminen ja vähähiilisyys
  45.LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha)
  Momentilta vähennetään 5 532 000 euroa. 
  46.Laivanrakennuksen innovaatiotuki (arviomääräraha)
  Vuoden 2019 talousarviossa myönnetty 10 000 000 euron kolmevuotinen siirtomääräraha peruutetaan. 
  47.Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
  Momentilta vähennetään 1 000 000 euroa. 
  66.Siirrot EU:n innovaatiorahastoon (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 18 000 000 euroa. 
  88.Pääomasijoitus Ilmastorahasto Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään 300 000 000 euroa. 
  Määrärahaa saa käyttää Ilmastorahasto Oy:n oman pääoman korottamiseen. 
  30.Työllisyys ja yrittäjyys
  31.Ravitsemisyrittäjien tukeminen (arviomääräraha)
  Momentilta vähennetään 41 000 000 euroa. 
  42.Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)
  Momentilta vähennetään 10 000 000 euroa. 
  Valtuus 
  Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa uusia sitoumuksia tehdä yhteensä 369 000 000 eurolla. 
  64.EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)
  Momentilta vähennetään 30 000 000 euroa. 
  40.Yritysten erityisrahoitus
  43.Yritysten kustannustuki (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 410 000 000 euroa. 
  Momentin määräraha muutetaan kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi. 
  87.Pääomasijoitus Suomen Malmijalostus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)
  Momentin perusteluja täydennetään siten, että valtio ei saa luopua omistuksestaan Suomen Malmijalostus Oy:ssä. 

  Pääluokka 33SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

  01.Hallinto
  01.Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 52 000 euroa. 
  04.Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa. 
  05.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 460 000 euroa. 
  06.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 1 019 000 euroa. 
  07.Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 25 000 euroa. 
  25.Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)
  Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös sähköisten työvälineiden kehittämiseen covid-19 -tartunnan jäljityksen tueksi sekä Kansaneläkelaitoksen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle toimittamien covid-19 -tilanteeseen liittyvien raporttiaineistojen tuottamisen kustannuksiin. 
  02.Valvonta
  03.Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 43 000 euroa. 
  05.Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 39 000 euroa. 
  06.Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 15 000 euroa. 
  07.Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.  
  20.Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 1 550 000 euroa. 
  03.Tutkimus- ja kehittämistoiminta
  04.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 1 509 000 euroa. 
  10.Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
  53.Sotilasavustus (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa. 
  54.Asumistuki (arviomääräraha)
  Momentilta vähennetään 80 000 000 euroa. 
  57.Perustoimeentulotuki (arviomääräraha)
  Momentilta vähennetään 85 000 000 euroa. 
  60.Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 14 000 000 euroa. 
  20.Työttömyysturva
  50.Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha)
  Momentilta vähennetään 294 800 000 euroa. 
  52.Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha)
  Momentilta vähennetään 206 300 000 euroa. 
  30.Sairausvakuutus
  60.Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)
  Momentilta vähennetään 70 000 000 euroa. 
  40.Eläkkeet
  50.Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 724 000 euroa. 
  52.Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 1 150 000 euroa. 
  54.Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 850 000 euroa. 
  60.Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha)
  Momentilta vähennetään 35 000 000 euroa. 
  60.Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
  35.Valtion rahoitus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön opiskeluterveydenhuoltoon (siirtomääräraha 2 v)
  Momentin perustelut muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon laajentamisen toimeenpanoon sekä korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen liittyvien valtionavustusten maksamiseen. 
  38.Valtionavustus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19 kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa. 
  Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 6 000 000 euroa covid-19 -pandemian sosiaali- ja terveydenhuollolle aiheuttamien välittömien lisäkustannusten korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnalle.  
  70.Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
  20.Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 103 100 000 euroa. 
  22.Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v)
  Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös rajanylityspaikkojen terveysturvallisuuden toiminnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen kunnille ja kuntayhtymille sekä Ahvenanmaan maakunnalle. 
  80.Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
  42.Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 60 000 euroa.  

  Pääluokka 35YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

  01.Ympäristöhallinnon toimintamenot
  01.Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 64 000 euroa. 
  Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa ja vuodelta 2019 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen, hankekohtaisten Life-avustusten ja Life-hankkeiden valmisteluavustusten maksamiseen.  
  04.Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 66 000 euroa. 
  10.Ympäristön- ja luonnonsuojelu
  21.Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 3 050 000 euroa. 
  Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös Helmi-elinympäristöohjelman valmisteluun ja toimeenpanoon sekä yksityisten luonnonsuojelualueiden ja muiden luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden sekä maisema-alueiden inventointiin, merkintään ja hoitoon ja hoidon tukemiseen. 
  Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 125 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin. 
  22.Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v)
  Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden kompensaation pilotointiin. 
  52.Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 140 000 euroa. 
  63.Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 8 000 000 euroa. 
  20.Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
  01.Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
  Momentille myönnetään lisäystä 17 000 euroa.  

  Pääluokka 36VALTIONVELAN KOROT

  01.Valtionvelan korko
  90.Valtionvelan korko (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 38 000 000 euroa. 

  Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2020 seitsemättä lisätalousarviota sovelletaan 3 päivästä joulukuuta 2020 alkaen. 

  Helsingissä 27.11.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri