Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.27

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vpHE 323/2018 vpHE 324/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 lisätalousarvioksiHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 lisätalousarvioesityksen (HE 323/2018 vp) täydentämisestä

HE 323/2018 vp
HE 324/2018 vp
VaVM 39/2018 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 lisätalousarvioksi (HE 323/2018 vp). 

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 lisätalousarvioesityksen (HE 323/2018 vp) täydentämisestä (HE 324/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut esityksistä yhteisen mietinnön (VaVM 39/2018 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2019 lisätalousarvion: 

Vuoden 2019 lisätalousarvio

 • TULOARVIOT

  Osasto 11

  • 11.  VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT-150 000 000 euroa
   • 01.  Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot46 000 000 euroa
    • 01.  Ansio- ja pääomatuloverot, lisäystä156 000 000 euroa
    • 02.  Yhteisövero, vähennystä-110 000 000 euroa
   • 04.  Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut-196 000 000 euroa
    • 01.  Arvonlisävero, vähennystä-196 000 000 euroa
  • Osasto 12

   12.  SEKALAISET TULOT115 840 000 euroa
   • 28.  Valtiovarainministeriön hallinnonala5 050 000 euroa
    • 25.  Metallirahatulot, lisäystä5 050 000 euroa
   • 29.  Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala790 000 euroa
    • 99.  Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä790 000 euroa
   • 32.  Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala37 000 000 euroa
    • 30.  Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista, lisäystä37 000 000 euroa
   • 35.  Ympäristöministeriön hallinnonala73 000 000 euroa
    • 20.  Siirto valtion asuntorahastosta, lisäystä73 000 000 euroa
  • Osasto 13

   13.  KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET-110 000 000 euroa
   • 03.  Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot-110 000 000 euroa
    • 01.  Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot, vähennystä-110 000 000 euroa
  • Osasto 15

   15.  LAINAT226 788 000 euroa
   • 03.  Valtion nettolainanotto ja velanhallinta226 788 000 euroa
    • 01.  Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä226 788 000 euroa
  • Tuloarvioiden kokonaismäärä: 82 628 000 euroa

 • MÄÄRÄRAHAT

  Pääluokka 21

  • 21.  EDUSKUNTA350 000 euroa
   • 20.  Eduskunnan oikeusasiamies350 000 euroa
    • 01.  Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha), lisäystä350 000 euroa
  • Pääluokka 23

   23.  VALTIONEUVOSTON KANSLIA— euroa
   • 01.  Hallinto— euroa
    • 24.  Suomen EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v)— euroa
   • 10.  Omistajaohjaus— euroa
    • 88.  Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)— euroa
  • Pääluokka 25

   25.  OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA374 000 euroa
   • 10.  Tuomioistuimet ja oikeusapu287 000 euroa
    • 03.  Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä207 000 euroa
    • 04.  Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä80 000 euroa
   • 30.  Syyttäjät87 000 euroa
    • 01.  Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä87 000 euroa
  • Pääluokka 26

   26.  SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA7 873 000 euroa
   • 01.  Hallinto190 000 euroa
    • 01.  Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä104 000 euroa
    • 04.  Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v), lisäystä86 000 euroa
   • 10.  Poliisitoimi1 600 000 euroa
    • 01.  Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 600 000 euroa
   • 20.  Rajavartiolaitos1 020 000 euroa
    • 01.  Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 020 000 euroa
   • 40.  Maahanmuutto5 063 000 euroa
    • 01.  Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 063 000 euroa
  • Pääluokka 27

   27.  PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA1 456 000 euroa
   • 10.  Sotilaallinen maanpuolustus1 614 000 euroa
    • 01.  Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-6 563 000 euroa
    • 18.  Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v), lisäystä8 177 000 euroa
   • 30.  Sotilaallinen kriisinhallinta-158 000 euroa
    • 20.  Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-158 000 euroa
  • Pääluokka 28

   28.  VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA8 182 000 euroa
   • 01.  Hallinto— euroa
    • 01.  Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)— euroa
   • 20.  Palvelut valtioyhteisölle— euroa
    • 88.  Senaatti-kiinteistöt— euroa
   • 40.  Valtion alue- ja paikallishallinto730 000 euroa
    • 01.  Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä730 000 euroa
   • 60.  Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot— euroa
    • 02.  Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha)— euroa
   • 80.  Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle-648 000 euroa
    • 30.  Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä-648 000 euroa
   • 99.  Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot8 100 000 euroa
    • 98.  Kassasijoitusten riskienhallinta (arviomääräraha), lisäystä8 100 000 euroa
  • Pääluokka 29

   29.  OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA9 590 000 euroa
   • 01.  Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot500 000 euroa
    • 02.  Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä500 000 euroa
   • 10.  Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus7 000 000 euroa
    • 20.  Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 000 000 euroa
    • 30.  Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä6 000 000 euroa
   • 80.  Taide ja kulttuuri1 790 000 euroa
    • 04.  Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 000 000 euroa
    • 75.  Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä790 000 euroa
   • 90.  Liikuntatoimi— euroa
   • 91.  Nuorisotyö300 000 euroa
    • 51.  Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v), lisäystä300 000 euroa
  • Pääluokka 30

   30.  MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA1 400 000 euroa
   • 20.  Maa- ja elintarviketalous— euroa
    • 01.  Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)— euroa
   • 40.  Luonnonvaratalous1 400 000 euroa
    • 22.  Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)— euroa
    • 31.  Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 400 000 euroa
  • Pääluokka 31

   31.  LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA6 650 000 euroa
   • 20.  Liikenteen ja viestinnän viranomaispalvelut1 650 000 euroa
    • 01.  Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 650 000 euroa
   • 30.  Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut5 000 000 euroa
    • 63.  Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä5 000 000 euroa
  • Pääluokka 32

   32.  TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA39 250 000 euroa
   • 01.  Hallinto21 000 000 euroa
    • 29.  Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä21 000 000 euroa
    • 40.  Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)— euroa
   • 20.  Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka18 000 000 euroa
    • 87.  Pääomalainat teollisuuden uudistumiseen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen (arviomääräraha), lisäystä18 000 000 euroa
   • 30.  Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka-4 500 000 euroa
    • 01.  Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 000 000 euroa
    • 51.  Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-7 500 000 euroa
   • 40.  Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä— euroa
    • 01.  Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)— euroa
   • 50.  Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka4 500 000 euroa
    • 42.  Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), lisäystä9 400 000 euroa
    • 64.  EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha), vähennystä-4 900 000 euroa
   • 60.  Energiapolitiikka— euroa
    • 42.  Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha)— euroa
   • 70.  Kotouttaminen250 000 euroa
    • 03.  Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä250 000 euroa
  • Pääluokka 33

   33.  SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA7 503 000 euroa
   • 01.  Hallinto60 000 euroa
    • 01.  Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä60 000 euroa
   • 02.  Valvonta2 780 000 euroa
    • 05.  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä280 000 euroa
    • 08.  Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen käyttöä hallinnoivan lupaviranomaisen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 500 000 euroa
   • 03.  Tutkimus- ja kehittämistoiminta250 000 euroa
    • 04.  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä250 000 euroa
   • 40.  Eläkkeet20 000 euroa
    • 60.  Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä20 000 euroa
   • 50.  Veteraanien tukeminen80 000 euroa
    • 50.  Rintamalisät (arviomääräraha), lisäystä80 000 euroa
   • 60.  Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto4 313 000 euroa
    • 31.  Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma ja eräät muut menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä813 000 euroa
    • 35.  Valtion rahoitus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön opiskeluterveydenhuoltoon (siirtomääräraha 2 v)3 000 000 euroa
    • 40.  Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v)— euroa
    • 65.  Lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen vahvistaminen (siirtomääräraha 2 v)500 000 euroa
  • Määrärahojen kokonaismäärä: 82 628 000 euroa

TULOARVIOT

Osasto 11VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
01.Ansio- ja pääomatuloverot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 156 000 000 euroa. 
02.Yhteisövero
Momentilta vähennetään 110 000 000 euroa. 
04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
01.Arvonlisävero
Momentilta vähennetään 196 000 000 euroa. 

Osasto 12SEKALAISET TULOT

28.Valtiovarainministeriön hallinnonala
25.Metallirahatulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 5 050 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille kertyviä tuloja saa käyttää enintään 15 000 euroa 1.3.2014—31.12.2018 välisenä aikana annettujen valtiovarainministeriön juhlaraha-asetusten nojalla valmistettuja ja 31.12.2018 mennessä Suomen Rahapaja Oy:lle palautuneita euromääräisiä juhlarahoja koskevien korvausten maksamiseen Suomen Rahapaja Oy:lle valtion ja Suomen Rahapaja Oy:n muutoin sopimin ehdoin. 
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
99.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 790 000 euroa. 
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
30.Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista
Momentille siirretään lisäystä huoltovarmuusrahastosta 37 000 000 euroa. 
35.Ympäristöministeriön hallinnonala
20.Siirto valtion asuntorahastosta
Momentille siirretään lisäystä 73 000 000 euroa. 

Osasto 13KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET

03.Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot
01.Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot
Momentilta vähennetään 110 000 000 euroa. 

Osasto 15LAINAT

03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
01.Nettolainanotto ja velanhallinta
Momentille merkitään lisäystä 226 788 000 euroa. 

MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka 21EDUSKUNTA

20.Eduskunnan oikeusasiamies
01.Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 350 000 euroa. 

Pääluokka 23VALTIONEUVOSTON KANSLIA

01.Hallinto
24.Suomen EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 500 000 euroa avustuksiin ja hankintoihin, jotka käytetään lentopäästöjen hyvittämiseksi tehtäviin kestävää kehitystä tukeviin käyttötarkoituksiin.  
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.  
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (euroa) 

 

 

1. Lisähenkilöstön palkkausmenot sekä muut kulutusmenot 

35 500 000 

2. Kokouksista aiheutuvat menot  

24 000 000 

3. Lentopäästöhyvitykset (enintään) 

500 000 

Yhteensä 

60 000 000 

10.Omistajaohjaus
88.Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että valtio saa luopua saatavastaan siltä osin kuin selvitystilassa olevan Forest BTL Oy:n varat eivät riitä velkojien saatavien kattamiseen edellyttäen että valtion ja muiden velkojien suhteellinen asema ei muutu. 

Pääluokka 25OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

10.Tuomioistuimet ja oikeusapu
03.Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 207 000 euroa.  
04.Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 80 000 euroa. 
30.Syyttäjät
01.Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 87 000 euroa. 

Pääluokka 26SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto
01.Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 104 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta saa käyttää enintään 190 000 euroa Euroopan unionin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan yleisohjelman 2007—2013 alaisten rahastojen rahoitusoikaisujen maksamiseen siirtotalouden kuluna siltä osin, kuin on kysymys Suomen valtion lopullisesti maksettavaksi tulevista ja ns. järjestelmäoikaisuihin liittyvien sanktioiden maksamisesta aiheutuvista menoista. 
04.Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 86 000 euroa. 
10.Poliisitoimi
01.Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 600 000 euroa. 
20.Rajavartiolaitos
01.Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 020 000 euroa. 
40.Maahanmuutto
01.Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 063 000 euroa. 

Pääluokka 27PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

10.Sotilaallinen maanpuolustus
01.Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 6 563 000 euroa. 
18.Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v)
Momentille myönnetään lisäystä 8 177 000 euroa. 
30.Sotilaallinen kriisinhallinta
20.Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 158 000 euroa. 
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (euroa) 

 

 

 

01. 

Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 

1 097 000 

03. 

Sotilastarkkailijatoiminnan menot 

2 295 000 

04. 

Resolute Support -operaatio, Afganistan 

7 385 000 

05. 

Irakin koulutusoperaation menot 

14 520 000 

07. 

Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 

6 416 000 

08. 

Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 

11 800 000 

10. 

EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 

230 000 

11. 

EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 

365 000 

15. 

Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 

12 245 000 

16. 

EUTM/Malin koulutusoperaation menot 

280 000 

17. 

Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 

653 000 

19. 

Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI) 

475 000 

20. 

Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 

619 000 

Yhteensä 

 

58 380 000 

Pääluokka 28VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto
01.Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää vieraille muutoin mahdollisesti annettavia vähäisiä lahjoja korvaavien, lentopäästöjä kompensoivien järjestelyjen aiheuttamien menojen maksamiseen. 
20.Palvelut valtioyhteisölle
88.Senaatti-kiinteistöt
2. Investoinnit 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2019 enintään 300 milj. euroa. 
4. Valtuudet 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan 
 • Peab Oy:lle omaan tai yksin tai yhdessä perustettavan/perustettavien yhtiöiden lukuun tai Peab Oy:n jo olemassa olevalle tytäryhtiölle Vantaan kaupungin korttelissa 61209 sijaitsevasta kiinteistöstä 92-61-209-1 muodostettavat tontit yhteensä noin 10 350 m2 vähintään vapaarahoitteisen vuokra- ja omistusasuntotuotannon osalta 886,733 €/kem2 hinnalla, liikerakennusoikeuden osalta vähintään 200 €/kem2 hinnalla ja päiväkotirakennusoikeuden osalta vähintään 200 €/kem2 hinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin 
 • A-Kruunu Oy:lle omaan tai yksin tai yhdessä perustettavan/perustettavien yhtiöiden lukuun tai A-Kruunu Oy:n jo olemassa olevalle tytäryhtiölle Vantaan kaupungin korttelissa 61209 sijaitsevasta kiinteistöstä 92-61-209-1 muodostettavat tontit yhteensä noin 3 700 m2 vähintään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n määräämällä hinnalla, mutta kuitenkin vähintään 390 €/kem2 hinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin. 
40.Valtion alue- ja paikallishallinto
01.Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 730 000 euroa. 
60.Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
02.Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha)
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2019 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin sekä Opetushallituksen uusien palkkausjärjestelmien käyttöönottamisesta tehtävissä virka- ja työehtosopimuksissa saadaan sitoutua:  
a) maksamaan työnantajarahoituksena enintään yhden kolmasosan kunkin palkkausjärjestelmän kokonaiskustannuksista, kuitenkin yhteensä enintään 1 000 000 euroa vuodessa sekä  
b) lisäksi maksamaan vuodesta 2023 alkaen palkkausten täysimääräiseen maksamiseen tarvittavan, virka- ja työehtosopimuksen kustannuksista kunakin vuonna vielä mahdollisesti virka- ja työehtosopimusrahoituksella kattamatta olevan määrän, kuitenkin yhteensä enintään 650 000 euroa vuodessa. 
Valtuuden perusteella tehdyistä sopimuksista aiheutuvat edellä sanotut menot maksetaan kunkin viraston kulloinkin käytettävissä olevasta toimintamenomäärärahasta. 
80.Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 648 000 euroa. 
99.Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
98.Kassasijoitusten riskienhallinta (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 8 100 000 euroa. 

Pääluokka 29OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
02.Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 500 000 euroa lasten ja nuorten houkuttelun ja hyväksikäytön vastaiseen opetustoimen henkilöstökoulutukseen sekä siihen liittyvän tukimateriaalin tuottamisesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.  
10.Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
20.Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää lasten ja nuorten houkuttelun ja hyväksikäytön vastaisista toimista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen. 
30.Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa. 
80.Taide ja kulttuuri
04.Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.  
75.Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 790 000 euroa. 
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (euroa) 

 

 

 

1. 

Museovirasto 

799 000 

2. 

Suomenlinnan hoitokunta 

3 890 000 

Yhteensä 

4 689 000 

90.Liikuntatoimi
Suostumus 
Suomen Olympiakomitean yhteydessä toimivalle olympiarahastolle saa luovuttaa vastikkeetta valtion omistamaa osakevarallisuutta enintään 20 000 000 euron arvosta edellyttäen, että vastaava yksityinen rahoitus on ennen luovutusta toteutunut. 
91.Nuorisotyö
51.Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää lasten ja nuorten houkuttelun ja hyväksikäytön vastaiseen nuorisotyöntekijöiden osaamisen vahvistamiseen sekä uusien toimintamallien kehittämisestä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen. 

Pääluokka 30MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

20.Maa- ja elintarviketalous
01.Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määräraha budjetoidaan nettomäärärahana. 
40.Luonnonvaratalous
22.Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Vuoden 2017 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 400 000 euroa. 
31.Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 400 000 euroa. 

Pääluokka 31LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

20.Liikenteen ja viestinnän viranomaispalvelut
01.Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 650 000 euroa. 
30.Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
63.Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää Merenkurkun laivaliikenteen palvelujen ostoihin sekä laivaliikenteen kehittämiseen ja ylläpitoon.  

Pääluokka 32TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto
29.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 21 000 000 euroa. 
40.Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös valtionavustuksen myöntämiseen Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen (EY 1407/2013) mukaisesti yrityksille ja muille yhteisöille. 
20.Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
87.Pääomalainat teollisuuden uudistumiseen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 18 000 000 euroa. 
30.Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
01.Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa. 
51.Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 7 500 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää asiantuntija-arviointien, kokeilujen, valmennusten, työvoimakoulutuksen, työnvälityspalvelun, ammatinvalinta- ja uraohjauksen, tieto- ja neuvontapalvelujen ja yritystoiminnan kehittämispalvelujen hankintaan, työllisyyspoliittisiin avustuksiin tai näihin verrattavissa olevien palveluiden hankintaan sekä työhön ja palveluihin hakeutuville ja palveluihin ja asiantuntija-arviointeihin osallistuville maksettaviin kustannusten korvauksiin ja työolosuhteiden järjestelytuen maksamiseen. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää palveluntuottajalta hankittavaan kokonaisuuteen, johon sisältyy työnhakijan palveluprosessiin liittyviä toimia sekä kohdassa 1) mainittua palvelua. 
40.Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
Suostumus 
Luvun perusteluja täydennetään siten, että Huoltovarmuuskeskus oikeutetaan luovuttamaan Kiinteistö Oy Hekan koko osakekanta 10,75 milj. euron arvosta apporttiomaisuutena Suomen Huoltovarmuusdata Oy:lle. 
01.Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle. 
50.Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
42.Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 9 400 000 euroa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2019 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 10 400 000 eurolla.  
64.EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 4 900 000 euroa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2019 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 663 911 000 eurolla. 
60.Energiapolitiikka
42.Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha)
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2019 saa sitoutua enintään 7 000 000 eurolla Enontekiön Sähkö Oy:n nykyisen vastuualueen sähköverkon korvausinvestointien tukemiseen tilanteessa, jossa Enontekiön kunta ei omista suoraan tai välillisesti Enontekiön Sähkö Oy:tä. 
70.Kotouttaminen
03.Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 250 000 euroa. 

Pääluokka 33SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto
01.Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 60 000 euroa. 
02.Valvonta
05.Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 280 000 euroa. 
08.Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen käyttöä hallinnoivan lupaviranomaisen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 2 500 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää: 
1) tietoaineistojen kuvauksien laadintaan sähköiseen palveluun mm. rekisteritietojen tietosisällöstä ja niiden soveltuvuudesta käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön 
2) lupaviranomaisen tietojen käyttölupia koskevaan neuvontapalveluun ja sen kehittämiseen 
3) kansallisen sähköisen käyttöportaalin ylläpitoon ja lupakäsittelyn asianhallintajärjestelmän toimintaan ja kehittämiseen 
4) käyttölupapalveluun ja käyttölupapäätösten tekemiseen 
5) käyttöluvan edellyttämän tutkimuksen eettisen käsittelyn liittämiseen osaksi lupaprosessia 
6) tietojen yhdistämis- ja luovutuspalveluun ja sen kehittämiseen 
7) koodiavainten säilytyspalveluun 
8) tietoturvallisen teknisen käyttöyhteyden kehittämiseen ja ylläpitoon tietojen luovuttamiseksi 
9) sähköisen tietoturvallisen käyttöympäristön kehittämiseen ja ylläpitoon hakijalle luovutettujen tietojen käsittelemiseksi 
10) lupaviranomaisen ja rekisteripitäjien yhteistoiminnan kehittämiseen 
11) lupaviranomaisen yleishallinnosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin. 
03.Tutkimus- ja kehittämistoiminta
04.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 250 000 euroa. 
40.Eläkkeet
60.Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 20 000 euroa. 
50.Veteraanien tukeminen
50.Rintamalisät (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 80 000 euroa. 
60.Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
31.Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma ja eräät muut menot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 813 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten selvittämiseen ja ehkäisemiseen tähtäävien Lastenasiaintalo-toimintamallien käynnistämistä tukevien avustusten maksamiseen sekä enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen Lastenasiaintalo-toimintamallien käynnistämiseen, kehittämiseen, ohjaukseen ja tukeen. 
35.Valtion rahoitus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön opiskeluterveydenhuoltoon (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 3 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon laajentamisen toimeenpanoon vuosina 2019 ja 2020 maksettaviin valtionavustuksiin. 
40.Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v)
Suostumus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että valtio saa luovuttaa vastikkeetta valtion omistamaa osakevarallisuutta enintään 18 000 000 euron arvosta FinnHEMS Oy:lle Kouvolaan ja Seinäjoelle perustettavien uusien helikopteritukikohtien sekä Tampereen ja Oulun tukikohtien kiinteiden tukikohtien rakentamiseen sekä enintään 500 000 euron arvosta lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan tuotantotavan muutoksen suunnitteluun. 
65.Lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen vahvistaminen (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 500 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää avustuksen maksamiseen Oulun kaupungille lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen pilotointitoimintaan. 

Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2019 lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2019 alkaen. 

Helsingissä 13.3.2019 

Eduskunnan puolesta

puhemies 
 
 
 
pääsihteeri