Eduskunnan kirjelmä
EK
50
2018 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 lisätalousarvioesityksen (HE 323/2018 vp) täydentämisestä
HE 323/2018 vp
HE 324/2018 vp
VaVM 39/2018 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 lisätalousarvioksi (HE 323/2018 vp). 
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 lisätalousarvioesityksen (HE 323/2018 vp) täydentämisestä (HE 324/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valtiovarainvaliokunta on antanut esityksistä yhteisen mietinnön (VaVM 39/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2019 lisätalousarvion: 
Vuoden 2019 lisätalousarvio
TULOARVIOT
Osasto 11
euroa
11.
VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT
-150 000 000
01.
Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
46 000 000
01.
Ansio- ja pääomatuloverot, lisäystä
156 000 000
02.
Yhteisövero, vähennystä
-110 000 000
04.
Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
-196 000 000
01.
Arvonlisävero, vähennystä
-196 000 000
Osasto 12
12.
SEKALAISET TULOT
115 840 000
28.
Valtiovarainministeriön hallinnonala
5 050 000
25.
Metallirahatulot, lisäystä
5 050 000
29.
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
790 000
99.
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä
790 000
32.
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
37 000 000
30.
Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista, lisäystä
37 000 000
35.
Ympäristöministeriön hallinnonala
73 000 000
20.
Siirto valtion asuntorahastosta, lisäystä
73 000 000
Osasto 13
13.
KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET
-110 000 000
03.
Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot
-110 000 000
01.
Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot, vähennystä
-110 000 000
Osasto 15
15.
LAINAT
226 788 000
03.
Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
226 788 000
01.
Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä
226 788 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä:
82 628 000
MÄÄRÄRAHAT
Pääluokka21
euroa
21.
EDUSKUNTA
350 000
20.
Eduskunnan oikeusasiamies
350 000
01.
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha), lisäystä
350 000
Pääluokka23
23.
VALTIONEUVOSTON KANSLIA
01.
Hallinto
24.
Suomen EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v)
10.
Omistajaohjaus
88.
Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)
Pääluokka25
25.
OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
374 000
10.
Tuomioistuimet ja oikeusapu
287 000
03.
Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
207 000
04.
Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
80 000
30.
Syyttäjät
87 000
01.
Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
87 000
Pääluokka26
26.
SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
7 873 000
01.
Hallinto
190 000
01.
Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
104 000
04.
Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
86 000
10.
Poliisitoimi
1 600 000
01.
Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
1 600 000
20.
Rajavartiolaitos
1 020 000
01.
Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
1 020 000
40.
Maahanmuutto
5 063 000
01.
Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
5 063 000
Pääluokka27
27.
PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
1 456 000
10.
Sotilaallinen maanpuolustus
1 614 000
01.
Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-6 563 000
18.
Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v), lisäystä
8 177 000
30.
Sotilaallinen kriisinhallinta
-158 000
20.
Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-158 000
Pääluokka28
28.
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
8 182 000
01.
Hallinto
01.
Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
20.
Palvelut valtioyhteisölle
88.
Senaatti-kiinteistöt
40.
Valtion alue- ja paikallishallinto
730 000
01.
Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
730 000
60.
Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
02.
Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha)
80.
Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
-648 000
30.
Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä
-648 000
99.
Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
8 100 000
98.
Kassasijoitusten riskienhallinta (arviomääräraha), lisäystä
8 100 000
Pääluokka29
29.
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA
9 590 000
01.
Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
500 000
02.
Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
500 000
10.
Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
7 000 000
20.
Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
1 000 000
30.
Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä
6 000 000
80.
Taide ja kulttuuri
1 790 000
04.
Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
1 000 000
75.
Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
790 000
90.
Liikuntatoimi
91.
Nuorisotyö
300 000
51.
Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
300 000
Pääluokka30
30.
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
1 400 000
20.
Maa- ja elintarviketalous
01.
Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
40.
Luonnonvaratalous
1 400 000
22.
Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
31.
Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
1 400 000
Pääluokka31
31.
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
6 650 000
20.
Liikenteen ja viestinnän viranomaispalvelut
1 650 000
01.
Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
1 650 000
30.
Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
5 000 000
63.
Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
5 000 000
Pääluokka32
32.
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA
39 250 000
01.
Hallinto
21 000 000
29.
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä
21 000 000
40.
Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)
20.
Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
18 000 000
87.
Pääomalainat teollisuuden uudistumiseen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen (arviomääräraha), lisäystä
18 000 000
30.
Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
-4 500 000
01.
Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
3 000 000
51.
Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-7 500 000
40.
Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
01.
Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
50.
Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
4 500 000
42.
Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), lisäystä
9 400 000
64.
EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha), vähennystä
-4 900 000
60.
Energiapolitiikka
42.
Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha)
70.
Kotouttaminen
250 000
03.
Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
250 000
Pääluokka33
33.
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA
7 503 000
01.
Hallinto
60 000
01.
Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
60 000
02.
Valvonta
2 780 000
05.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
280 000
08.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen käyttöä hallinnoivan lupaviranomaisen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
2 500 000
03.
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
250 000
04.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
250 000
40.
Eläkkeet
20 000
60.
Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä
20 000
50.
Veteraanien tukeminen
80 000
50.
Rintamalisät (arviomääräraha), lisäystä
80 000
60.
Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
4 313 000
31.
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma ja eräät muut menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
813 000
35.
Valtion rahoitus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön opiskeluterveydenhuoltoon(siirtomääräraha 2 v)
3 000 000
40.
Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v)
65.
Lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen vahvistaminen (siirtomääräraha 2 v)
500 000
Määrärahojen kokonaismäärä:
82 628 000
TULOARVIOT
Osasto 11
VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT
01.
Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
01.
Ansio- ja pääomatuloverot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 156 000 000 euroa. 
02.
Yhteisövero
Momentilta vähennetään 110 000 000 euroa. 
04.
Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
01.
Arvonlisävero
Momentilta vähennetään 196 000 000 euroa. 
Osasto 12
SEKALAISET TULOT
28.
Valtiovarainministeriön hallinnonala
25.
Metallirahatulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 5 050 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille kertyviä tuloja saa käyttää enintään 15 000 euroa 1.3.2014—31.12.2018 välisenä aikana annettujen valtiovarainministeriön juhlaraha-asetusten nojalla valmistettuja ja 31.12.2018 mennessä Suomen Rahapaja Oy:lle palautuneita euromääräisiä juhlarahoja koskevien korvausten maksamiseen Suomen Rahapaja Oy:lle valtion ja Suomen Rahapaja Oy:n muutoin sopimin ehdoin. 
29.
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
99.
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 790 000 euroa. 
32.
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
30.
Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista
Momentille siirretään lisäystä huoltovarmuusrahastosta 37 000 000 euroa. 
35.
Ympäristöministeriön hallinnonala
20.
Siirto valtion asuntorahastosta
Momentille siirretään lisäystä 73 000 000 euroa. 
Osasto 13
KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET
03.
Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot
01.
Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot
Momentilta vähennetään 110 000 000 euroa. 
Osasto 15
LAINAT
03.
Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
01.
Nettolainanotto ja velanhallinta
Momentille merkitään lisäystä 226 788 000 euroa. 
MÄÄRÄRAHAT
Pääluokka 21
EDUSKUNTA
20.
Eduskunnan oikeusasiamies
01.
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 350 000 euroa. 
Pääluokka 23
VALTIONEUVOSTON KANSLIA
01.
Hallinto
24.
Suomen EU-puheenjohtajuus
(siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 500 000 euroa avustuksiin ja hankintoihin, jotka käytetään lentopäästöjen hyvittämiseksi tehtäviin kestävää kehitystä tukeviin käyttötarkoituksiin.  
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.  
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 
Käyttösuunnitelma (euroa) 
 
 
1. Lisähenkilöstön palkkausmenot sekä muut kulutusmenot 
35 500 000 
2. Kokouksista aiheutuvat menot  
24 000 000 
3. Lentopäästöhyvitykset (enintään) 
500 000 
Yhteensä 
60 000 000 
10.
Omistajaohjaus
88.
Osakehankinnat
(siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että valtio saa luopua saatavastaan siltä osin kuin selvitystilassa olevan Forest BTL Oy:n varat eivät riitä velkojien saatavien kattamiseen edellyttäen että valtion ja muiden velkojien suhteellinen asema ei muutu. 
Pääluokka 25
OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
10.
Tuomioistuimet ja oikeusapu
03.
Muiden tuomioistuinten toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 207 000 euroa.  
04.
Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 80 000 euroa. 
30.
Syyttäjät
01.
Syyttäjälaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 87 000 euroa. 
Pääluokka 26
SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto
01.
Sisäministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 104 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta saa käyttää enintään 190 000 euroa Euroopan unionin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan yleisohjelman 2007—2013 alaisten rahastojen rahoitusoikaisujen maksamiseen siirtotalouden kuluna siltä osin, kuin on kysymys Suomen valtion lopullisesti maksettavaksi tulevista ja ns. järjestelmäoikaisuihin liittyvien sanktioiden maksamisesta aiheutuvista menoista. 
04.
Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 86 000 euroa. 
10.
Poliisitoimi
01.
Poliisitoimen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 600 000 euroa. 
20.
Rajavartiolaitos
01.
Rajavartiolaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 020 000 euroa. 
40.
Maahanmuutto
01.
Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 063 000 euroa. 
Pääluokka 27
PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
10.
Sotilaallinen maanpuolustus
01.
Puolustusvoimien toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 6 563 000 euroa. 
18.
Puolustusmateriaalihankinnat
(siirtomääräraha 5 v)
Momentille myönnetään lisäystä 8 177 000 euroa. 
30.
Sotilaallinen kriisinhallinta
20.
Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 158 000 euroa. 
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 
Käyttösuunnitelma (euroa) 
 
 
 
01. 
Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 
1 097 000 
03. 
Sotilastarkkailijatoiminnan menot 
2 295 000 
04. 
Resolute Support -operaatio, Afganistan 
7 385 000 
05. 
Irakin koulutusoperaation menot 
14 520 000 
07. 
Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 
6 416 000 
08. 
Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 
11 800 000 
10. 
EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 
230 000 
11. 
EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 
365 000 
15. 
Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 
12 245 000 
16. 
EUTM/Malin koulutusoperaation menot 
280 000 
17. 
Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 
653 000 
19. 
Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI) 
475 000 
20. 
Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 
619 000 
Yhteensä 
 
58 380 000 
Pääluokka 28
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto
01.
Valtiovarainministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää vieraille muutoin mahdollisesti annettavia vähäisiä lahjoja korvaavien, lentopäästöjä kompensoivien järjestelyjen aiheuttamien menojen maksamiseen. 
20.
Palvelut valtioyhteisölle
88.
Senaatti-kiinteistöt
2. Investoinnit 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2019 enintään 300 milj. euroa. 
4. Valtuudet 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan 
Peab Oy:lle omaan tai yksin tai yhdessä perustettavan/perustettavien yhtiöiden lukuun tai Peab Oy:n jo olemassa olevalle tytäryhtiölle Vantaan kaupungin korttelissa 61209 sijaitsevasta kiinteistöstä 92-61-209-1 muodostettavat tontit yhteensä noin 10 350 m2 vähintään vapaarahoitteisen vuokra- ja omistusasuntotuotannon osalta 886,733 €/kem2 hinnalla, liikerakennusoikeuden osalta vähintään 200 €/kem2 hinnalla ja päiväkotirakennusoikeuden osalta vähintään 200 €/kem2 hinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin 
A-Kruunu Oy:lle omaan tai yksin tai yhdessä perustettavan/perustettavien yhtiöiden lukuun tai A-Kruunu Oy:n jo olemassa olevalle tytäryhtiölle Vantaan kaupungin korttelissa 61209 sijaitsevasta kiinteistöstä 92-61-209-1 muodostettavat tontit yhteensä noin 3 700 m2 vähintään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n määräämällä hinnalla, mutta kuitenkin vähintään 390 €/kem2 hinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin. 
40.
Valtion alue- ja paikallishallinto
01.
Aluehallintoviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 730 000 euroa. 
60.
Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
02.
Erikseen budjetoidut palkkamenot
(arviomääräraha)
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2019 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin sekä Opetushallituksen uusien palkkausjärjestelmien käyttöönottamisesta tehtävissä virka- ja työehtosopimuksissa saadaan sitoutua:  
a) maksamaan työnantajarahoituksena enintään yhden kolmasosan kunkin palkkausjärjestelmän kokonaiskustannuksista, kuitenkin yhteensä enintään 1 000 000 euroa vuodessa sekä  
b) lisäksi maksamaan vuodesta 2023 alkaen palkkausten täysimääräiseen maksamiseen tarvittavan, virka- ja työehtosopimuksen kustannuksista kunakin vuonna vielä mahdollisesti virka- ja työehtosopimusrahoituksella kattamatta olevan määrän, kuitenkin yhteensä enintään 650 000 euroa vuodessa. 
Valtuuden perusteella tehdyistä sopimuksista aiheutuvat edellä sanotut menot maksetaan kunkin viraston kulloinkin käytettävissä olevasta toimintamenomäärärahasta. 
80.
Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
30.
Ahvenanmaan tasoitusmaksu
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 648 000 euroa. 
99.
Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
98.
Kassasijoitusten riskienhallinta
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 8 100 000 euroa. 
Pääluokka 29
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
02.
Opetushallituksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 500 000 euroa lasten ja nuorten houkuttelun ja hyväksikäytön vastaiseen opetustoimen henkilöstökoulutukseen sekä siihen liittyvän tukimateriaalin tuottamisesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.  
10.
Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
20.
Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää lasten ja nuorten houkuttelun ja hyväksikäytön vastaisista toimista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen. 
30.
Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa. 
80.
Taide ja kulttuuri
04.
Museoviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.  
75.
Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 790 000 euroa. 
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 
Käyttösuunnitelma (euroa) 
 
 
 
1. 
Museovirasto 
799 000 
2. 
Suomenlinnan hoitokunta 
3 890 000 
Yhteensä 
4 689 000 
90.
Liikuntatoimi
Suostumus 
Suomen Olympiakomitean yhteydessä toimivalle olympiarahastolle saa luovuttaa vastikkeetta valtion omistamaa osakevarallisuutta enintään 20 000 000 euron arvosta edellyttäen, että vastaava yksityinen rahoitus on ennen luovutusta toteutunut. 
91.
Nuorisotyö
51.
Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää lasten ja nuorten houkuttelun ja hyväksikäytön vastaiseen nuorisotyöntekijöiden osaamisen vahvistamiseen sekä uusien toimintamallien kehittämisestä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen. 
Pääluokka 30
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
20.
Maa- ja elintarviketalous
01.
Ruokaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määräraha budjetoidaan nettomäärärahana. 
40.
Luonnonvaratalous
22.
Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Vuoden 2017 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 400 000 euroa. 
31.
Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 400 000 euroa. 
Pääluokka 31
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
20.
Liikenteen ja viestinnän viranomaispalvelut
01.
Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 650 000 euroa. 
30.
Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
63.
Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää Merenkurkun laivaliikenteen palvelujen ostoihin sekä laivaliikenteen kehittämiseen ja ylläpitoon.  
Pääluokka 32
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto
29.
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 21 000 000 euroa. 
40.
Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös valtionavustuksen myöntämiseen Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen (EY 1407/2013) mukaisesti yrityksille ja muille yhteisöille. 
20.
Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
87.
Pääomalainat teollisuuden uudistumiseen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 18 000 000 euroa. 
30.
Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
01.
Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa. 
51.
Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 7 500 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää asiantuntija-arviointien, kokeilujen, valmennusten, työvoimakoulutuksen, työnvälityspalvelun, ammatinvalinta- ja uraohjauksen, tieto- ja neuvontapalvelujen ja yritystoiminnan kehittämispalvelujen hankintaan, työllisyyspoliittisiin avustuksiin tai näihin verrattavissa olevien palveluiden hankintaan sekä työhön ja palveluihin hakeutuville ja palveluihin ja asiantuntija-arviointeihin osallistuville maksettaviin kustannusten korvauksiin ja työolosuhteiden järjestelytuen maksamiseen. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää palveluntuottajalta hankittavaan kokonaisuuteen, johon sisältyy työnhakijan palveluprosessiin liittyviä toimia sekä kohdassa 1) mainittua palvelua. 
40.
Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
Suostumus 
Luvun perusteluja täydennetään siten, että Huoltovarmuuskeskus oikeutetaan luovuttamaan Kiinteistö Oy Hekan koko osakekanta 10,75 milj. euron arvosta apporttiomaisuutena Suomen Huoltovarmuusdata Oy:lle. 
01.
Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle. 
50.
Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
42.
Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 9 400 000 euroa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2019 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 10 400 000 eurolla.  
64.
EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 4 900 000 euroa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2019 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 663 911 000 eurolla. 
60.
Energiapolitiikka
42.
Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi
(arviomääräraha)
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2019 saa sitoutua enintään 7 000 000 eurolla Enontekiön Sähkö Oy:n nykyisen vastuualueen sähköverkon korvausinvestointien tukemiseen tilanteessa, jossa Enontekiön kunta ei omista suoraan tai välillisesti Enontekiön Sähkö Oy:tä. 
70.
Kotouttaminen
03.
Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 250 000 euroa. 
Pääluokka 33
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto
01.
Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 60 000 euroa. 
02.
Valvonta
05.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 280 000 euroa. 
08.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen käyttöä hallinnoivan lupaviranomaisen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 2 500 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää: 
1) tietoaineistojen kuvauksien laadintaan sähköiseen palveluun mm. rekisteritietojen tietosisällöstä ja niiden soveltuvuudesta käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön 
2) lupaviranomaisen tietojen käyttölupia koskevaan neuvontapalveluun ja sen kehittämiseen 
3) kansallisen sähköisen käyttöportaalin ylläpitoon ja lupakäsittelyn asianhallintajärjestelmän toimintaan ja kehittämiseen 
4) käyttölupapalveluun ja käyttölupapäätösten tekemiseen 
5) käyttöluvan edellyttämän tutkimuksen eettisen käsittelyn liittämiseen osaksi lupaprosessia 
6) tietojen yhdistämis- ja luovutuspalveluun ja sen kehittämiseen 
7) koodiavainten säilytyspalveluun 
8) tietoturvallisen teknisen käyttöyhteyden kehittämiseen ja ylläpitoon tietojen luovuttamiseksi 
9) sähköisen tietoturvallisen käyttöympäristön kehittämiseen ja ylläpitoon hakijalle luovutettujen tietojen käsittelemiseksi 
10) lupaviranomaisen ja rekisteripitäjien yhteistoiminnan kehittämiseen 
11) lupaviranomaisen yleishallinnosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin. 
03.
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
04.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 250 000 euroa. 
40.
Eläkkeet
60.
Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 20 000 euroa. 
50.
Veteraanien tukeminen
50.
Rintamalisät
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 80 000 euroa. 
60.
Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
31.
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma ja eräät muut menot
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 813 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten selvittämiseen ja ehkäisemiseen tähtäävien Lastenasiaintalo-toimintamallien käynnistämistä tukevien avustusten maksamiseen sekä enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen Lastenasiaintalo-toimintamallien käynnistämiseen, kehittämiseen, ohjaukseen ja tukeen. 
35.
Valtion rahoitus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön opiskeluterveydenhuoltoon
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 3 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon laajentamisen toimeenpanoon vuosina 2019 ja 2020 maksettaviin valtionavustuksiin. 
40.
Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin
(siirtomääräraha 3 v)
Suostumus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että valtio saa luovuttaa vastikkeetta valtion omistamaa osakevarallisuutta enintään 18 000 000 euron arvosta FinnHEMS Oy:lle Kouvolaan ja Seinäjoelle perustettavien uusien helikopteritukikohtien sekä Tampereen ja Oulun tukikohtien kiinteiden tukikohtien rakentamiseen sekä enintään 500 000 euron arvosta lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan tuotantotavan muutoksen suunnitteluun. 
65.
Lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen vahvistaminen
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 500 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää avustuksen maksamiseen Oulun kaupungille lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen pilotointitoimintaan. 
Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2019 lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2019 alkaen. 
Helsingissä 13.3.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 13.3.2019 12:51