Vaalikaudella 2015 - 2018 vireilletulleet asiat valtiopäivittäin
Asiatyyppi2015201620172018Yhteensä
Hallituksen esitys HE153273206318950
Valtioneuvoston selonteko VNS177722
Valtioneuvoston tiedonanto VNT20125
Valtioneuvoston U-kirjelmä U277473102276
Valtioneuvoston kirjelmä VN163212
Valtioneuvoston E-selvitys E91144126109470
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP1722223899
Pääministerin ilmoitus PI435315
Kertomus K1918202279
Lakialoite LA521089791348
Toimenpidealoite TPA28666370227
Talousarvioaloite TAA3624625356171976
Lisätalousarvioaloite LTA6575068
Keskustelualoite KA319162058
Kirjallinen kysymys KK4326786535762339
Suullinen kysymys SKT69138204235646
Välikysymys VK534214
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE20024
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL20002
Vahvistamatta jäänyt laki VJL00000
Muu asia M324413
Kansalaisaloite KAA544619
Valiokunnan oma asia O801067155312
Vapautuspyyntö VAP26628561234
Vaali VAA38568793274
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ334313
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN117115108109449
Toissijaisuusasia TS3010981139359
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR00000
Vireilletulleet asiat yhteensä15782483248627369283
Viimeksi julkaistu 22.1.2019 0:35