Vaalikaudella 2015 - 2018 vireilletulleet asiat valtiopäivittäin
Asiatyyppi2015201620172018Yhteensä
Hallituksen esitys HE15327320699731
Valtioneuvoston selonteko VNS177419
Valtioneuvoston tiedonanto VNT20103
Valtioneuvoston U-kirjelmä U27747372246
Valtioneuvoston kirjelmä VN163212
Valtioneuvoston E-selvitys E9114412670431
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP1722221677
Pääministerin ilmoitus PI435214
Kertomus K1918201875
Lakialoite LA521089733290
Toimenpidealoite TPA28666327184
Talousarvioaloite TAA36246253501359
Lisätalousarvioaloite LTA6574159
Keskustelualoite KA31916543
Kirjallinen kysymys KK4326786533042067
Suullinen kysymys SKT69138204116527
Välikysymys VK534214
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE20024
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL20002
Vahvistamatta jäänyt laki VJL00000
Muu asia M324211
Kansalaisaloite KAA544518
Valiokunnan oma asia O801067126283
Vapautuspyyntö VAP26628549222
Vaali VAA38568780261
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ334313
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN11711510854394
Toissijaisuusasia TS3010981111331
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR00000
Vireilletulleet asiat yhteensä15782483248611437690
Viimeksi julkaistu 18.7.2018 0:35