Vaalikaudella 2015 - 2018 vireilletulleet asiat valtiopäivittäin
Asiatyyppi2015201620172018Yhteensä
Hallituksen esitys HE15327320659691
Valtioneuvoston selonteko VNS177116
Valtioneuvoston tiedonanto VNT20103
Valtioneuvoston U-kirjelmä U27747317191
Valtioneuvoston kirjelmä VN163212
Valtioneuvoston E-selvitys E9114412626387
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP172222970
Pääministerin ilmoitus PI435113
Kertomus K191820865
Lakialoite LA521089715272
Toimenpidealoite TPA28666320177
Talousarvioaloite TAA36246253501359
Lisätalousarvioaloite LTA657018
Keskustelualoite KA31916240
Kirjallinen kysymys KK4326786531631926
Suullinen kysymys SKT6913820455466
Välikysymys VK534113
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE20024
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL20002
Vahvistamatta jäänyt laki VJL00000
Muu asia M324211
Kansalaisaloite KAA544417
Valiokunnan oma asia O801067117274
Vapautuspyyntö VAP26628529202
Vaali VAA38568754235
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ334010
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN11711510831371
Toissijaisuusasia TS301098124244
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR00000
Vireilletulleet asiat yhteensä1578248324865427089
Viimeksi julkaistu 26.4.2018 0:35