Vaalikaudella 2015 - 2017 vireilletulleet asiat valtiopäivittäin
Asiatyyppi201520162017Yhteensä
Hallituksen esitys HE153273196622
Valtioneuvoston selonteko VNS17715
Valtioneuvoston tiedonanto VNT2013
Valtioneuvoston U-kirjelmä U277473174
Valtioneuvoston kirjelmä VN16310
Valtioneuvoston E-selvitys E91144121356
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP17222261
Pääministerin ilmoitus PI43512
Kertomus K19182057
Lakialoite LA5210897257
Toimenpidealoite TPA286663157
Talousarvioaloite TAA3624625351359
Lisätalousarvioaloite LTA65718
Keskustelualoite KA3191638
Kirjallinen kysymys KK4326786301740
Suullinen kysymys SKT69138204411
Välikysymys VK53412
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE2002
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL2002
Vahvistamatta jäänyt laki VJL0000
Muu asia M3249
Kansalaisaloite KAA54413
Valiokunnan oma asia O8010669255
Vapautuspyyntö VAP266285173
Vaali VAA385692186
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ33410
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN117115105337
Toissijaisuusasia TS3010974213
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR0000
Vireilletulleet asiat yhteensä1578248324416502
Viimeksi julkaistu 23.1.2018 0:35