2015 valtiopäivillä käsittelyssä olevat asiat
Vireilletulovaltiopäivät
AsiatyyppiEnnen 2016Yhteensä
Hallituksen esitys HE3434
Valtioneuvoston selonteko VNS00
Valtioneuvoston tiedonanto VNT00
Valtioneuvoston U-kirjelmä U286286
Valtioneuvoston kirjelmä VN00
Valtioneuvoston E-selvitys E652652
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP156156
Pääministerin ilmoitus PI00
Kertomus K66
Lakialoite LA4444
Toimenpidealoite TPA2727
Talousarvioaloite TAA88
Lisätalousarvioaloite LTA00
Keskustelualoite KA00
Kirjallinen kysymys KK101101
Suullinen kysymys SKT00
Välikysymys VK00
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE00
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL00
Vahvistamatta jäänyt laki VJL00
Muu asia M11
Kansalaisaloite KAA33
Valiokunnan oma asia O4949
Vapautuspyyntö VAP44
Vaali VAA00
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ00
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN3535
Toissijaisuusasia TS1818
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR00
Asioita yhteensä14241424
Viimeksi julkaistu 31.1.2016 0:30