2015 valtiopäivillä käsittelyssä olevat asiat
Vireilletulovaltiopäivät
AsiatyyppiEnnen 2016Yhteensä
Hallituksen esitys HE5757
Valtioneuvoston selonteko VNS00
Valtioneuvoston tiedonanto VNT00
Valtioneuvoston U-kirjelmä U289289
Valtioneuvoston kirjelmä VN00
Valtioneuvoston E-selvitys E650650
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP155155
Pääministerin ilmoitus PI00
Kertomus K66
Lakialoite LA4545
Toimenpidealoite TPA2727
Talousarvioaloite TAA362362
Lisätalousarvioaloite LTA00
Keskustelualoite KA11
Kirjallinen kysymys KK6161
Suullinen kysymys SKT00
Välikysymys VK11
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE11
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL00
Vahvistamatta jäänyt laki VJL00
Muu asia M11
Kansalaisaloite KAA33
Valiokunnan oma asia O4949
Vapautuspyyntö VAP44
Vaali VAA00
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ00
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN3535
Toissijaisuusasia TS88
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR00
Asioita yhteensä17551755
Viimeksi julkaistu 13.12.2015 0:30