2015 valtiopäivillä käsittelyssä olevat asiat
Vireilletulovaltiopäivät
AsiatyyppiEnnen 2016Yhteensä
Hallituksen esitys HE6060
Valtioneuvoston selonteko VNS11
Valtioneuvoston tiedonanto VNT00
Valtioneuvoston U-kirjelmä U290290
Valtioneuvoston kirjelmä VN00
Valtioneuvoston E-selvitys E628628
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP163163
Pääministerin ilmoitus PI00
Kertomus K1212
Lakialoite LA99
Toimenpidealoite TPA88
Talousarvioaloite TAA4040
Lisätalousarvioaloite LTA00
Keskustelualoite KA22
Kirjallinen kysymys KK8585
Suullinen kysymys SKT00
Välikysymys VK00
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE11
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL11
Vahvistamatta jäänyt laki VJL00
Muu asia M11
Kansalaisaloite KAA33
Valiokunnan oma asia O4242
Vapautuspyyntö VAP00
Vaali VAA00
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ00
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN3232
Toissijaisuusasia TS55
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR00
Asioita yhteensä13831383
Viimeksi julkaistu 16.10.2015 0:30