Asiat, joiden käsittely on päättynyt valtiopäivillä 2015
Vireilletulovaltiopäivät
AsiatyyppiEnnen 2016Yhteensä
Hallituksen esitys HE123123
Hyväksytty7575
Hyväksytty muutettuna4747
Peruutettu11
Valtioneuvoston selonteko VNS11
Käsitelty11
Valtioneuvoston tiedonanto VNT22
Käsitelty22
Valtioneuvoston U-kirjelmä U2828
Käsitelty2828
Valtioneuvoston kirjelmä VN11
Käsitelty11
Valtioneuvoston E-selvitys E2323
Käsitelty2323
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP55
Käsitelty55
Pääministerin ilmoitus PI44
Käsitelty44
Kertomus K1313
Käsitelty1313
Lakialoite LA88
Hylätty77
Peruutettu11
Toimenpidealoite TPA11
Hylätty11
Talousarvioaloite TAA362362
Hyväksytty22
Hylätty360360
Lisätalousarvioaloite LTA66
Hylätty66
Keskustelualoite KA33
Hylätty11
Käsitelty22
Kirjallinen kysymys KK326326
Vastattu326326
Suullinen kysymys SKT6969
Vastattu6969
Välikysymys VK55
Vastattu55
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE22
Hyväksytty muutettuna11
Käsitelty11
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL22
Hyväksytty11
Hylätty11
Muu asia M22
Käsitelty22
Kansalaisaloite KAA22
Hylätty22
Valiokunnan oma asia O2929
Käsitelty2929
Vapautuspyyntö VAP2626
Hyväksytty2626
Vaali VAA3838
Käsitelty3838
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ33
Hyväksytty33
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN9393
Käsitelty9393
Toissijaisuusasia TS1515
Käsitelty1515
Asioita yhteensä11921192
Viimeksi julkaistu 5.1.2017 10:16