Asiat, joiden käsittely on päättynyt valtiopäivillä 2015
Vireilletulovaltiopäivät
AsiatyyppiEnnen 2016Yhteensä
Hallituksen esitys HE8181
Hyväksytty5656
Hyväksytty muutettuna2424
Peruutettu11
Valtioneuvoston selonteko VNS11
Käsitelty11
Valtioneuvoston tiedonanto VNT22
Käsitelty22
Valtioneuvoston U-kirjelmä U2121
Käsitelty2121
Valtioneuvoston kirjelmä VN11
Käsitelty11
Valtioneuvoston E-selvitys E1818
Käsitelty1818
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP1212
Käsitelty1212
Pääministerin ilmoitus PI44
Käsitelty44
Kertomus K1313
Käsitelty1313
Lakialoite LA66
Hylätty55
Peruutettu11
Lisätalousarvioaloite LTA66
Hylätty66
Keskustelualoite KA22
Käsitelty22
Kirjallinen kysymys KK299299
Vastattu299299
Suullinen kysymys SKT6565
Vastattu6565
Välikysymys VK44
Vastattu44
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE11
Hyväksytty muutettuna11
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL22
Hyväksytty11
Hylätty11
Muu asia M11
Käsitelty11
Kansalaisaloite KAA22
Hylätty22
Valiokunnan oma asia O3030
Käsitelty3030
Vapautuspyyntö VAP2121
Hyväksytty2121
Vaali VAA3737
Käsitelty3737
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ22
Hyväksytty22
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN7474
Käsitelty7474
Toissijaisuusasia TS88
Käsitelty88
Asioita yhteensä713713
Viimeksi julkaistu 13.12.2015 0:30