2016 valtiopäivillä käsittelyssä olevat asiat
Vireilletulovaltiopäivät
AsiatyyppiEnnen 20162016Yhteensä
Hallituksen esitys HE13940
Valtioneuvoston selonteko VNS022
Valtioneuvoston tiedonanto VNT000
Valtioneuvoston U-kirjelmä U25269321
Valtioneuvoston kirjelmä VN011
Valtioneuvoston E-selvitys E640130770
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP15518173
Pääministerin ilmoitus PI000
Kertomus K044
Lakialoite LA4295137
Toimenpidealoite TPA255984
Talousarvioaloite TAA000
Lisätalousarvioaloite LTA000
Keskustelualoite KA000
Kirjallinen kysymys KK06969
Suullinen kysymys SKT000
Välikysymys VK000
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE000
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL000
Vahvistamatta jäänyt laki VJL000
Muu asia M011
Kansalaisaloite KAA246
Valiokunnan oma asia O365187
Vapautuspyyntö VAP000
Vaali VAA000
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ000
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN02626
Toissijaisuusasia TS02727
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR000
Asioita yhteensä11535951748
Viimeksi julkaistu 30.1.2017 0:36