Asiat, joiden käsittely on päättynyt valtiopäivillä 2016
Vireilletulovaltiopäivät
AsiatyyppiEnnen 20162016Yhteensä
Hallituksen esitys HE33236269
Hyväksytty21121142
Hyväksytty muutettuna12113125
Peruutettu022
Valtioneuvoston selonteko VNS055
Käsitelty055
Valtioneuvoston U-kirjelmä U35439
Käsitelty35439
Valtioneuvoston kirjelmä VN055
Käsitelty055
Valtioneuvoston E-selvitys E15924
Käsitelty15924
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP336
Käsitelty336
Pääministerin ilmoitus PI033
Käsitelty033
Kertomus K61420
Käsitelty61420
Lakialoite LA21315
Hyväksytty011
Hylätty21214
Toimenpidealoite TPA279
Hylätty268
Peruutettu011
Talousarvioaloite TAA0462462
Hyväksytty033
Hylätty0459459
Lisätalousarvioaloite LTA055
Hylätty055
Keskustelualoite KA01919
Hylätty099
Käsitelty01010
Kirjallinen kysymys KK106608714
Vastattu106608714
Suullinen kysymys SKT0138138
Vastattu0138138
Välikysymys VK033
Vastattu033
Muu asia M011
Käsitelty011
Kansalaisaloite KAA101
Hylätty101
Valiokunnan oma asia O155570
Käsitelty155570
Vapautuspyyntö VAP06262
Hyväksytty06262
Vaali VAA05656
Käsitelty05656
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ033
Hyväksytty033
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN2387110
Käsitelty2387110
Toissijaisuusasia TS148397
Käsitelty148397
Asioita yhteensä25518812136
Viimeksi julkaistu 30.6.2017 14:05