Erikoisvaliokunnissa käsiteltävänä olevat hallituksen esitykset (HE), kertomukset (K), selonteot (VNS) ja tiedonannot (VNT)
TunnusNimekeLausuntoMääräaikaValiokuntaneuvoksen arvio valmistumisesta
perustuslakivaliokunta
Mietintöä varten
HE 44/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi saamen kielilain muuttamisesta aika sovitetaan yhteen HE 15/2017 vp -mietinnön kanssa
Lausuntoa varten
HE 68/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n ja 18 luvun 8 §:n muuttamisestaPeV HE 15/2017 vp käsittelyn päättymisen jälkeen
HE 145/2017 vpHallituksen esitys laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiEkUU 52/2017 rd, TaVL 52/2017 vp,PeV08.12.2017
HE 147/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiYmV,PeV,HaV,MmV kevätistuntokaudella
HE 148/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnallePeV,HaV,MmV kevätistuntokaudella
HE 149/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi AjUU 13/2017 rd,LaV,PeV,StV,TaV,TyV,YmV vko 51
HE 159/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV kevätistuntokaudella
ulkoasiainvaliokunta
Mietintöä varten
HE 149/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi AjUU 13/2017 rd,LaV,PeV,StV,TaV,TyV,YmV
HE 168/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi konsulipalvelulain muuttamisesta
valtiovarainvaliokunta
Mietintöä varten
HE 106/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018FvUU 30/2017 rd, HaVL 30/2017 vp, UtUU 8/2017 rd, UaVL 8/2017 vp, KuUU 17/2017 rd, SiVL 17/2017 vp, FrUU 6/2017 rd, TuVL 6/2017 vp, AjUU 8/2017 rd, FsUU 9/2017 rd, PuVL 9/2017 vp, EkUU 46/2017 rd, TaVL 46/2017 vp, MiUU 25/2017 rd, YmVL 25/2017 vp, JsUU 22/2017 rd, MmVL 22/2017 vp, ReUU 3/2017 rd, TrVL 3/2017 vp, ShUU 9/2017 rd, StVL 9/2017 vp, LaUU 13/2017 rd, LaVL 13/2017 vp, KoUU 20/2017 rd, LiVL 20/2017 vp,SuV11.12.2017
HE 97/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle veronkannon, verotuksen toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksiGrUU 39/2017 rd, PeVL 39/2017 vp05.12.2017
HE 134/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiGrUU 49/2017 rd, PeVL 49/2017 vp, EkUU 48/2017 rd, TaVL 48/2017 vp, ShUU 11/2017 rd, StVL 11/2017 vp08.12.2017
HE 155/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 a ja 27 c §:n sekä arvonlisäverolain 15 ja 29 §:n muuttamisesta12.12.2017
HE 152/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain, Verohallinnosta annetun lain 30 §:n ja verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta12.12.2017
HE 154/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta12.12.2017
HE 169/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisestaShUU 14/2017 rd, StVL 14/2017 vp01.12.2017
HE 178/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisestaLiV
Lausuntoa varten
HE 15/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksiGrUU 26/2017 rd, PeVL 26/2017 vp, KuUU 11/2017 rd, SiVL 11/2017 vp, MiUU 22/2017 rd, YmVL 22/2017 vp, JsUU 12/2017 rd, MmVL 12/2017 vp,VaV,HaV,TyV kesäkuu
HE 47/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisestaReUU 2/2017 rd, TrVL 2/2017 vp,VaV,HaV,TaV,TyV
HE 57/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osaltaVaV,HaV
hallintovaliokunta
Mietintöä varten
HE 54/2016 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 1, 4 ja 13 §:n muuttamisesta sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta Kevätkausi 2018
HE 16/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastustoimen järjestämisestäGrUU 27/2017 rd, PeVL 27/2017 vp,StV Kevätkausi 2018
HE 41/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi LaUU 16/2017 rd, LaVL 16/2017 vp, GrUU 36/2017 rd, PeVL 36/2017 vp Viikko 48
HE 77/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiGrUU 42/2017 rd, PeVL 42/2017 vp Viikko 49
HE 174/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain 6 luvun muuttamisesta Kevätkausi 2018
Lausuntoa varten
HE 15/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksiGrUU 26/2017 rd, PeVL 26/2017 vp, KuUU 11/2017 rd, SiVL 11/2017 vp, MiUU 22/2017 rd, YmVL 22/2017 vp, JsUU 12/2017 rd, MmVL 12/2017 vp,VaV,HaV,TyV Kevätkausi 2018
HE 47/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisestaReUU 2/2017 rd, TrVL 2/2017 vp,VaV,HaV,TaV,TyV Kevätkausi 2018
HE 57/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osaltaVaV,HaV Kevätkauden 2018 alussa
HE 147/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiYmV,PeV,HaV,MmV Kevätkausi 2018
HE 148/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnallePeV,HaV,MmV Kevätkausi 2018
lakivaliokunta
Mietintöä varten
HE 150/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisestaEkUU 50/2017 rd, TaVL 50/2017 vp, AjUU 11/2017 rd12.12.2017
HE 1/2016 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 2 a ja 9 luvun muuttamisesta sekä pysäköinninvalvonnasta annetun lain 3 §:n muuttamisestaGrUU 9/2016 rd, PeVL 9/2016 vp
Lausuntoa varten
HE 149/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi AjUU 13/2017 rd,LaV,PeV,StV,TaV,TyV,YmV vk. 7
liikenne- ja viestintävaliokunta
Mietintöä varten
HE 145/2017 vpHallituksen esitys laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiEkUU 52/2017 rd, TaVL 52/2017 vp,PeV vk 10
HE 146/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisestaShUU 13/2017 rd, StVL 13/2017 vp vk 10
HE 147/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiYmV,PeV,HaV,MmV maakuntauudistuksen jälkeen
HE 179/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain 61 §:n muuttamisesta
Lausuntoa varten
HE 178/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisestaLiV
maa- ja metsätalousvaliokunta
Mietintöä varten
HE 170/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
Lausuntoa varten
HE 147/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiYmV,PeV,HaV,MmV
HE 148/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnallePeV,HaV,MmV
VNS 7/2017 vpValtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030EkUU 49/2017 rd, TaVL 49/2017 vp, KoUU 23/2017 rd, LiVL 23/2017 vp,MmV
sosiaali- ja terveysvaliokunta
Mietintöä varten
HE 15/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksiGrUU 26/2017 rd, PeVL 26/2017 vp, KuUU 11/2017 rd, SiVL 11/2017 vp, MiUU 22/2017 rd, YmVL 22/2017 vp, JsUU 12/2017 rd, MmVL 12/2017 vp,VaV,HaV,TyV
HE 47/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisestaReUU 2/2017 rd, TrVL 2/2017 vp,VaV,HaV,TaV,TyV
HE 52/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta
HE 57/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osaltaVaV,HaV
HE 68/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n ja 18 luvun 8 §:n muuttamisestaPeV
HE 71/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun lain hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämisestä Ahvenanmaan rahoitusasemaa koskevien säännösten osalta
HE 100/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiLaUU 17/2017 rd, LaVL 17/2017 vp, EkUU 51/2017 rd, TaVL 51/2017 vp, FvUU 33/2017 rd, HaVL 33/2017 vp, GrUU 48/2017 rd, PeVL 48/2017 vp, JsUU 23/2017 rd, MmVL 23/2017 vp
HE 124/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisestaAjUU 10/2017 rd, GrUU 45/2017 rd, PeVL 45/2017 vp Vko 48
HE 148/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnallePeV,HaV,MmV Kevät 2018
HE 159/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV
HE 165/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta Vko 50
HE 166/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle annetun lain muuttamisesta
HE 177/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden ja ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksista
K 15/2017 vpKansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2016ReUU 4/2017 rd, TrVL 4/2017 vp
Lausuntoa varten
HE 16/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastustoimen järjestämisestäGrUU 27/2017 rd, PeVL 27/2017 vp,StV
HE 149/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi AjUU 13/2017 rd,LaV,PeV,StV,TaV,TyV,YmV
talousvaliokunta
Mietintöä varten
HE 63/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta kevätkausi
HE 76/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisestaShUU 7/2017 rd, StVL 7/2017 vp kevätkausi
HE 151/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi vk 50
HE 157/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle avaruuteen lähetettyjen esineiden rekisteröinnistä tehdyn yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi avaruustoiminnasta ja löytötavaralain 2 §:n muuttamisestaKoUU 28/2017 rd, LiVL 28/2017 vp vk 50
HE 172/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusten tarjoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi vk 50
HE 175/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisestaMiUU 27/2017 rd, YmVL 27/2017 vp, JsUU 26/2017 rd, MmVL 26/2017 vp vk 49
Lausuntoa varten
HE 47/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisestaReUU 2/2017 rd, TrVL 2/2017 vp,VaV,HaV,TaV,TyV
HE 149/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi AjUU 13/2017 rd,LaV,PeV,StV,TaV,TyV,YmV kevätkausi
tulevaisuusvaliokunta
Mietintöä varten
VNS 6/2017 vpValtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa Jaettu ymmärrys työn murroksestaAjUU 12/2017 rd, KuUU 18/2017 rd, SiVL 18/2017 vp, ShUU 12/2017 rd, StVL 12/2017 vp13.12.2017
työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Lausuntoa varten
HE 15/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksiGrUU 26/2017 rd, PeVL 26/2017 vp, KuUU 11/2017 rd, SiVL 11/2017 vp, MiUU 22/2017 rd, YmVL 22/2017 vp, JsUU 12/2017 rd, MmVL 12/2017 vp,VaV,HaV,TyV
HE 47/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisestaReUU 2/2017 rd, TrVL 2/2017 vp,VaV,HaV,TaV,TyV
HE 149/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi AjUU 13/2017 rd,LaV,PeV,StV,TaV,TyV,YmV
ympäristövaliokunta
Mietintöä varten
VNS 7/2017 vpValtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030EkUU 49/2017 rd, TaVL 49/2017 vp, KoUU 23/2017 rd, LiVL 23/2017 vp,MmV09.02.2018
Lausuntoa varten
HE 147/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiYmV,PeV,HaV,MmV28.02.2018
HE 149/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi AjUU 13/2017 rd,LaV,PeV,StV,TaV,TyV,YmV20.02.2018
Viimeksi julkaistu 4.12.2017 0:37