Erikoisvaliokunnissa käsiteltävänä olevat hallituksen esitykset (HE), kertomukset (K), selonteot (VNS) ja tiedonannot (VNT)
TunnusNimekeLausuntoMääräaikaValiokuntaneuvoksen arvio valmistumisesta
perustuslakivaliokunta
Mietintöä varten
HE 44/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi saamen kielilain muuttamisesta aika sovitetaan yhteen HE 15/2017 vp -mietinnön kanssa
Lausuntoa varten
HE 68/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n ja 18 luvun 8 §:n muuttamisestaPeV HE 15/2017 vp käsittelyn päättymisen jälkeen
HE 145/2017 vpHallituksen esitys laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiEkUU 52/2017 rd, TaVL 52/2017 vp,PeV viikko 6
HE 147/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiYmV,PeV,HaV,MmV kevätistuntokaudella
HE 148/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnallePeV,HaV,MmV kevätistuntokaudella
HE 159/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV viikko 6
HE 180/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV,LaV kevätistuntokaudella
ulkoasiainvaliokunta
Mietintöä varten
HE 149/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi GrUU 61/2017 rd, PeVL 61/2017 vp, AjUU 13/2017 rd,LaV,StV,TaV,YmV
HE 168/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi konsulipalvelulain muuttamisesta
valtiovarainvaliokunta
Mietintöä varten
HE 178/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisestaLiV17.02.2018
Lausuntoa varten
HE 15/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksiGrUU 26/2017 rd, PeVL 26/2017 vp, KuUU 11/2017 rd, SiVL 11/2017 vp, MiUU 22/2017 rd, YmVL 22/2017 vp, JsUU 12/2017 rd, MmVL 12/2017 vp,VaV,HaV,TyV kesäkuu
HE 47/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisestaReUU 2/2017 rd, TrVL 2/2017 vp,VaV,HaV,TaV,TyV
HE 57/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osaltaVaV,HaV
hallintovaliokunta
Mietintöä varten
HE 54/2016 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 1, 4 ja 13 §:n muuttamisesta sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta Kevätkausi 2018
HE 16/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastustoimen järjestämisestäGrUU 27/2017 rd, PeVL 27/2017 vp,StV Kevätkausi 2018
HE 77/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiGrUU 42/2017 rd, PeVL 42/2017 vp Helmikuu - maaliskuu
HE 174/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain 6 luvun muuttamisesta Helmikuu
Lausuntoa varten
HE 15/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksiGrUU 26/2017 rd, PeVL 26/2017 vp, KuUU 11/2017 rd, SiVL 11/2017 vp, MiUU 22/2017 rd, YmVL 22/2017 vp, JsUU 12/2017 rd, MmVL 12/2017 vp,VaV,HaV,TyV Kevätkausi 2018
HE 47/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisestaReUU 2/2017 rd, TrVL 2/2017 vp,VaV,HaV,TaV,TyV Kevätkausi 2018
HE 57/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osaltaVaV,HaV Kevätkauden 2018 alussa
HE 147/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiYmV,PeV,HaV,MmV Kevätkausi 2018
HE 148/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnallePeV,HaV,MmV Kevätkausi 2018
lakivaliokunta
Mietintöä varten
HE 1/2016 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 2 a ja 9 luvun muuttamisesta sekä pysäköinninvalvonnasta annetun lain 3 §:n muuttamisestaGrUU 9/2016 rd, PeVL 9/2016 vp
Lausuntoa varten
HE 149/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi GrUU 61/2017 rd, PeVL 61/2017 vp, AjUU 13/2017 rd,LaV,StV,TaV,YmV vk. 7
HE 180/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV,LaV maaliskuu 2018
liikenne- ja viestintävaliokunta
Mietintöä varten
HE 145/2017 vpHallituksen esitys laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiEkUU 52/2017 rd, TaVL 52/2017 vp,PeV vk 10
HE 146/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisestaShUU 13/2017 rd, StVL 13/2017 vp vk 10
HE 147/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiYmV,PeV,HaV,MmV maakuntauudistuksen jälkeen
HE 180/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV,LaV
Lausuntoa varten
HE 178/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisestaLiV
maa- ja metsätalousvaliokunta
Lausuntoa varten
HE 147/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiYmV,PeV,HaV,MmV
HE 148/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnallePeV,HaV,MmV
sosiaali- ja terveysvaliokunta
Mietintöä varten
HE 15/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksiGrUU 26/2017 rd, PeVL 26/2017 vp, KuUU 11/2017 rd, SiVL 11/2017 vp, MiUU 22/2017 rd, YmVL 22/2017 vp, JsUU 12/2017 rd, MmVL 12/2017 vp,VaV,HaV,TyV
HE 47/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisestaReUU 2/2017 rd, TrVL 2/2017 vp,VaV,HaV,TaV,TyV
HE 52/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta
HE 57/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osaltaVaV,HaV
HE 68/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n ja 18 luvun 8 §:n muuttamisestaPeV
HE 71/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun lain hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämisestä Ahvenanmaan rahoitusasemaa koskevien säännösten osalta
HE 148/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnallePeV,HaV,MmV Kevät 2018
HE 159/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV
HE 166/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle annetun lain muuttamisesta
HE 177/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden ja ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksista
K 15/2017 vpKansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2016ReUU 4/2017 rd, TrVL 4/2017 vp
Lausuntoa varten
HE 16/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastustoimen järjestämisestäGrUU 27/2017 rd, PeVL 27/2017 vp,StV
HE 149/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi GrUU 61/2017 rd, PeVL 61/2017 vp, AjUU 13/2017 rd,LaV,StV,TaV,YmV
talousvaliokunta
Mietintöä varten
HE 63/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta kevät
HE 76/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisestaShUU 7/2017 rd, StVL 7/2017 vp kevät
HE 172/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusten tarjoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi vk 7
HE 175/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisestaMiUU 27/2017 rd, YmVL 27/2017 vp, JsUU 26/2017 rd, MmVL 26/2017 vp kevät
Lausuntoa varten
HE 47/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisestaReUU 2/2017 rd, TrVL 2/2017 vp,VaV,HaV,TaV,TyV
HE 149/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi GrUU 61/2017 rd, PeVL 61/2017 vp, AjUU 13/2017 rd,LaV,StV,TaV,YmV vk 9
työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Lausuntoa varten
HE 15/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksiGrUU 26/2017 rd, PeVL 26/2017 vp, KuUU 11/2017 rd, SiVL 11/2017 vp, MiUU 22/2017 rd, YmVL 22/2017 vp, JsUU 12/2017 rd, MmVL 12/2017 vp,VaV,HaV,TyV
HE 47/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisestaReUU 2/2017 rd, TrVL 2/2017 vp,VaV,HaV,TaV,TyV
ympäristövaliokunta
Mietintöä varten
HE 184/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta09.02.2018
VNS 7/2017 vpValtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030JsUU 30/2017 rd, MmVL 30/2017 vp, EkUU 49/2017 rd, TaVL 49/2017 vp, KoUU 23/2017 rd, LiVL 23/2017 vp08.02.2018
Lausuntoa varten
HE 147/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiYmV,PeV,HaV,MmV28.02.2018
HE 149/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi GrUU 61/2017 rd, PeVL 61/2017 vp, AjUU 13/2017 rd,LaV,StV,TaV,YmV09.02.2018
Viimeksi julkaistu 3.2.2018 0:32