Erikoisvaliokunnissa käsiteltävänä olevat EU-asiat (U, E, UTP)
TunnusUusin jatkokirjelmäNimeke
perustuslakivaliokunta
Lausuntoa varten
U 60/2017 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Euroopan tason poliittiset puolueet ja säätiöt)
E 96/2017 vpValtioneuvoston selvitys: EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset
Mahdollisia toimenpiteitä varten
U 13/2016 vpUJ 24/2017 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (kolmansien maiden kansalaisia koskeva tietojenvaihto ja ECRIS)
U 26/2017 vpUJ 34/2017 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Unionin toimielinten tietosuoja-asetus)
ulkoasiainvaliokunta
E 107/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maakaasun sisämarkkinoiden yhteisiä sääntöjä koskevan direktiivin 2009/73/EY muuttamisesta
Lausuntoa varten
U 65/2017 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon välisen globaalisopimuksen modernisoinnista
E 96/2017 vpValtioneuvoston selvitys: EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset
E 106/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 91/2015 vpEJ 20/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle Euroopan komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut ja neuvottelemaan Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja Meksikon välisen globaalisopimuksen modernisoinnista
E 53/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle "Uutta vauhtia Afrikan ja EU:n kumppanuudelle"
Tiedoksi
E 104/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätökseksi aloittaa neuvottelut energiayhteisön perustamissopimuksen muuttamiseksi
valtiovarainvaliokunta
Lausuntoa varten
U 64/2017 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista neuvoston direktiiviksi ja asetuksiksi (lopullinen ALV-järjestelmä)
E 106/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 125/2016 vpEJ 34/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
tarkastusvaliokunta
E 106/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 125/2016 vpEJ 34/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
E 82/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2016
hallintovaliokunta
Lausuntoa varten
E 106/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018
Mahdollisia toimenpiteitä varten
U 13/2016 vpUJ 24/2017 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (kolmansien maiden kansalaisia koskeva tietojenvaihto ja ECRIS)
E 125/2016 vpEJ 34/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
lakivaliokunta
E 106/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018
Lausuntoa varten
U 46/2017 vpUJ 33/2017 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (keskitetty ECRIS-TCN-järjestelmä)
Mahdollisia toimenpiteitä varten
U 25/2015 vpUJ 39/2017 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi (digitaaliset sopimukset)
E 125/2016 vpEJ 34/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
E 74/2017 vpValtioneuvoston selvitys: EU/OSA; Liikkuvaan kalustoon kohdistuvista kansainvälisistä vakuusoikeuksista tehtyyn yleissopimukseen liitettävä maatalous- rakennus ja kaivoskalustoon liittyviä erityiskysymyksiä koskeva pöytäkirja (neuvottelumandaatti)
E 89/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta aloittaa neuvottelut yleissopimuksesta investointiriitojen ratkaisemiseen tarkoitetun monenvälisen investointituomioistuimen perustamiseksi
liikenne- ja viestintävaliokunta
Lausuntoa varten
U 63/2017 vpValtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (rautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet)
E 106/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 125/2016 vpEJ 34/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
E 49/2017 vpEJ 33/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2018; alustavia näkemyksiä
E 73/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Luonnos neuvoston päätelmistä liikenteen digitalisaatiosta
E 99/2017 vpValtioneuvoston selvitys: EU/OSA; Komission tiedonanto: Laitonta verkkosisältöä vastaan. Lisää vastuuta verkkoalustoille.
E 100/2017 vpValtioneuvoston selvitys: EU:n liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toimintasuunnitelma
Tiedoksi
E 91/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Komission julkinen kuuleminen sähköisten rahtiasiakirjojen käytöstä tavaraliikenteessä (Public consultation survey on electronic documents for freight carriage)
maa- ja metsätalousvaliokunta
Lausuntoa varten
E 106/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 125/2016 vpEJ 34/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
E 49/2017 vpEJ 33/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2018; alustavia näkemyksiä
E 100/2017 vpValtioneuvoston selvitys: EU:n liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toimintasuunnitelma
puolustusvaliokunta
E 106/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018
UTP 21/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Naton ulkoministerikokous 5. - 6.12.2017
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 125/2016 vpEJ 34/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
UTP 5/2012 vpUTPJ 27/2017 vpValtioneuvoston selvitys Naton ajankohtaisista aiheista
UTP 19/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Athena-rahoitusmekanismin uudistaminen
sivistysvaliokunta
Lausuntoa varten
E 106/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 21/2015 vpEJ 21/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Digitaalisia sisämarkkinoita koskeva strategia
E 125/2016 vpEJ 34/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
E 57/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin komission kuuleminen tietokantadirektiivin 96/9/EY uudistamistarpeista
E 65/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma
E 34/2017 vpEJ 32/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Vaikuttaminen EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021-
sosiaali- ja terveysvaliokunta
Lausuntoa varten
E 106/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 97/2016 vpValtioneuvoston selvitys: EUROOPAN KOMISSION TIEDONANTO: Kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma
E 125/2016 vpEJ 34/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
talousvaliokunta
E 107/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maakaasun sisämarkkinoiden yhteisiä sääntöjä koskevan direktiivin 2009/73/EY muuttamisesta
Lausuntoa varten
E 106/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018
Mahdollisia toimenpiteitä varten
U 25/2015 vpUJ 39/2017 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi (digitaaliset sopimukset)
E 125/2016 vpEJ 34/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
E 100/2017 vpValtioneuvoston selvitys: EU:n liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toimintasuunnitelma
E 104/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätökseksi aloittaa neuvottelut energiayhteisön perustamissopimuksen muuttamiseksi
tulevaisuusvaliokunta
E 106/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 125/2016 vpEJ 34/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Lausuntoa varten
E 106/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 125/2016 vpEJ 34/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
ympäristövaliokunta
Lausuntoa varten
E 106/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018
Viimeksi julkaistu 4.12.2017 0:38