2017 valtiopäivillä käsittelyssä olevat asiat
Vireilletulovaltiopäivät
AsiatyyppiEnnen 201620162017Yhteensä
Hallituksen esitys HE127679
Valtioneuvoston selonteko VNS0022
Valtioneuvoston tiedonanto VNT0000
Valtioneuvoston U-kirjelmä U2295563347
Valtioneuvoston kirjelmä VN0000
Valtioneuvoston E-selvitys E629122103854
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP1481013171
Pääministerin ilmoitus PI0000
Kertomus K0088
Lakialoite LA338489206
Toimenpidealoite TPA255357135
Talousarvioaloite TAA00535535
Lisätalousarvioaloite LTA0000
Keskustelualoite KA0055
Kirjallinen kysymys KK007373
Suullinen kysymys SKT0000
Välikysymys VK0011
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE0000
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL0000
Vahvistamatta jäänyt laki VJL0000
Muu asia M0112
Kansalaisaloite KAA1236
Valiokunnan oma asia O344929112
Vapautuspyyntö VAP0000
Vaali VAA0055
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ0000
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN002727
Toissijaisuusasia TS001414
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR0000
Asioita yhteensä110037811042582
Viimeksi julkaistu 4.12.2017 0:39