2017 valtiopäivillä käsittelyssä olevat asiat
Vireilletulovaltiopäivät
AsiatyyppiEnnen 201620162017Yhteensä
Hallituksen esitys HE124851
Valtioneuvoston selonteko VNS0022
Valtioneuvoston tiedonanto VNT0000
Valtioneuvoston U-kirjelmä U2265068344
Valtioneuvoston kirjelmä VN0000
Valtioneuvoston E-selvitys E629117117863
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP1471011168
Pääministerin ilmoitus PI0000
Kertomus K0055
Lakialoite LA307681187
Toimenpidealoite TPA245058132
Talousarvioaloite TAA0000
Lisätalousarvioaloite LTA0000
Keskustelualoite KA0055
Kirjallinen kysymys KK00116116
Suullinen kysymys SKT0000
Välikysymys VK0000
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE0000
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL0000
Vahvistamatta jäänyt laki VJL0000
Muu asia M0101
Kansalaisaloite KAA1236
Valiokunnan oma asia O344828110
Vapautuspyyntö VAP0000
Vaali VAA0055
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ0000
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN002424
Toissijaisuusasia TS001313
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR0000
Asioita yhteensä10923565842032
Viimeksi julkaistu 3.2.2018 0:37