Valiokunnissa käsiteltävinä olevat täysistuntoasiat (ei aloitteita), U-, E-, ja UTP-asiat
ValiokuntaMietintöä vartenLausuntoa vartenU-asiatE-asiatUTP-asiat
perustuslakivaliokunta17310
ulkoasiainvaliokunta2116171
valtiovarainvaliokunta93120
tarkastusvaliokunta00030
hallintovaliokunta55120
lakivaliokunta21240
liikenne- ja viestintävaliokunta41170
maa- ja metsätalousvaliokunta13040
puolustusvaliokunta00023
sivistysvaliokunta00060
sosiaali- ja terveysvaliokunta143030
talousvaliokunta63150
tulevaisuusvaliokunta10020
työelämä- ja tasa-arvovaliokunta04020
ympäristövaliokunta13010
Yhteensä46341050174
Viimeksi julkaistu 4.12.2017 0:39